Chemap Agro s.r.o.

Magické osmičky v Caussade

23. 01. 2019 Ing. Zoja Fialová, Bc. Iveta Křížová; Caussade Osiva s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 414x

Letošní rok byl opět ve znamení sucha, které se letos podepsalo velice výrazně i na kukuřici. Všechny sklizně nejen kukuřice byly uspíšeny o 14 až 30 dní, záleželo na regionu. Málokterý agronom si vzpomíná, kdy naposledy měl sklizenou kukuřici na siláž do konce srpna. V některých regionech začali sklízet na konci srpna dokonce i kukuřici na zrno. Na všech místech republiky slyšíme to samé: „Nezáleželo na FAO kukuřice, ale spíše na pozemcích, a především na úhrnu srážek.“ Tuto sezonu došlo i na to, že kukuřice s vyšším číslem FAO byla sklizena dříve než s nižším číslem FAO. Záleželo na kvalitě pozemku. Na lehčích a výhřevnějších půdách docházelo daleko dříve k nouzovému dozrávání až usychání rostlin. Těžší a vododržné půdy udržely rostliny déle v zeleném stavu. Tudíž se letos kukuřice sklízela dle stavu na poli, a ne dle čísla FAO.

Agronutrition

Budeme si muset do budoucna zvykat, že limitujícími faktory pro setí kukuřice nejsou jen účel pěstování, výrobní oblast, teplotní a půdní podmínky stanoviště, ale i to jak dokáží dané hybridy kukuřice hospodařit s vodou a odolávat suchu. Společnost Caussade Semences šlechtí plastické, velmi výkonné hybridy kukuřice odolnější ke stresu ze sucha. S piktogramem - do suchých podmínek - jsme v loňském roce představili hybridy: Belugi CS (FAO 240), Pomeri CS (FAO 260), Corioli CS (FAO 290) a Pincki CS (FAO 340). Musíme konstatovat, že většině z vás tyto hybridy zajistily kvalitní produkci a prokázaly omezenou ztrátu výnosu i přes nedostatek vody. Je tedy zřejmé, že výběr vhodného osiva kukuřice je klíčovým faktorem, jak dosáhnout ekonomického pěstování této plodiny.

Caussade Osiva s.r.o. po osmi letech na trhu uvádí osm novinek, které vám představí našich osm poradců. Hybrid širokých listů, velkých palic a vysokého vzrůstu Donremi CS (FAO 240) potěší nejen majitelé bioplynových stanic, ale i chovatelé skotu. Raný zrnový hybrid Glorifi CS (FAO 260) zaujme na první pohled nízkým vzrůstem, velikými a dobře dopylenými palicemi. Stromboli CS (FAO 270) je nejvýnosnější hybrid ve výnosu celkové suché hmoty ve středně raném sortimentu 2016–17 v SOZ ÚKZÚZ. Středně raná odrůda Poesi CS (FAO 310) byla zaregistrováná v Německu v roce 2016 se 107 % výtěžku bioplynu a se 105 % výnosu siláže na kontroly. V České republice si Poesi CS v registračních zkouškách SOZ ÚKZUZ (2016–17) v siláži ve středně raném sortimentu vedla pozoruhodně a dosáhla výnosu 102,6 % na kontroly. Ve všech podmínkách pěstování vyniká zrnový hybrid Furti CS (FAO 320). Zdravé palice, rychlý počáteční růst i v obtížných jarních podmínkách charakterizuje zrnový hybrid Basmati CS (FAO 350). Nejvýnosnější hybrid symbolizující převrat v pěstování zrna představuje Querci (FAO 360). Osmou a poslední novinkou je Infini CS (FAO 380) ze středně pozdního sortimentu s velmi vysokým výnosovým potenciálem zrna, bohatým olistěním a stay green efektem lze použít i na siláž. Touto sestavou zejména zrnových novinek se zařazujeme mezi šlechtitele s nejširším nabízeným portfoliem.

Dle numerologie je samotná osmička nejmocnější číslo, které symbolizuje rovnováhu, spravedlnost a osud. Osmička znamená karmické číslo, které má tendence dovést k úspěchu. Věříme, že rovnovážných 8 let společnosti Caussade na českém trhu, 8 spravedlivých poradců a 8 osudových novinek kukuřice CS pomohou naplnit vaše pěstitelské úspěchy v nadcházející sezóně.

inz

Související články

Jdeme od základu

15. 07. 2019 Bc. Iveta Křížová; Caussade Osiva, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 73x

Řepka s přidanou hodnotou pro zemědělce

15. 07. 2019 Ing. Petr Robotka; PRO SEEDS s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 185x

České konzumní odrůdy bramboru

16. 06. 2019 Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 326x

Co ukázaly ročníky 2016/17 a 2017/18 z hlediska růstu a vývoje pšenice

13. 06. 2019 RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 279x

Vliv moření osiva sóji na tvorbu kořenového systému a produkci semen v roce 2018

05. 06. 2019 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 270x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail