BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LG Imposanto - imposantní výnos i kvalita

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1072x

LG Imposanto bylo vyšlechtěno na šlechtitelské stanici společnosti Limagrain v Rosenthalu v Německu. V České republice byla tato odrůda zaregistrována v roce 2017. Pojí v sobě vysoký výnosový potenciál, stabilní pekařskou kvalitu A, výborný zdravotní stav a velmi dobrou zimovzdornost.

Proseeds

Áčko se super výnosem

Odrůda LG Imposanto dosáhla velmi vysokého výnosu v tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ v řepařské a obilnářské a bramborářské oblasti v letech 2014–16 v obou variantách pěstování (tab. 1). Vynikající výsledky zaznamenala i v následných zkouškách pro doporučování odrůd ÚKZÚZ (SDO). V průměru let 2014–17 bylo LG Imposanto nejvýnosnějším Áčkem v řepařské výrobní oblasti Čechy a bramborářské výrobní oblasti, a to v obou variantách pěstování. Na zkušební stanici v Nechanicích byla tato odrůda v roce 2017 v SDO nejvýnosnější z celého zkoušeného sortimentu. Průměr kontrolních odrůd Annie, Patras, Gordian a Vanessa zde v obou systémech pěstování překonala o 15 %.

LG Imposanto dosahovalo vynikajících výsledků i mimo ÚKZÚZ. Odrůda byla zařazena do pokusu na Zemědělském výzkumném ústavu v Kroměříži, kde výborně obstála v konkurenci 78 odrůd. S výnosem 11,97 t/ha ve vysoké intenzitě a 11,03 t/ha ve střední intenzitě pěstování byla nejvýnosnější z registrovaných odrůd s pekařskou kvalitou A, celkově byla čtvrtá.

Ideální pšenice pro samostatné mletí

LG Imposanto bylo v řízení o registraci zařazeno do jakostní kategorie A. Jedná se o odrůdu s vysokou objemovou hmotností, vysokým a stabilním pádovým číslem, středně vysokým obsahem N-látek, velmi dobrou a stabilní hodnotou Zelenyho testu, s vysokou vazností mouky a vysokou objemovou výtěžností pečiva. Pro ověření kvality u zpracovatele bylo LG Imposanto současně testováno ve mlýně v Kyjově (GoodMills Česko). I zde mělo LG Imposanto výborné hodnocení základních parametrů i reologie těsta. Závěrečné hodnocení ze mlýna je A+ s tím, že se jedná o ideální pšenici pro samostatné mletí (tab. 2).

Zdravý kořen, list i klas

Velkou předností odrůdy LG Imposanto je její vysoká odolnost k chorobám pat stébel. V hodnocení této choroby na Zemědělském výzkumném ústavu v Kroměříži v roce 2017 měla 100 % zdravých rostlin. Takového hodnocení dosáhly z celého zkoušeného sortimentu pouze 2 odrůdy - LG Impposanto a Judita. Odrůda má vysokou odolnost i vůči padlí travnímu na listu i v klasu a fuzariózám v klasu. Velmi dobrou odolnost vykazuje i vůči rzi plevové a pšeničné (tab. 3).

LG Imposanto je odrůda s výbornou odnožovací schopností. Mezi další její přednosti patří i vysoká odolnost proti poléhání a stejně tak i velmi dobrá odolnost vyzimování. Jedná se o plastickou odrůdu, vhodnou do všech výrobních oblastí. Lze ji pěstovat i po obilnině a kukuřici. Snáší i pozdní setí.

LG Imposanto v praxi

Tuto odrůdu v roce 2017 množili i na podniku Statek Kydlinov s.r.o. v okrese Hradec Králové. Pan Ing. Jaroslav Šafka se s námi podělil o zkušenosti s pěstováním:

„LG Imposanto jsme množili na 22 ha, i při nízkém výsevku 3 MKS/ha dalo velmi dobrý výnos 8,9 t/ha. Je to nenáročná odrůda, velmi dobře odnožující. Předplodinou byla kukuřice. Dostala dva fungicidy a dvě nižší dávky morforegulátoru a stoprocentně stála i při vysokých dešťových srážkách, které zde vloni byly.“

V Kydlinově zaseli LG Imposanto i letos. A co vy? Zasejete ho také?

Tab. 1: Výnos zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ, ČR, 2014–16

Výrobní oblast

Řepařská

Obilnářská a  bramborářská

Intenzita pěstování

N

O

N

O

LG Imposanto

%

108

105

106

106

t/ha

11,22

12,97

9,84

11,46

Annie

%

94

92

93

92

Elan

%

103

105

105

103

Vanessa

%

103

103

103

106

Průměr kontrol

t/ha

10,40

12,39

9,31

10,86

Pozn.: Výnos v % je uveden na průměr kontrolních odrůd Annie, Elan, Vanessa.
N - neošetřená varianta, O - ošetřená varianta

Tab. 2: Výsledky testování kvality odrůdy LG Imposanto ve mlýně Kyjov, GoodMills Česko
Tab. 2: Výsledky testování kvality odrůdy LG Imposanto ve mlýně Kyjov, GoodMills Česko

Tab. 3: Hodnocení zdravotního stavu odrůdy LG Imposanto (reg. zkoušky ÚKZÚZ 2014–16)
Tab. 3: Hodnocení zdravotního stavu odrůdy LG Imposanto (reg. zkoušky ÚKZÚZ 2014–16)

Imposanto - Novinka se špičkovým výnosem i kvalitou

Související články

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1783x

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

01. 05. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 143x

Kvalita osiva máku a výnosy

11. 04. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 277x

LG Belcanto - nejvýnosnější ječmen v ČR

03. 04. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 280x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail