Chemap Agro s.r.o.

Nabídka čiroku pro rok 2018

24. 01. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 725x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých zástupci jednotlivých hybridů a vydavatel nenese žádnou zodpovědnost za úplnost a pravdivost uvedených údajů.

Agronutrition

Agrofinal, spol. s r. o.

ES Foehn novinka

Hybridní čirok, určený k pěstování na zrno. Vyznačuje se pomalým počátečním vývojem a nízkým porostem do 150 cm. Výsevek cca 10 kg/ha (200 000 zrn/ha) Optimální termín setí je 2. pol. května, sklizeň obvykle v druhé pol. září. Vhodný pouze do teplých kukuřičných oblastí pro lehčí typy půd. Dobře snáší letní sucho, nepoléhá a má velmi dobrý zdravotní stav.

Styx

Hybridní čirok určený k pěstování na siláž, zejména pro využití v bioplynových stanicích. Vyznačuje se pomalým počátečním vývojem, ale během letních měsíců je pro něj charakteristická vysoká dynamika růstu, před sklizní dosahuje výšky i 4 metrů. Výsevek cca 10 kg/ha (200 000 zrn/ha) Optimální termín setí 2. polovině května, sklizeň po dosažení celkové sušiny min. 25 %, obvykle po 10. září. Dobře snáší letní sucho, nepoléhá a má dobrý zdravotní stav. Vhodný do obilnářských, řepařských i kukuřičných oblastí pro všechny typy půd.


Caussade Osiva, s.r.o.

Lussi CS

Raný silážní čirok, kříženec čiroku a súdánské trávy, pro porovnání FAO 290. Charakteristický robustním vzhledem, může být brzy zasetý a vždy dává dobrý výnos. Je rychle rostoucí a odolný proti přísušku.

Lurabo CS

Hybridní čirok určený k pěstování na siláž s velmi dobrými výživovými parametry, mimořádně bohatý na cukry. Vyznačuje se velmi rychlým vzcházením a vývojem celé rostliny. Vhodný pro všechny typy půd. Má dobrý zdravotní stav.


KWS OSIVA s.r.o.

KWS Freya

Hybrid registrovaný v roce 2014 v ČR. Raný hybrid genetického typu Sorghum bicolor × Sorghum sudanense. Vhodný do všech oblastí pěstování. Rychlý počáteční růst a vývoj rostlin. Dobré odnožování zajistí dostatečně rychlé zapojení porostu. Rostliny dosahují výšky 3,5–4,5 m. Typ laty polootevřená. Vykazuje vysokou odolnost chorobám, poléhání či lámání stébla. Vhodný pro pěstování jako hlavní i následná plodina (po ozimých obilninách). Doporučený výsevek 300–350 tisíc semen/ha (1 VJ).

KWS Sole

Raný hybrid genetického typu Sorghum bicolor × sudanense. Typ laty polootevřená. Vhodný do všech pěstitelských oblastí. Při rychlém počátečním růstu a velmi dobrém odnožování dokáže rychle zapojit porost. Vykazuje vysokou odolnost chorobám. Rostliny dorůstají výšky 3,5–4,5 m, na bohatě olistěném stéble, s vysokou odolnosti proti poléhání. Vhodný pro pěstování jako hlavní i následná plodina, s jistotou dosažení vysokého výnosu SH/ha a optimální sušiny sklizené hmoty. Doporučený výsevek 300–350 tisíc semen/ha (1 VJ).

KWS Zerberus

Středně raný hybrid genetického typu Sorghum bicolor × bicolor. Vhodný do Ř a KVO. Lata otevřená. Rychlý počáteční růst, porosty dosahují výšky 3,5–5,5 m, při menším počtu odnoží a vysoké odolnosti vůči chorobám. Rostliny jsou mohutné, bohatě olistěné, s pevným a nelámavým stéblem. Vhodný pro pěstování jako hlavní plodina. Dosahuje vysokých výnosů SH/ha, při optimální sušině silážní hmoty. Doporučený výsevek 200–250 tisíc semen/ha (1 VJ).

KWS Tarzan

Hybrid registrovaný v roce 2014 v ČR. Středně raný hybrid genetického typu Sorghum bicolor × bicolor. Vhodný pro pěstování v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti, jako hlavní plodina. Vytváří vysoké (3,5–5,5 m), kompaktní porosty při slabším odnožováním. Rostliny bohatě olistěné, na pevném a nelámavém stéble, s dobrým zdravotním stavem. Lata otevřená. Výnos SH/ha je vysoký, ročníkově stabilní, při jistotě dosažení sklizňové sušiny. Doporučený výsevek je 200–250 tisíc semen/ha (1 VJ).


SAATBAU ČR s. r. o.

Goliath (Biomass 133)

Raný hybrid na výrobu biomasy zejména pro bioplynové stanice. Vysoký výnos suché a zelené hmoty i na suchých lokalitách. Optimální výsevek 20 semen/m2 (1 VJ/ha=200 000 semen), hloubka setí 2–4 cm, šířka řádků 12,5–75 cm. Termín setí v polovině měsíce května po dosažení teploty půdy min 12 °C. Čirok je citlivý na chlad v průběhu vývoje, není vhodné vysévat do studené půdy v dubnu. Po výsevu neválet. Počáteční vývoj velmi pomalý a největší nárůst sušiny je až v srpnu. Sklizeň od poloviny září po dosažení sušiny nad 27 % (cca 2–3 týdny po objevení laty). Sklízená hmota obsahuje malé množství semen, při vyšší sušině se hůře sešlapává, doporučujeme vrstvit společně s kukuřicí.


SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Gardavan

Velmi raný hybrid (S. bicolor × sudanese) s vysokou odnožovací schopností. Je vhodnou alternativou pro výrobu siláže, senáže s vysokým obsahem hemicelulózy, pastvu skotu či přímé krmení a pro produkci bioplynu ve všech výrobních oblastech včetně vyšších poloh do 600 m n. m. Setí květen až červen, výsevek 20–25 r/m2 (rané setí - květen) až 30 r/m2 (pozdní setí - červen). Při setí v červenci je důležité přihlédnout k vlhkostním podmínkám stanoviště.


SEED SERVICE s.r.o.

Nutri Honey

Hybrid čirok×súdánská tráva. Odrůda pro jednosečné i vícesečné využití, tzn. pro přímou sklizeň v silážní zralosti (výsevek 8–15 kg/ha), nebo na 2–3 dělené sklizně se zavadáním na senáž (výsevek 25 kg/ha). Pěstuje se i na zelené krmení nebo pastvu. Po zasetí vytváří 3–5 odnoží (stébel), po případné sklizni na senáž znovu odnožuje a obrůstá. Odrůda s rychlým vývojem, metá po 75–85 dnech. Setí květen– červenec, velmi pozdní setí pouze pro 2-fázovou sklizeň. Osivo z USA.

Latte

Hybrid čirok×súdánská tráva, oproti Nutri Honey se liší o něco pozdějším přechodem z vegetativní fáze do fáze metání. Jemné lodyhy a velký podíl listů v  píci je zachován i při posunutém termínu seče bez výrazného vlivu na nutriční hodnotu. Vyznačuje se mimořádnou odolností suchu. Setí květen–červenec. Osivo z USA.

Triunfo BMR

Nová odrůda, hybrid čirok × súdánská tráva se zvýšeným podílem zrna v siláži. BMR mutace s o 35 % nižším obsahem ligninu se vyznačuje mimořádnou stravitelností vlákniny a díky tomu i výrazným zvýšením příjmu sušiny u krav. Výška rostlin je cca 2,9 m, teplotní nároky a poléhavost jsou obdobné, jako u jiných kříženců čirok × súdánská tráva (nižší, než u zrnových odrůd). Sklízí se v mléčně-voskové zralosti. Výsevek 8–12 kg/ha. Osivo z USA.

Sweet Susana

Silážní forma zrnového čiroku pro výrobu vysoce energetické siláže. Při výšce porostu 150–160 cm má výraznou latu, což zajišťuje dobrý výnos zelené hmoty s vysokým podílem zrna. Využití siláže je pro krmení skotu a na bioplyn. Sklízí se v mléčně-voskové zralosti zrna, lze i na zrno v plné zralosti. Vhodný do KVO a teplejší ŘVO, setí dle oblasti do 10. června. Osivo z USA, je registrován v ČR i EU. Výsevek 8–10 kg/ha.

Sweet Caroline

Silážní zrnový čirok s vysokým podílem zrna s využitím pro skot a na bioplyn. Vhodný do KVO. Výška porostu je 160–180 cm a má velmi výraznou latu. Je o cca týden pozdnější než podobná Sweet Susana. Sklizeň v mléčně-voskové zralosti zrna, lze i na zrno v plné zralosti. Vyznačuje se vysokou energií siláže a dobrou odolností k suchu. Setí do začátku června. Osivo z USA. Registrován v ČR i EU. Výsevek 8–10 kg/ha.

Pampa Centurion BMR

Hybrid poslední generace – špičkový výnos i kvalita hmoty (BMR mutace s nízkým obsahem ligninu). Odrůda je raná téměř jako Sweet Susana, mohutnější (výška 170–190 cm), výborně olistěná zdravými, širokými listy. Je mimořádně produktivní i stravitelná a hodí se do KVO i ŘVO. Výsevek jen 6-8 kg/ha. Osivo z USA, registrace v EU.

Buffalo Grain BMR

BMR odrůda s vysokým podílem zrna a vysokou stravitelností vlákniny (BMR mutace s nízkým obsahem ligninu). Je mohutnější (výška 180–200 cm) a pozdnější obdobou odrůdy Sweet Caroline. Je mimořádně produktivní i stravitelný a hodí se do velmi teplých oblastí ČR (KVO). Registrace v EU.

Express

Raný a výnosný hybrid zrnového čiroku vhodný pro pěstování v KVO. Výborný zdravotní stav. Zrno je po úplném dozrání bílé. Osivo z USA

Tonkawa

Velmi raný, výnosný hybrid zrnového čiroku, produkuje červené zrno vhodný do KVO a teplejší ŘVO. Vynikající výsledky v roce 2017 ČR. Osivo z USA.


Syngenta Czech s.r.o.

NK Sucrosorgo 506

Mimořádná plasticita, extrémní suchovzdornost, 100% zabezpečení výnosu na suchých stanovištích. V našich podmínkách fyziologicky dozrává a vytváří latu se semeny. Semena při zrání nevypadávají z laty. Mimořádná plasticita a výnos až 100 tun zelené hmoty z hektaru v dobrých podmínkách. Velmi rychlý počáteční růst. Vysoké výnosy zelené hmoty i na stanovištích nevhodných pro silážní kukuřici. Vysoký obsah karoténu, bílkovin, vápníku a hořčíku. Pro dosažení optimální kvality siláže je nutné čirok míchat se silážní kukuřicí nebo čirok a kukuřici pěstovat jako dvojplodinu.


VP AGRO, s.r.o.

Amiggo

Silážní zrnový čirok s vysokým podílem zrna s využitím pro skot a na bioplyn. Vhodný do KVO. Výška porostu je 160–180 cm, s velmi výraznou latou. O cca týden pozdnější než podobná Sweet Susana. Sklizeň v mléčně-voskové zralosti zrna, lze i na zrno v plné zralosti. Vyznačuje se vysokou energií siláže a dobrou odolností k suchu. Setí do začátku června. Osivo z USA. Registrován v ČR i EU.

Související články

BORácké odrůdy sedlákům na fůry

09. 10. 2018 Ing. Kamil Štípek, Ph.D.; BOR Choceň s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 138x

LG Magirus, Airbus - novinky s kvalitou E

30. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 177x

LG Triumph - jeden vládne všem

29. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 167x

Frisky - Pšenice na rekordy

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 189x

LG Imposanto - imposantní výnos i kvalita

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 122x

Další články v kategorii Osivo a sadba

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail