BASF
BASF
BASF

AGRA

Kukuřice a slunečnice Syngenta ve Žlunicích

08. 12. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 221x

Ve Žlunicích u Jičína společnost Syngenta tradičně pořádá podzimní představení hybridů slunečnice a kukuřice. Také v tomto roce se zájemci mohli seznámit s portfoliem vhodných materiálů do těchto podmínek včetně novinek připravených na příští sezonu. Nový přístup ke zvládnutí rozdílných podmínek jednotlivých ročníků je výsev sestavené směsi MaxiMaize obsahující osivo 3 hybridů se semeny kalibrovanými na stejnou velikost, které zajistí vyšší kvalitu a výnos sklizené hmoty.

Varistar

Nabídku kukuřičných hybridů podrobně představil Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D. ze společnosti Syngenta. Část nabízených hybridů je zařazena do speciálních programů PowerCell a Artesian, které jsou známkou zvýšené kvality anebo odolnosti proti suchu. Představeno bylo široké portfolio hybridů řadících se nejenom do těchto skupin, ale také ostatních hybridů s raností FAO 210–300.

Silážní hybridy

Ze skupiny silážních hybridů byly představeny 3 novinky připravené na výsev v příštím roce.

Rychlým počátečním růstem a silným stay green efektem se vyznačuje nový silážní hybrid SY Nomad s raností FAO 240. Stane se náhradou za oblíbený hybrid SY Welas. Zařazen je do skupiny PowerCell hybridů a při hodnocení byl na hranici pro zařazení mezi suchovzdorné hybridy s označením Artesian.

Druhou představenou silážní novinkou pro rok 2023 je hybrid SY Collosseum s raností FAO 270. Vyniká především vysokým výnosem silážní hmoty a vhodností pro využití pro silážování, do bioplynových stanic a po zkušenostech ze zahraničí je ho možné také využít pro sklizeň na zrno.

Novinkou s očekávanou registrací u nás a v Německu je hybrid s předběžným označením SA 2080, který bude pravděpodobně pojmenován SY Bradford (FAO 280 S/270 Z). Je zařazen mezi PowerCell hybridy se zvýšenou stravitelností vlákniny. Jedná se o novou generaci těchto hybridů a očekává se, že do budoucna nahradí obdobně raný hybrid SY Campona, který ale překonává extrémně vysokým obsahem škrobu a vysokou stravitelností vlákniny.

Novým konceptem při pěstování kukuřice je sestavení směsi hybridů, které dokáží vhodně reagovat na heterogenitu pozemku i ročníkový průběh počasí. Představený koncept MaxiMaize 260 je složen z přesně stanoveného poměru 3 různých hybridů - SY Amfora, SY Glorius a SY Collosseum. Zrna jsou nakalibrována na shodnou velikost, aby při výsevu nedocházelo k hmotnostní separaci a bylo dosaženo rovnoměrného zařazení jednotlivých komponentů. Výhodou tohoto konceptu je vysoká stabilita výnosu silážní hmoty, která se potvrdila dosažením velmi vyrovnaných výsledků v rozdílných ročnících. Využití siláže je možné pro výživu dojnic i výrobu bioplynu.

Z dříve uvedených hybridů byly představeny další silážní hybridy. Odcházejícím hybridem s FAO 220 je SY Werena, který bude nahrazen hybridem SY Liberty (FAO 220), řadící se mezi PowerCell hybridy se zvýšenou stravitelností vlákniny. Vyniká rychlým počátečním startem a dobře snáší časné setí bez nepříznivých projevů snížených teplot na vzcházejících rostlinách.

Pro kombinované využití na siláž, bioplyn i zrno je vhodný hybrid SY Invictus (FAO 230) registrovaný v loňském roce v České republice.

Historicky nejúspěšnějším hybridem společnosti Syngenta je hybrid SY Kardona (FAO 250), řadící se mezi PowerCell silážní hybridy. Vytváří mohutné rostliny s velkým olistěním a odpovídajícím výnosem sklizené hmoty.

V současnosti nejprodávanějším hybridem společnosti Syngenta u nás je SY Amfora (FAO 260) patřící do nové generace PowerCell hybridů s vysokou stravitelností a také vysokým obsahem škrobu. Při registraci také potvrdil vysoký výnos v jednotlivých ročnících. Využití je možné na siláž i na zrno.

Mezi tradiční silážní hybridy se řadí SY Glorius (FAO 260) s normální stravitelností, ale vysokým výnosem zelené hmoty. Je zařazen do skupiny Artesian hybridů se zvýšenou odolností proti suchu.

Již více než 8 let je v nabídce PowerCell hybrid SY Campona, který za celou tuto dobu při ověřování ÚKZÚZ prokázal vždy vysokou stravitelnost a umístil se na předních místech i z hlediska výnosu hmoty.

Zrnové hybridy

Nabídka zrnových hybridů začíná na ranosti FAO 230 u hybridu SY Talisman, který je vhodný do vyšších oblastí pěstování kukuřice na zrno s dobrým opylením palice až do špičky. Vhodný je i pro využití na siláž.

Ověřeným hybridem na našich polích je SY Fenomen (FAO 260), který během předchozích 6 let prokázal nižší sklizňovou vlhkost zrna s dobrým uvolňováním vody ze zrna v porovnání s ostatními hybridy, což má příznivý dopad na ekonomiku pěstování. Shodnou raností FAO 260 je charakterizován hybrid SY Ambador, vhodnější do intenzivnějších podmínek. Trochu pozdnějším hybridem s FAO 270 je SY Fregat, který poskytuje z těchto třech materiálů nejvyšší výnos, ale s nepříznivým dopadem na sklizňovou vlhkost. Tyto tři hybridy jsou zařazeny mezi Artesian hybridy.

Pozdnějšími zrnovými hybridy v nabídce jsou SY Impulse (FAO 280) a SY Torino (FAO 300) s typem zrna koňský zub.

Slunečnice

Nabídku hybridů slunečnice v letošním roce rozšíří nový hybrid Fergus CLP, který představil RNDr. Ondřej Skala. Tento středně raný Clearfileld plus hybrid najde uplatnění především v sušších oblastech, kde dobře odolává suchu. Vytváří plně zapojený porost s velkými úbory a vysokou odolností proti poléhání. Vyznačuje se dobrým zdravotním stavem s vysokou odolností hlízence a také verticiliu. V sortimentu se zařadí svojí raností před SY Bacardi CLP a předpokládá se jeho obdobné využití.

Nabídka hybridů slunečnice na rok 2023 čítá 11 hybridů, které umožnují nalézt vhodný materiál do všech podmínek i způsobů pěstování.

Koncept MaxiMaize 260 je složen ze 3 různých hybridů
Koncept MaxiMaize 260 je složen ze 3 různých hybridů

Související články

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

06. 02. 2023 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 146x

Nová odrůda ovsa setého, 2022

02. 02. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 172x

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

31. 01. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 211x

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

30. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha, Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 240x

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

29. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha; Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 179x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail