Chemap Agro s.r.o.

LG Ambassador - dobře střižená řepka

01. 05. 2020 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 2574x

Společnost Limagrain rozšiřuje nabídku řepky o nový, dobře střižený hybrid. Cílem je maximální výnos dosahovaný s vysokou spolehlivostí napříč různými podmínkami. LG Ambassador má všechny předpoklady se takovým hybridem stát. Jeho registrační výsledky v České republice nám dávají naději, že před sebou máme opět vynikající hybrid.

Proseeds

Výnos a spolehlivost doma

V roce 2018 se LG Ambassador umístil v ÚKZÚZ v pelotonu vedeném genetikou LG hybridů na 2. místě s výnosem 6,60 t/ha . O rok později byl mezi řepkami zkoušenými v ÚKZÚZ 2. a 3. rokem opět druhý s výnosem 5,66 t/ha. V konečném součtu za první dva roky registrace u nás je však první, protože ostatní hybridy nepředvedly tak stabilní výkon (graf 1). Nasvědčuje to o další vlastnosti a tou je spolehlivost výnosů. Zatím po dva roky zkoušení nikde na žádné lokalitě neklesl jeho výnos pod 100 %. Podobně vysoké a stabilní výsledky má také v předzkouškách společnosti Limagrain v ČR i v zahraničí, které doplňují výsledkovou řadu sloužící k selekci nejlepšího hybridu o další dva roky dat.

Graf 1 : Relativní výnos semen v registračních zkouškách ÚKZÚZ, 2018–19

Vynikající výsledky v zahraničí

Výborné domácí výsledky podporují výnosy v okolních zemí. Stalo se tak tradicí u předcházejících hybridů, kdy jsme mohli doložit jejich vysokou výkonnost v jiných zemích a u hybridu LG Ambassador je tomu obdobně. Dařilo se mu na Slovensku, kde s výnosem 116 % na průměr kontrol ukončil zkoušení v ÚKSÚP v roce 2019 a byl tak nejlepším z hybridů společnosti Limagrain v tamním zkoušení. V teplém a suchém Maďarsku ve středně raném sortimentu OMMI zvítězil poprvé v roce 2018 s výnosem 110 % na průměr hybridních kontrol a zvítězil i podruhé v roce 2019 s výnosem 119 % na průměr hybridních kontrol. LG Ambassador je nejvýnosnější zaregistrovanou řepkou po třech letech zkoušení v Polsku se zcela jinými podmínkami. Po třech letech obsadil s výnosem 4,8 t/ha první příčku zkoušek COBORU. Nejvíce si ovšem ceníme tříletého výsledku z oficiálního zkoušení BSA v Německu, kde LG Ambassador obsadil první příčku s výnosem 116 % na průměr kontrol Avatar a Raffiness (graf 2). Taková série výsledků nám dává naději, že máme před sebou opět kvalitní hybrid, který bude dosahovat výborných a vyrovnaných výsledků napříč ročníky i různými podmínkami, se kterými se bude setkávat na polích v Čechách i na Moravě.

Pro udržení úspěšného výnosu je LG Ambassador vybaven genetikou pokročilé generace s vysokým heterozním efektem. Má velmi dobrý růst na podzim, takže jej lze vysévat jak v agrotechnickém termínu, tak i po něm. Přezimování má výborné, na pořádnou zimu ovšem teprve čekáme. Regenerace na jaře je středně rychlá - v nástupu do kvetení je o něco pomalejší než hybridy Alicante a Arsenal. Kvete dlouho. Dozrává coby středně raný hybrid někde uprostřed řepkového pelotonu. Proti ztrátám výnosu je pojištěn geneticky podmíněnou odolností vůči pukání šešulí. Je vybaven rezistencí vůči virové žloutence vodnice (TuYV) a také genem Rlm7 odolnosti proti fomě.

Věříme, že se osvědčí vedle zkoušení v různých registračních pokusech také v praxi u našich zemědělců a bude zajímavou alternativou do osevního plánu. LG Ambassador jako žhavá novinka od Limagrainu pro to má opět všechny předpoklady.

Graf 2: Relativní výnos semen ve zkouškách BSA, Německo, 2017–19

Související články

Vitalita osiva máku ovlivňuje produktivitu porostu

26. 05. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 91x

Ošetření osiva jarního máku

28. 04. 2020 Ing. Matěj Satranský; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 387x

Kvalita osiva jarního ječmene ve vztahu k výnosovým prvkům

20. 04. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Osivo a sadba Zobrazeno 445x

Zrnový čirok je nadějí, kterou je třeba správně uchopit

07. 04. 2020 Ing. Marek Podrábský; SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 462x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail