Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 643x

LG Mocca je nejvýnosnější odrůdou v tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 2016–18 ve všech výrobních oblastech. V řepařské a bramborářské výrobní oblasti překonala průměrný výnos kontrolních odrůd o 1–1,2 t/ha. Excelentní výnos prokázala i v suchých podmínkách roku 2018, kdy ve zmíněných registračních zkouškách dosáhla v jednotlivých oblastech výnos 110–117 % v porovnání na průměr kontrolních odrůd.

Agronutrition

LG Mocca úspěšně prošla také registračním řízením v Německu. I zde výnosem převyšovala všechny ostatní odrůdy a dosáhla maximálního hodnocení výnosu 9 bodů v ošetřené i neošetřené variantě pěstování. Vynikající výnosový potenciál prokázala LG Mocca také v odrůdovém pokusu v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž. V roce 2018 byla nejvýnosnější v konkurenci 107 odrůd.

Graf 1: Výnos zrna LG Mocca, ÚKZÚZ 2016–18
Graf 1: Výnos zrna LG Mocca, ÚKZÚZ 2016–18

Graf 2: Výnos zrna LG Mocca v suchém roce 2018
Graf 2: Výnos zrna LG Mocca v suchém roce 2018

Na krmení i na oplatky

LG Mocca je odrůda s měkkým endospermem, vhodná ke krmení hospodářských zvířat. Je zařazená do krmných testů, které provádí  Mezinárodní testování drůbeže, s.p. v Ústrašicích ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a ZZN Pelhřimov.

Odrůda byla v rámci registračních zkoušek ÚKZÚZ testována jako oplatková pšenice. Během zkoušek vždy splňovala pečivárenské parametry a byla proto zaregistrována jako odrůda vhodná pro výrobu sušenek a oplatků.

LG Mocca nepolehne ani nevymrzne

LG Mocca je středně dlouhá odrůda s pevným stéblem a vysokou odolností k poléhání. Je středně odnoživá, během registračních zkoušek měla v průměru 574 produktivních stébel na m2. Další předností odrůdy LG Mocca je její velmi vysoká zimovzdornost. V testech ÚKZÚZ patřila se 75 % přeživších rostlin do skupiny nejlépe hodnocených odrůd ve zkoušeném sortimentu. Další hospodářsky významné znaky jsou uvedeny v tabulce 1.

Excelentní zdravotní stav

LG Mocca byla v registračních zkouškách ÚKZÚZ nejlépe hodnocenou odrůdou ze zkoušeného sortimentu v odolnosti vůči projevům viróz. LG Mocca dosáhla v tříletém průměru 2016-2018 vynikajícího bodového hodnocení 8,7 bodu. Odrůda má výbornou odolnost ke rzi plevové, vysokou odolnost projevuje rovněž vůči rzi pšeničné, padlí travnímu a vůči klasovým chorobám. V tříletém průměru registračních zkoušek byla rovněž nejlépe hodnocenou odrůdou v odolnosti proti listovým skvrnitostem. Vynikající hodnocení zdravotního stavu v porovnání s průměrným hodnocením pokusu ukazuje graf 3.

Graf 3: Odolnost chorobám LG Mocca
Graf 3: Odolnost chorobám LG Mocca

500 ha množitelských ploch v roce registrace

LG Mocca je v současnosti nejvýnosnější krmnou pšenicí na trhu. O její oblibě svědčí mimo jiné i to, že v roce registrace je již zaseto 500 ha množitelských ploch. Tato odrůda se jako oplatková dostala i do hledáčku mlýnů. Společnosti Mlýn Perner, Mlýn Herber a GoodMills Česko nakoupí z letošní sklizně produkci z 350 ha. Tato surovina je určena na provozní testy pro společnost Mondelez International. LG Mocca je odrůda s jednoznačnou perspektivou, o kterou je už nyní velký zájem. Doporučujeme tedy objednat si její osivo včas.

Související články

RGT Sacramento - dobývá český trh

08. 09. 2019 Ing. Petr Laml; RAGT Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 417x

Moschus - E kvalita pro ty, co chtějí nej

25. 08. 2019 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 285x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 348x

Zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

09. 08. 2019 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 399x

Dobyvatel českých i evropských polí

03. 08. 2019 Milan Spurný; Agrofinal spol. s r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 352x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail