BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Efektivní ochrana osiva ozimých obilnin

02. 07. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Osivo a sadba Zobrazeno 301x

Pšenice je v České republice dlouhodobě nejrozšířenější plodinou, přičemž její výnosy neustále rostou. Tento nárůst je ovlivněn především vývojem nových odrůd, inovativními postupy pěstování a vylepšenými metodami ochrany rostlin během vegetace. Celá řada faktorů od vysetí až po sklizeň ovlivňuje zdraví a vitalitu rostlin ozimých obilnin. Kvalitní osevní postupy s vhodnými předplodinami, správné agrotechnické postupy a pečlivě namořené osivo jsou klíčové. Moření osiva představuje základní ochranné opatření, které zajišťuje zdravý růst, vysokou klíčivost a vitalitu rostlin.

Albíit

Obr. Mořidla BASF se vyznačuji perfektní pokryvností obilek a barevnou stálostí

Mořidla BASF se vyznačuji perfektní pokryvností obilek a barevnou stálostí

Základní moření osiva

Kinto® Plus, osvědčené třísložkové mořidlo, je standardem pro moření osiva obilnin. Vyniká svou schopností chránit proti chorobám, podporovat klíčení a růst rostlin i v extrémních podmínkách, a je registrováno pro použití v mnoha plodinách. Tři účinné látky v Kinto® Plus působí synergicky a poskytují efektivní ochranu proti všem hlavním chorobám, přičemž jsou šetrné k pěstovaným plodinám. Navíc Kinto® Plus podporuje vzcházení rostlin i za nepříznivých podmínek, což je umožněno díky obsahu účinné látky Xemium®.

Komplexní ošetření osiva

Pro komplexní ochranu osiva pšenice nabízí společnost BASF kombinaci mořidel Kinto® PlusRelenya®. Tato unikátní kombinace využívá synergický efekt čtyř účinných látek a poskytuje ochranu proti všem chorobám osiva pšenice, včetně vynikající účinnosti proti sněti zakrslé. Některé odrůdy pšenice jsou náchylné k napadení snětí, což představuje významné riziko bez důkladného moření osiva. Účinná látka Revysol® obsažená v mořidlu Relenya® je prvním isopropanol-azolem, který poskytuje skvělou ochranu proti sněti zakrslé i mazlavé a má příznivý ekotoxikologický profil. Relenya® se vyznačuje nízkým dávkováním (1 l/1 t osiva) a intenzivním červeným zbarvením namořeného osiva.

Dlouhodobá ochrana

Kromě běžných mořidel se v obilninách úspěšně používá speciální fungicidní mořidlo Systiva®, které chrání porosty proti chorobám pat stébel a širokému spektru listových chorob až do pozdního jara. Inovativní SDHI účinná látka Xemium® v přípravku Systiva® poskytuje dlouhodobou fungicidní ochranu s výrazným stimulačním efektem na kořenový systém a nadzemní části rostlin. Systiva® se aplikuje vždy spolu s klasickým mořidlem, působí však jako foliární ochrana nadzemních částí rostlin. Ideálním partnerem pro fungicid Systiva® je mořidlo Kinto® Plus, které zvyšuje obsah účinné látky Xemium®, čímž prodlužuje a posiluje účinnost v ozimých obilninách. Tato kombinace umožňuje snížit dávku Systivy o 10 % oproti plné dávce, což snižuje náklady. V případě technologie moření ozimé pšenice je vhodné Systivu kombinovat vedle Kinta Plus i s mořidlem Relenya®.

Související články

Tak trochu jiný polní den Saaten-Union

16. 07. 2024 Ing. Jan Stropnický; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 220x

Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky

20. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Osivo a sadba Zobrazeno 342x

Představení odrůd ozimých obilnin na českém trhu v roce 2024

20. 06. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 608x

Hybridní odrůdy řepky ozimé Pioneer 2024

18. 06. 2024 Ing. Roman Brtnický; Pioneer Hi-Bred Osivo a sadba Zobrazeno 257x

Prověřená nabídka řepky ozimé od SOUFFLET SEEDS

17. 06. 2024 Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 214x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail