BASF
BASF
BASF

Nabídka čiroku pro rok 2018

24. 01. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 3170x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých zástupci jednotlivých hybridů a vydavatel nenese žádnou zodpovědnost za úplnost a pravdivost uvedených údajů.

Proseeds

Agrofinal, spol. s r. o.

ES Foehn novinka

Hybridní čirok, určený k pěstování na zrno. Vyznačuje se pomalým počátečním vývojem a nízkým porostem do 150 cm. Výsevek cca 10 kg/ha (200 000 zrn/ha) Optimální termín setí je 2. pol. května, sklizeň obvykle v druhé pol. září. Vhodný pouze do teplých kukuřičných oblastí pro lehčí typy půd. Dobře snáší letní sucho, nepoléhá a má velmi dobrý zdravotní stav.

Styx

Hybridní čirok určený k pěstování na siláž, zejména pro využití v bioplynových stanicích. Vyznačuje se pomalým počátečním vývojem, ale během letních měsíců je pro něj charakteristická vysoká dynamika růstu, před sklizní dosahuje výšky i 4 metrů. Výsevek cca 10 kg/ha (200 000 zrn/ha) Optimální termín setí 2. polovině května, sklizeň po dosažení celkové sušiny min. 25 %, obvykle po 10. září. Dobře snáší letní sucho, nepoléhá a má dobrý zdravotní stav. Vhodný do obilnářských, řepařských i kukuřičných oblastí pro všechny typy půd.


Caussade Osiva, s.r.o.

Lussi CS

Raný silážní čirok, kříženec čiroku a súdánské trávy, pro porovnání FAO 290. Charakteristický robustním vzhledem, může být brzy zasetý a vždy dává dobrý výnos. Je rychle rostoucí a odolný proti přísušku.

Lurabo CS

Hybridní čirok určený k pěstování na siláž s velmi dobrými výživovými parametry, mimořádně bohatý na cukry. Vyznačuje se velmi rychlým vzcházením a vývojem celé rostliny. Vhodný pro všechny typy půd. Má dobrý zdravotní stav.


KWS OSIVA s.r.o.

KWS Freya

Hybrid registrovaný v roce 2014 v ČR. Raný hybrid genetického typu Sorghum bicolor × Sorghum sudanense. Vhodný do všech oblastí pěstování. Rychlý počáteční růst a vývoj rostlin. Dobré odnožování zajistí dostatečně rychlé zapojení porostu. Rostliny dosahují výšky 3,5–4,5 m. Typ laty polootevřená. Vykazuje vysokou odolnost chorobám, poléhání či lámání stébla. Vhodný pro pěstování jako hlavní i následná plodina (po ozimých obilninách). Doporučený výsevek 300–350 tisíc semen/ha (1 VJ).

KWS Sole

Raný hybrid genetického typu Sorghum bicolor × sudanense. Typ laty polootevřená. Vhodný do všech pěstitelských oblastí. Při rychlém počátečním růstu a velmi dobrém odnožování dokáže rychle zapojit porost. Vykazuje vysokou odolnost chorobám. Rostliny dorůstají výšky 3,5–4,5 m, na bohatě olistěném stéble, s vysokou odolnosti proti poléhání. Vhodný pro pěstování jako hlavní i následná plodina, s jistotou dosažení vysokého výnosu SH/ha a optimální sušiny sklizené hmoty. Doporučený výsevek 300–350 tisíc semen/ha (1 VJ).

KWS Zerberus

Středně raný hybrid genetického typu Sorghum bicolor × bicolor. Vhodný do Ř a KVO. Lata otevřená. Rychlý počáteční růst, porosty dosahují výšky 3,5–5,5 m, při menším počtu odnoží a vysoké odolnosti vůči chorobám. Rostliny jsou mohutné, bohatě olistěné, s pevným a nelámavým stéblem. Vhodný pro pěstování jako hlavní plodina. Dosahuje vysokých výnosů SH/ha, při optimální sušině silážní hmoty. Doporučený výsevek 200–250 tisíc semen/ha (1 VJ).

KWS Tarzan

Hybrid registrovaný v roce 2014 v ČR. Středně raný hybrid genetického typu Sorghum bicolor × bicolor. Vhodný pro pěstování v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti, jako hlavní plodina. Vytváří vysoké (3,5–5,5 m), kompaktní porosty při slabším odnožováním. Rostliny bohatě olistěné, na pevném a nelámavém stéble, s dobrým zdravotním stavem. Lata otevřená. Výnos SH/ha je vysoký, ročníkově stabilní, při jistotě dosažení sklizňové sušiny. Doporučený výsevek je 200–250 tisíc semen/ha (1 VJ).


SAATBAU ČR s. r. o.

Goliath (Biomass 133)

Raný hybrid na výrobu biomasy zejména pro bioplynové stanice. Vysoký výnos suché a zelené hmoty i na suchých lokalitách. Optimální výsevek 20 semen/m2 (1 VJ/ha=200 000 semen), hloubka setí 2–4 cm, šířka řádků 12,5–75 cm. Termín setí v polovině měsíce května po dosažení teploty půdy min 12 °C. Čirok je citlivý na chlad v průběhu vývoje, není vhodné vysévat do studené půdy v dubnu. Po výsevu neválet. Počáteční vývoj velmi pomalý a největší nárůst sušiny je až v srpnu. Sklizeň od poloviny září po dosažení sušiny nad 27 % (cca 2–3 týdny po objevení laty). Sklízená hmota obsahuje malé množství semen, při vyšší sušině se hůře sešlapává, doporučujeme vrstvit společně s kukuřicí.


SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Gardavan

Velmi raný hybrid (S. bicolor × sudanese) s vysokou odnožovací schopností. Je vhodnou alternativou pro výrobu siláže, senáže s vysokým obsahem hemicelulózy, pastvu skotu či přímé krmení a pro produkci bioplynu ve všech výrobních oblastech včetně vyšších poloh do 600 m n. m. Setí květen až červen, výsevek 20–25 r/m2 (rané setí - květen) až 30 r/m2 (pozdní setí - červen). Při setí v červenci je důležité přihlédnout k vlhkostním podmínkám stanoviště.


SEED SERVICE s.r.o.

Nutri Honey

Hybrid čirok×súdánská tráva. Odrůda pro jednosečné i vícesečné využití, tzn. pro přímou sklizeň v silážní zralosti (výsevek 8–15 kg/ha), nebo na 2–3 dělené sklizně se zavadáním na senáž (výsevek 25 kg/ha). Pěstuje se i na zelené krmení nebo pastvu. Po zasetí vytváří 3–5 odnoží (stébel), po případné sklizni na senáž znovu odnožuje a obrůstá. Odrůda s rychlým vývojem, metá po 75–85 dnech. Setí květen– červenec, velmi pozdní setí pouze pro 2-fázovou sklizeň. Osivo z USA.

Latte

Hybrid čirok×súdánská tráva, oproti Nutri Honey se liší o něco pozdějším přechodem z vegetativní fáze do fáze metání. Jemné lodyhy a velký podíl listů v  píci je zachován i při posunutém termínu seče bez výrazného vlivu na nutriční hodnotu. Vyznačuje se mimořádnou odolností suchu. Setí květen–červenec. Osivo z USA.

Triunfo BMR

Nová odrůda, hybrid čirok × súdánská tráva se zvýšeným podílem zrna v siláži. BMR mutace s o 35 % nižším obsahem ligninu se vyznačuje mimořádnou stravitelností vlákniny a díky tomu i výrazným zvýšením příjmu sušiny u krav. Výška rostlin je cca 2,9 m, teplotní nároky a poléhavost jsou obdobné, jako u jiných kříženců čirok × súdánská tráva (nižší, než u zrnových odrůd). Sklízí se v mléčně-voskové zralosti. Výsevek 8–12 kg/ha. Osivo z USA.

Sweet Susana

Silážní forma zrnového čiroku pro výrobu vysoce energetické siláže. Při výšce porostu 150–160 cm má výraznou latu, což zajišťuje dobrý výnos zelené hmoty s vysokým podílem zrna. Využití siláže je pro krmení skotu a na bioplyn. Sklízí se v mléčně-voskové zralosti zrna, lze i na zrno v plné zralosti. Vhodný do KVO a teplejší ŘVO, setí dle oblasti do 10. června. Osivo z USA, je registrován v ČR i EU. Výsevek 8–10 kg/ha.

Sweet Caroline

Silážní zrnový čirok s vysokým podílem zrna s využitím pro skot a na bioplyn. Vhodný do KVO. Výška porostu je 160–180 cm a má velmi výraznou latu. Je o cca týden pozdnější než podobná Sweet Susana. Sklizeň v mléčně-voskové zralosti zrna, lze i na zrno v plné zralosti. Vyznačuje se vysokou energií siláže a dobrou odolností k suchu. Setí do začátku června. Osivo z USA. Registrován v ČR i EU. Výsevek 8–10 kg/ha.

Pampa Centurion BMR

Hybrid poslední generace – špičkový výnos i kvalita hmoty (BMR mutace s nízkým obsahem ligninu). Odrůda je raná téměř jako Sweet Susana, mohutnější (výška 170–190 cm), výborně olistěná zdravými, širokými listy. Je mimořádně produktivní i stravitelná a hodí se do KVO i ŘVO. Výsevek jen 6-8 kg/ha. Osivo z USA, registrace v EU.

Buffalo Grain BMR

BMR odrůda s vysokým podílem zrna a vysokou stravitelností vlákniny (BMR mutace s nízkým obsahem ligninu). Je mohutnější (výška 180–200 cm) a pozdnější obdobou odrůdy Sweet Caroline. Je mimořádně produktivní i stravitelný a hodí se do velmi teplých oblastí ČR (KVO). Registrace v EU.

Express

Raný a výnosný hybrid zrnového čiroku vhodný pro pěstování v KVO. Výborný zdravotní stav. Zrno je po úplném dozrání bílé. Osivo z USA

Tonkawa

Velmi raný, výnosný hybrid zrnového čiroku, produkuje červené zrno vhodný do KVO a teplejší ŘVO. Vynikající výsledky v roce 2017 ČR. Osivo z USA.


Syngenta Czech s.r.o.

NK Sucrosorgo 506

Mimořádná plasticita, extrémní suchovzdornost, 100% zabezpečení výnosu na suchých stanovištích. V našich podmínkách fyziologicky dozrává a vytváří latu se semeny. Semena při zrání nevypadávají z laty. Mimořádná plasticita a výnos až 100 tun zelené hmoty z hektaru v dobrých podmínkách. Velmi rychlý počáteční růst. Vysoké výnosy zelené hmoty i na stanovištích nevhodných pro silážní kukuřici. Vysoký obsah karoténu, bílkovin, vápníku a hořčíku. Pro dosažení optimální kvality siláže je nutné čirok míchat se silážní kukuřicí nebo čirok a kukuřici pěstovat jako dvojplodinu.


VP AGRO, s.r.o.

Amiggo

Silážní zrnový čirok s vysokým podílem zrna s využitím pro skot a na bioplyn. Vhodný do KVO. Výška porostu je 160–180 cm, s velmi výraznou latou. O cca týden pozdnější než podobná Sweet Susana. Sklizeň v mléčně-voskové zralosti zrna, lze i na zrno v plné zralosti. Vyznačuje se vysokou energií siláže a dobrou odolností k suchu. Setí do začátku června. Osivo z USA. Registrován v ČR i EU.

Související články

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1791x

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

01. 05. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 144x

Kvalita osiva máku a výnosy

11. 04. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 277x

LG Belcanto - nejvýnosnější ječmen v ČR

03. 04. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 280x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail