Chemap Agro s.r.o.

Jistota i v nejisté době - Odrůdy od společnosti VP Agro

26. 07. 2020 Ing. Petr Shejbal; VP AGRO spol s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 501x

Řada věcí, které jsme měli zažité, a byly pro nás samozřejmé, se náhle změnila. Měsíc květen je v agrárním sektoru spojen s návštěvou prvních akcí, které startují dlouhou řadu polních dnů, na kterých majitelé a zástupci odrůd představují své portfolio pro nadcházející osev ozimých plodin. Ty úplně nejčasnější akce jsou většinou spojeny s představením odrůd řepky ozimé.

I přes všechny mediálně-ekologické dezinformace patří řepka k jedné z mála tržních plodin, která finančně pomohla řadě podniků přečkat časy, kdy zemědělství bojovalo o vlastní bytí a nebytí a pro bankovní sektor byl zemědělec zakázaný a nežádoucí partner. Kromě finančního přínosu, dnes stále menšího, je řepka i jedním z mála přerušovačů úzkých obilních sledů a zlepšující předplodinou. Takže i dnes, kdy je velký společenský tlak na zrušení žluté, má u zemědělské veřejnosti řepka své místo, o které se ale musí rok od roku více hlásit. Vysoké náklady ve spojení se změnou klimatu, ne příliš příznivou výkupní cenou komodity, stále více okleštěnou možností agrotechnických zásahů, jsou častým důvodem úvah, proč přemýšlet o snížení pěstební plochy. Jenže mnoho dalších variant, co úspěšně pěstovat, není, a proto i v blízké budoucnosti bude řepka jednou z hlavních plodin našich polí. Zásadním úkolem bude vybalancovat výši a efektivitu vynaložených nákladů pěstování.

Průběh podzimu a mírné zimy nám dal naději, že by mohla nadcházející úroda patřit k těm lepším. Vypadá to, že řepka víceméně přestála i vlnu březnových a dubnových ranních mrazů. Otázkou ale je, jak se budou vyvíjet vláhové a teplotní podmínky. Duben nám moc srážek nepřinesl a blíží se rozhodující dva měsíce vegetace. Ten poslední byl v loňském roce zásadní a na řadě lokalit výrazně negativně ovlivnil skoro celoroční práci.

Vraťme se však na začátek článku. Aktuální zdravotní situace v Evropě nám zřejmě neumožní uspořádat plnohodnotně polní dny a budeme hledat cestu, jak vám přiblížit naši nabídku odrůd pro následující osev. Již dnes víme, že jedna z největších evropských zemědělských akcí, německé DLG Feldtage jsou přesunuty až na rok 2021 (akce je běžně pořádána v dvouletém cyklu) a podobně zřejmě dopadnou i akce na území ČR. Chtěl bych vám alespoň takto popsat naši nabídku odrůd řepky ozimé pro rok 2020.

RGT Trezzor - vítěz POP SPZO

Naší nosnou odrůdou je loňský vítěz sortimentu B poloprovozních pokusů SPZO. RGT Trezzor je hybrid ze šlechtění společnosti RAGT, která je celoevropským lídrem ve šlechtění obilnin, jejich pšenice jsou nejpěstovanější i v České republice a výrazných úspěchů začíná dosahovat i v oblasti šlechtění řepky ozimé.

Je to polopozdní odrůda, s výbornou odolností poléhání, výborným komplexem odolnosti chorobám, velmi vysokou olejnatostí (nejvyšší výnos oleje v POP SPZO 2019, sortiment B) a hlavně s velmi vysokým výnosem semen i v podmínkách, které panovaly ve střední Evropě během loňského, extrémně horkého a suchého přelomu června a července. Stejného úspěchu RGT Trezzor dosáhl i v pokusech SPZO na Slovensku, kde také obsadil první příčku mezi zkoušenými odrůdami.

RGT Jakuzzi - výnos bez turbulencí

RGT Jakuzzi má podobný šlechtitelský rukopis, jako odrůda RGT Trezzor. Výtečně si v loňském roce poradila s nástrahami počasí v pokusech SPZO v ČR a ještě lépe na Slovensku. Společně s RGT Trezzorem v loňském roce vytvořily nejsilnější tandem odrůd, který překonal veškerou konkurenci a potvrdil správný směr šlechtění, kterým se RAGT vydalo.

Absolut a Allison - hypervýkon s prémiovou výbavou

Další hybrid z naší nabídky - Absolut, vhodně doplňuje svojí raností polopozdní RGT Trezzor. Jedná se o nově registrovanou odrůdu v ČR s vynikající výnosovou úrovní. Z celého portfolia registrovaných odrůd, které byly v ÚKZÚZ testovány, je Absolut druhým nejvýkonnějším materiálem z dlouhé řady. Vynikajících výsledků dosahuje jak v teplé, tak i v chladné pěstitelské oblasti. Svůj výnosový potenciál má podpořen kombinací mimořádných vlastností: rezistencí vůči viru žloutenky vodnice (TuYV), genem rezistence fómovému černání a navíc má geneticky sníženou pukavost šešulí. Po zákazu desikantů může být tato vlastnost jednou ze zásadních. Svým charakterem navazuje na velmi úspěšný a lety prověřený Allison, který i v loňském roce v rámci pokusů SDO potvrdil svoji mimořádnou výkonnost a i nadále je součástí naší nabídky odrůd.

Nejlepší linie dneška je Sněžka

Sněžkou jsme navázali na velmi úspěšného Rescatora. Šlechtitelem je česká šlechtitelská společnost Sempra, která si jméno v sektoru šlechtění řepek vybudovala např. odrůdou Slapská Stela. Hlavním a stěžejním důvodem ze strany ÚKZÚZ pro registraci této liniové odrůdy byl jednoznačně výnos. Sněžka byla nejvýnosnější liniovou řepkou ve zkoušení ÚKZÚZ a kontrolní odrůdu Arabella překonávala v průměru 3 let o 5 % (v roce 2018 dokonce o 9 %). Svůj vysoký výnosový standard potvrdila i v loňských pokusech SDO, kde opět porazila všechny konkurenční liniové odrůdy (Sněžka 105 %, Arabella 101 %) a navíc překonala i nejpěstovanější odrůdu v ČR, odrůdu Atora. Kromě výborného výnosu Sněžka nabízí i pozitivní agrotechnické vlastnosti. Jedná se o polopozdní, nižší odrůdu s výbornou odolností poléhání (7,8 b.), vyrovnaným zdravotním stavem, vysokou olejnatostí a velmi vysokou mírou adaptability různým podmínkám. V neposlední řadě, v době, kdy budeme důkladně zvažovat každou vydanou korunu navíc, je poměr cena × výkon u Sněžky mimořádně pozitivní.

Graf: Výnos semen řepky (POP SPZO 2018/19, sortiment B)
Graf: Výnos semen řepky (POP SPZO 2018/19, sortiment B)

Závěr

Nabídka odrůd řepky ozimé společnosti VP AGRO patří kvalitou mezi ty nejlepší. Jsem rád, že jsme konkrétními výsledky z pokusů v ČR a zkušenostmi pěstitelů dokázali posunout úroveň našeho portfolia na absolutní špičku. Takto silný a geneticky rozmanitý sortiment je v ČR unikátní. Doufám, že se nám podaří pro vás připravit v letošním roce naše pokusné pozemky tak, aby bylo možné, ač v omezené míře, vám naši nabídku představit také in natura a ne jen pouze takto, formou článku.

Dodávka osiv všech zmíněných odrůd proběhne včas. Velkou část osiv máme připravenu již ze sklizně 2019 a jen malá část bude doplněna ze sklizně nové. Moření většiny partií proběhne těsně před expedicí. Veškeré naše osivo bude vybaveno osivovými parametry, které splňují předepsané normy.

Související články

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

01. 04. 2021 Ing. Jaroslav Matyk, Ing. Blanka Martincová a kol.; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1203x

Genetické zdroje rostlin a informace

25. 03. 2021 RNDr. Leona Svobodová, Ph.D., Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v .i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 324x

Jakon a jeho pěstování v podmínkách České republiky

24. 03. 2021 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 414x

Bér italský

20. 03. 2021 Ing. Marek Podrábský, SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 385x

Vývoj počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2019/20

19. 03. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 412x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail