Chemap Agro s.r.o.

Dvojice hybridů pro dobrý osevní plán

03. 06. 2018 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 375x

Dobrý osevní plán pozemků s řepkou se zakládá na kvalitním hybridu. Málokdo si dovolí spolehnout se pouze na jeden. Dvojice nebo trojice hybridů, které se navzájem dobře doplní, je výhodou.

Agronutrition

Současná nabídka společnosti Limagrain takovou harmonickou dvojicí řepek disponuje. Základem je středně raný hybrid LG Architect. Tento hybrid pokročilé generace ze společnosti Limagrain je v současnosti nejvýkonnější hybrid řepky ve zkouškách ÚKZÚZ ( odrůdy 2.a 3. rokem) s výnosem 117% na průměr kontrolních hybridů v roce 2017. Rozdíl ve výnosu na průměr hybridních kontrol tak činí bezmála 0,8 t/ha (graf 1). Že se nejedná o žádnou náhodu, dokládají také výsledky z okolních zemí. V Německém BSA výnos 106 %, v Maďarsku OMMI výnos 119 %, stejně tak v Rakousku AGES 119 %, na Slovensku v ÚKSÚP 110 %, a v Polském COBORU 132 %. Výhodou hybridu LG Achitect není jen vysoký výnos. Má dobrou vitalitu na podzim, vynikající přezimování a středně rychlý nástup do jarní vegetace. Jedná se o velký hybrid, avšak s velmi dobrou odolností proti poléhání. Středně raný LG Architect dozrává v polovině řepkového pelotonu. Výnos hybridu LG Architect je pojištěn odolností vůči pukání šešulí, a také rezistencí vůči viru TuYV.

Partnerem v tandemu je hybrid Alicante. Vhodně doplňuje hybrid LG Architect svou raností. Na podzim je vhodné zasít nejprve hybrid Alicante a poté hybrid LG Architect. V létě je raný hybrid Alicante připraven ke sklizni jako první, LG Architect navazuje. Alicante patří mezi krátké hybridy, je nejkratší z celé nabídky LG a kombajnér i obsluha postřikovače takovou vlastnost jistě ocení. Hlavní devizou hybridu Alicante je opět výnos. Díky stabilnímu a vysokému výnosu byl po dvouletce 2014–2015 zaregistrován ve zkráceném dvouletém řízení. Také v současnosti dosahuje v postregistračních zkouškách SDO 2015–17 výnos 117 % v teplé a 116 % v chladné oblasti (tab. 1). Kromě postregistračních zkoušek boduje také v poloprovozním testování SPZO, kde je na 3. místě ve výnosu semen v sortimentu A a v témže sortimentu na 2. místě ve výnosu oleje. Hybrid Alicante se projevil jako nejvíc tolerantní vůči infekci virem TuYV v roce 2017, a také on je vybaven odolností vůči pukání šešulí.

Tab. 1: Hybrid Alicante poskytuje spolehlivé a špičkové výnosy semen bez vlivu oblasti pěstování (%, SDO 2015–2017)

Hybrid

Teplá oblast

Chladná oblast

Průměr 2015–2017

Allison

127

120

124

DK Exmore

122

114

118

Alicante

117

116

116

Ermino KWS

118

114

116

Marc KWS

116

114

115

Acapulco

117

112

115

Kuga

114

112

113

Alvaro KWS

115

110

113

DK Exception

117

107

112

Silver

115

108

112

DK Expression

115

108

112

Atora

110

108

109

DK Exssence

110

106

108

DK Explicit

110

106

108

Marathon

102

108

105

Factor KWS

103

105

104

Astronom

105

103

104

Inspiration

105

102

104

DK Exquisite

100

103

101

Horcal

98

103

100

DK Impression CL

101

98

100

DK Sensei

101

97

99

Graf 1: Výsledky registračních zkoušek ÚKZÚZ, 2017, sortiment odrůd po 2. a 3. roku zkoušení, srovnání na kontroly
Graf 1: Výsledky registračních zkoušek ÚKZÚZ, 2017, sortiment odrůd po 2. a 3. roku zkoušení, srovnání na kontroly

Agrotechnika úspěchu

Oba hybridy, jak Alicante,tak LG Architect ocení dobrou základní agrotechniku s tím, že hybrid Alicante lépe startuje do vegetace u dobře připravené půdy bez hrudek. Oba dobře přezimují. Časné jarní ošetření pro lepší větvení nepotřebují. Oba vyžadují ošetření fungicidním přípravkem se zkrácením - regulací růstu až ve fázi prodlužování. Ošetření proti hlízence je poslední ochranou. Alicante bude ke sklizni jako první, LG Architect navazuje. Oba mají šešule odolné vůči pukání, a tak špatné počasí v létě sice může oddálit sklizeň, ale nesníží výnos. Na kombajn počkají.

Osevní plán založený na hybridech LG ArchitectAlicante spočívá na pevných základech tvořených na jedné straně moderním nejvýkonnějším hybridem a na straně druhé ověřeným špičkovým hybridem. Je cestou k nejvyšší rentabilitě pěstování řepky. Je plánem, který nejlépe reaguje na současná rizika pěstování řepky spočívající v nejistém počasí a virového onemocnění TuYV. Plánem, který proti nepříznivým cenám staví vysoké a spolehlivé výnosy. Je nejlepším způsobem, jak vykročit naproti troše štěstí, kterého je k završení dobré sezóny vždycky zapotřebí.

Související články

BORácké odrůdy sedlákům na fůry

09. 10. 2018 Ing. Kamil Štípek, Ph.D.; BOR Choceň s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 138x

LG Magirus, Airbus - novinky s kvalitou E

30. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 177x

LG Triumph - jeden vládne všem

29. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 167x

Frisky - Pšenice na rekordy

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 189x

LG Imposanto - imposantní výnos i kvalita

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 123x

Další články v kategorii Osivo a sadba

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail