BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LG Absalon - na poli je šampion

22. 08. 2021 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 767x

Ranost, vysoký výnos, výborný zdravotní stav, rezistence stéblolamu a pekařská kvalita A - to je nejstručnější charakteristika nové odrůdy LG Absalon. Registrovaná byla v ČR Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v roce 2021. LG Absalon je odrůda evropského významu. V současnosti je jednou z nejvýznamnějších odrůd ve Franci a je již registrovaná také v Itálii, Rumunsku, Bulharsku či Srbsku. Velmi dobrých výsledků dosahuje v registračních zkouškách v Maďarsku a na Ukrajině. Současně s registrací v ČR byla registrovaná v letošním roce i na Slovensku. Celkem má za sebou již úspěšnou registraci v osmi státech Evropy a v dalších zemích zkoušky probíhají.

Varistar

I přes velmi deštivý květen a červen si LG Absalon udržel zdravé klasy  (ŠS Hrubčice, červen 2020)
I přes velmi deštivý květen a červen si LG Absalon udržel zdravé klasy (ŠS Hrubčice, červen 2020)

Kvalita A s vysokou objemovou hmotností

LG Absalon je raná odrůda s výborným zdravotním stavem a výslednou potravinářskou kvalitou A. Přiložená tabulka ukazuje výborný kvalitativní profil odrůdy. V průběhu zkoušení se jednotlivé parametry pohybovaly na hranici mezi kvalitou A a E. Výraznou předností odrůdy je velmi vysoká objemová hmotnost. Výborné potravinářské kvality dosáhla odrůda také při testování kvality mlynáři. Při rozborech ve společnosti GoodMills Česko s. r. o., mlýn Kyjov potvrdil LG Absalon kromě výborných hodnot běžného rozboru také výborné reologické vlast vlastnosti těsta, a to vysoké hodnoty deformační energie těsta (W) a optimální poměr pružnosti a tažnosti těsta (P/L).

LG Absalon je rezistentní proti pravému stéblolamu

Z agronomických vlastností je nutné vyzdvihnout celkově vynikající zdravotní stav celé rostliny. Odrůda je doporučovaná i pro pěstování v ekologickém zemědělství ve Francii i Německu. Stéblo má LG Absalon kratší s délkou asi 85 cm a velmi dobrou odolností proti poléhání. Zimovzdornost je velmi dobrá a prověřená zkouškami na Ukrajině. Vítaným bonusem je rezistence proti pravému stéblolamu, kterou zajišťuje gen Pch1. Díky všem těmto vlastnostem se dá LG Absalon pěstovat i po obilnině či kukuřici, při využití bezorebných technologií, a to ve všech oblastech.

LG Absalon - odrůda s výborným výnosem

V absolutních číslech dosáhl LG Absalon nejlepších výnosů v řepařské výrobní oblasti, konkrétně 10,35 t/ha v ošetřené variantě. Z procentuálního porovnání na kontrolní odrůdy je zřejmé, že velkým přínosem je LG Absalon i v BVO a především v teplejších podmínkách KVO. Také výsledky z roku 2020 potvrdily vysoké výnosové možnosti této odrůdy. V maloparcelkovém odrůdovém pokuse v Kroměříži (založený společností Agrotest Fyto, s.r.o., v rámci Polního dne v Kroměříži 2020) dosáhl vynikajícího výnosu 13,72 t/ha, ve variantě s vysokou intenzitou (162 kg N/ha, 3× fungicid, 2× regulace) a 13,33 t/ha při střední intenzitě pěstování (108 kg N/ha, 2× nižší dávka fungicidu + biologická ochrana, 1× regulace). Vynikající odolnost vůči chorobám potvrdila extenzivní varianta (bez ošetření fungicidy a morforegulátory, navíc inokulace Fusarium culmorum do klasu), ve které LG Absalon dosáhl výnosu 11,53 t/ha, což byl výnos 124 % na průměr celého pokusu (ze 112 hodnocených odrůd).

Výborný výnos na množitelské ploše - 8,85 t/ha

LG Absalon potvrdil výborný výnos a agronomické vlastnosti na množitelské ploše 16 ha v podniku ZP Otice, a.s., v okrese Opava. Výnosem 8,85 t/ha překonal průměr podniku (7,77 t/ha) více než o 1 t/ha. Agronom Jan Černín potvrdil výborný zdravotní stav LG Absalonu během celé vegetace.

Tab. 1: LG Absolon - pekařská kvalita A ve zkouškách ÚKZÚZ

Objemová hmotnost

Dusíkaté látky

Číslo poklesu

Zelenyho test

Objem pečiva

Vaznost mouky

g/l

%

s

ml

ml

%

824

13,7

394

53

569

58,5

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Rozhodnutí o registraci 2021, průměr 2018–20, raný sortiment

Tab. 2: LG Absolon - odolnost chorobám i poléhání
Tab. 2: LG Absolon - odolnost chorobám i poléhání

Graf 1: Výnos zrna odrůdy LG Absolon v registračních pokusech ÚKZÚZ
Graf 1: Výnos zrna odrůdy LG Absolon v registračních pokusech ÚKZÚZ

Související články

Perspektivní plodina pro rok 2022

11. 01. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 174x

Nabídka kukuřice RAGT pro rok 2022

08. 01. 2022 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 100x

Stravitelné, suchovzdorné, spolehlivé - hybridy kukuřice Syngenta

25. 12. 2021 Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 157x

Obilniny společnosti LIDEA - zkušenosti z praxe

09. 10. 2021 Ing. Vladimír Marek; LIDEA - CAUSSADE SEMENCES s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 391x

LG 31.272 výnosný a spolehlivý zrnový hybrid

01. 10. 2021 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 10991x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail