BASF
BASF
BASF

AGRA

Do nové kukuřičné sezóny 2023 silnější

17. 12. 2022 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 466x

Společnost VP AGRO, která exkluzivně zastupuje šlechtitelkou společnost RAGT, přináší pro novou pěstitelskou sezónu kukuřice tradičně širokou a ucelenou řadu silážních a zrnových hybridů. RAGT patří dlouhodobě k předním šlechtitelům kukuřice v Evropě a jejímu intenzivnímu šlechtění se věnuje 60 let, během kterých přinesla na trh stovky hybridů. Také pro nadcházející sezónu máme připravené nové nadějné hybridy, které jsou zároveň prozkoušené a osvědčené.

Varistar

Šlechtění nových hybridů kukuřice je poměrně dynamický proces, kdy každoročně vzniká několik desítek až stovek nových hybridů. Abychom pěstitelům přinesli nejvhodnější hybrid pro danou lokalitu, je potřeba důkladného zkoušení a testování. Proto všechny kvantitativní i kvalitativní parametry hybridů každoročně testujeme na mnoha lokalitách v České republice v poloprovozních pokusech a v laboratořích. Na základě získaných výsledků z rozsáhlé sítě poloprovozních pokusů, výsledků ÚKZÚZ, výsledků z rozborů z laboratoří a samozřejmě také ze zkušeností z provozních ploch pak můžeme každému pěstiteli kukuřice individuálně poradit a doporučit ten nejvhodnější hybrid pro konkrétní polní podmínky.

Od roku 2020 máme k dispozici mobilní laboratoř AgriNir, pomocí kterého nabízíme poradenství v oblasti objemných krmiv. Přístroj AgriNir pracuje na bázi infračerveného lomu paprsků světla. Získat můžete informaci o základních živinách v krmivu (S, škrob, NL, ADF, NDF, popel, tuk, s NDF, cukry v zelené hmotě). Je důležité, že měření krmiv lze provést na mnoha místech jámy, či žlabu, vzhledem k jednoduchosti a rychlosti použití. Nabízíme rozbory následujících krmiv: kukuřičná siláž, travní senáž, TMR, kukuřičné zrno, zelená hmota kukuřice a nově zelená hmota travních porostů. Získaná data poslouží zootechnikovi k základní informaci o krmivu a k sestavení krmné dávky. Kvalitní informace v pravý čas může přinést finanční úspory a ušetřit spoustu energie s řešením případných problémů.

RGT Babexx (FAO 210)

Hybrid má od roku 2014 českou registraci. Tento velmi raný hybrid během několika let ukázal na běžných plochách, co umí a zařadil se mezi nejprodávanější RAGT hybridy. Dlouhodobě potvrzuje svou vynikající výkonnost a kvalitu. Vyznačuje se vysokým vzrůstem a bohatým olistěním. Další jeho předností je plasticita k pěstitelským podmínkám. Každoročně potvrzuje i špičkovou stravitelnost a výborný obsah škrobu.

RGT Exxon (FAO 220)

Jedná se o tříliniový hybrid s číslem FAO 220. V roce 2021 získal v ČR registraci v segmentu velmi rané siláže. Dosahuje velmi dobrého vzrůstu, s velmi dobrým olistěním. Palice má nasazeny středně vysoko a má typ zrna tvrdý až mezityp. V poloprovozních pokusech jsme ho zkoušeli před zařazením do prodeje tři roky a v každém roce potvrdil svůj výnosový potenciál. Ve většině poloprovozních pokusů v různých regionech ČR dosahoval nadprůměrných výnosů suché hmoty.

RGT Muxxeal (FAO 240)

Hybrid je na trhu druhým rokem a zařadil se mezi nejprodávanější hybridy RAGT. V roce 2021 získal v ČR registraci v segmentu rané siláže. Charakterizují ho vysoké až velmi vysoké rostliny s velmi dobrým olistěním. Palice má nasazeny středně vysoko s mezitypem zrna. Prokázal dobrou reakci nejen na sucho, ale i na chlad. Má velmi dobrý obsah škrobu v siláži a velmi dobré parametry stravitelnosti.

RGT Munxxter (FAO 250)

Tato předloňská novinka se naplno zařadila mezi úspěšné silážní hybridy a plnohodnotně doplnila již prozkoušené a zavedené hybridy v raném silážním segmentu. V ČR byl zaregistrován v roce 2020. Je pro něj charakteristický velmi dobrý vzrůst, velmi dobré olistění a široké listy. V laboratorních testech byly prokázány velmi dobré parametry stravitelnosti. V poloprovozních pokusech dosahoval velmi dobrých výnosů při sklizni.

RGT Lacteaxx (FAO 260) - Novinka

Tento nový silážní hybrid zařazujeme do portfolia na základě excelentních výsledků z poloprovozních pokusů v letech 2020–22. Charakterizuje se vysokým vzrůstem s velmi dobrým olistěním a zároveň vyrovnanou palicí. Je vynikající nejen po kvantitativní stránce, ale také kvalitativní. Je vhodný pro výrobu kvalitní siláže pro vysokoprodukční dojnice i pro bioplynové stanice.

RGT Bixx (FAO 260)

Českou registraci získal v roce 2018. Charakterizují ho vysoké a mohutné rostliny s výborným olistěním, čím je předurčen k vysokým výnosům zelené hmoty a k využití převážně pro výrobu kvalitní siláže pro vysokoprodukční dojnice a také pro bioplynové stanice. Má vysoký obsah škrobu v siláži a zároveň vyvážený poměr škrobu a stravitelné vlákniny (DINAG).

RGT Attraxxion (FAO 270)

Je registrován v ČR od roku 2019 v kategorii rané zrno. Na základě výsledků ze zkoušení v několika státech Evropy se z něho stává nosný hybrid v segmentu raných kukuřic. Jedná se o univerzální hybrid, který dosahuje velmi dobrých výsledků při sklizni zelené hmoty i ve výnosu zrna. Vyniká velmi dobrým opylením špiček palic a zdravotním stavem. Dobře snáší přísušky, což dokládají výsledky z pokusů v sušších ročnících.

RGT Karlaxx (FAO 280)

Hybrid je zaregistrovaný v EU, u nás je nabídce od roku 2018, kdy si ho poprvé někteří pěstitelé vyzkoušeli. V letech 2019 a 2020 již patřil mezi nejprodávanější hybridy RAGT. Je silážním hybridem s velmi dobrými parametry stravitelnosti. Je vhodný pro výrobu siláže nejen pro vysokoprodukční dojnice, ale také pro bioplynové stanice. Je pro něj charakteristický rychlý počáteční růst a zároveň pozdní kvetení, které umožňuje delší dobu růstu do výšky. Vzrůst má velmi vysoký a často převyšuje ostatní hybridy. Dobře reaguje na intenzivní agrotechniku.

RGT Exxposition (FAO 290)

Tato silážní novinka z roku 2022 nahrazuje v portfoliu hybrid RGT Conexxion a částečně i RGT Exxotika ve využití na siláž. RGT Exxposition je velmi výkonný silážní hybrid. Díky velmi dobrým kvalitativním parametrům jej lze doporučit na výrobu siláže pro vysokoproduční chovy. Vyznačuje se velmi vysokou a silně olistěnou rostlinou, typ zrna je koňský zub. Způsob dozrávání je na zelené rostlině, tzv. stay green. Má výborné časné vzcházení, které umožňuje bezproblémové založení porostu. Hlavním kladem je jeho vynikající silážní vzhled, dobrý stay green a vynikající palice. Má velmi dobrou úroveň výnosové výkonnosti ve všech podmínkách. Pro zemědělce představuje skutečnou jistotu. Kromě toho má také velmi dobrou úroveň kvality, má velmi dobrý obsah škrobu a nadprůměrnou stravitelnost vlákniny (DNdf).

RGT Exxposition (FAO 290) - velmi výkonný silážní hybrid
RGT Exxposition (FAO 290) - velmi výkonný silážní hybrid

RGT Exxact (FAO 300)

Prověřený hybrid ve středně raném segmentu. V ČR je registrován v kategorii středně rané zrno, z toho plyne i hlavní doporučení pro sklizeň na zrno. Patří do skupiny Stressless H2O hybridů. Toto označení zdůrazňuje lepší odolnost k suchým podmínkám a hybridy s tímto označením lépe využívají dostupnou vodu pro tvorbu výnosu. V několika pokusech i na běžných plochách potvrdil velmi dobrý vzrůst a je možné s ním počítat i na výrobu siláže. Charakterizuje se vysokým vzrůstem, palice má nasazeny středně vysoko a má typ zrna koňský zub. Zkoušení potvrdilo jeho velmi dobrou toleranci k suchu.

RGT Luxxida (FAO 320)

Tato stálice v RAGT portfoliu byla zařazena v roce 2015 a od té doby patří k nosným a nejprodávanějším hybridům. Vyniká především univerzálností, vysokým výnosem zelené hmoty a velmi dobrou reakcí na sucho. Rostlina s erektivním postavením listů zůstává dlouho zelená v optimální sušině pro sklizeň na siláž. Má rychlý počáteční vývoj s dobrou odolností proti chladu, vyvážený poměr škrobu a stravitelné vlákniny. Za 5 let zkoušení ÚKZÚZ dosáhl nejlepších hodnot stravitelné vlákniny DINAG v kategorii středně pozdní siláž.

RGT Sirenixx (FAO 380) - Novinka

Nový středně pozdní silážní hybrid byl do prodeje zařazen po dvouletém sledování v poloprovozních pokusech v ČR. Dosahuje velmi vysokého vzrůstu s velmi dobrou palicí, což zaručuje excelentní výnos silážní hmoty s využitím pro vysokoprodukční dojnice a pro bioplynové stanice. Tvoří velmi pěkné palice v průměru s 18–20 řadami a s průměrným počtem zrn v řadě 28–30. Má velmi dobrý počáteční vývoj. Na jaře potřebuje teplejší pozemky.

Nabídka hybridů od společnosti VP AGRO je široká, najdete v portfoliu silážní hybridy od velmi raných až po středně pozdní, kombinované hybridy a několik velmi kvalitních zrnových hybridů. Všechny hybridy z nabídky jsou důkladně prozkoušené nejen s ohledem na výnos, ale také na kvalitu. Při výběru hybridů od společnosti VP AGRO tak žádný pěstitel nemůže vybrat špatně. Výběr toho správného hybridu pro vaše pole není vždy jednoduchý, proto využijte při výběru pomoc od našich zkušených regionálních zástupců.

 

Související články

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

06. 02. 2023 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 117x

Nová odrůda ovsa setého, 2022

02. 02. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 150x

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

31. 01. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 193x

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

30. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha, Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 223x

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

29. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha; Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 163x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail