Chemap Agro s.r.o.

Hybridy kukuřice RAGT pro každého pěstitele

06. 02. 2019 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 401x

Společnost VP AGRO, spol. s r.o., která exklusivně zastupuje v České republice společnost RAGT, připravila pro všechny pěstitele opět komplexní nabídku hybridů kukuřice. Společnost RAGT patří dlouhodobě k předním šlechtitelům kukuřice v Evropě. Úspěšnost intenzivní šlechtitelské práce lze hodnotit z několika pohledů, ten nejdůležitější je ale určitě výkonnost vyšlechtěných hybridů. Na základě mnohaletých výsledků lze konstatovat, že RAGT silážní hybridy dlouhodobě vynikají vlastnostmi stravitelnosti zelené hmoty a výnosem. A stejně tak zrnové hybridy, zejména s vyšším FAO, patří několik let k nejlepším v hodnocení ÚKZÚZ i v provozu.

Agronutrition

Jsme si vědomi toho, že abychom mohli svědomitě provádět poradenskou činnost a vám pěstitelům doporučit opravdu to nejlepší pro vaše pole, je potřeba se věnovat intenzivnímu zkoušení a testování nabízených hybridů. Proto všechny kvantitativní i kvalitativní parametry hybridů každoročně testujeme na mnoha lokalitách v České republice v poloprovozních pokusech a v laboratořích. Na základě získaných výsledků z rozsáhlé sítě poloprovozních pokusů, výsledků ÚKZÚZ, výsledků laboratorních rozborů a samozřejmě také ze zkušeností z provozních ploch můžeme každému pěstiteli kukuřice individuálně poradit a doporučit ten nejvhodnější hybrid pro konkrétní polní podmínky. V nabídce od společnosti RAGT naleznete širokou škálu praxí prozkoušených hybridů a zároveň šest nových nadějných hybridů, které vhodně celé portfolio doplňují.

Novinky pro rok 2019

RGT Xxylophon (FAO 220)

Tento hybrid má plnohodnotně doplnit skupinu velmi raných hybridů. Hybrid RGT Xxylophon je nyní ve druhém roce registračních zkoušek ÚKZÚZ, přičemž v prvním roce zkoušení dosáhl výnosu 101,2 % v kategorii raná siláž. Jedná se o univerzální hybrid, lze ho tedy použít jak pro výrobu kvalitní siláže, tak také na CCM nebo případně na zrno. Rostliny jsou vysoké, bohatě olistěné s vysokým potenciálem výnosu zelené hmoty. Na základě dvouletého zkoušení v poloprovozních pokusech lze tento hybrid doporučit do chladných lokalit.

RGT Bixx (FAO 260)

Hybrid RGT Bixx získal českou registraci v roce 2018. Charakterizují ho vysoké a mohutné rostliny s výborným olistěním, čím je předurčen k vysokým výnosům zelené hmoty a k využití převážně pro výrobu kvalitní siláže pro vysokoprodukční dojnice a také pro bioplynové stanice. Hybrid Bixx má vysoký obsah škrobu v siláži a zároveň vyvážený poměr škrobu a stravitelné vlákniny (DINAG).

RGT Attraxxion (FAO 260)

Hybrid RGT Attraxxion je registrován v EU. Na základě výsledků ze zkoušení v několika státech Evropy by se do budoucna měl stát nosným hybridem v segmentu raných kukuřic. Jedná se o univerzální hybrid dosahující velmi dobrých výsledků ve výnosu zelené hmoty i zrna. Vyniká velmi dobrým opylením špiček palic a velmi dobrým zdravotním stavem. Dobře snáší přísušky, což dokládají výsledky z pokusů i v letošním suchém roce, kdy tento hybrid patřil v několika lokalitách k těm nejlepším.

RGT Karlaxx (FAO 280)

Hybrid RGT Karlaxx je také zaregistrován v EU a to od roku 2017. V roce 2018 si tento hybrid již někteří pěstitelé mohli vyzkoušet na běžných plochách. RGT Karlaxx je silážní hybrid s velmi dobrými parametry stravitelnosti. Je vhodný pro výrobu siláže nejen pro vysokoprodukční dojnice, ale také pro bioplynové stanice. Do budoucna by tento hybrid měl nahradit rozšířený a oblíbený hybrid RGT Indexx. Je pro něj charakteristický rychlý počáteční růst a zároveň pozdní kvetení, které umožňuje delší dobu růstu do výšky. RGT Karlaxx dobře reaguje na intenzivní agrotechniku.

RGT Zanetixx (FAO 310)

Hybrid RGT Zanetixx byl v tomto roce zaregistrován pro Českou republiku v kategorii středně raného zrna. V roce 2017 ve zkouškách ÚKZÚZ dosáhl druhého nejvyššího výnosu 106,1 %. Jedná se o zrnový hybrid s vysokým výnosovým potenciálem v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Vyniká také velmi dobrou tolerancí k suchu.

RGT Hexxagone (FAO 360)

Hybrid RGT Hexxagone je poslední připravovanou novinkou pro rok 2019. Prozatím bude tento hybrid nabízen na základě evropské registrace, ale je zařazen i do zkoušení na ÚKZÚZ a věříme, že i tento hybrid získá českou registraci a zařadí se tak k již velkému počtu RAGT hybridů, které českou registraci mají. V prvním roce testování na ÚKZÚZ dosáhl vynikajícího výnosu zelené hmoty. RGT Hexxagone je kombinovaný hybrid s využitím na siláž i zrno. Vzhledem ke své ranosti je rajonizován do řepařské a kukuřičné výrobní oblasti.

Praxí prověřené hybridy

V portfoliu společnosti VP AGRO spol. s r.o. naleznete pro rok 2019 samozřejmě i celou řadu praxí prozkoušených hybridů. Při kombinaci novinek a zavedených hybridů je snadné sestavit skladbu hybridů pro celkovou výměru na vaše pole.

RGT Babexx (FAO 210)

Hybrid RGT Babexx má od roku 2014 českou registraci. Tento velmi raný hybrid během několika let ukázal na běžných plochách, co umí a zařadil se mezi neprodávanější RAGT hybridy. Dlouhodobě tak potvrzuje svou vynikající výkonost a kvalitu. Vyznačuje se vysokým vzrůstem a bohatým olistěním. Další jeho předností je jeho plasticita k pěstitelským podmínkám. RGT Babexx každoročně potvrzuje i špičkovou stravitelnost a výborný obsah škrobu.

RGT Mexxner (FAO 240)

Hybrid RGT Mexxner taktéž prošel úspěšně náročným registračním zkoušením ÚKZÚZ a v roce 2017 získal registraci. Ve velmi suchém roce 2018 velmi dobře reagoval na stresové podmínky způsobené suchem, kde dosáhl ve zkouškách ÚKZÚZ 104,2 % ve výnosu suché hmoty na kontroly. RGT Mexxner je plastický silážní hybrid s velmi dobrým vzrůstem a velmi dobrými ukazateli stravitelnosti vlákniny. Ve zkouškách ÚKZÚZ 2016–17 v sortimentu rané siláže dosáhl druhé nejlepší hodnoty DINAG 49,1 %, což bylo v relativním vyjádření na kontroly 103,2 %.

RGT Volumixx (FAO 260)

Hybrid RGT Volumixx byl zaregistrován v České republice v roce 2015 a od té doby patří k nosným hybridům nejen v ČR, ale také v Německu a Rakousku. Je charakteristický vysokým vzrůstem, bohatým olistěním, rychlým startem na jaře a rovnoměrným dozráváním rostliny. Tyto vlastnosti zajistí velmi vysoký výnos siláže. Velkou devizou tohoto hybridu je vedle výkonnosti jeho obrovská plasticita. RGT Volumixx snese rozdílné půdní podmínky a má velkou toleranci k suchu. Potvrdil to v mnoha poloprovozních pokusech, ale i na provozních plochách, včetně letošního roku. Také má velmi dobré parametry stravitelnosti. Vzhledem k tomu, že má pomalejší ukládání škrobu, je potřeba správně zvolit termín sklizně, aby byl využit celý jeho potenciál. Tento hybrid odvede svoji práci jak při intenzivní agrotechnice, tak vynikne a nezklame v nestandardních podmínkách.

RGT Lipexx (FAO 280)

Zrnový hybrid RGT Lipexx má českou registrací od roku 2016. Tento hybrid patří do skupiny hybridů s označením „Stressless H2O“ hybridů. Toto označení zdůrazňuje lepší odolnost hybridu k suchým podmínkám. Hybridy s tímto označením lépe využívají dostupnou vodu pro tvorbu výnosu. RGT Lipexx tuto vysokou toleranci k suchu a samozřejmě také svoji výkonnost potvrzuje na provozních lochách i v pokusech. Typ zrna koňský zub zaručí rychlé uvolňování vody ze zrna a tím i dobrou ekonomiku pěstování. Lipexx není vhodné set na těžké a studené lokality a zároveň je třeba na jaře pohlídat setí do vyzrálé půdy. Hybrid vyniká velmi dobrým zdravotním stavem rostliny a především palice při sklizni.

RGT Exxotika (FAO 290)

Stálicí v nabídce RAGT je hybrid RGT Exxotika. Univerzální hybrid na siláž, bioplyn i zrno potvrdil již v praxi na mnoha plochách svoji vysokou toleranci k suchu, ale zároveň špičkový výnos hmoty. Vzhledem k velmi dobré toleranci k suchu nese také označení „Stressless H2O“. RGT Exxotika má velice pěkné palice s typem zrna zub, které zajistí vysoký obsah škrobu v siláži. Vysoká stravitelnost vlákniny vychází již několik let, jak ve výsledcích ÚKZÚZ, tak i v silážích z provozu. Kdo si vybere na svá pole RGT Exxotiku, ten se může spolehnout na jistotu. Doporučujeme setí do vyzrálé půdy se správnou teplotou.

RGT Luxxida (FAO 320)

Další stálicí v portfoliu RAGT je RGT Luxxida. Mezi tyto stálice se přiřadil v roce 2015 a od té doby patří k nosným a nejprodávanějším hybridům. Vyniká především svou univerzálností, vysokým výnosem zelené hmoty a velmi dobrou reakcí na sucho. Rostlina s erektivním postavením listů zůstává dlouho zelená v optimální sušině na siláž. RGT Luxxida má rychlý počáteční vývoj s dobrou odolností k chladu. Hybrid má vyvážený poměr škrobu a stravitelné vlákniny. Dosahuje nejlepších hodnot stravitelné vlákniny DINAG v kategorii středně pozdní siláž ÚKZÚZ za 5 let zkoušení

RGT Fuxxter (FAO 360)

RGT Fuxxter patří k novějším hybridům v portfoliu. Do prodeje byl uveden na základě skvělých výsledků při registračních zkouškách a na základě nadprůměrných výsledků v poloprovozních pokusech. RGT Fuxxter dosáhl v ÚKZÚZ 2014–15 v kategorii středně pozdní zrno druhého nejvyššího výnosu 10,95 t/ha = 106,5 % na kontroly. Jedná se o velmi plastický, ale zároveň výkonný hybrid vhodný do všech podmínek pěstování. Svůj výnosový potenciál ukázal i na několika běžných plochách a tím se zařadil vedle oblíbeného a dlouhodobě ověřeného hybridu RGT Memoxx.

Při výběru hybridu kukuřice je důležitá znalost vlastností ve vztahu k pěstitelským podmínkám v jednotlivých regionech, proto se zaměřujeme na odborné individuální poradenství, které vychází z již zmiňovaného dlouhodobého zkoušení každého hybridu. Při výběru hybridů pro svá pole se proto neváhejte obrátit na naše zkušené regionální zástupce, kteří vám s výběrem a doporučením pomohou.

inz

Související články

Jdeme od základu

15. 07. 2019 Bc. Iveta Křížová; Caussade Osiva, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 66x

Řepka s přidanou hodnotou pro zemědělce

15. 07. 2019 Ing. Petr Robotka; PRO SEEDS s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 179x

České konzumní odrůdy bramboru

16. 06. 2019 Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 323x

Co ukázaly ročníky 2016/17 a 2017/18 z hlediska růstu a vývoje pšenice

13. 06. 2019 RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 275x

Vliv moření osiva sóji na tvorbu kořenového systému a produkci semen v roce 2018

05. 06. 2019 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 268x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail