Chemap Agro s.r.o.

Manuál k výběru odrůd řepky ozimé

05. 07. 2020 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 603x

V Čechách je registrováno kolem 110 a na Slovensku dokonce asi 180 odrůd ozimé řepky. K tomu se pěstuje řada odrůd z EU katalogu. Každoročně přibývají novinky, které kromě vyššího výnosu vynikají i dalšími vlastnostmi.

Proseeds

V současnosti se šlechtitelé zaměřují více na odolnost vůči chorobám, především na fomu, plasmodiophoru a virózy. Mluví se i o rezistenci vůči verticiliu a dalším chorobám. V plenkách je zatím šlechtění na odolnost škůdcům bez prokazatelných výsledků. Šlechtitelským cílem je také minimalizovat předsklizňové a sklizňové ztráty a to šlechtěním trpasličích odrůd a odrůd odolných vůči pukání šešulí. Máme i odrůdy s lepší kvalitou oleje, jako je vyšší podíl kyseliny olejové v oleji (např. Sidney aj.). Většímu rozšíření těchto odrůd dosud brání omezený zájem zpracovatelů, jejich separátní výkup a zpeněžení. Po loňských problémech s nízkou olejnatostí, určitě řada pěstitelů bude vybírat odrůdy i podle tohoto kvalitativního znaku.

Každého pěstitele ale nejvíce zajímá výnos a jeho stabilita. Neexistuje jedna univerzální odrůda, která by ve všech oblastech vycházela nejlépe a to napříč ročníky. Proto je potřeba sledovat výsledky odrůdových pokusů a výběr odrůd stavět jednak na stálicích, ale také na nových a výkonnějších materiálech.

V sezoně 2018/19 jsme získali výsledky z maloparcelkového pokusu na Výzkumné stanici FAPPZ v Červeném Újezdu (55 odrůd), dále ze 13 poloprovozů v ČR (29 resp. 12 odrůd) a 4 poloprovozů v SR (29 resp. 12 odrůd).

Polotrpasličí řepky mají na jaře pomalejší start - dlouho sedí (dvě parcely uprostřed); nakvétají však stejně jako tradiční odrůdy
Polotrpasličí řepky mají na jaře pomalejší start - dlouho sedí (dvě parcely uprostřed); nakvétají však stejně jako tradiční odrůdy

Maloparcelky - Výzkumná stanice FAPPZ Červený Újezd

Již od počátku založení pokusů jsme se potýkali s velkým suchem. Seli jsme do prachu a nepršelo ani po zasetí. Řepka velmi dlouho a nerovnoměrně vzcházela. Polní vzcházivost se pohybovala kolem 50 %. Tyto extrémní podmínky však rozdělily odrůdy na ty, které si s tímto stresem poradily lépe a na ty, které více trpěly. I když mluvíme o odrůdách, správně bychom měli spíše zmiňovat partie, provenienci a vitalitu osiva. Zatím se neprokázalo, že by některá z odrůd byla natolik suchovzdorná při vzcházení, že bychom to mohli označit za odrůdovou vlastnost. Rozdíly však byly poměrně velké a lze je přisuzovat právě vitalitě osiva. Ta je vizitkou množitelů v jakých oblastech množí osivo, při jaké agrotechnice, jaká je posklizňová úprava apod. To vše rozhoduje o rychlosti a vyrovnanosti vzcházení. A mnohdy i velmi kvalitní odrůdy mohou v důsledku horší vitality osiva v počátečních fázích růstu více strádat.

S extrémním suchem si nejlépe na podzim poradily a nejlepší vzcházivosti tak dosáhly tyto odrůdy (v závorce uvedeno pořadí ve výnosu): Hidylle (37. místo), Addition (1. místo), Butterfly (46. místo), Arabella (45. místo), SY Harnas (24. místo), Angelico (4. místo), Arazzo (27. místo), RGT Dozzen (43. místo), ES Momento (38. místo) a LG Architect (2. místo). Jak je z výsledků patrné, lepší vzcházivost některým odrůdám k lepšímu výnosovému pořadí pomohla, jiným ale ne. Polní vzcházivost je jistě velmi důležitá, ale neznamená vše, rozhodují i další vlastnosti odrůd.

Výnosové výsledky (graf 1) u odrůd Addition, LG Architect a Angelico korespondují s výbornou polní vzcházivostí. Tyto odrůdy dosáhly nejlepšího výnosu (Addition - 6,48 t/ha, LG Architect 6,24 t/ha, Angelico - 6,18 t/ha). Nadprůměrného výnosu dosáhly také odrůdy PT271, Absolut, Kuga, Dominator, DK Exlibris, Keltor a PT275.

V předchozí sezoně 2017/18 nejvyšší výnos dosáhl hybrid Umberto KWS (6,11 t/ha), pak následovaly odrůdy LG Architect (5,99 t/ha), DK Exlibris (5,96 t/ha), PT271 (5,95 t/ha), SY Saveo a Temptation (shodně 5,92 t/ha). Při dvouletém hodnocení si velmi dobře v Červeném Újezdu vedou odrůdy LG Architect, PT271 a DK Exlibris, stejně tak i Umberto KWS a Tempation.

V ročníku 2016/17 vyšla nejlépe linie Quartz. V předchozích letech se výnosově nejlépe umístily odrůdy: Hamour (2016/17), Bonanza (2015/16), Arazzo (2014/15), Graf (2013/14) a Marathon (2012/13).

Graf 1: Výnos semen (t/ha) nejlepších odrůd řepky ozimé, Výzkumná stanice FAPPZ Červený Újezd 2018/19
Graf 1: Výnos semen (t/ha) nejlepších odrůd řepky ozimé, Výzkumná stanice FAPPZ Červený Újezd 2018/19

Mezi odrůdami jsou rozdíly i v nakvétání
Mezi odrůdami jsou rozdíly i v nakvétání

Poloprovozy ČR

Výsledky poloprovozních pokusů v ČR jsou uvedeny v tabulce 1. U většiny podniků došlo k meziročnímu propadu výnosů (nejvíce Chrášťany -0,55 t/ha a Rostěnice -1,52 t/ha). V Rostěnicích byly pokusy natolik poškozeny hraboši, že jsme je museli z celkového hodnocení nakonec vyřadit. Výnosová úroveň lokalit se pohybovala od 3,73 t/ha (Litice) do 4,98 t/ha (Hrotovice). Nejlepší odrůdou se s průměrným výnosem 4,57 t/ha stal hybrid LG Architect od společnosti Limagrain. Druhá příčka patří odrůdě Temptation od Rapoolu (4,51 t/ha), následují DK Exotter (4,48 t/ha) od Dekalbu/Bayeru, RGT Trezzor (4,45 t/ha) od VP Agra a ES Imperio od Agrofinalu a DK Exlibris od Dekalbu/Bayeru (shodně 4,39 t/ha).

Jak je z těchto výsledků patrné, každý významný šlechtitel loni slavil úspěch. Nejvíce předních pozic (1. až 3. místo) ve výnosu na jednotlivých lokalitách obsadily: Temptation (5×), LG Architect (4×) a Addition (3×). Tabulka 1 je cenná v tom, že si každý pěstitel podle své lokality může vybrat odrůdy, které v dané oblasti vycházejí.

V roce 2017/18 nejlépe vyšla trojice odrůd ES Cesario, Umberto KWS a Marc KWS. O rok dříve se nejlépe vedlo odrůdám: DK Exception, DK Expansion a Atora.

Při zprůměrování dvouletých výsledků 16 shodných odrůd v pokusech je pořadí následující: Umberto KWS (4,63 t/ha), ES Imperio (4,57 t/ha), ES Cesario (4,57 t/ha), LG Architect (4,55 t/ha) a Marc KWS (4,53 t/ha). Meziročně došlo k poklesu výnosu u všech odrůd s výjimkou dvou, a to LG Architect a Tempation. Tyto odrůdy si i přes meziroční pokles výnosu v ČR udržely svoji výkonost. Naopak nejvíce na méně příznivý ročník 2018/19 reagovaly: ES Cesario, Atora, Marc KWS, SY Florida a Cedrik, u kterých jsme sklidili o 0,97 až 0,57 t/ha semen méně.

Tak jak odrůdy odlišným způsobem reagují na jednotlivé ročníky, jsou rozdíly i v rámci pokusných lokalit. Nejstabilnější výnosy napříč všemi pokusnými lokalitami se ukázaly v roce 2018/19 u odrůd Cedrik, DK Exlibris, PX113, Memori CS a Temptation. U odrůd PX113 a Cedrik se tato stabilita výnosu potvrdila již poněkolikáté. Jedná se o odrůdy, které minimálně reagují na stanovištní, půdní a klimatické podmínky. Naopak nejvíce kolísaly výnosy u odrůd Dariot, LG Architect, Sidoni CS, ES Eldorado a Atora.

Tab. 1: Výnos semen (t/ha) na jednotlivých lokalitách a celkové pořadí v roce 2018/19

Pořadí

Odrůdy

Hrotovice
(o. Třebíč)

Humburky
(o. Hradec Králové)

Chrášťany
(o. Rakovník)

Kelč
(o. Vsetín)

Litice
(o. Plzeň-město)

Nové Město
na Moravě
(o. Žďár nad Sázavou)

Petrovice
(o. Benešov)

Průměr

1

LG Architect

5,30

4,19

3,86

3,80

4,21

5,59

5,05

4,57

2

Tempation

4,89

4,22

4,12

4,55

4,17

5,40

4,19

4,51

3

DK Exotter

5,19

4,80

3,83

3,89

3,75

5,17

4,76

4,48

4

RGT Trezzor

5,22

4,32

3,78

4,37

4,11

5,22

4,15

4,45

5

ES Imperio

5,01

4,18

3,78

4,14

3,94

5,23

4,48

4,39

6

DK Exlibris

4,93

4,04

4,17

4,47

3,98

5,02

4,12

4,39

7

Absolut

5,42

3,71

4,09

4,44

3,85

5,19

3,96

4,38

8

Umberto KWS

5,01

3,82

3,80

4,48

3,82

5,32

4,37

4,38

9

Addition

4,72

3,80

3,71

4,53

4,13

5,57

4,04

4,36

10

PT 271

5,04

3,93

4,16

4,04

4,07

5,26

3,92

4,35

11

DK Expansion

5,27

3,99

3,80

4,27

3,78

5,25

4,01

4,34

12

Memori CS

4,96

4,04

3,62

4,57

3,92

4,63

4,07

4,26

13

Dominator

5,12

3,88

3,87

4,45

3,47

4,94

3,99

4,25

14

RGT Jakuzzi

5,33

3,82

3,67

4,44

3,94

4,96

3,51

4,24

15

Angelico

5,11

3,65

3,24

4,32

4,02

5,00

4,22

4,22

16

Marc KWS

5,24

3,85

3,99

3,62

3,85

4,96

3,70

4,17

17

Anniston

4,61

3,42

4,11

3,59

3,98

5,27

4,11

4,15

18

Alvaro KWS

4,84

3,76

3,67

3,98

3,50

4,95

4,36

4,15

19

INV 1066

4,63

3,74

3,78

3,99

3,93

4,97

3,79

4,12

20

RGT Dozzen

4,96

4,08

3,51

4,10

3,50

4,40

4,15

4,10

21

ES Cesario

4,89

3,94

3,88

3,79

3,47

4,68

3,92

4,08

22

ES Eldorado

5,18

3,58

3,30

3,78

3,85

4,98

3,85

4,07

23

Sidoni CS

5,05

3,92

3,64

2,98

3,70

4,85

4,21

4,05

24

Atora

5,30

3,64

3,81

4,04

3,01

4,22

4,22

4,03

25

SY Florida

4,67

3,72

3,70

3,63

3,13

4,75

3,99

3,94

26

Hamour

4,75

3,17

3,46

3,91

3,40

4,85

3,96

3,93

27

Dariot

5,23

3,84

3,68

3,49

2,51

4,69

4,04

3,93

28

PX113

4,45

3,52

3,34

3,51

3,84

4,49

3,89

3,86

29

Cedrik

4,41

3,68

3,59

3,40

3,72

4,26

3,40

3,78

Průměr

4,98

3,86

3,75

4,03

3,73

4,95

4,05

4,19

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny všechny vyhodnotitelné lokality (bez Rostěnic).
Tučně označeny výnosy třech nejlepších odrůd na každé lokalitě.

Poloprovozy - ochrana kořenového systému

V menším rozsahu byly založeny poloprovozy (Tématické řepky) na ochranu kořenového systému (6 lokalit a 12 odrůd). Po celkovém zprůměrování se nejlépe umístily tyto odrůdy: Umberto KWS (4,30 t/ha), PT264 (4,27 t/ha), LG Architect (4,18 t/ha), Regate (4,10 t/ha) a ES Momento (4,03 t/ha). Na každé lokalitě byla napříč odrůdami vždy polovina pokusu časně zjara ošetřena přípravky s cílem ochrany kořenového krčku a kořenů. Použity byly jak fungicidy: Amistar Gold, Topsin, tak biofungicidy: Polyversum, Prometheus, ale i stimulátor kořenů: Rooter/Tonivit. V roce 2017/18 máme velmi dobré výsledky s Topsinem a Prometheem. V sezoně 2018/19 byl účinek těchto opatření nižší a někdy i záporný. Nejlépe vyšel opět Topsin. V Žichlicích na Rokycansku s nárůstem výnosu až 0,48 t/ha. Pokud jsme však zprůměrovali všechny lokality, nebyl pozorován žádný výnosový efekt těchto zásahů.

Olejnatost - problém sezony 2018/19

Ročník 2018/19 se vyznačoval nejen meziročním poklesem výnosu (ČR o 0,38 t/ha, poloprovozy o 0,28 t/ha a maloparcelky o 0,62 t/ha), ale především historickým propadem v obsahu oleje. V poloprovozech nám průměrná olejnatost z roku 2017/18 (43,8 %) meziročně klesla o 1,3 % na (42,5 %, 2018/19) a v maloparcelkách dokonce o 4 %, z 44,2 % (2017/18) na 40,2 % (2018/19). V Chrášťanech na Rakovnicku byl průměr pokusu 39,0 % a v Humburkách na Hradecku 39,2 %. Zachránila nás Vysočina (Nové Město na Moravě) s obsahem oleje - 45,1 %, Benešovsko (Petrovice) a Plzeňsko (Litice) - shodně 43,8 %.

Obsah oleje v řepkovém semeni je dán geneticky tedy odrůdou, spíše tedy druhem Brassica napus. Z dalších faktorů obsah oleje ovlivňují ročník a pěstitelské oblasti. V chladných letech a ve vyšších a chladnějších lokalitách je dosahováno vždy vyšší olejnatosti. Rozhoduje i komplex agrotechniky, především vyrovnaná výživa se zaměřením na síru. Mezi odrůdami jsou ale také rozdíly a ne zrovna malé. V poloprovozních pokusech se olejnatost odrůd pohybovala od 41,1 % do 44,3 % a v malparcelkách od 38,4 % do 43,6 %. Rozptyl v obsahu oleje tak činil 3,2 % resp. 5,2 %. Nejvyšší olejnatosti dosáhly odrůdy od Rapoolu (Dominator, Temptation a Atora), Pioneeru/Cortevy (PX131, PX128, PT264 a další), BASF (INV 1066), VP Agra (RGT Trezzor), jak je uvedeno v tabulce 2.

V sezoně 2017/18 v poloprovozech nejvíce olejnaté odrůdy byly: Atora (45,0 %), Temptation (44,9 %), PT264 (44,7 %), dále Rescator, Mazari CS, Cedrik, PX113 a SY Florida a v maloparcelkách pak linie: ES Mambo a Butterfly (shodně 46,4 %), Django (45,9 %), ES Valegro (45,6 %), a následoval hybrid Penn (45,5 %).

Tab. 2: Olejnatost (% v suš.) deseti nejlepších odrůd ozimé řepky v roce 2018/19

Pořadí

Poloprovozy (průměr 8 lokalit)

Maloparcelky (Červený Újezd)

1

Dominator (44,3 %)

PX131 (43,6 %)

2

Temptation (44,0 %)

PX128 (43,2 %)

3

INV 1066 (43,8 %)

Dominator (42,3 %)

4

Atora (43,6 %)

PX113 (41,6 %)

5

PX113 (43,3 %)

PT264 (41,5 %)

6

RGT Trezzor (43,1 %)

SY Iowa (41,2 %)

7

Hamour (43,0 %)

Temptation (41,2 %)

8

RGT Dozzen (42,9 %)

RGT Dozzen (41,1 %)

9

Dariot (42,9 %)

SY Florian (40,9 %)

10

LG Architect (42,7%)

PT271 (40,9 %)

Průměr celého pokusu

42,5 % (29 odrůd)

40,2 % (55 odrůd)

Poloprovozy Slovensko

Řadu let zakládáme poloprovozní pokusy také na Slovensku v různých klimatických podmínkách. Ať už se jedná o teplejší lokality Hul na Novozámecku a Úpor na Trebišovku nebo střední polohu Prašice na Topolčansku či chladnou oblast na Liptově. Každý rok vychází jiné nejlepší odrůdy, jak už je pravidlem. Ty nejlepší za poslední roky jsou uvedeny v tabulce 3. Jak je z výsledků patrné, často se na předních pozicích umístily odrůdy od Limagrainu, KWSu a Euralisu.

V sezóně 2018/19 jsme byli plni očekávání dobrých řepkových výnosů. To nám však pokazil mimořádně teplý a slunný konec června, kdy porosty doslova slunce spálilo. Výsledkem pak byl propad výnosů a historicky nejnižší olejnatost. V Huli jsme na Dni poľa odhadovali výnosy řepky na úrovni 4,5-5 t/ha. Porosty byly krásně zapojené, navětvené, se spoustou šešulí. Realita však byla, v důsledku výše zmíněných důvodů, o 1 až 1,5 t/ha nižší. V Huli se nejlépe vedlo genetice Limagrainu. S výnosem 4,10 t/ha (117 %) zvítězila odrůda Anniston zastupovaná společností RWA (tab. 4). Druhé místo obsadila odrůda LG Architect (3,96 t/ha) od Limagrainu a třetí Umberto KWS (3,94 t/ha) od KWS. Na Liptově bylo pořadí zcela jiné. Nejlépe vyšla SY Florida s výnosem 3,91 t/ha (118 %) od Syngenty, následovaly Hamour (3,76 t/ha) od Candoru a Dariot (3,74 t/ha) od Rapoolu.

Pokud obě lokality zprůměrujeme, je pořadí odrůd následující: Dariot (3,83 t/ha), Umberto KWS (3,70 t/ha), Anniston (3,68 t/ha), LG Architect (3,67 t/ha) a Hamour (3,61 t/ha). Mezi odrůdami jsou i velké rozdíly mezi oběma lokalitami. Většina odrůd dosáhla vyššího výnosu na teplejší lokalitě Hulu, nejvíce RGT Trezzor (+0,96 t/ha), Anniston (+0,83 t/ha), Miranda (+0,79 t/ha), ES Imperio (+0,70) a RGT Jakuzzi (+0,65 t/ha). Asi třetina odrůd vyšla lépe na chladném a vlhčím Liptově, nejvíce SY Florida (+0,74 t/ha), Alicante (+0,61 t/ha), SY Harnas (+0,39 t/ha), Butterfly (+0,35 t/ha) a SY Iowa (+0,31 t/ha).

Tab. 3: Přehled nejvýnosnějších odrůd na pokusných lokalitách za roky 2015/16 až 2018/19

Rok

Lokalita

Hul

Liptovký Mikuláš

Prašice

Úpor

2015/16

Cantate

Alvaro KWS

Alvaro KWS

DK Exstorm

2016/17

ES Cesario

PT234

SY Harnas

ES Imperio

2017/18

Umberto KWS

Silver

Umberto KWS

-*

2018/19

Anniston

SY Florida

ES Imperio

LG Architect

Pozn.: * - Pokusy poškozeny a nehodnoceny

Tab. 4: Výnosy semen z poloprovozních odrůdových pokusů v Huli a Liptovském Mikuláši v roce 2018/19

Lokalita

Výnos průměr (t/ha)

Nejvýnosnější odrůdy (%, 100 % = průměrný výnos lokality)

Hul

3,49 = 100 %

Anniston

LG Architect

Umberto KWS

Kadji

Dariot

ES Imperio

RGT Jakuzzi

Angelico

RGT Trezor

Arazzo

117

113

113

112

112

111

110

110

107

107

Liptovský Mikuláš

3,32 = 100 %

SY Florida

Hamour

Dariot

Silver

PT271

Umberto KWS

Arazzo

Astana

SY Iowa

PT264

118

113

113

109

106

104

103

103

103

102

Pozn.: Do pokusů bylo zařazeno 29 odrůd

Tématické řepky Slovensko

Užší sortiment odrůd jsme měli zasetý v Prašicích a Úporu v rámci pokusu Tématických řepek (tab. 5). Pokus byl rozdělen na dvě části. Jedna polovina u každé odrůdy byla ošetřena časně z jara fungicidy s cílem ochrany kořenového systému. V Prašicích aplikovali Topsin a v Úporu Amistar Xtra. V ročníku 2018/19 nám tento systém ochrany kořenů oproti minulým letům nevyšel. V Prašicích došlo k mírnému nárůstu výnosu +0,04 t/ha, ale v Úporu výnos klesl o -0,25 t/ha. V předchozích letech jsme především u Topsinu, ale pozitivní účinek na výnos pozorovali. Po zprůměrování obou variant vyšly v Prašicích nejlépe odrůdy: ES Imperio, Memori CS a LG Architect. Obdobné výsledky byly dosaženy i v Úporu, ale v jiném pořadí: LG Architect, ES Vito a ES Imperio.

Tab. 5: Výnosy semen z pokusů s Tématickými řepkami - ochrana kořenů v Prašicích a Úporu v roce 2018/19

Lokalita

Výnos průměr (t/ha)

Nejvýnosnější odrůdy (%, 100 % = průměrný výnos lokality)

Prašice

4,61 = 100 %

ES Imperio

Memori CS

LG Architect

ES Cesario

Kadji

105

105

104

103

103

Úpor

3,34 = 100 %

LG Architect

ES Vito

ES Imperio

SY Iowa

Sidoni CS/Kadji

112

109

107

107

106

Pozn.: Do pokusů bylo zařazeno 12 odrůd; průměry obou variant

Závěr

Pěstitelé mohou vybírat ze široké škály odrůd ozimé řepky. Současně není špatných odrůd a s každou lze dosáhnout vysokých výnosů. Jak je ale z výsledků pokusů vidět, rozdíly ve výnosnosti odrůd na jednom stanovišti se pohybují v řádu několika desítek procent. Odrůdy odlišným způsobem reagují na klimatické a stanovištní podmínky. Rozhoduje i stabilita výnosu v rámci ročníků.

Na předních místech zůstávají odrůdy, které mají pro pěstitele nějakou jasnou přednost. Tou je vždy jistota a stabilita produkce, zdravotní stav ale i olejnatost. Výběr odrůd pochopitelně ovlivňují i síla prodejních společností, doporučení vlivových pěstitelů, setrvačnost, články a výsledky odrůdových pokusů, jako jsou tyto.

Přejeme při výběru odrůd šťastnou ruku.

Vzhledem k současné koronavirové situaci a omezeným možnostem konání polních dnů, jsme pro vás připravili bonitace a fotodokumentaci 61 odrůd od všech významných šlechtitelů, které jsou zasety na Výzkumné stanici FAPPZ v Červeném Újezdu. Aktuálně můžete sledovat na: polniden.agrofakta.cz

Ing. David Bečka, Ph.D.1, Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.2, Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.1, Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.3
1
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2 Agrada, s. r. o., 3 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
foto: D. Bečka

Související články

Aktuální role kořenového systému ve šlechtění rostlin

28. 08. 2020 Ing. Tomáš Středa, Ph.D., Ing. Jana Klimešová; Mendelova univerzita v Brně Osivo a sadba Zobrazeno 452x

Horké novinky v odrůdách pšenice

22. 08. 2020 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 419x

Výsledky zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

12. 08. 2020 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; předsedkyně komise pro SDO pšenice a ječmene v ekologickém zemědělství Osivo a sadba Zobrazeno 494x

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh v roce 2020

28. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 707x

Jistota i v nejisté době - Odrůdy od společnosti VP Agro

26. 07. 2020 Ing. Petr Shejbal; VP AGRO spol s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 376x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail