Chemap Agro s.r.o.

Do sucha jako dělaný

29. 04. 2019 Ing. Jiří Matuš, Ing. Milena Mařáková; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 1998x

Ranost, suchovzdornost a nenáročnost jsou hlavní přednosti hybridu řepky ozimé Alicante. Má tak v popisu všechny vlastnosti potřebné k tomu, aby obstál v podmínkách aridnějších oblastí.

Proseeds

Suché podmínky, které se najdou prakticky po celé republice, kladou na řepku zvláštní požadavky. Jedním ze způsobů jak suchu uniknout je včas dozrát. Hybrid Alicante přesně toto dokáže. Na jaře rychle přechází do generativní fáze, jako první vykvete, včas odkvétá a využije veškerou vláhu ještě ze zimy k založení výnosotvorných prvků - šešulí a velkého počtu semen. Coby hybrid se spíše nižší HTS je suchem v závěru vegetace také méně ohrožen, protože nepotřebuje výnos dohánět naléváním velkých semínek. Ve výsledcích ÚKZÚZ SDO (tab. 1) podává Alicante vysoký výnos jak v chladné, tak v teplé oblasti, potvrzuje tím stabilitu, kterou sucho v teplé oblasti neohrožuje.

Nenáročnost je geneticky podmíněná nižším vzrůstem, velmi dobrým zdravotním stavem, silným kořenovým systémem a do jisté míry také raností. Podstatný je fakt, že Alicante podává vysoký výnos už v základní agrotechnice. Na zvýšenou intenzitu agrotechniky reaguje méně. O tom svědčí také výsledky SDO IA - reakce odrůd na intenzifikační opatření. Hybrid Alicante měl v roce 2016 nejvyšší výnos v základní agrotechnice a na zvýšenou agrotechniku reagoval méně a zařadil se tak mezi stabilní odrůdy. Vysoký výnos v základní agrotechnice a stabilitu si Alicante drží po celou dobu zkoušení SDO IA.

Výsledky praxe 2018

V loňském roce byl hybrid Alicante vyhodnocen u členů SPZO jako 3. nejvýnosnější hybrid v praxi mezi „velkými odrůdami“ s plochou nad 5 000 ha. S výnosem 3,78 t/ha na 13 764 ha jde o nejvýnosnější „velkou“ ranou odrůdu v praxi. Výnosy pěstitelů z běžných ploch uvádí tabulka 2. s kompletními daty o velikosti sklízené plochy a dosaženého výnosu při vlhkosti 8 %.

Technologickou výhodou hybridu Alicante je nižší vzrůst, který usnadňuje celkovou agrotechniku. Dále je vybaven genetickou odolností vůči pukání šešulí a výnos si pohlídá proti nepřízni počasí sám i v případě opožděné sklizně. Proti fomě je vybaven kvantitativní i kvalitativní odolností díky komplexu mnoha genů včetně Rlm7.

Technologická doporučení

V pěstitelských doporučeních zůstává jeden požadavek kladený na agronoma, a to uchovat v půdě dostatek vláhy pro vzejití porostu. Přestože je Alicante raný hybrid, doporučíme setí v základním termínu do kvalitně připraveného seťového lůžka. Na podzim roste umírněně, založí typicky přisedlou růžici odolnou vymrzání. Jarním cvalem pak už suchu uteče. Za standardních půdně-klimatických podmínek je třeba uvažovat o zásahu morforegulátorem na zpomalení růstu terminálu a potlačení jeho dominance. Tento zásah je třeba provést do cca 30 cm výšky porostu. Bude skutečně prvním hybridem ke sklizni i za absence desikantu. Nezbývá než popřát mnoho zdaru a s klidným svědomím i více vody, která Alicante neuškodí a ostatním pomůže.

Středně raný hybrid pro doplnění osevního plánu

Nabídka společnosti Limagrain se z hlediska raností jednotlivých hybridů velmi dopbře doplňuje. Je postavena tak, aby hybridy navazovaly jak termínem setí, tak zralostí ke sklizni. Po Alicante je možné zaset středně raný hybrid LG Architect. Stejně tak bude navazovat termínem sklizně. Je čerstvě registrován v České republice s nejvyšším výnosem v registračním řízení 2016–18. Hybrid LG Architect je zaregistrován i napříč Evropou. Nejzápadnější krajinou registrace je Velká Británie, následuje Francie, Dánsko, Německo, Polsko, Rakousko a Maďarsko. Pro pěstitele řepky v lokalitách postižených suchem je důležité i Slovensko. Výsledkem prvního roku zkoušení zde byl výnos 5,28 t/ha, v relativním vyjádření 109,9 % na hybridní kontroly. Ve finále zkoušení v roce 2017 prospěl s výnosem 108,2 %. Vedle těchto dat stojí i výsledky v Maďarsku, kde řepku stejně jako u nás ohrožuje více sucho a vysoké teploty v době dozrávání. I tady byl zaregistrován na 1. místě. Stejně tak si vážíme 1. místa v registračních pokusech AGES v Rakousku.

Dvojici hybridů AlicanteLG Architect doporučuje s vědomím výkonnosti jak na domácím poli, tak v zahraničí, v pokusech a především i na běžné ploše. Neskrývají žádnou slabinu v podobě vysoké senzitivity na mráz či houbové choroby. Oba disponují odolností pukání šešulí. LG Architect navíc odolá tlaku virové žloutenky vodnice (je rezistentní TuYV). Jejich nadprůměrný výnosový potenciál je maximum, co dokáže nabídnout šlechtitel. Přesto se nezdráhá nést zodpovědnost završit veškeré úsilí a investice, které této plodině věnuje každý pěstitel.

Tab. 2: Výnos semen hybridu Alicante při sklizni v roce 2018 (8% vlh.)

Podnik Okres Výměra (ha) Výnos (t/ha)
Rolnická společnost Lesonice TR 143 4,24
SALIX MORAVA a.s.-Horní Moštěnice PR 115 4,29
Moras Moravany a.s PCE 105 4,24
Troubecká hospodářská a.s. PV 100 4,20
Agrospol Mladá Vožice TA 100 4,10
ALA, a.s. Řepníky CR 75 4,56
Agro Odersko a.s. NJ 70 4,10
ZEPOS a.s. Radovesice LT 68 4,53
ZD BÍLOVEC AGRO A.S. OV 62 4,10
Bludovsko a.s. SU 60 4,20
Nový Dvůr Kunovice, a.s. UH 60 4,85
Vlčnovská zemědělská a.s. UH 60 4,80
ZD Hrotovice TR 54 4,20
VOD Stěbořice OP 50 4,39
Ing. Stanislav Zbořílek PV 44 4,60
ZEMĚDĚLSKÁ, a.s. Opava-Kylešovice OP 41 4,75
Zemědělské družstvo VRCHOVINA NJ 35 4,74
AGRI - M, spol. s r.o. UH 27 4,05
ZOD " Blata" v Sedlci CB 21 4,10
Zemědělské družstvo Újezd u Uničova OL 21 4,76
Zemědělské družstvo Újezd u Uničova OL 17 4,99
ZD Těšetice OL 15 4,32

Detail hybridu Alicante v POP SPZO sort. A 2017, Agro MONET, a.s. (okr. Brno-venkov)
Detail hybridu Alicante v POP SPZO sort. A 2017, Agro MONET, a.s. (okr. Brno-venkov)

Tab. 1: Relativní výnos semen (%)  v na jednotlivých stanovištích teplé oblasti SDO ÚKZÚZ v roce 2017

Odrůda/Lokalita

Čáslav

Chrastava

Pusté Jakartice

Staňkov

Věrovany

Kujavy

Opava

Průměr 2017

Průměr 2015–17

Hybridní odrůdy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allison

150

134

128

111

114

110

140

127

127

DK Exmore

132

120

135

107

127

117

102

120

122

Alicante

119

112

109

120

125

121

119

118

117

Ermino KWS

112

110

118

137

135

117

122

121

118

Marc KWS

112

118

115

121

127

104

126

117

116

Acapulco

126

106

115

131

116

108

126

118

117

Kuga

116

99

104

112

109

108

125

111

114

Alvaro KWS

133

105

130

121

127

109

133

123

115

DK Exception

115

114

127

124

123

112

124

120

117

Silver

131

101

112

115

106

103

119

113

115

DK Expression

128

110

104

126

114

96

132

116

115

Atora

107

100

109

125

118

102

114

111

110

DK Exssence

139

109

102

97

105

80

120

107

110

DK Explicit

109

102

114

114

109

98

116

109

110

Marathon

104

118

104

109

110

98

126

110

102

Factor KWS

115

108

100

115

104

93

117

107

103

Astronom

118

110

104

111

105

92

108

107

105

Inspiration

122

92

106

119

103

89

114

107

105

DK Exquisite

99

108

111

104

106

98

104

104

100

Horcal

92

90

96

109

100

91

108

98

98

DK Impression CL

108

96

108

105

102

105

100

104

101

DK Sensei

129

103

99

91

78

89

106

100

101

Liniové odrůdy

Arabella

116

98

114

100

110

112

91

106

107

Zakari CS

93

108

93

110

102

97

101

100

103

Diego

96

103

107

100

104

100

125

105

103

Orex

107

103

110

107

97

104

105

105

98

Vapiano

100

101

94

89

95

92

106

97

99

Sidney

88

87

82

94

91

95

73

87

92

Prům. liniových odr. v t/ha (100 %)

4,76

3,61

5,05

4,38

3,49

5,12

5,19

4,51

4,70

Související články

Vitalita osiva máku ovlivňuje produktivitu porostu

26. 05. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 131x

LG Ambassador - dobře střižená řepka

01. 05. 2020 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 2682x

Ošetření osiva jarního máku

28. 04. 2020 Ing. Matěj Satranský; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 392x

Kvalita osiva jarního ječmene ve vztahu k výnosovým prvkům

20. 04. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Osivo a sadba Zobrazeno 447x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail