Chemap Agro s.r.o.

Jdeme od základu

15. 07. 2019 Bc. Iveta Křížová; Caussade Osiva, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 329x

Vážení obchodní partneři a pěstitelé, rádi bychom vás informovali o změně a oživení vizuálního vnímání firmy, loga, nabídkových katalogů, zkrátka celého marketingu naší společnosti. Nové logo caussadesemences group a caussadesemences vás bude doprovázet v budoucnu na každém kroku naší spolupráce.

Agronutrition

Prozatím se nemění název české pobočky Caussade Osiva, s.r.o., staré logo však postupem času budeme ve všech viditelných formách rušit. Cílem tohoto kroku je sjednotit a harmonizovat všechny naše marketingové kroky ve všech pobočkách po celém světě. Caussade Semences působí na světových zemědělských trzích již několik desetiletí a vytváří svoje pracovní týmy tak, aby mohla efektivně splňovat požadavky zemědělců, distributorů, průmyslu i samotných spotřebitelů.

Řepky pro zásev 2019

Společnost Caussade Osiva s.r.o. v loňském roce opět navýšila prodeje osiva řepky ozimé a upevnila si pozici mezi předními producenty a dodavateli osiv. Naše hybridy jsou odzkoušené, prověřené a kvalitní. Sílu materiálů Caussade dokazují hlavně výborné pozice v poloprovozních pokusech a samotné provozní plochy, kde pěstitelé zařazují odrůdy Caussade mezi ty nejlepší.

Memori CS

Je hybridní odrůda registrovaná ve Francii v roce 2016. V dalších zemích EU registrace probíhají. V ČR je testována od roku 2014 v podmínkách VÚRV Praha-Ruzyně pobočka Humpolec a v roce 2017 byla zařazena do pokusů prof. Vašáka. Memori CS je bujně rostoucí hybrid s genově podmíněnou odolnosti na Phomu lingam Rlm.

Sejeme-li do 30–40 r/m2 v 2. pol. agrotechnického termínu a doporučujeme podzimní regulaci proti přerůstání. Velmi rychlý počáteční růst zaručuje rychlou pokryvnost půdy, čímž sníží rozvoj plevelů. Přezimování je velmi dobré. Na jaře rychle regeneruje a vytváří silně větvící mohutné rostliny. Regulace proti poléhání do 150 kg N/ha není nutná. V nástupu kvetení je středně raná. Výnos netvoří HTS, ale počtem semen, proto odolává pozdním přísuškům. HTS je střední. Zdravotní stav je nadprůměrný, odolnost hlízence a plísni šedé velmi dobrá, černi dobrá. Podle zralosti ji řadíme mezi polopozdní. Velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování. Výnosy jsou stabilní a nadprůměrné bez ohledu na výběr stanoviště.

Netradiční setí Memori CS s doprovodnými rostlinami

Pro podzim 2019 připravujeme a ověřujeme technologii setí řepky s doprovodnými rostlinami (dále jen DR), která se ve Francii a v Německu používá nejen z hlediska ekonomického, ale i ekologického. Cílem je ochrana půdy před erozí, snížení množství použitých pesticidů, zachycení vzdušného dusíku, zvýšení ochrany proti vyplavování živin v prvních fázích růstu, a vliv na výnos.

Zaseli jsme v roce 2018 maloparcelkové i poloprovozní pokusy po celé ČR. Základem je Memori CS a optimálně sestavená směs čočky, pískavice řecké seno a jetele egyptského.

Po zasetí se aplikuje poloviční dávka herbicidu a vynechá se aplikace insekticidů. Doprovodné rostliny zaplňují prostor mezi řepkou, chrání půdu a zabraňuji rychlému náletu škůdců. Následně je herbicid přibrzdí a řepka je přeroste a začne dusit. V zimě při -6 ℃ vymrznou. Na jaře se pokračuje běžnou technologii.

Průběžné vyhodnocení: Ochrana proti erozi funguje až po vzejití řepky a DR. Plevele jsou potlačeny a řepka dominuje i nad oslabenými DR. Ochrana proti hmyzím škůdcům není 100%, a proto doporučuji jeden insekticidní zásah. Živiny poutané v DR na jaře řepka využije velmi omezeně, ale jsou chráněné pro následné plodiny seté po řepce. Výnos vyhodnotíme po sklizni 2019 a budeme vás opět informovat.

Zakari CS

Je liniová odrůd uznaná v roce 2016 v ČR po 2 letech ve zkouškách ÚKZÚZ. Setí doporučujeme v agrotechnickém termínu a to do 50 r/m2. Přezimování je velmi dobré, ověřené v ÚKZÚZ a VÚRV Praha-Ruzyně pobočka Humpolec, kde je testována od roku 2014. Na jaře rychle regeneruje a časně kvete. Pozor na škůdce, zakládá velký počet šešulí. Odrůdovým znakem jsou fasciace. HTZ je středně vysoká až vysoká. Do 180 kg N/ha není potřeba dělat jarní regulaci prostu, protože vytváří středně vysoký nepoléhavý porost. Má velmi dobrý zdravotní stav, zvláště nadprůměrnou odolnost proti fomě a hlízence. Při intenzivní agrotechnice, kterou doporučujeme, se výnosem vyrovná hybridním odrůdám. Sklizní se řadí mezi středně rané odrůdy. Na běžných plochách dosahuje stabilních a vysokých výnosů na úrovni 4–5 t/ha.

Závěr

Závěrem bychom rádi poděkovali za každoroční přízeň při výběru našich odrůd a pozvali vás na již tradiční Polní den řepky ozimé konaný na PS Humpolci dne 30. 5. 2019 od 9 hodin.

Za všechny pracovníky firmy Caussade přejeme všem pěstitelům řepky v roce 2019 úspěšnou sezónu a radost z dobře odvedené práce.

Související články

Kukuřice na zrno od společnosti Pioneer

22. 11. 2019 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 170x

RGT Sacramento - dobývá český trh

08. 09. 2019 Ing. Petr Laml; RAGT Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 451x

Moschus - E kvalita pro ty, co chtějí nej

25. 08. 2019 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 304x

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 686x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 368x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail