Chemap Agro s.r.o.

České konzumní odrůdy bramboru

16. 06. 2019 Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 2287x

V současné době mohou být u nás pěstovány odrůdy registrované v ČR a odrůdy registrované v ostatních státech EU (Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin, který uvádí více než 1 500 odrůd).

Polní dny Sója 2020

V průběhu několika let tak došlo k výraznému rozšíření nabídky o odrůdy s novými vlastnostmi. Pokrok nastal zejména v konzumní jakosti odrůd. Novošlechtěním bramboru se zabývají v České republice především Sativa Keřkov, a.s., Selekta Pacov, a.s., Vesa Velhartice, a.s. a částečně i Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Odrůdy Sativy Keřkov, a.s.

Sativa Keřkov, a.s. je šlechtitelská společnost s dlouholetou historií. Charakteristickým znakem keřkovských odrůd je jejich vysoká stolní hodnota.

Cidlina je velmi raná konzumní odrůda pro letní a podzimní konzum (varný typ B). Hlízy jsou oválné, vyrovnané, slupka je žlutá, dužnina světle žlutá, očka mělká Je odolná háďátku bramborovému (Ro 1), rakovině bramboru (D 1) a virovým chorobám.

Dagmar je raná konzumní odrůda (varný typ B). Hlízy jsou oválné, slupka a dužnina žlutá. Je odolná rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1).

Jolana je poloraná konzumní odrůda (varný typ B) vhodná i na zpracování. Hlízy jsou krátce oválné, středně velké, slupka a dužnina žlutá. Je odolná virovým chorobám a rakovině bramboru (D 1).

Julinka je raná konzumní odrůda (varný typ B). Hlízy jsou krátce oválné až oválné, slupka a dužnina žlutá. Je odolná háďátku bramborovému (Ro 1).

Kariera je poloraná konzumní odrůda (varný typ AB). Hlízy jsou oválné, slupka a dužnina žlutá. Je odolná rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1–4).

Karin je raná konzumní salátová odrůda (varný typ BA). Hlízy jsou oválné, vyrovnané tvarem i velikostí, slupka žlutá, dužnina sytě žlutá. Je odolná rakovině bramboru (D 1).

Lada je velmi raná odrůda (varný typ B). Hlízy jsou oválné, velké, vzhledné se žlutou slupkou a dužninou. Odolná rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1).

Liliana je velmi raná odrůda (varný typ B). Hlízy jsou krátce oválné, vzhledné se žlutou slupkou a dužninou. Odolná rakovině bramboru (D 1), háďátku bramborovému (Ro 1) a aktinobakteriální obecné strupovitosti.

Marcela je polopozdní až pozdní odrůda (varný typ B). Hlízy jsou oválné, středně velké, slupka žlutá, dužnina sytě žlutá. Je odolná rakovině bramboru (D 1), háďátku bramborovému (Ro 1), odolná proti plísni bramboru.

Radana je velmi raná odrůda (varný typ AB). Hlízy jsou krátce oválné až oválné, s červenou slupkou a žlutou dužninou. Má vysokou odolnost proti virovým chorobám.

Odrůdy Selekty Pacov a.s.

Selekta Pacov, a.s. šlechtí tradičně odrůdy vhodné do českého prostředí. Konzumní odrůdy jsou se žlutou a pevnější dužninou. Pacovské odrůdy mají obecně vysokou odolnost virovým chorobám, plísni bramboru a dalším faktorům, které nepříznivě ovlivňují pěstování brambor.

Adéla je raná konzumní odrůda (varný typ BA). Hlízy jsou oválné se sytě žlutou dužninou. Má vysokou odolnost virovým chorobám a plísni bramboru.

Madona je poloraná odrůda (varný typ B). Hlízy jsou oválné, středně velké, slupka žlutá, dužnina světle žlutá. Je odolná proti napadení rakovinou bramboru (D 1) a háďátkem bramborovým (Ro 1).

Zuza je poloraná odrůda (varný typ BA). Hlízy jsou oválné, slupka načervenale hnědá, dužnina světle žlutá. Je odolná proti napadení rakovinou bramboru (D 1) a háďátkem bramborovým (Ro 1).

Odrůdy Vesy Velhartice a.s.

Vesa Velhartice, a.s. se zabývá tvorbou nových kvalitních odrůd bramboru všech ranostních skupin a všech užitkových směrů, množením sadby brambor, obchodem se sadbovými, konzumními a průmyslovými bramborami a v neposlední řadě poradenstvím pro pěstitele a uživatele brambor.

Alice je raná odrůda určená pro přímý letní, podzimní a zimní přímý konzum (varný typ B). Vyniká velmi vysokým výnosem krátce oválných, velkých, vzhledných hlíz se žlutou slupkou a žlutou dužninou. Vhodná pro mytí, balení i loupání. Odolnost virovým chorobám je velmi vysoká, hlízy jsou dobře odolné mechanickému poškození a aktinobakteriální obecné strupovitosti. Odrůda je odolná rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1).

Bella je poloraná konzumní odrůda (varný typ B-BA) určená k přímému konzumu i ke zpracování na hranolky. Hlízy jsou dlouze oválné, vzhledné, s hladkou červenou slupkou a sytě žlutou dužninou. Je odolná vůči aktinobakteriální obecné strupovitosti, háďátku bramborovému (Ro 1) a vysoce odolná virovým chorobám, zejména S viru bramboru a dobře odolná proti plísni bramboru v nati.

Bohemia je raná až poloraná odrůda (varný typ BA). Hlízy jsou oválné se žlutou, hladkou slupkou a sytě žlutou dužninou. Odolná mechanickému poškození, aktinobakteriální obecné strupovitosti a skládkovým chorobám.

Dominika je poloraná konzumní odrůda (varný typ AB) s velmi vysokým výnosem vzhledných oválných hlíz. Hlízy mají hladkou žlutou slupku a sytě žlutou dužninu. Odolnost mechanickému poškození, virovým a skládkovým chorobám je na vysoké úrovni. Odrůda je odolná k rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1).

Jasmína je raná až poloraná odrůda s velmi vysokým výnosem vzhledných krátce oválných hlí z (varný typ B). Hlízy se vyznačují hladkou žlutou slupkou a sytě žlutou dužninou. Jsou vysoce odolné mechanickému poškození a obecné strupovitosti. Vyznačuje se vynikající stabilitou barvy za syrova i po uvaření. Odolnost virovým a skládkovým chorobám je na vysoké úrovni. Je odolná rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1).

Jindra je polopozdní odrůda určená pro přímý konzum (varný typ B) a zpracování. Vyznačuje se vysokým výnosem krátce oválných hlíz s hladkou slupkou a sytě žlutou dužninou. Hlízy mají vynikající stabilitu barvy po oloupání. Vyšší sušina a stabilita dává předpoklad pro využití hlíz při loupání a zpracování na výrobky z brambor. Je odolná háďátku bramborovému (Ro1) Odolnost vůči virovým chorobám a plísni bramboru je na velmi dobré úrovni.

Katy je velmi raná odrůda s krátkou vegetační dobou určená pro první termíny sklizní v ranobramborářské oblasti (varný typ B). Výnos v prvních sklizňových termínech tvoří menším počtem větších hlíz. Vyniká vysokým výnosem krátce oválných vzhledných hlíz s hladkou slupkou, sytě žlutou dužninou a velmi dobrou stolní hodnotou. Oloupané hlízy mají výbornou stabilitu barvy za syrova i po uvaření. Odolnost mechanickému poškození, virovým a skládkovým chorobám je na vysoké úrovni. Odrůda je odolná rakovině bramboru (D1) a háďátku bramborovému (Ro 1).

Magda je velmi raná odrůda určená pro první termíny sklizně v ranobramborářské oblasti (varný typ B). Hlízy jsou krátce oválné, vzhledné, se žlutou slupkou a středně žlutou dužninou. Je odolná rakovině bramboru a aktinobakteriální obecné strupovitosti.

Mariannka je odrůda určená pro velmi rané a rané sklizně (varný typ BA). Hlízy jsou krátce oválné, velmi vzhledné se sytě žlutou dužninou a žlutou slupkou. Dužnina hlíz se vyznačuje pevnou konzistencí a vynikající stabilitou barvy za syrova i po uvaření. Odolnost obecné strupovitosti i virovým chorobám je dobrá. Je odolná k rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1).

Monika je odrůda určená pro velmi rané sklizně (varný typ B). Hlízy jsou dlouze oválné, velmi vzhledné se žlutou dužninou a slupkou, která je hladká, jemná. Odolnost aktinobakteriální obecné strupovitosti je velmi dobrá, velmi dobrá je i odolnost virovým chorobám. Je odolná vůči háďátku bramborovému (Ro 1) a plísni bramboru.

Nancy je poloraná odrůda (varný typ BA). Hlízy jsou oválné až dlouze oválné, vzhledné se sytě žlutou dužninou i slupkou, slupka je hladká, jemná. Odolnost virovým chorobám je vyšší, rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1) je odolná.

Primarosa je velmi raná až raná odrůda určená pro letní sklizně v ranobramborářské a bramborářské oblasti (varný typ AB). Vyznačuje se velmi vysokým výnosem tržních hlíz v nejranějších termínech sklizně. Hlízy jsou oválné, velké s červenou slupkou a žlutou dužninou. Odolnost virovým chorobám, aktinobakteriální obecné strupovitosti a mechanickému poškození hlíz je vyšší. Odrůda je odolná rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1 a Pa 1).

Red Anna je poloraná konzumní odrůda (varný typ B–BA). Hlízy jsou oválné, slupka červená, hladká až jemně síťkovaná, barva dužniny sytě žlutá. Je odolná rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1), odolnost virovým chorobám je velmi vysoká.

Suzan je velmi raná odrůda určená pro velmi rané sklizně v ranobramborářské oblasti (varný typ B-BA). Hlízy jsou oválné až dlouze oválné se žlutou slupkou a dužninou. Odolná rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1), středně odolná virovým chorobám s velmi dobrou odolností k aktinobakteriální obecné strupovitosti.

Vysočina je raná až poloraná konzumní odrůda (varný typ AB)s vyšším výnosem velmi vzhledných oválných hlíz s mělkými očky, hladkou žlutou slupkou a žlutou dužninou. Vynikající vnější kvalita hlízy ji předurčuje pro praní a balení. Odrůda je odolná rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1).

Odrůdy Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o.

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. není přímo specializovaným šlechtitelským pracovištěm. Ve spolupráci se šlechtitelskými společnostmi se v rámci společných výzkumných projektů zabývá především tvorbou nových genových zdrojů využitelných pro šlechtění, zejména s ohledem na odolnost vůči plísni bramboru a dále pak na vnitřní kvalitu a jakost hlíz. Ústav přizpěl k znovuzavedení odrůdy Keřkovské rohlíčky.

Axa je raná odrůda (varný typ AB) vyšlechtěna Vysočinou Vyklantice, a.s., ve spolupráci s VÚB. Vzhledné hlízy jsou oválného tvaru s červenostrakatou slupkou červeně zbarvenou v okolí oček. Je odolná virovým chorobám a plísni bramboru na hlíze, háďátku bramborovému (Ro 1) a rakovině bramboru (D 1), má vyšší odolnost vůči aktinobakteriální obecné strupovitosti bramboru.

Keřkovské rohlíčky je poloraná konzumní odrůda (vyšlechtěná v roce 1940 na Šlechtitelské stanici Keřkov) vhodná pro přípravu salátů (varný typ BA-B). Hlízy jsou velmi dlouhé, rohlíčkovité, slupka žlutá, dužnina světle žlutá. Je odolná rakovině bramboru (D 1).

Valfi je speciální poloraná až polopozdní konzumní odrůda s modrofialovou slupkou a modrofialovou mramorovanou dužninou. Hlízy jsou oválné, středně velké až velké. Je středně až méně odolná aktinobakteriální obecné strupovitosti.

Val Blue je speciální raná odrůda pro přímý konzum s modou slupkou a dužninou (varný typ B). Hlízy jsou velmi dlouhé až rohlíčkovité, středně velké, výnos hlíz je velmi nízký. Odrůda je středně odolná proti mechanickému poškození a aktinobakteriální obecné strupovitosti bramboru. Je odolná proti napadení plísni bramboru na nati.

Valkýra je raná až poloraná odrůda pro přímý konzum (varný typ BC). Hlízy jsou kulovitooválné se žlutou slupkou a světle žlutou dužninou. Je středně odolná virovým chorobám, plísni bramboru, aktinobakteriální obecné strupovitosti. Je odolná háďátku bramborovému (Ro 1). Dosahuje vysokého výnosu hlíz s velmi dobrou stolní hodnotou.

Valmont je raná až poloraná odrůda pro přímý konzum (varný typ BC). Hlízy jsou oválné, středně velké se žlutou slupkou a světle žlutou dužninou. Je odolná virovými chorobám, aktinobakteriální obecné strupovitosti bramboru, háďátku bramborovému (Ro 1), rakovině bramboru (D 1) a středně odolná k plísni bramboru na nati.

Valy je raná konzumní odrůda (varný typ BC). Hlízy jsou oválné, středně velké, se světle žlutou dužninou a žlutou slupkou, v okolí mělkých oček červeně zbarvenou. Je odolná háďátku bramborovému (Ro 1), mechanickému poškození a středně odolná aktinobakteriální obecné strupovitosti.

Souhrn

Z přehledu je patrné, že jsou k dispozici odrůdy s různou délkou vegetační doby (velmi rané, rané, polorané a polopozdní), které pěstitelům umožňují rozložit období sklizně a nabídnout svoji produkci již od poslední dekády května a plynule zásobovat trh až do jarních měsíců příštího roku. Především užití raných konzumních brambor je v zájmu kvality omezeno stanovenou dobou sklizně (do 30. června), a proto by na trhu po 15. červenci měly být k dispozici konzumní brambory ostatní, vypěstované pro sklizeň po 1. červenci.

Šlechtitelé dále vyhověli rostoucím požadavkům na odrůdy k výrobě různých potravinářských výrobků. Lze předpokládat, že i v budoucnu bude pokračovat šlechtění zaměřené především na kvalitu konzumu a suroviny pro zpracování. Přihlédnuto bude k aktuálním požadavkům spotřebitelů.

Kromě důrazu na vnitřní kvalitu hlíz budou v podmínkách naší republiky i nadále šlechtěny odrůdy s vyšší odolností vůči virovým chorobám. Významné místo v rezistentním šlechtění bude mít i nadále selekce na odolnost proti háďátku bramborovému a rakovině brambor. U všech užitkových směrů pěstitelé požadují od odrůdy odolnost proti plísni bramboru a skládkovým chorobám. Produkce hlíz odrůd odolných plísni bramboru bude zárukou kvality konzumu s nízkým obsahem reziduí pesticidů a metabolitů sekundárních patogenů.

Související články

Manuál k výběru odrůd řepky ozimé

05. 07. 2020 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 128x

Acceleron Elite - komplexní moření řepky Dekalb

05. 07. 2020 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 68x

České šlechtění jetele má významný úspěch

14. 06. 2020 Ing. Aleš Vymětal; Selgen, a. s. Osivo a sadba Zobrazeno 348x

Vhodné a efektivní ošetření osiva sóji

14. 06. 2020 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 309x

Vitalita osiva máku ovlivňuje produktivitu porostu

26. 05. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 463x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail