Chemap Agro s.r.o.

České šlechtění jetele má významný úspěch

14. 06. 2020 Ing. Aleš Vymětal; Selgen, a. s. Osivo a sadba Zobrazeno 360x

Bonus, Garant a Respect - tyto tři odrůdy dipoidního jetele lučního z ryze českého šlechtění Selgenu obsadily první tři místa v prestižních švýcarských zkouškách 2016–18. Byly proto zařazeny na Listinu doporučených odrůd ve Švýcarsku. Švýcarsko je jediným místem v Evropě, kde se cyklicky scházejí nejlepší a nejnovější odrůdy pícnin, aby se pokusily propracovat na místní Listinu doporučených odrůd.

Polní dny Sója 2020

Výkonové zkoušky jetelů lučních pořádá švýcarská státní instituce Agroscope v různých cyklech (podrobnosti na www.agroscope.ch). Poslední cyklus u jetelů proběhl v letech 2016 až 2018. Další zkoušení je naplánováno až na roky 2023–25. Každý přihlašující šlechtitel má možnost zařadit do pokusů dva materiály zdarma, třetí a další pak za úplatu. I proto je účast tak velká a konkurence opravdu široká. Jen několik nejlepších odrůd je následně doporučeno a většinou jen ty jsou ve Švýcarsku a následně v Evropě pěstovány a míchány do směsí. Výsledkům je proto věnována značná pozornost u celé evropské zemědělské veřejnosti. Nejnovějšího cyklu, uskutečněného v letech 2016–18, se v kategorii jetel luční diploidní zúčastnilo celkem 23 odrůd evropských šlechtitelů. Selgen a. s. přihlásil tři odrůdy - Garant, Bonus a Respect, které jednoznačně dominovaly a zvítězily v celé evropské konkurenci.

Vítěz Garant

Vítězem nejprestižnějšího švýcarského cyklu 2016–18 se stala odrůda Garant. Ta se kromě vynikajícího výnosu umístila na prvním místě v konkurenceschopnosti, vytrvalosti porostů, mrazuvzdornosti a odolnosti chorobám. Garant byl již dříve zařazen na Listině doporučených odrůd ve Švýcarsku a to na základě úspěšného absolvování předchozího cyklu v letech 2011–13. Odrůda exceluje zejména v letech s tuhou zimou (vysoká mrazuvzdornost) a v letech s masivním rozvojem kořenových chorob. Je to raná až středně raná odrůda s rychlým jarním růstem a velmi dobrým obrůstáním po sečích. Podle výsledků ÚKZÚZ má nejvyšší odolnost ze současně zkoušeného sortimentu ke komplexu mykóz odumírání kořenů, spále, padlí a virózám. Garant je potomstvem rostliny rezistentní k bílé hnilobě (rakovině jetele - Sclerotinia trifoliorum). Další velmi ceněnou vlastností je dobrá vytrvalost. Výnosy zelené i suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce jsou vysoké a to až 109 % nad průměr kontrol v oficiálních zkouškách v ČR. Semenáři ocení i dobrou semenářskou úrodu.

Výkonný Bonus

Odrůda Bonus obsadila 1. místo na Listině doporučených odrůd ve Švýcarsku v cyklu 2011–13, které jí zajistilo nárůst množitelských ploch. Aktuální 3. místo v cyklu 2016–18 potvrdilo vynikající stabilitu a jistotu při pěstování. Bonus byl v obou cyklech zkoušení hodnocen jako odrůda působící nejlepším celkovým dojmem. Odrůda je i u nás na Seznamu doporučených odrůd a je rovněž nejpěstovanější českou odrůdou na množitelských plochách jetele lučního v ČR. Bonus je raná až středně raná odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem. Dle výsledků ÚKZÚZ je středně odolný až odolný proti napadení bílou hnilobou (rakovinou) jetele. Disponuje velmi dobrou vytrvalostí do druhého užitkového roku (tedy třetího roku vegetace). Výnosy zelené i suché hmoty v oficiálních zkouškách ČR v 1. a 2. užitkovém roce jsou vysoké: 108 % až 109 % nad průměr kontrol. Zkušenosti z množitelské praxe ukazují, že je také semenářsky vysoce výkonný.

Nový Respect

Respect byl nejlepším jetelem z nově testovaných odrůd ve švýcarském cyklu 2016–18. Zde celkově obsadil 2. místo za odrůdou Garant. Respect je raná až středně raná odrůda registrovaná v roce 2010. Celkově vyniká velmi vyváženým a dobrým zdravotním stavem. Dle výsledků ÚKZÚZ je středně odolný až odolný proti komplexu viróz a v porovnání s kontrolními odrůdami vykazuje zlepšenou odolnost proti listovým skvrnitostem. Vyniká vysokou vytrvalostí porostu do druhého užitkového roku (tedy 3. roku vegetace). Respect je výkonná odrůda: výnosy zelené i suché hmoty v obou užitkových letech jsou vysoké, až 109 % nad průměr kontrol v pokusech ÚKZÚZ.

Přesvědčivé výsledky

Agroscope je švýcarské federální středisko pro zemědělský výzkum a je přidruženo k Federálnímu úřadu pro zemědělství (FOAG). Právě na jeho zkušebních stanicích probíhá pravidelně testování různých plodin. V našem případě jetele lučního (diploidního) s výsledky cyklu let 2016–18. Zkoušek se účastnilo 23 odrůd jetelů z celé Evropy. V závěrečném hodnocení se projevily zkoušené znaky: výnos suché hmoty, celkový dojem, rychlost vývoje, konkurenceschopnost, vytrvalost, mrazuvzdornost, odolnost chorobám. Údaje jsou po absolvování tříletého cyklu zpracovány do konečného indexu, přičemž některé důležité znaky (například výnos) mají dvojnásobnou důležitost. Čím nižší index, tím je odrůda lepší. Pouze 10 odrůd s nejnižším indexem je zapsáno na Listinu doporučených odrůd. Průměrný index kontrolních odrůd zapsaných na Listině před cyklem 2016–18 byl 4,49.

Pořadí nejlepších deseti odrůd:

  1. Garant (Selgen, CZ; index 3,61)
  2. Respect (Selgen, CZ, index 3,84)
  3. Bonus (Selgen, CZ, index 3,89)
  4. Ganymed (DLF-Trifolium, DK, index 3,94)
  5. SLM 3.274 (DSV, DE, index 4,10)
  6. Avisto (Semences de France, FR, index 4,10)
  7. Regent (Semences de France, FR, index 4,17)
  8. Harmonie (NPZ-Lembke, DE, index 4,22)
  9. Elara (DLF Životice, CZ, index 4,24)
  10. Global (Freudenberger, DE, index 4,51)

Selgen tak po letech dokázal nejen obhájit pozici jedničky v silné konkurenci evropských šlechtitelů diploidních jetelů, ale dokonce i přidat další odrůdu do této kolekce. Šlechtění jetelů má v České republice velkou tradici, což je dáno pravděpodobně nejen vhodnou lokalitou pro šlechtění v okolí Chlumce nad Cidlinou, ale především prací našich šlechtitelů pod vedením Ing. Romana Tyllera, kteří svojí pečlivou a tvořivou prací dokáží české šlechtění rozvíjet tím správným směrem.

Související články

Manuál k výběru odrůd řepky ozimé

05. 07. 2020 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 232x

Acceleron Elite - komplexní moření řepky Dekalb

05. 07. 2020 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 126x

Vhodné a efektivní ošetření osiva sóji

14. 06. 2020 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 320x

Vitalita osiva máku ovlivňuje produktivitu porostu

26. 05. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 471x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail