Chemap Agro s.r.o.

Kingfisher a LG Aspen - nejvýnosnější novinky v sortimentu hrachů na trhu

26. 03. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 573x

Obě odrůdy úspěšně absolvovaly registrační zkoušky ÚKZÚZ s předpokladem registrace na jaře 2018. Kingfisher je nejvýnosnější zelenosemennou odrůdou na trhu. V registračních zkouškách dosahoval výnosů, srovnatelných se žlutosemennými kontrolními odrůdami. LG Aspen byl nejvýnosnější odrůdou v registračních zkouškách ÚKZÚZ v letech 2015–17.

Agronutrition

Kingfisher
- nejvýnosnější zelenosemenná odrůda na trhu

Vysoký výnos i vynikající kvalita

Odrůda Kingfisher je nejvýnosnější zelenosemennou odrůdou na trhu na základě registračních zkoušek ÚKZÚZ v letech 2015–17. V tříletém průměru překonala o 3 % výnos zelenosemenné kontrolní odrůdy Impuls. Výnos Kingfisheru byl plně srovnatelný se žlutosemennými kontrolami (tab. 1).

V průběhu registračních zkoušek dosahovala odrůda Kingfisher vynikajících výsledků i v kvalitativních parametrech. Odrůda je charakterizována vysokou barevnou vyrovnaností s hodnotou 98 %. Má také nejnižší aktivitu trypsin inhibitoru z celého sortimentu zkoušených odrůd - 2,7 TIU. Byla jedinou odrůdou ve zkoušeném sortimentu s hodnotou pod 3 TIU, většina sledovaných odrůd přesáhla hodnotu 4 TIU. Hodnocení hlavních kvalitativních znaků je uvedeno v tabulce 2.

Agronomické vlastnosti a zdravotní stav

Kingfisher je středně raná zelenosemenná odrůda typu semi-leafless. Rostliny jsou středně vysoké a jejich odolnost vůči poléhání před sklizní je nejvyšší z celého sortimentu zkoušených i registrovaných odrůd (společně s odrůdou Boxer), je hodnocena 7,3 body. Semeno je zelené barvy, má kulatý tvar s optimální HTS, která je 254 g. Odrůda má velmi dobrou až vysokou odolnost k hlavním hospodářským chorobám hrachu (tab. 3).

Tab. 1: Výnos semen v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2015–17)
Tab. 1: Výnos semen v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2015–17)
Relativní výnos semene je uveden na průměr kontrolních odrůd Audit, Eso, Salamanca, Impuls

Tab. 2: Kvalita semen odrůdy Kingfisher v reg. zkouškách ÚKZÚZ (2015–16)
Tab. 2: Kvalita semen odrůdy Kingfisher v reg. zkouškách ÚKZÚZ (2015–16)

Tab. 3: Významné hospodářské vlastnosti odrůdy Kingfisher v reg. zkouškách ÚKZÚZ (2015-17)
Tab. 3: Významné hospodářské vlastnosti odrůdy Kingfisher v reg. zkouškách ÚKZÚZ (2015-17)
Pozn.: Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

LG Aspen - nejvýnosnější odrůda v registračních zkouškách 2015–17

Výnos a kvalita semene

Odrůda LG Aspen dosáhla nejvyššího výnosu ze všech zkoušených odrůd v tříletém průměru registračních zkoušek v letech 2015–17. Průměrný výnos kontrolních odrůd Audit, Eso, Salamanca a Impuls překonala téměř o 5 % (tab. 4).

LG Aspen dosahuje výborné hodnocení i po stránce kvality semene (tab. 5). Jedná se o žlutosemennou odrůdu s vysokou barevnou vyrovnaností semen, nízkou aktivitou trypsin inhibitoru a vysokým výnosem dusíkatých látek z hektaru.

Agronomické vlastnosti a zdravotní stav

LG Aspen je středně raná odrůda typu semi-leafless s rychlým počátečním růstem a vysokou odolností vůči poléhání za vegetace i před sklizní. Je odolná vůči padlí hrachu. Tuto vlastnost mají pouze 2 odrůdy v sortimentu hrachu, kromě LG Aspenu ještě Abarth. LG Aspen má vysokou odolnost vůči antraknóze. Odolnost vůči dalším chorobám a další významné hospodářské znaky jsou uvedeny v tabulce 6.

Tab. 4: Výnos semen v reg. zkouškách ÚKZÚZ (2015–17)
Tab. 4: Výnos semen v reg. zkouškách ÚKZÚZ (2015–17)
Výnos semene je uveden v % na průměr kontrolních odrůd Audit, Eso, Salamanca, Impuls

Tab. 5: Kvalita semen odrůdy LG Aspen v reg. zkouškách ÚKZÚZ (2015–16)
Tab. 5: Kvalita semen odrůdy LG Aspen v reg. zkouškách ÚKZÚZ (2015–16)
Pozn.: Relativní výnos dusíkatých látek je vztažen k průměru kontrolních odrůd Audit, Eso, Salamanca, Impuls

Tab. 6: Významné hospodářské vlastnosti odrůdy LG Aspen v reg. zkouškách ÚKZÚZ (2015–17)
Tab. 6: Významné hospodářské vlastnosti odrůdy LG Aspen v reg. zkouškách ÚKZÚZ (2015–17)

Kingfisher, LG Aspen - významný přínos pro naše pole

Obě odrůdy jsou vhodné pro pěstování v řepařské, obilnářské a bramborářské výrobní oblasti na středně těžkých půdách s dobrou půdní úrodností. Nejvhodnější jsou půdy s pH 6–7 pro správnou funkci hlízkových bakterií, dobrou fixací dusíku a využití živin. Velkým přínosem pěstování hrachu je čerpání vzdušného dusíku prostřednictvím hlízkových bakterií, hnojení dusíkem není tedy potřebné. Pouze pro začátek vegetace je možné použít startovací dávku do 30 kg N/ha dle předplodiny nebo inokulaci osiva. Je důležité udržet porost v bezplevelném stavu. Během vegetace věnujeme pozornost ochraně proti chorobám a škůdcům. Pro zachování kvality semen je doporučeno sklízet při vyšší vlhkosti (18–16 %).

Hrachy do našich osevních postupů určitě patří. Poutají vzdušný dusík, zlepšují strukturu půdy a fungují jako přerušovače obilního sledu. Proto je dobře, že v poslední době jejich plocha roste. Kingfisher a LG Aspen díky svému výnosovému potenciálu zlepšují ekonomiku pěstování hrachu a určitě přispějí k jeho dalšímu rozšíření.

Související články

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 200x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 162x

Zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

09. 08. 2019 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 227x

Dobyvatel českých i evropských polí

03. 08. 2019 Milan Spurný; Agrofinal spol. s r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 210x

Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé na Slovensku

02. 08. 2019 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 346x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail