Chemap Agro s.r.o.

LG Magirus, Airbus - novinky s kvalitou E

30. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 640x

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. přichází pro nastávající podzimní sezónu se dvěma novými odrůdami pšenice ozimé s elitní pekařskou kvalitou E - LG Magirus a Airbus.

Agronutrition

LG Magirus - německá kvalita s ruskou zimou

LG Magirus úspěšně ukončil registrační zkoušky v Německu a byl v roce 2017 zaregistrován jako odrůda s kvalitou E. V tříletém průměru těchto zkoušek svým výnosem překonal všechny odrůdy v kategorii E, zařazené v pokusu, a stal se tak nejvýnosnějším Éčkem v Německu (graf 1).

Odrůda má nejen špičkový výnos a vynikající kvalitu, ale i excelentní zimovzdornost. Pod záštitou agrární komory Dolní Sasko v Německu probíhá již od roku 2003 hodnocení odrůd na odolnost k vyzimování. V tomto hodnocení jsou zahrnuta data jak z pokusů agrární komory, tak i od jednotlivých šlechtitelů. Hodnotí se úhyn rostlin po zimě, čím nižší bodové hodnocení, tím více rostlin tedy přežilo zimu (1 - nejlepší, 9 - nejhorší). Jak je patrné z grafu 2, LG Magirus patří k nejlépe hodnoceným odrůdám ve sledovaném souboru.

Předností LG Magirus je odolnost proti rzi pšeničné i rzi plevové. Rovněž odolnost vůči listovým skvrnitostem a DTR je na dobré úrovni. K fuzariózám v klase a padlí travnímu je odrůda středně odolná.

Tato odrůda se vyznačuje vysokou odolností k poléhání. Je středně odnoživá, jedná se o klasový typ pšenice. Významným výnosotvorným prvkem je i velmi vysoká HTZ na úrovni 55–60 g. Odrůda je odolná proti porůstání.

LG Magirus je vhodný do všech výrobních oblastí. Lze ho pěstovat i po obilnině a kukuřici, samozřejmě při dodržení všech zásad správné agrotechniky pěstování po těchto předplodinách. Vzhledem k vynikající zimovzdornosti je vhodný i pro pozdní setí.

Graf 1: Výnos zrna ve zkouškách Bundessortenamt, Německo, 2014–16
Graf 1: Výnos zrna ve zkouškách Bundessortenamt, Německo, 2014–16

Graf 2: Výsledky hodnocení odrůd na odolnost k vyzimování, Dolní Sasko, Německo
Graf 2: Výsledky hodnocení odrůd na odolnost k vyzimování, Dolní Sasko, Německo

Airbus - velmi rané osinaté Éčko

Airbus je nově registrovaná odrůda na Slovensku s elitní pekařskou jakostí. Ve státních odrůdových zkouškách ÚKSÚP v letech 2015–17 potvrdila vedle kvality i vynikající výnos. V KVO dosáhla v tříletém průměru těchto zkoušek výnos na úrovni 130 % v porovnání s výnosem kontrolních odrůd Venistar a Bondra. Dosažený výnos byl 9,9 t/ha, což je úctyhodný výsledek, zvláště, když si uvědomíme, že na Slovensku se odrůdy zkouší pouze v neošetřené variantě. Podobný výsledek dosáhla i v ŘVO - 127 % na kontroly, tedy 9,7 t/ha (graf 3).

V průběhu státních odrůdových zkoušek dosahoval Airbus vynikajících výsledků i v kvalitativních parametrech. Hodnocení základních parametrů i farinografické hodnocení bylo na vysoké úrovni i přes nižší úroveň dusíkatého hnojení na ÚKSÚP (cca 100 kg N/ha). Airbus tak splnil podmínky pro zařazení do jakostní skupiny E – elitní pšenice. Elitní jakost potvrdil i při testování sklizně 2017 v laboratoři ve mlýně.

Airbus je odolný proti rzi plevové na listu i v klasu. Má vysokou odolnost i vůči rzi pšeničné. Výborně si poradí i s fuzariózami v klasu a běloklasostí.

Airbus je v metání o 1 den ranější než Dagmar. Má krásný dlouhý osinatý klas s vysokým počtem zrn. Odrůda je středně odnoživá s vysokou odolností k poléhání.

Tato odrůda je mimořádně vhodná do kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Vzhledem k její ranosti jsou doporučeny spíše včasné termíny setí.

Graf 3: Výnos zrna ve státních odrůdových zkouškách ÚKSÚP, Slovensko, 2015–17
Graf 3: Výnos zrna ve státních odrůdových zkouškách ÚKSÚP, Slovensko, 2015–17


inz

Související články

České konzumní odrůdy bramboru

16. 06. 2019 Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 318x

Co ukázaly ročníky 2016/17 a 2017/18 z hlediska růstu a vývoje pšenice

13. 06. 2019 RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 272x

Vliv moření osiva sóji na tvorbu kořenového systému a produkci semen v roce 2018

05. 06. 2019 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 264x

Výnosná investice v nejisté sezóně

29. 04. 2019 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 1591x

Do sucha jako dělaný

29. 04. 2019 Ing. Jiří Matuš, Ing. Milena Mařáková; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 1719x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail