Chemap Agro s.r.o.

Kvalita E na vaše pole

28. 09. 2020 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 718x

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. vstoupila do ozimé sezóny 2020 s širokým sortimentem ozimých pšenic. V sortimentu najdete odrůdy od ryze krmných až po ty s kvalitou E. V dnešním článku se zaměříme právě na ty nejkvalitnější materiály s elitní potravinářskou jakostí.

Raná osinatka s E kvalitou - Airbus

Airbus je velmi raná osinatá odrůda s pekařskou kvalitou E. Dosahuje výborných výnosů ve všech výrobních oblastech. V registračních zkouškách ÚKSÚP (SK) dosahoval nejlepších výnosů v KVO a ŘVO, což již naznačilo vhodnost této odrůdy do teplejších a sušších oblastí. Tuto vlastnost potvrdil i v praxi a v řadě pokusů v ČR i SR. Díky ranosti a vhodnosti i do přísuškových oblastí je Airbus úspěšně rozvíjen také v Bulharsku, Rumunsku a Srbsku. Zároveň dosahuje i velmi dobrých výsledků v BVO. Kvalita E je dána velmi vysokými dusíkatými látkami, číslem poklesu i sedimentační hodnoty. Testování kvality ve mlýně v Kyjově (GoodMills Česko s.r.o.) potvrdilo E kvalitu jak ve výkupních parametrech, tak i v těch pekařských. Airbus dosáhl velmi dobrého poměru P/L tak i velmi vysoké deformační energie těsta W - 444. Airbus má střední odolnost padlí travnímu, při vysokém infekčním tlaku této choroby doporučujeme časné ošetření. Předností Airbusu je velmi dobrá odolnost rzi plevové i pšeničné a klasovým chorobám, včetně klasových fuzarióz, což potvrdil i letošní rok. Airbus patřil i v oblastech s masivním výskytem této choroby k nejméně napadaným odrůdám.

Airbus - raná, výnosná osinatá odrůda s kvalitou E
Airbus - raná, výnosná osinatá odrůda s kvalitou E

Moschus

Obliba německé odrůdy Moschus vzrůstá jak v Německu, tak u nás. Je charakteristická zejména nejvyšší elitní jakostí v kombinaci s vynikajícím zdravotním stavem. Má velmi vysokou odolnost zejména padlí travnímu, rzi plevové a ostatním chorobám listu a klasu. Je nutné zmínit i velmi vysokou odolnost klasovým fuzariózám a nízkou kumulaci mykotoxinů v zrnu. Odrůda je vhodná jak pro pěstování po obilnině, tak i po zrnové kukuřici. Je to odrůda poloraná se středně vysokými rostlinami, tolerující pozdní setí. V pokusech i na běžných plochách dosahuje velmi dobrých výnosů většinou nad průměrem ostatních elitních odrůd. Zrno odrůdy Moschus je velké, sklovité s vysokou HTZ na úrovni kolem 50 g. Z kvalitativních parametrů si u této odrůdy pěstitelé a zpracovatelé váží zejména vysoké a stabilní objemové hmotnosti, velmi vysokých dusíkatých látek, běžně přesahujících hranici 15 %, tak i velmi vysokého pádového čísla a sedimentační hodnoty. Zejména pekaři ocení i vysokou hodnotu deformační energie těsta W - běžně přes 400 a optimální poměr P/L. Díky tomuto je odrůda Moschus vhodná na výrobu nejkvalitnějšího pečiva a dokonce těstovin.

Jednoznačná kvalita E a výborný zdravotní stav
Jednoznačná kvalita E a výborný zdravotní stav

LG Magirus

LG Magirus úspěšně ukončil registrační zkoušky v Německu a byl v roce 2017 zaregistrován jako odrůda s kvalitou E. V tříletém průměru těchto zkoušek výnosem překonal všechny odrůdy v kategorii E zařazené v pokuse a stal se tak nejvýnosnějším Éčkem v Německu. Výnosem překonává i řadu áčkových odrůd. Tuto pozici potvrdil také v následných postregistračních zkouškách v roce 2018. Výborný výnos si udržel i v roce 2019. V německém BSA má výnos hodnocený vysokými známkami - 6 b. v obou variantách pěstování. Také u nás potvrzuje LG Magirus již 2 roky výborný výnos v demonstračních pokusech. Ve většině těchto pokusů překonával ostatní elitní odrůdy, často i více jak o 0,5 t/ha. Kvalitu E potvrdila celá řada výsledků od pěstitelů, zpracovatelů i z demonstračních pokusů. Jeden hromadný výsledek ukazuje tabulka 1. Jsou to průměrné hodnoty z celé řady vzorků z nákupu mlýnu Kyjov (GoodMills Česko s.r.o.) a z testovaných vzorků LCEC. Předností odrůdy je také velké zrno s HTZ na úrovni 50–55 g a odolnost porůstání zrna.

Z agronomických vlastností musíme vyzdvihnout výbornou zimovzdornost v kombinaci s odolností proti rzi pšeničné i plevové. Také odolnost proti listovým skvrnitostem a DTR je na dobré úrovni. Odolnost fuzariózám v klase a padlí travnímu je střední. Proti těmto chorobám je dobré směřovat fungicidní ošetření. LG Magirus je odrůda se středně dlouhým stéblem s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí, toleruje pozdní setí a dá se pěstovat po obilnině, případně i po kukuřici.

Tab. 1: Kvalitativní parametry odrůd Moschus a LG Magirus (2019)

Odrůda

Objemová hmotnost (g/l)

Dusíkaté látky (%)

Pádové číslo (s)

Zeleny test (ml)

Lepek (%)

Výsledná kvalita

Moschus

799

16,5

447

71

37,4

E

LG Magirus

789

15,4

413

66

34,2

E

Zdroj: GoodMills Česko s.r.o., mlýn Kyjov, průměrné hodnoty z testovaných vzorků a z nákupu 2019

LG Magirus - vysoký výnos s velmi vysokou HTZ
LG Magirus - vysoký výnos s velmi vysokou HTZ


Související články

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

01. 04. 2021 Ing. Jaroslav Matyk, Ing. Blanka Martincová a kol.; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1215x

Genetické zdroje rostlin a informace

25. 03. 2021 RNDr. Leona Svobodová, Ph.D., Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v .i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 325x

Jakon a jeho pěstování v podmínkách České republiky

24. 03. 2021 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 416x

Bér italský

20. 03. 2021 Ing. Marek Podrábský, SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 386x

Vývoj počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2019/20

19. 03. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 413x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail