BASF
BASF
BASF

AGRA

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

02. 08. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 138x

Vysoký výnos, přizpůsobivost, schopnost lépe hospodařit s dusíkem, tolerance chorobám a pevné šešule jsou vlastnosti, které se letos hodí více než jindy.

Proseeds

Začneme tím nejdůležitějším - výnosem semen. LG Ambassador čerstvě obsadil v testování ÚKZÚZ SDO 2019–21 spolu s dalšími dvěma hybridy dělené 1. místo s výnosem 119 % na průměr liniových odrůd. Tento výsledek je velmi robustní, protože pochází z 35 lokalit a tří let zkoušení. V praxi je podle sledování SPZO aktuálně třetím nejvýnosnějším hybridem ve skupině „velkých“ odrůd s osevní plochou nad 5 000 ha.

S výsledky se však nemusíme zastavit jen doma. V roce 2020 obsadil LG Ambassador 1. místo v registračních zkouškách Polského COBORU s výnosem 115 % na průměr kontrol. Stejným premiantem byl i v klimaticky odlišném Maďarsku s výnosem 116 % na kontrolní hybridy. Pro nás nejatraktivnějším výsledkem zůstává 1. místo v Německém registračním zkoušení BSA (116 %) za roky 2017–19, na které navázalo vítězství v postregistračním zkoušení spolkových zemí LSV o rok později se 110 %. Spanilou jízdu Evropou nepřerušil LG Ambassador ani v posledním sklizňovém roce 2021. Pokračoval bez jediného zaváháni s nadprůměrnými výsledky v tvrdé postregistrační konkurenci dál.

N-Flexem vše začíná

Dusík je v poslední době velmi horkým tématem. Jeho cena stoupá do stratosféry a naděje na umravnění je malá. Hybrid LG Ambassador je N-Flex hybridem. Jak už název napovídá, dokáže lépe hospodařit s dusíkem. Nebudeme nikomu radit, aby s tímto hnojivem u hybridu LG Ambassador šetřil více, než u jiných, to by bylo velké nedorozumění. N-Flex znamená, že LG Ambassador dokáže z 1 kg dodaného dusíku přinést vyšší výnos než ostatní hybridy. A to jak v optimálních podmínkách, tak i v situacích, kdy rostliny strádají jeho nedostatkem nebo horší dostupností. LG Ambassador tato „hladová“ období, kdy dusík zůstává nerozpuštěný na povrchu půdy nebo je zcela nedostupný, překoná nejlépe.

Nepřímým důkazem této vlastnosti jsou výsledky uvedené v grafu 1. Hybrid LG Ambassador má vynikající výsledky oproti průměru pokusů nejen v optimálních podmínkách, kdy se výnosy pohybují okolo 6 t/ha, ale také v podmínkách horších, s výnosy mezi 2–3 t/ha. Výsledek je o to cennější, že je souhrnem 1 140 lokalit z celé Evropy za 5 let testování. Pořád překonává průměr pokusů o 250 kg/ha, ačkoliv jsou do těchto testování zařazovány stále novější a výkonnější hybridy. Promítneme-li si tento statisticky průkazný váhový rozdíl do aktuální ceny 20 000 Kč/t, je velmi pravděpodobné, že s LG Ambassadorem budeme bohatší o 5 000 Kč z každého hektaru.

Nenáročná řepka

Agrotechnicky je LG Ambassador hybridem s mnoha přednostmi. Má rychlý podzimní vývoj, takže se dokáže lépe vypořádat s nedostatkem vody na podzim, případně s pozdním výsevem. Jeho přezimování je vynikající, ověřené v provokačních podmínkách setí do hrůbků v Polsku a Litvě. Jarní vývoj je středně rychlý. Výborně větví a nepotřebuje ošetření regulátory růstu k posílení větvení. Proti fomě jej chrání gen Rlm7, ten je dalším důvodem k odkladu aplikace fungicidů s regulačním účinkem až na později, do prodlužovacího růstu. Tehdy přichází čas na úvahu, zda podmínky vegetaci přejí a budeme krátit výšku terminálu. Jeho nástup do květu je středně raný, stejně jako sklizeň.

Pevné šešule s genetickou odolností vůči pukání šešulí chrání úrodu až do sklizně. Případné špatné počasí potom výnos ohrozí méně než u neodolných hybridů (obr. 1). Chceme sklízet bohaté porosty, hnědé a ne bílé, vymlácené kroupami nebo silným deštěm.

Hybrid LG Ambassador byl prověřen mnoha technologiemi přípravy půdy a setí. Od klasické orby po mělké podrývání nebo strip-till setí s přesným výsevkem. Sama praxe ukazuje, že má vynikající kompenzační schopnost. Díky vysokému výnosu, přizpůsobivosti podmínkám, skromnosti a schopnosti lépe hospodařit s dusíkem, je hybridem doslova střiženým na míru každému pěstiteli.

Graf rozděluje černá úhlopříčka na 2 poloviny, bod nad ní znamená, že výsledek LG Ambassador je lepší než průměr pokusu a naopak. Trendová hnědá čára ukazuje, že má nadprůměrné výsledky v optimálních podmínkách s vysokým výnosem i v méně intenzivních.

Hybridy s odolností pukání šešulí, mezi které se řadí LG Ambassador, překonají nepřízeň počasí s daleko menšími ztrátami než jiné. Chceme sklízet bohaté, hnědé porosty, a ne bílé, vymlácené kroupami nebo silným deštěm.
Hybridy s odolností pukání šešulí, mezi které se řadí LG Ambassador, překonají nepřízeň počasí s daleko menšími ztrátami než jiné. Chceme sklízet bohaté, hnědé porosty, a ne bílé, vymlácené kroupami nebo silným deštěm.

Související články

Řepka olejka ozimá - novinky pro zásev 2022

11. 08. 2022 Ing. Petr Zehnálek; ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou Osivo a sadba Zobrazeno 152x

Odrůda, která poráží hybridy

07. 08. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 150x

Čtrnáct tun z hektaru i bez ošetření

06. 08. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 196x

DK Excited-zlato na vašem poli

31. 07. 2022 Ing. Marie Požárová; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 148x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail