Chemap Agro s.r.o.

Mnoho ozimých novinek od Selgenu

29. 07. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 240x

Aktuální nabídka odrůd od společnosti Selgen je velmi široká. Odrůdy ozimých plodin představují velkou část nabízeného portfolia, které bylo představeno během semináře pořádaného na šlechtitelské stanici ve Stupicích na konci dubna letošního roku. Součástí akce je také tradičně polní prezentace odrůd, která se však vzhledem k nepřízni počasí a neschůdnosti terénu nemohla uskutečnit.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Nabídku odrůd a historii společnosti Selgen podrobně shrnul obchodní ředitel Ing. Jan Krouský. Současná nabídka je velmi široká a společnost má registrováno 135 odrůd ve 38 zemích na 4 kontinentech. O neutuchajícím úsilí svědčí období posledních 5 let, kdy bylo úspěšně registrováno 45 nových odrůd, z čehož téměř polovinu představovaly odrůdy pšenice. Zavádění nových odrůd je důležitým krokem ve zvyšování efektivity zemědělství. Roční nárůst výnosu u hlavních zemědělských plodin činí v průměru 1,24 % a na tom se právě šlechtění dle mezinárodní studie podílí 74 %.

Odrůdy Selgenu se uplatňují na mnoha zahraničních trzích. Ječmen Musa 19 se stal hlavním produktem pro největší sladovnu v Uruguayi. Šlechtění luskovin a výběr vhodných genotypů probíhá v Chile. Oves Otakar se uplatňuje v Peru. Novou příležitost nalezl hrách Eso v Jižní Karolíně a Georgii v USA, kde se pěstuje na provozních plochách. Eso je také jednou z nejpěstovanějších odrůd ve Švédsku. Odrůdy hrachu se také uplatňují v Rusku, kde je registrováno 7 odrůd a ročně je produkováno okolo 5 tis. tun osiv. Úspěch v náročném Německu zažívá odrůda Julie, která je nově dodávána na tento trh. Nejpěstovanější českou odrůdou v Německu je v současnosti odrůda Turandot.

Vedle šlechtění se společnost řadí mezi nejvýznamnější vývozce osiv. Ročně vyveze 2–3 tisíce tun 17 druhů polních plodin. V rámci České republiky obchoduje s 300 firmami a s dalšími 60 v zahraničí. Celkově český export osiv představuje hodnotu 150–200 milionů Kč a společnost Selgen se na tom podílí 30–50 mil. Kč za rok.

Zimovzdornost

Důležitým parametrem všech ozimů je zimovzdornost, tedy schopnost překonávat podmínky zimního období. Její stanovení je však velmi složité a vzhledem k různému průběhu počasí se přistupuje k laboratorním testům, uvedla při vystoupení Ing. Irena Bížová, ze šlechtitelské stanice v Uhřeticích. Tento parametr ovlivňují různorodé podmínky jako je mrazuvzdornost, stav porostu, vlhkost půdy, průběh počasí, atd. Příkladem je i porovnání stavu porostů ozimé řepky a ozimých obilnin. Zatímco obilniny během podzimu většinou velmi dobře zapojily porosty a 95 % jich vstupovalo do zimy v optimálním stavu, u řepky byla situace velmi rozdílná, kdy vlivem sucha, špatného vzcházení, náletu mšic, infekcí viróz a poškození listové plochy vstupovaly rostliny do zimy velmi oslabené. Na úspěšnosti přezimování se podepsala především sněhová pokrývka, která dokázala i zeslabené porosty ochránit před působením vysokých mrazů a největší škody se projevily právě v oblastech s chybějícím sněhem. Přestože letošní zima se řadí mezi extrémní svou dobou trvání, díky dobrému stavu nebyly ozimé obilniny téměř poškozeny, ale u řepky došlo k zaorání přibližně 8 % ploch, tj. cca 32,5 tis. ha. Rozdílný průběh zimy má také vliv na registrované odrůdy a jejich zimovzdornost, kdy po ročnících s extrémním průběhem počasí dojde k nárůstu tohoto parametru, zatímco po teplých zimách tento parametr postupně klesá. Šlechtění na zimovzdornost je obtížné, protože se v polních podmínkách takovéto extrémní zimy vyskytují pouze jednou za 8–10 let a je v silné negativní korelaci s výnosem, tak je při důrazu na výběr výnosných odrůd naopak snižována odolnost proti zimě.

Nové ozimé pšenice

Loňskou novinkou s elitní pekařskou jakostí je odrůda Viky E, která byla před rokem slavnostně pokřtěna legendárním fotbalovým brankářem Ivo Viktorem. Odrůda má vedle výborných kvalitativních parametrů také velmi dobrý zdravotní stav s vynikající odolností fuzariózám klasů. Dobrá je také odolnost poléhání a mrazu- a zimovzdornost. Rostliny velmi silně odnožují a jsou vhodné pro pozdní setí i setí po obilnině. Velmi vysoký výnos na úrovni 111,8 % kontrolních odrůd dosáhla v letech 2015–16 v německém testování pro Bundessortenamt. Je velmi plastická a srovnatelných výsledků dosahuje ve všech oblastech pěstování.

Kvalitní pekařská pšenice vhodná do extenzivních podmínek je nová ozimá pšenice Penelope A, vyšlechtěná v Uhřeticích. Dosahuje vysokých výnosů i na méně kvalitních půdách a má mimořádné výnosy především při extenzivním pěstování, proto je také vhodná do ekologického pěstování, kde byla zařazena jako nejvýnosnější A odrůda. Rostliny dobře odolávají poléhání a velmi dobře přezimují. Vykazuje dobrou odolnost listovým chorobám a důraz je třeba klást pouze na klasové fuzariózy, proti kterým je méně odolná. Vhodné je střední až pozdní setí a úspěšně bylo odzkoušeno i pěstování po obilnině. Odrůda nemá výrazná pěstitelská rizika a je nástupcem oblíbené Alany.

Letos byla registrována pekařská ozimá pšenice Steffi B vyšlechtěná ve Stupicích. V registračních zkouškách z let 2013–16 prokázala vynikající výnos, kdy se umístila jako nejvýnosnější v obou systémech pěstování a je vhodná do všech oblastí. Vedle výnosu vyniká také zdravotním stavem, především odolností proti napadení klasů rzí plevovou, braničnatkou plevovou a fuzariózami. Na intenzitu pěstování reaguje velmi dobře, vzhledem ke střední odolnosti proti polehání je vhodné ošetření morforegulátory na horní hranici dávkování. Odrůda je velmi plastická a má pouze minimální ročníkové výkyvy ve výnosech.

Nová ozimá řepka - Cedrik

Osvědčené ozimé řepky Cortes a Orex v letošním roce rozšíří nová liniová odrůda Cedrik, vyšlechtěná na šlechtitelské stanici v Chlumci nad Cidlinou. V letošním roce byla registrována na Slovensku a na základě Společného evropského katalogu odrůd byl zahájen prodej i u nás. Rostliny jsou nízké s výbornou odolností poléhání. Dobrá je odolnost proti všem rizikovým chorobám. Vyznačuje se velmi dobrým přezimováním. Porost časně a vyrovnaně dozrává. Sklizené semeno je středně velké s vysokým obsahem oleje a minimálním obsahem glukosinolátů.

inz

Související články

Zkoušení odrůd pšenice seté pro ekologické zemědělství

24. 07. 2017 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze, předsedkyně Komise pro SDO pšenice a ječmene v ekologickém zemědělství Osivo a sadba Zobrazeno 387x

Odrůdy ozimé řepky pro nový zásev

12. 06. 2017 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 680x

Sheriff - nově registrovaná odrůda ozimé pšenice

10. 06. 2017 Ing. Václav Blažek, CSc.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 378x

LG Imposanto - Nově registrovaná pekařská pšenice

09. 06. 2017 Ing. Václav Blažek, CSc.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 372x

Toreador s adrenalinem v každé buňce

08. 06. 2017 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 359x

Další články v kategorii Osivo a sadba

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail