BASF
BASF
BASF

AGRA

Hybridní odrůdy řepky ozimé Pioneer 2024

18. 06. 2024 Ing. Roman Brtnický; Pioneer Hi-Bred Osivo a sadba Zobrazeno 255x

Čtyři zbrusu nové hybridní odrůdy řepky PT303, PT302, PT315 a PT312 zaregistrovala osivářská společnost Pioneer Hi-Bred v ČR během posledních 2 let. Vynikající zdravotní stav, výborná vegetační kondice a rovněž vyšší odolnost k poškození škůdci jsou benefity, které Pioneer hybridy řepky pěstitelům nabízí.

Proseeds

PT303 - zdravotní stav dělá výnosy

Hybrid PT303 je prvním, u kterého šlechtitelé veřejně publikovali jeho zvýšenou odolnost vůči sekundárnímu napadení hlízenkou obecnou pod označením Protector® Sclerotinia hybrid. Tato vyšší odolnost vůči hlízence se projevuje snížením celkové intenzity a rozsahu napadení tímto patogenem. Porosty jsou mnohem zdravější, neboť se redukuje počet infikovaných rostlin během kvetení, a také se významně zpomaluje šíření vzniklé infekce stonkem v období dozrávání. Tím se snižuje riziko poléhání. PT303 je z pohledu zdravotního stavu mimořádně zdravý hybrid. Vedle odolnosti vůči hlízence je vybaven i rezistencí vůči TuYV, velmi dobře zvládá infekční tlak fomou a rovněž při napadení verticiliem patří k odolnějším odrůdám. Tento fenomén je patrný před sklizní, kdy v porostu PT303 je viditelně lepší zdravotní stav rostlin, jehož výsledkem je dozrávání většího počtu chorobami nepoškozených jedinců. Tím se zvyšuje produkce semen a stabilizuje dosahovaný výnos.

PT312 - novinka 2024 - vysoká HTS při sklizni i při setí

Nový Protector® Sclerotinia hybrid se zvýšenou tolerancí vůči napadení hlízenkou, TuYV rezistencí, mimořádnou přirozenou odolností k černi řepkové a geneticky podmíněnou vysokou HTS. Disponuje velmi vysokým výnosovým potenciálem. Hned v prvním roce zařazení do POP SPZO, dosáhl 2. nejvyšší výnos v sortimentu A odrůd. V registračních pokusech ÚKZÚZ 2021–23 se výnosem dostal na hranici 108 % v chladné oblasti. Patří mezi středně rané odrůdy řepky. Jedná se o robustní, až 170 cm vysoký hybrid s velmi dobrou odolností proti poléhání před sklizní. Má nadstandartní zdravotní stav a vegetační kondici. Vytváří husté vegetační patro dlouhých, k pukání odolných, šešulí. HTS v tříletém průměru ÚKZÚZ 2021–23, dosáhla opravdu vysoké hodnoty 5,18 g, což ocení každý pěstitel jak při sklizni, tak především při nákupu osiva.

PT315 - novinka 2024 - o třídu vyšší výnos v suchém a horkém ročníku

Hybridní odrůda vyšlechtěná do aktuálních klimatických podmínek vysokých vegetačních teplot a častých přísušků. I v takovýchto letech dosahuje špičkových, navíc meziročníkově velmi stabilních výnosů. Tento fenomém hybrid potvrdil v ÚKZÚZ ve velmi suchém roce 2023, kdy právě v teplé oblasti zkoušení ozimé řepky dosáhl vůbec nejvyššího výnosu (112 %) ze všech testovaných odrůd. Navíc za 3 roky zkoušení v ÚKZÚZ 2021–23 se výnosem jako jediná nově registrovaná odrůda, ani jednou nedostala pod 100 %, tedy pod průměr výnosu kontrol, což jsou odrůdy běžně pěstované zemědělskou praxí, na které se novošlechtění srovnávají. Je pro nás potěšující, že právě nová NexGen genetika Pioneer - PT315, se v těchto pro řepku až extrémních podmínkách dokáže výnosově prosadit a pěstitelům nabídnout svoji odolnost suchu.

PT302 - super plasticky výnosný hybrid

Středně raná hybridní odrůda PT302 byla registrovaná v ČR 2022. V registračních pokusech ÚKZÚZ dosáhla výnosu 107 % v chladné oblasti a 108 % v teplé oblasti. Takováto výnosová stabilita svědčí o tom, že se jedná o mimořádně adaptabilní odrůdu, která je schopna dosahovat špičkových výnosů v klimaticky i půdně odlišných regionech. PT302 je tedy na stanoviště plastickou odrůdou, doporučenou do všech oblastí pěstování ozimé řepky. Výborně snáší teplotní stres. Má rychlý jarní vegetační start a růst. Vytváří kompaktní, nepoléhavé porosty s výškou okolo 150 cm. Patří mezi více suchu odolné odrůdy.

Související články

Tak trochu jiný polní den Saaten-Union

16. 07. 2024 Ing. Jan Stropnický; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 220x

Efektivní ochrana osiva ozimých obilnin

02. 07. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Osivo a sadba Zobrazeno 301x

Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky

20. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Osivo a sadba Zobrazeno 341x

Představení odrůd ozimých obilnin na českém trhu v roce 2024

20. 06. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 607x

Prověřená nabídka řepky ozimé od SOUFFLET SEEDS

17. 06. 2024 Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 213x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail