BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

DK Excited-zlato na vašem poli

31. 07. 2022 Ing. Marie Požárová; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 147x

Výkupní cena ozimé řepky se za rok zdvojnásobila a věřím, že nebudu daleka pravdě s nadsázkou, že vám letos na poli bude kvést zlato. Proto jistě stojí za to zamyslet se nad tím, co zasejete na vaše pole v následující sezoně. Pěstování řepky ozimé je stále obtížnější, a to zejména z důvodu nedostatku dlouhodobě působících insekticidů pro foliární ošetření rostlin. Významnou roli jistě v následující sezoně sehraje také vývoj dostupnosti a cen hnojiv. O to větší význam bude mít výběr vhodného hybridu, který vám může pomoci eliminovat vnější nepříznivé vlivy a zajistí nadprůměrný výnos v daném roce. Jedním z takových hybridů je jistě DK Excited.

Proseeds

DK Excited - cesta na vrchol

Když jsme v sezoně 2019/2020 začali nabízet našim zákazníkům nový hybrid pod kódovým označením DMH 440, jako první z rodiny Dekalb® s odolností proti viru žloutenky vodnice (TuYV), sami jsme nevěděli, jakou radost nám tento hybrid bude v následujících sezonách dělat. Po první sklizni bylo jisté, že toho, kdo se rozhodl novinku vyzkoušet, nezklamal. Do další sezony již vstupoval hrdě s názvem DK Excited. Pomalu, ale jistě započal svoji cestu mezi nejvýnosnější hybridy řepky ozimé v České republice.

Výběr kvalitního hybridu - základ vysokého výnosu

Po loňské sklizni DK Excited tuto cestu dovršil a díky svým výsledkům mezi pěstiteli SPZO zaujal zasloužené 1. místo v kategorii velkých odrůd (odrůdy pěstované na více než 5 000 ha) s průměrným výnosem 3,48 t/ha. Potvrdil svou excelentní stabilitu vysokého výnosu napříč rozdílnými ročníky, ať už z pohledu počasí, tak i z pohledu lokalit a odlišných půdních stanovišť.

DK Excited je středně raný hybrid s velmi dobrou zimuvzdorností. Začátek jarního růstu a nasazení květů je středně rané. Disponuje rezistencí vůči viru žloutenky vodnici (TuYV), nejvýznamnějšímu virovému onemocnění řepky olejky. Pomocí hybridů rezistentních vůči této virové chorobě můžete významně eliminovat ztráty na výnosech i kvalitě semen řepky. Pěstitelé jsou si tohoto vědomi, v současnosti je z celkové plochy ozimé řepky v rámci České republiky zaseto více jak 60 % hybridů s rezistencí vůči tomuto viru. Dále je DK Excited vybaven genem Rlm7 zvyšujícím odolnost proti napadení fomou, odolností proti pukání šešulí a také je u něj pozorována nadprůměrná odolnost proti verticiliovému vadnutí.

Špičkové šlechtění Dekalb, kvalita prověřená časem

Právě díky svým skvělým vlastnostem dosáhl DK Excited v loňské sezoně výborných výsledků také ve srovnání s konkurenčními hybridy, což se projevilo nejen ve výsledcích pěstitelů SPZO, ale i u ostatních pěstitelů řepky ozimé, což dokumentuje přiložená tabulka. Slavíme tady pomyslný návrat šlechtění Dekalb® na vrchol a navazujeme na kvalitu a skvělé výsledky úspěšných hybridů jako DK Exquisite, DK Extorm či DK Exception, které dokázaly vítězit po řadu let.

DK Exbury - výjimečná rovnováha výkonu a stability

V letošním roce doplňujeme naše portfolio také o nový hybrid. Jedná se o DK Exbury, hybrid velice blízký DK Excited, dalo by se říci, že se jedná o mladšího sourozence. DK Exbury je vysoce produktivní hybrid vhodný pro intenzivnější způsob pěstování řepky ozimé. Můžete od něj očekávat výborný zdravotní stav, stejně jako DK Excited je DK Exbury vybaven odolností proti viru žloutenky vodnice (TuYV) a genem Rlm7 zvyšující odolnost napadení fomou. Vyznačuje se vysokým obsahem oleje a odolností proti pukání šešulí. Může pěstitelům pomoci s rozvržením rizika ve vztahu k průběhu jarního počasí. Jedná se o hybrid středně raný, ale ve srovnání k DK Excited je jeho jarní start pomalejší, stejně je pozdnější nasazení květů. Můžete tak částečně eliminovat výnosové ztráty způsobené jarními mrazíky. Habitus je také podobný DK Excited, vytváří středně vysoké, mohutně větvené rostliny bez náchylnosti k poléhání.

Ochrana od prvního dne - Acceleron Elite

Všechny hybridy Dekalb budou standartně mořeny komplexním fungicidním mořidlem Scenic® Gold, který ochrání klíčící rostliny před širokou škálou houbových patogenů včetně plísně zelné. DK Excited a DK Exbury nabízíme také s exkluzivním mořením Acceleron Elite. Toto komlexní moření přináší spolehlivou kontrolu všech hospodářsky významných patogenů napadajících vzcházející rostliny a zajistí bezproblémové vzejití porostu s dobrými předpoklady pro maximální výnos. Obsahuje kombinované fungicidní mořidlo Scenic® Gold a insekticidní mořidlo Buteo® Start s účinnou látkou flupyradifurone, tato účinná látka není zatím použita v jiném insekticidním řešení pro ochranu řepky a dokáže ochránit rostliny v raných vývojových fázích před poškozením dřepčíky rodu Phyllotreta, dřepčíkem olejkovýmkvětilkou zelnou. Již zmíněný nedostatek insekticidních látek pro aplikaci na list umocňuje význam insekticidního moření osiva.

Věřím, že si výše zmíněné hybridy najdou místo na vašich polí a naplno projeví svou kvalitu vysokým výnosem a kvalitou semen.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Graf 1: Výnosové výsledky DK Excited v České republice v roce 2021
Graf 1: Výnosové výsledky DK Excited v České republice v roce 2021

Výborný zdravotní stav a zimovzdornost hybridu DK Excited podpořený  insekticidním mořidlem Buteo Start
Výborný zdravotní stav a zimovzdornost hybridu DK Excited podpořený insekticidním mořidlem Buteo Start

Související články

Řepka olejka ozimá - novinky pro zásev 2022

11. 08. 2022 Ing. Petr Zehnálek; ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou Osivo a sadba Zobrazeno 152x

Odrůda, která poráží hybridy

07. 08. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 150x

Čtrnáct tun z hektaru i bez ošetření

06. 08. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 196x

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

02. 08. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 138x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail