Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

LG Belcanto - o 11 % vyšší výnos jen volbou odrůdy

27. 02. 2023 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 560x

Při volbě odrůdy jarního ječmene pro sladovnické účely musí pěstitel zvážit nejen agronomické vlastnosti konkrétního ječmene, ale také prodejnost vypěstované komodity, která je zpravidla daná odrůdovou preferencí odběratele (sladovny). V případě krmného jarního ječmene je situace o mnoho jednodušší. Stačí se soustředit na výnos a dobré pěstitelské vlastnosti. Obě tyto důležité vlastnosti, a ještě něco navíc nabízí nová odrůda firmy Limagrain – LG Belcanto.

Proseeds

Tato odrůda dosahuje ve zkouškách ÚKZÚZ v průměru o 11 % vyššího výnosu než standardní odrůdy. To z ní činí nejvýnosnější odrůdu dostupnou na trhu v ČR. Dále disponuje vysokou plasticitou, velmi dobrou odolností proti poléhání, výborným zdravotním stavem a je vhodná i pro pěstování v ekologickém zemědělství

Nejvýnosnější odrůda v SDO 2022 +0,8 t/ha

Ve čtyřletém průměru 2018–21 SDO ÚKZÚZ se odrůda LG Belcanto stala nejvýnosnější odrůdou díky průměrnému výnosu zrna 7,81 t/ha, což bylo 111,2 % v průměru všech oblastí i variant ošetření. Tímto výsledkem překonala celkový průměr kontrolních odrůd o 0,8 t/ha.

Špičkového výsledku dosáhla odrůda LG Belcanto také ve slovenských registračních zkouškách ŠOS ÚKSÚP (2019–21), kde překonala všechny ostatní odrůdy průměrným výnosem 114 %, což bylo o +0,93 t/ha více než průměr kontrolních odrůd. Připomeneme, že slovenský ÚKSÚP zkouší odrůdy jen v neošetřené variantě.

Výborné zdraví - Top odrůda i v ekologii

LG Belcanto disponuje rezistencí k padlí travnímu (gen mlo) a má celkově výborný zdravotní stav. Důkazem jsou i nejvyšší výnosy zrna v neošetřené variantě pěstování jak v registračních zkouškách, tak i ve čtyřletém průměru SDO. Je to plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí, od kukuřičné až po pícninářskou. Toleruje pěstování jak po obilnině, tak i po kukuřici. Velmi dobře odnožuje a dosahuje hustoty porostu mezi 800–900 klasy/m2.

Vynikajících výsledků dosahuje také v ekologii. Je nejvýnosnější odrůdou ve zkouškách v ekologickém režimu (SDO EKO) jak v roce 2021 - 108 % (6,89 t/ha), tak i v roce 2022 - 107 % (6,91 t/ha) s 5% náskokem před 2. odrůdou.

Nejvýnosnější ječmen v Zetaspolu 2022 – 8,05 t/ha

Zemědělská společnost Zetaspol (okr. Prostějov) je významným partnerem společnosti Limagrain v oblasti množení vyšších stupňů osiv. V roce 2021 zde dosáhli s odrůdou LG Belcanto vynikajícího výnosu 8,26 t/ha. Množitelská plocha zde byla zasetá i v těžkém roce 2022 (dlouhé sucho první poloviny vegetace). Sklizených 8,05 t/ha potvrdilo špičkový výnos a plasticitu odrůdy LG Belcanto, která se tak stala nejvýnosnější odrůdou ječmene v podniku.

LG Belcanto sytí silnou živočišnou výrobu

Na Vysočině v Radostíně nad Oslavou (okr. Žďár nad Sázavou) hospodaří podnik ZERAS a.s. (1 880 ha z. p.), který vyniká silnou živočišnou výrobou dosahující špičkových výsledků. V podniku si zakládají na výborné krmivové základně nejen objemných krmiv, ale i obilovin, jak nám sdělil předseda představenstva Ing. František Toman. Odrůda LG Belcanto ho zaujala v roce 2021 na polním dnu v Janovicích u Polné svým mohutným klasem a velkým zrnem. Následně ji na jaře 2022 zařadili do svého osevu, a to rovnou na 50 ha po kukuřici. Dosažený výnos 8,1 t/ha chválil Ing. Toman s tím, že pro jarní zásev 2023 má LG Belcanto místo na radostínských polích jisté.

V Košeticích sklidili o 1,5 t/ha navíc

První zkušenost s odrůdou LG Belcanto mají také v Agropodniku Košetice, a.s. (okr. Pelhřimov). Jednalo se o 7 ha množitelské plochy pro ZZN Pelhřimov, která byla vysetá 17. 3. 2022 po řepce, která byla hnojena 65 kg N/ha. Výsevek byl 220 kg/ha, následovalo ošetření herbicidem, regulátorem proti poléhání a 2× fungicidem. Sklizeň nádherně stojícího porostu proběhla 2. 8. 2022 s výborným výnosem 7,87 t/ha, což bylo téměř o 1,5 t/ha nad průměr podniku.

Závěrem

Odrůda jarního ječmene LG Belcanto dosahuje ve zkouškách ÚKZÚZ v průměru o 11 % vyššího výnosu než standardní odrůdy. To z ní činí nejvýnosnější odrůdu dostupnou na trhu v ČR. Disponuje vysokou plasticitou, velmi dobrou odolností proti poléhání, výborným zdravotním stavem a je vhodná i pro pěstování v ekologickém zemědělství.

LG Belcanto je plastická a mimořádně výnosná odrůda
LG Belcanto je plastická a mimořádně výnosná odrůda

Graf 1: Výnos zrna odrůdy Belcanto v SDO 2022 (ÚKZÚZ, 2018–2021)
Graf 1: Výnos zrna odrůdy Belcanto v SDO 2022 (ÚKZÚZ, 2018–2021)

Relativní hodnoty výnosu zrna jsou vztaženy na průměr standardních odrůd (Laudis 550, Francin, KWS Amadora, Spitfire) v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti, N - neošetřeno, O - ošetřeno

Tab. 1: Průměrný výnos zrna odrůdy Belcanto v SDO 2022 (ÚKZÚZ, 2018–2021)

Odrůda

Neošetřeno

Ošetřeno

Průměr

LG Belcanto (%)

110,8 %

111,5 %

111,2 %

Průměr standardních odrůd (t/ha) = 100 %

6,69

7,35

7,02

Průměrný výnos zrna všech variant a oblastí; standardní odrůdy: Laudis 550, Francin, KWS Amadora, Spitfire

Související články

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 153x

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 179x

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 224x

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 347x

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 5902x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail