BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Crossway - kvalita A se špičkovým výnosem

18. 09. 2022 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 2894x

Horkou novinkou mezi odrůdami ozimé pšenice je odrůda Crossway. Na několika málo polních dnech byla k vidění již v loňském roce, kde zaujala především velmi širokým praporcovým listem, podobným jako má naše oblíbená odrůda Frisky. V letošním roce již mají návštěvníci možnost seznámit se s touto odrůdou na většině polních dnů.

Proseeds

Crossway je typická svojí zelenou barvou a širokými listy, foto PD Hrubčice
Crossway je typická svojí zelenou barvou a širokými listy, foto PD Hrubčice

Crossway prokázala vynikající výkonnost v registračních zkouškách ÚKZÚZ i v SDO 2022 - v současném sortimentu SDO se jedná o nejvýnosnější odrůdu s kvalitou A (tab. 1). Je vhodná do všech oblastí pěstování. Kromě špičkového výnosu je bonusem rezistence proti larvám plodomorky plevové, která škodí v klasech. I když se jedná o novinku, osivo ve stupni C1 bude v omezeném množství dostupné již letos na podzim.

Nejvýnosnější A ve zkouškách ÚKZÚZ

Crossway je polopozdní odrůda s velmi dobrou odnoživostí. Je vhodná do všech výrobních oblastí. Registrována byla v ČR i SR v roce 2021. V registračních zkouškách ÚKZÚZ 2018 až 2020 dosáhla nejvyššího výnosu z odrůd s kvalitou A v KVO v ošetřené variantě a v ŘVO a BVO v obou variantách pěstování. Špičkový výnos potvrdily i následné zkoušky pro doporučování odrůd, kde obhájila pozici nejvýnosnější A odrůdy ve všech oblastech (tab. 1).

Pekařská kvalita A v registračních zkouškách ÚKZÚZ

Kvalita odrůdy Crossway je dána vysokou objemovou hmotností, velmi vysokou hodnotou čísla poklesu, středně vysokými dusíkatými látkami, vysokou hodnotou Zelenyho testu a velmi dobrými pekařskými vlastnostmi (tab. 3).

Jak pěstovat Crossway?

Tato odnoživá, polopozdní odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí. Doporučujeme setí v agrotechnické lhůtě spíše s nižším výsevkem 3,0–4,2 MKS/ha dle aktuálního stavu půdy a předplodiny. První ošetření fungicidy doporučujeme provést proti padlí a listovým skvrnitostem. Druhé ošetření na praporcový list a do klasu proti klasovým fuzariózám. Odrůda má dobrou odolnost proti poléhání. V běžném roce stačí standardní ošetření regulátorem růstu. Bonusem pro pěstitele je rezistence proti larvám plodomorky plevové (2–3 mm velké oranžové larvičky), které způsobují škody sáním ve vyvíjejících se klasech.

Shrnutí

Crossway je polopozdní velmi výnosná intenzivní odrůda s potravinářskou kvalitou A. Špičkových výnosů dosahuje ve všech oblastech pěstování, včetně KVO. Odrůda velmi dobře reaguje na intenzitu ošetření a nabízí pěstiteli odolnost v podobě rezistence proti plodomorce plevové. První osivo ve stupni C1 bude dostupné již letos na podzim.

Graf 1: Výnos zrna odrůdy Crossway v roce 2021 (ÚKZÚZ)
Graf 1: Výnos zrna odrůdy Crossway v roce 2021 (ÚKZÚZ)

Tab. 1: Výnosy odrůd s kvalitou A v SDO 2022 dle oblasti (ÚKZÚZ, základní sortiment)

Odrůda

Výnos zrna (%)

KVO

ŘVO

BVO

Morava

Čechy

Crossway

100

105

101

102

LG Dita

97

100

101

100

Skif

99

97

102

100

Illusion

96

98

100

98

KWS Elementary

99

99

97

97

Asory

97

100

96

102

Fakir

96

95

95

97

Turandot

95

94

93

95

Průměr všech odrůd v SDO (t/ha)

9,37

10,4

10,89

10,76

Zdroj: SDO ÚKZÚZ 2022, základní sortiment, průměr let 2018–21, ošetřená varianta, rel. výnos vztažen k průměru celého pokusu (22 odrůd)

Tab. 2: Výnosy zrna odrůdy Crossway v pokusech a na první množitelské ploše (2021)

Lokalita

Výnos zrna

t/ha

%

Kroměříž (KM)

14,29

111

Humpolec (PE)

13,44

109

Hrubčice (PV)

13,04

102

Kujavy (NJ)

11,79

105

Hněvčeves (HK)

11,64

106

Ditana (OL)

11,07

102

INTEC Agro (UH)

10,22

105

Zetaspol, s.r.o. (PV)

10,19

126*

Zdroj: Výsledky pokusů 2021, výnos v % je vztažen k průměrnému výnosu daného pokusu; * srovnání na průměr okresu Prostějov v roce 2021 (8,06 t/ha)

Tab. 3: Kvalitativní parametry zrna odrůdy Crossway (ÚKZÚZ, 2018–20)

OH
(g/l)

NL
(%)

ČP
(s)

ZT
(ml)

Vaznost mouky
(%)

Objem pečiva
(ml)

Výsledná
kvalita

801

13,1

374

47

58,9

575

A

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Rozhodnutí o registraci 2021, průměr let 2018–20

Tab. 4: Odolnost chorobám a agronomické vlastnosti odrůdy Crossway (ÚKZÚZ 2018–21)

Padlí pšenice

Komplex listových skvrnitostí

Braničnatka plevová

Rez pšeničná

Rez plevová

Poléhání před sklizní

Délka rostlin

list

klas

9–1

cm

6

8

6

7

6

9

7

89

Zdroj: SDO ÚKZÚZ 2022, průměr let 2018–2021; stupnice 9–1, 9 = odolná, 1 = náchylná

Související články

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

25. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 162x

Královna českých polí mezi pšenicemi

23. 09. 2023 Ing. Jana Černá, Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 210x

„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

21. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 143x

Novinka zvládla první rok na desítku

17. 09. 2023 Ing. Marcela Shejbalová, Ing. Petr Shejbal; VP AGRO, spol s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 221x

Vývoj ploch ozimého ječmene v České republice

11. 09. 2023 Ing. Tomáš Břicháček; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 245x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail