BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Kukuřice a cukrovka na polním dnu ve Slovči

30. 12. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Osivo a sadba Zobrazeno 340x

Odrůdové pokusy si mohli prohlédnout účastníci 29. polního dne, který uspořádala firma VP Agro, spol. s r. o. společně s cukrovary Tereos TTD, a.s. a hostitelským podnikem Zemědělskou společností Sloveč. V odrůdových pokusech s kukuřicí se porovnávaly přes tři desítky kukuřičných hybridů s množstvím novinek. Pokusy s cukrovkou se kromě odrůd mimo jiné zaměřovaly na různé možnosti ošetřování a hnojení porostů i na nové technologie pěstování.

Agrinova

Výměra kukuřice v České republice letos dosáhla více než 292 tisíc ha. Na siláž se pěstovalo přes 212 tisíc ha a na zrno více než 80 tisíc ha. Plocha cukrové řepy na našich polích dosáhla nad 58 tisíc ha. Jak u kukuřice, tak u cukrovky došlo k meziročnímu poklesu výměry.

Kukuřice i cukrovka v poslední sezoně velmi dobře prospívaly díky dostatku vláhy. Pěkné porosty jak kukuřice, tak cukrové řepy měli i na pozemcích Zemědělské společnosti Sloveč, a.s. Kukuřici letos pěstovali na ploše zhruba 206 ha a cukrovku na přibližně 380 ha.

Agrotechnika kukuřice

Pokusný pozemek leží v nadmořské výšce 231 m n. m. Předplodinou kukuřice v pokusech byla sója. Odrůdové pokusy zaseli secím strojem Kinze. Uplatnila se bezorebná technologie pěstování.

Podzimní příprava půdy spočívala v těchto krocích: zpracování půdy po předplodině kypřičem Köckerling Vario; následovalo kypření do dvou různých hloubek kypřičem Horsch Terrano 8 FG. Na jaře došlo k urovnání pozemku strojem Väderstad NZA.

Pod kukuřici se na podzim hnojilo hnojem v dávce 40 t/ha. Na jaře na pole přišlo 200 kg/ha LAD (54 kg N/ha). Kvalitu půdy zlepšovali použitím pomocné půdní látky PRP Sol v dávce 50 kg/ha. K aplikaci přidali na hubení slimáků moluskocid Xiren 10 kg/ha. Na list aplikovali hnojivo Nutrino 30 l/ha (8,4 kg N/ha).

Ochrana a stimulace porostů byla následující: herbicid Adengo (0,44 l/ha), biologický stimulátor růstu Agro-Sorb Folium (2,0 l/ha) a později insekticid Coragen (100 ml/ha) společně s listovým hnojivem Hakofyt Max (6,25 l/ha).

V pokusech s kukuřicí bylo zařazeno množství hybridů pořadatelské firmy VP Agro
V pokusech s kukuřicí bylo zařazeno množství hybridů pořadatelské firmy VP Agro

Nové kukuřičné hybridy

Pořadatelská firma VP Agro, spol. s r. o., měla v pokusech s kukuřicí zařazeny hybridy pro různé využití. Vybrané nové i oblíbené odrůdy vhodné především na siláž představil Ing. Karel Neckář, Ph.D.

Od letošní pěstitelské sezony nabízejí loni v ČR zaregistrovaný tříliniový velmi raný silážní hybrid RGT Exxon (FAO 220). Velmi dobře olistěné rostliny dosahují vysokého vzrůstu. Palice typem zrna tvrdý až mezityp má nasazeny středně vysoko. Hybrid se zařadil v segmentu velmi raných silážních kukuřic vedle již oblíbeného RGT Babexx.

Loni v ČR registrovaný silážní hybrid RGT Muxxeal (FAO 240) v současnosti patří k nejprodávanějším. Charakterizují ho vysoké až velmi vysoké rostliny s velmi dobrým olistěním. Palice má nasazeny středně vysoko, typ zrna mezityp. Prokázal dobrou reakci nejen na sucho, ale i na chlad. Má velmi dobrý obsah škrobu v siláži a výborné parametry stravitelnosti.

Nový silážní hybrid RGT Lacteaxx (FAO 260) firma zařadila díky výborným výsledkům z poloprovozních pokusů ve dvou minulých letech. Vysoké rostliny s velmi dobrým olistěním mají vyrovnané palice. Výkonný a kvalitní hybrid se uplatní především na siláže pro dojnice.

Silážní hybrid s vysokými rostlinami a velmi dobrými parametry stravitelnosti RGT Karlaxx (FAO 280) s registrací v katalogu EU je vhodný nejen pro vysokoprodukční dojnice, ale také pro bioplynové stanice. K jeho přednostem patří rychlý počáteční růst a zároveň pozdní kvetení, které umožňuje delší dobu růstu. Kladně reaguje na intenzivní agrotechniku.

Silážní novinka letošního roku RGT Exxposition (FAO 290) představuje vysoce výkonný hybrid. Díky velmi dobrým kvalitativním parametrům jej lze doporučit na výrobu siláže pro vysokoprodukční chovy. Velmi vysoké silně olistěné rostliny mají typ zrna koňský zub. Palice dozrávají na zelené rostlině (stay green efekt).

Na pokusném bloku se porovnávalo 24 odrůd cukrovky pro klasickou technologii pěstování
Na pokusném bloku se porovnávalo 24 odrůd cukrovky pro klasickou technologii pěstování

Do pokusů s cukrovkou byly zařazeny i odrůdy CR+ odolnější vůči cerkosporióze
Do pokusů s cukrovkou byly zařazeny i odrůdy CR+ odolnější vůči cerkosporióze

Smart odrůdy cukrovky a CR+

V pokusech s cukrovou řepou se mimo jiné ověřuje technologie Conviso Smart, která zahrnuje odrůdy cukrovky odolné vůči ALS inhibitorům a herbicid Conviso One. Letos se Smart odrůdy v Čechách pěstovaly už na více než 70 % výměry cukrové řepy a téměř na polovině celé plochy v ČR.

Většina firem dodávajících osiva cukrové řepy už Smart odrůdy nabízí. Bohatý sortiment v pokusech měla společnost KWS Osiva. Jednalo se o odrůdy Smart Arosa KWS s vyšší odolností vůči cerkosporióze, antinematodní Smart Briga KWS, Smart Mirea KWS odolná proti cerkosporióze, antinematodní Smart Sanya KWS a 3 novošlechtění.

V pokusech ve Slovči a na dalších stanovištích se porovnávalo 18 Smart odrůd. Klasických odrůd cukrovky se ověřovalo 24. Mezi nimi byly zařazeny i odrůdy se zvýšenou odolností vůči cerkosporióze označené CR+.

Výnosné a zdravé

Jak vysvětlil Ing. Jaromír Chochola, CSc., z Řepařského institutu, spol. s r.o., nová generace odrůd cukrové řepy má lepší korelaci mezi výnosem a zdravotním stavem než klasické odrůdy cukrovky. Odrůdy označené CR+ dosahují vysokých výnosů při vyšší odolnosti proti cerkosporióze. Loni v pokusech na stanovišti Dobrá Voda poskytla odrůda Adelka KWS CR+ výnos přepočtený na 16% cukernatost 156 t/ha.

Velkou předností pěstování CR+ odrůd cukrovky je podstatné omezení používání fungicidů. Zcela bez fungicidní ochrany se sice ani nové odrůdy pochopitelně neobejdou, ale ošetřovat se bude v mnohem menší míře. Obvykle postačuje jeden postřik, zatímco u klasických odrůd to bývají tři fungicidní aplikace.

Velký přínos CR+ odrůd představuje skutečnost, že vytvářením zdravějších porostů zároveň ozdravují pole, která jsou zamořená sporami cerkosporiózy (ty se dostávají na listy rostlin z půdy, při dešti odrazem kapek).

Letos slabé napadení cerkosporiózou

Během letošní vegetace se pěstitelé obávali většího napadení cerkosporiózou, jako tomu bylo v roce 2020. Nakonec se tyto obavy nenaplnily. V červnu sice hodně pršelo, ale pak v červenci a srpnu už spadlo srážek málo. Při letním nedostatku vláhy cukrovce narostl menší chrást, ale to by nemělo mít podstatný vliv na výnosy. Listy se většinou podařilo ochránit fungicidy. Vesměs byly v letošní sezoně u klasických odrůd cukrovky nutné tři postřiky za vegetaci. Ve druhé polovině září se ochladilo, což zastavilo další rozvoj choroby. Dle odhadu Ing. Jaromíra Chocholy by u nás mohlo být touto chorobou poškozeno okolo 10–20 % porostů cukrovky.

Kvůli vysokým cenám hnojiv se letos méně hnojilo dusíkem, včetně cukrovky. Výsledkem byl nižší vzrůst chrástu a menší množství zelené hmoty. Podle zkušeností i cukrovka s malým chrástem může poskytnout přijatelný výnos.

Nové směry ve šlechtění

Firma Selgen, a.s., kromě stávajícího sortimentu odrůd s důrazem na FD Baseball přichází s novinkami. K nim patří novošlechtění FD21B2144 vykazující zvýšenou odolnost vůči cerkosporióze a háďátku řepnému. Jedná se o první odrůdu ve zkouškách ÚKZÚZ s tolerancí k chorobě, které se říká syndrom nízké cukernatosti.

Také firma SESVanderHave International B. V., přichází s antinematodní novinkou Fitis určenou pro pěstitelské oblasti s výskytem syndromu nízké cukernatosti. Odrůda má zvýšenou odolnost proti cerkosporióze. V pokusech uskutečněných na několika lokalitách v Německu tato odrůda poskytla nejvyšší výnos rafinády.

Mezi odrůdy firmy DLF Beet Seeds, patří i novinka Laser nacházející se v registračním řízení. Tato univerzální cukernatější odrůda s dobrým zdravotním stavem vykazuje odolnost vůči virové žloutence.

Příchozí si prohlédli i nejmodernější zemědělskou techniku
Příchozí si prohlédli i nejmodernější zemědělskou techniku

Související články

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

06. 02. 2023 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 139x

Nová odrůda ovsa setého, 2022

02. 02. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 167x

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

31. 01. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 208x

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

30. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha, Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 236x

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

29. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha; Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 176x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail