Chemap Agro s.r.o.

LG Triumph - jeden vládne všem

29. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 472x

Šestiřadá odrůda ozimého ječmene LG Triumph pochází z holandského šlechtitelského programu společnosti Limagrain. Svým výnosem překonala všechny zkoušené odrůdy v registračních zkouškách ÚKZÚZ v letech 2015–2017. Stala se tak nejvýnosnější registrovanou odrůdou ozimého ječmene na trhu.

Agronutrition

Nejvýnosnější v registračních zkouškách

Registračními zkouškami ÚKZÚZ prošel LG Triumph více než úspěšně a byl v roce 2017 registrován. V tříletém průměru z let 2015-2017 dosáhl vynikajících výsledků v obou variantách pěstování. V ošetřené variantě dosáhl relativního výnosu 104 % v porovnání na průměr kontrolních odrůd KWS Meridian, Titus a Sylva, což představovalo v absolutních číslech špičkový výnos 9,78 t/ha. V neošetřené variantě pak dosáhl relativního výnosu dokonce 106 % v porovnání na průměr kontrolních odrůd, tj. 8,22 t/ha (graf 1). Na zkušební stanici ÚKZÚZ ve Staňkově v roce 2017 překonal v neošetřené variantě 11 t/ha a v ošetřené dosáhl 12 t/ha. Byl také výnosovou jedničkou v odrůdovém pokusu na Zemědělském výzkumném ústavu v Kroměříži, kde dosáhl v extenzivní variantě výnosu 11,34 t/ha, v intenzivní pak 11,64 t/ha.

Graf 1: Výnosové výsledky LG Triumph v registračních pokusech ÚKZÚZ 2015–17
Graf 1: Výnosové výsledky LG Triumph v registračních pokusech ÚKZÚZ 2015–17

Nejlépe hodnocená odrůda v poléhání

Dalším významným benefitem této odrůdy jsou i její agronomické vlastnosti. Odrůda se vyznačuje vysokou odolností k poléhání, hodnocení 8,3 bodu bylo v registračních zkouškách nejvyšší ze sortimentu, stejně tak bylo nejvyšší i hodnocení lámavosti stébla. Odrůda také velmi dobře odnožuje (tab. 1).

Tab. 1: Agronomické vlastnosti odrůdy LG Triumph

 

Poléhání před sklizní

Lámavost stébla

Délka rostlin

Počet produktivních stébel

Začátek metání

Plná zralost

9-1

9-1

cm

ks/m2

dny

dny

LG Triumph

8,3

7,0

97

568

137

188

KWS Meridian

6,5

6,0

96

576

134

187

Titus

8,0

6,6

107

513

136

188

Sylva

6,8

5,8

102

576

134

187

Zdroj: Registrační zkoušky ÚKZÚZ, ČR, 2015–17, Hodnocení 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

Vítězí nad chorobami

Vynikajících výsledků dosahuje LG Triumph i díky svému excelentnímu zdravotnímu stavu. Tato odrůda je vysoce odolná vůči rynchosporiové skvrnitosti, má velmi dobrou odolnost vůči padlí travnímu a rzi ječné. Dobře si také poradí s komplexem listových skvrnitostí (tab. 2).

Tab. 2: Zdravotní stav odrůdy LG Triumph

 

Padlí travní DC 37

Padlí travní

Rez ječná

Hnědá skvrnitost

Rynchosporiová skvrnitost

Fuzáriózy klasu

9-1

9-1

9-1

9-1

9-1

9-1

LG Triumph

8,0

7,3

7,2

6,2

7,3

7,0

Zdroj: Registrační zkoušky ÚKZÚZ, ČR, 2015–17, Hodnocení 9-1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

Výnosová jednička i na množitelských plochách

LG Triumph potvrdil svůj výnosový potenciál i v praxi. Zde jsou reakce prvních dvou množitelů:

Ing. Vít Havel, Agro Dolní Kralovice s.r.o., okr. Benešov

„LG Triumph byl u nás v loňském roce nejvýnosnější ječmen. Výnos byl 9,3 t/ha ”

Ing. Jaroslav Bělina, Agro Pertoltice, a.s., okr. Kutná Hora

„V loňském roce jsme pěstovali ozimé ječmeny na 190 ha s průměrným výnosem 8,1 t/ha (z toho hybridní odrůdy na 36 ha s průměrným výnosem 7,7 t/ha). LG Triumph jsme seli až 2.10. Bylo to týden po agrotechnické lhůtě, přesto velmi dobře odnožil, celkově měl velmi dobrý zdravotní stav a svým výnosem 8,8 t/ha vysoce překonal průměr podniku.”

Závěr

LG Triumph v sobě pojí kombinaci mimořádně vysokých výnosů a velmi vysoké odolnosti vůči poléhání. Ideální kombinaci vlastností ještě doplňuje vynikající zdravotní stav. Odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí, lze ji pěstovat i po obilovině. Je tedy ideální volbou pro všechny pěstitele ozimého ječmene.

inz

Související články

České konzumní odrůdy bramboru

16. 06. 2019 Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 318x

Co ukázaly ročníky 2016/17 a 2017/18 z hlediska růstu a vývoje pšenice

13. 06. 2019 RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 272x

Vliv moření osiva sóji na tvorbu kořenového systému a produkci semen v roce 2018

05. 06. 2019 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 264x

Výnosná investice v nejisté sezóně

29. 04. 2019 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 1591x

Do sucha jako dělaný

29. 04. 2019 Ing. Jiří Matuš, Ing. Milena Mařáková; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 1719x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail