Chemap Agro s.r.o.

Horké novinky v odrůdách pšenice

22. 08. 2020 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 881x

LG Dita, LG Keramik, LG Absalon a LG Initial - to je čtveřice horkých novinek od společnosti Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. pro podzimní sezónu 2020. První dvě novinky jsou již registrované letos na jaře, třetí má ještě rok státních zkoušek před sebou a poslední jmenovaná odrůda je již velmi významnou odrůdou v Německu. Všechny 4 odrůdy mají velmi dobrou potravinářskou kvalitu, ale jinak jsou odlišné a vhodné do různých oblastí. Pro sezonu 2020 máme omezené množství osiva ve stupni C1, ale dostatek osiva bude ve stupni E, pro založení množitelských ploch.

LG Dita vyšlechtěná v Hrubčicích

První novinkou, kterou si představíme, je odrůda LG Dita. Ta pochází z českého šlechtění v Hrubčicích. Byla registrována letos na jaře s potravinářskou kvalitou A v základním sortimentu. Odrůda dosáhla výborných výnosů zejména v řepařské a bramborářské výrobní oblasti. V ŘVO byla dokonce nejvýnosnější odrůdou s kvalitou A v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2017–19, v neošetřené variantě dosáhla 101,9 % = 9,7 t/ha (na průměr kontrolních odrůd Goridian a Frisky) a v ošetřené variantě 101,3 % = 10,3 t/ha. Je to odrůda polopozdní až pozdní s velmi vysokou odolností proti poléhání (7,8 b.). Délka rostlin přibližně 85 cm. Odrůda má velmi dobrou odolnost padlí pšenice, rzi pšeničné i rzi plevové. Střední odolnost pak listovým skvrnitostem a fuzariózám klasu. Odrůda zaujme také svým líbivým vzhledem.

Tab. 1: Pekařská kvalita LG Dita (ÚKZÚZ, 2017–19)

OH
g/l

N látky
%

Pádové
číslo
s

Zeleny
Test
ml

Vaznost mouky
%

Objem
pečiva
ml

795

13,6

424

45

58,1

575

LG Dita
LG Dita

LG Keramik - i do KVO

Tato německá odrůda byla registrována v ČR společně s odrůdou LG Dita letos na jaře. Má za sebou již úspěšnou registraci v Belgii a Polsku a čeká na registraci v dalších zemích Evropy. LG Keramik je středně raná odrůda, která dosahuje výborných výnosů ve všech výrobních oblastech, ale největší přínos má při pěstování v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. V KVO v průměru obou variant pěstování to byla v základním sortimentu dokonce nejvýnosnější potravinářská pšenice v registračních zkouškách 2017–19. Výnos v porovnání na kontrolní odrůdy Frisky a Gordian ukazuje graf 1. V ČR byl LG Keramik registrován jako chlebová pšenice, když splnil kvalitu A ve všech výkupních parametrech potravinářské pšenice (tab. 2). Kvalitu A potvrzuje i polská registrace. LG Keramik má navíc výbornou odolnost proti rzi pšeničné (7,5 b.) i rzi plevové (8,8 b.), střední odolnost padlí travnímu (6,4 b.), listovým skvrnitostem (6,6 b.) a fuzariózám klasu (6,6 b.). Odolnost poléhání má na velmi dobré úrovni (6,9 b.).

Tab. 2 Pekařská kvalita LG Keramik (ÚKZÚZ, 2017–19)

OH
g/l

N látky
%

Pádové
číslo
s

Zeleny
Test
ml

Vaznost mouky
%

Objem
pečiva
ml

797

13,8

395

57

57,1

542

Graf 1: Výnos zrna LG Keramik (ÚKZÚZ, 2017–19)
Graf 1: Výnos zrna LG Keramik (ÚKZÚZ, 2017–19)

LG Keramik
LG Keramik

LG Absalon - raná a zdravá odrůda

LG Absalon je ze čtveřice nových odrůd jediná raná odrůda. Raností odpovídá odrůdě Bohemia. Nyní je ve 3. roce státních odrůdových zkoušek na ÚKZÚZ. V průměru dvou let dosáhl výborného výnosu zejména v KVO 104 % v neošetřené a 103 % v ošetřené variantě, v ŘVO shodně 100 % v obou variantách pěstování a BVO výborných 105 % v neošetřené a 102 % v ošetřené variantě. Pekařskou kvalitu má LG Absalon na hranici A a E odrůd. V průměru let 2018 a 2019 dosáhl vysoké objemové hmotnosti na úrovni 827 g/l, dusíkatých látek 13,9 %, vysokého čísla poklesu 398 s a vysokého Zelenyho testu 54 ml. Velmi dobrý výnos a kvalitu navíc kombinuje s vynikajícím zdravotním stavem. Z osmi hodnocených chorob a termínů sledování na ÚKZÚZ ve dvouletém průměru měl LG Absalon v pěti případech nejlepší hodnocení (graf 2). Navíc je tato odrůda nositelem genu odolnosti proti pravému stéblolamu Pch1. LG Absalon je opravdu zdravá odrůda. Díky všem těmto vlastnostem je v současnosti nejpěstovanější potravinářskou odrůdou ve Francii a je registrován nebo v registračním řízení v dalších 9 státech jižní, jihovýchodní a východní Evropy.

Graf 2: Hodnocení zdravotního stavu LG Absalon (ÚKZÚZ, 2018–19)
Graf 2: Hodnocení zdravotního stavu LG Absalon (ÚKZÚZ, 2018–19)

LG Absalon
LG Absalon

LG Initial - žádané A v Německu

Tuto německou odrůdu s kvalitou A si v ČR v podstatě vyžádali sami pěstitelé, kteří mají přehled o zkoušení odrůd v Německu. Důvod je jasný. LG Initial byl totiž nejvýnosnější odrůdou kvality A v německých registračních zkouškách BSA v roce 2018. Z devíti možných bodů dosáhl na 8 v ošetřené i neošetřené variantě pěstování. V roce 2019 to byla podle množitelských ploch (2 545 ha) již druhá nejpěstovanější odrůda s kvalitou A v Německu. LG Initial přináší kromě vysokého výnosu také velmi dobré pěstitelské vlastnosti. Má kratší rostliny s velmi dobrou odolností poléhání a dobrou zimovzdorností. Odrůda má střední odolnost rzi pšeničné (5 b.) a listovým skvrnitostem (6 b.), je odolná rzi plevové (9 b.), má velmi dobrou odolnost padlí (8 b.) a chorobám pat stébel (7 b.) - hodnoty odolnosti jsou převedeny na stupnici ÚKZÚZ.

LG Initiál
LG Initial

 


Související články

Pokroky ve šlechtění řepky ozimé LG

13. 04. 2021 Ing. Milena Mařáková, Ing. Jiří Matuš; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 164x

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

01. 04. 2021 Ing. Jaroslav Matyk, Ing. Blanka Martincová a kol.; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1556x

Genetické zdroje rostlin a informace

25. 03. 2021 RNDr. Leona Svobodová, Ph.D., Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v .i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 380x

Jakon a jeho pěstování v podmínkách České republiky

24. 03. 2021 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 489x

Bér italský

20. 03. 2021 Ing. Marek Podrábský, SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 423x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail