BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Nabídka hybridů slunečnice pro rok 2018

26. 01. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 1996x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých zástupci jednotlivých hybridů a vydavatel nenese žádnou zodpovědnost za úplnost a pravdivost uvedených údajů.

Proseeds

Agrofinal, spol. s r. o.

ES Bella

Velmi raný hybrid, vysoký výnosový potenciál s výbornou olejnatostí. Nižší vzrůst, pevný stonek, středně velké, velmi vyrovnané úbory. Tolerance k suchu a jarnímu chladu, vynikající do chladných oblastí pěstování, vhodná pro pozdní setí.

ES Biba

Raný hybrid s vysokým výnosovým potenciálem a vynikajícím obsahem oleje. Vhodná pro pěstování v intenzivních oblastech. Nízký vzrůst, nepoléhavost. Vyrovnaný vývoj v průběhu celé vegetace, dobře zvládá suché podmínky během celé vegetace. Rezistence k novým rasám Plazmopary, velmi dobrý zdravotní stav.

ES Columbella

Raný hybrid s vysokým výnosovým potenciálem a výbornou olejnatostí. Nižší vzrůst, pevný stonek, středně velké, velmi vyrovnané úbory. Tolerance k suchu a jarnímu chladu, vynikající do všech oblastí pěstování, tolerantní k půdním a klimatickým podmínkám. Velmi dobrá odolnost proti všem houbovým chorobám.

ES Savana novinka

Raná novinka s vynikajícími výnosy i v suchých oblastech pěstování. Nízká sklizňová vlhkost. Středně vysoké rostliny mají dobrou odolnost proti poléhání. Plastický hybrid, tolerantní k suchu a chladu s vyrovnaným zdravotním stavem. Vysoká rezistence k rasám Plazmopary. Vhodný do všech oblastí pěstování při střední až vyšší intenzitě.

ES Novamis CL Clearfield

Velmi raná až raná do chladnějších oblastí. Velmi vysoký výnos nažek a velmi dobrá olejnatost. Středně vysoký vzrůst, nepoléhavost. Dobře odolná všem houbovým chorobám.

ES Janis CLP Clearfield Plus

Raná, plastická odrůda do všech oblastí. Velmi vysoký výnos nažek a velmi dobrá olejnatost. Středně vysoký vzrůst, nepoléhavost. Dobře odolná všem houbovým chorobám. Odolnost proti suchu a stresu, vhodnost pro nový systém Clearfield Plus.

ES Genesis CLP Clearfield Plus novinka

Velmi raná až raná novinka v sortimentu herbicidní ochrany Clearfield Plus, která má výrazně lepší herbicidní účinek, vyšší toleranci k imazamoxu a umožňuje lepší likvidaci výdrolu. Moderní hybrid s vysokými výnosy nažek s vysokou olejnatostí. Nižší rostliny mají velmi dobrou odolnost proti poléhání. Zdravotní stav je na velmi dobré úrovni a rostliny jsou odolné vůči chladu a suchu. Je vhodný do všech oblastí pěstování.

ES Ethic HO High-oleic

Raný, osvědčený High-oleic hybrid, s vysokým výnosovým potenciálem a stabilním obsahem kyseliny olejové v oleji. Středně vysoký vzrůst, pevný stonek, středně velké, vyrovnané úbory. Jistota dozrávání ve všech oblastech. Tolerance k suchu a jarnímu chladu, vhodná i do chladnějších oblastí pěstování. Výborný zdravotní stav.

ES Idillic HO High-oleic

Raná High-oleic novinka, s vysokým výnosovým potenciálem a s vysokým a stabilním obsahem kyseliny olejové v oleji. Středně vysoký vzrůst, pevný stonek, středně velké, vyrovnané úbory. Jistota dozrávání ve všech oblastech. Tolerance k suchu a jarnímu chladu, vhodná i do chladnějších oblastí.

ES Tektonic CLP HO Clearfield Plus High-oleic

Středně raný hybrid s výnosy na úrovni klasických hybridů, ale vyšší obsahem kyseliny olejové. Kombinuje moderní herbicidní technologii Clearfield Plus s výbornou kvalitou oleje. Vyšší rostliny jsou odolné proti poléhání a mají velmi dobrý zdravotní stav. Hybrid je tolerantní k půdním podmínkám a uspěje i v sušších oblastech.

ES Royal pro ptactvo

Středně raný hybrid. Nízký obsah oleje, vysoké výnosy nažek, střední vzrůst, pevný stonek, nepoléhavost. Velmi dobrý počáteční růst, dobře snáší sucho. Dobře odolný houbovým chorobám. Vhodný do krmných směsí pro ptactvo.


B O R, s.r.o.

Gabriela CS

Velmi raný až raný plastický hybrid, který spojuje špičkové výnosy, nízkou sklizňovou vlhkost s průměrnou olejnatostí. Velmi rychlý a vyrovnaný jarní vývoj, vytváří silné a vitální, nízké až středně vysoké rostliny s velmi dobrou odolností proti poléhání a lámání stonku v průběhu vegetace i před samotnou sklizní. Velmi dobrý zdravotní stav, zejména nízké napadení hlízenkou. Velmi dobrých výsledků dosahuje ve všech oblastech pěstování slunečnice, stabilní výnosy poskytuje i při horších pěstitelských podmínkách, deštivém podzimu, pozdní sklizni. V pokusech SPZO 2017 dosáhla výnosu nažek 3,42 t/ha. Na trhu od roku 2014.

Patricia CL

Středně raný CL hybrid s raným kvetením, v sortimentu CL hybridů patří k ranějším. Rostliny jsou vitální, stabilní a středně vysoké, se středně rychlým jarním startem. Silné stonky zaručují dobrou odolnost proti poléhání. Polovzpřímené úbory jsou velmi odolné proti zalamování před sklizní. Velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolná proti hlízence. Obsah oleje v nažkách je střední. Odrůda je vhodná do všech oblastí pěstování slunečnice. Novinka na evropském trhu, registrace 2015.


Caussade Osiva, s.r.o.

Genova CL Clearfield novinka

Nový Clearfield hybrid výborně kombinuje ranost a vysoký výnos. Střední až středně vysoký vzrůst, vhodný do všech oblastí pěstování a všechny typy půd. Hybrid prověřený v SPZO, vysoká odolnost sclerotinii na lodyze a dobrá odolnost na úboru. Velmi dobrá odolnost záraze. Vysoká olejnatosti přes 47 %.

Marbelia CL Clearfield

Raný hybrid technologie Clearfield s vysokým výnosovým potenciálem a výbornou olejnatostí. Výborné výnosové výsledky v SPZO. Střední až středně vysoký vzrůst. Vyvážený zdravotní stav. Rezistentní k padlí (RM9), tolerantní k záraze, vysoká odolnost phomě, odolná sclerotinii i verticiliu. Široká oblast pěstování.

Klarika CL Hi-Ol Clearfield

Středně raný hybrid, v kombinaci technologie Clearfield a Hi-Oleic. Výnosný hybrid registrovaný v ŠOS ÚKSÚP na Slovensku. Odzkoušený velikým počtem slovenských, ale i českých pěstitelů. Střední vzrůst, pevný stonek, velmi dobrý celkový zdravotní stav, vyšší HTZ. Odolnost komplexu chorob na vysoké úrovni. Rezistentní padlí (RM9), vysoká odolnost phomě, verticiliu i sclerotinii.

Charks CS

Velmi raná odrůda typu linoleic, středního vzrůstu a vysoce olejnatá. Díky ranosti vhodná pro pěstování v lokalitách obilnářské, řepařské a kukuřičné výrobní oblasti pro všechny typy půd. Odolnost záraze a sclerotinii. Velmi dobře reaguje na intenzifikační faktory a standardní fungicidní ochranu.

Imeria CL Clearfield

Hybrid nižšího vzrůstu produkčního systému Clearfield, který nepoléhá. Dosahuje vysokých výnosů a výborné olejnatosti až 47 %. Odolný padlí a s velmi dobrou odolností sclerotinii na úboru a stéble. Dvouliniový hybrid se středně velkými nažkami s vysokou HTS. Registrace SK 2009, Itálie 2008.


LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE, organizační složka, Česká republika

LG 50.665 CLP Clearfield Plus

Středně raný, vysoce výnosný hybrid s nejširším spektrem využití jak v konvenční technologii pěstování, tak i v technologii Clearfield a Clearfield Plus. Slunečnice s vysokým výnosovým potenciálem, střední raností a dobrým obsahem oleje. Vyšší vzrůst, dobře zvládá sucho. Rezistence vůči novým rasám plísně slunečnicové (RM forma), velmi dobrý zdravotní stav - vysoká tolerance vůči Phoma a Phomopsis, velmi dobrá vůči Sclerotinii.

LG 56.33 CL Clearfield

Nejranější hybrid s odolností herbicidu Pulsar 40. Vysoce výnosný hybrid vhodný do všech oblastí pěstování slunečnice a díky ranosti včetně chladných a okrajových. Slunečnice středního vzrůstu se středně velkými úbory. Velmi dobrý zdravotní stav. Rezistence vůči novým rasám plísně slunečnicové (RM forma).

LG 56.58 CL Clearfield SK

Nabízen pouze na Slovensku. Středně raný hybrid do teplých oblastí Slovenska, rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40. Slunečnice s vysokým výnosovým potenciálem, střední raností a dobrým obsahem oleje. Vyšší vzrůst, vyrovnaný vývoj v průběhu celé vegetace, dobře zvládá i sušší podmínky. Rezistence vůči novým rasám plísně slunečnicové (RM forma), dobrý zdravotní stav - vyšší tolerance vůči PhomopsisSclerotinium.

LG 54.78

Raný hybrid do všech oblastí pěstování slunečnice s vysokým výnosovým potenciálem a dobrým obsahem oleje. Střední vzrůst, vyrovnaný vývoj v průběhu celé vegetace, dobře zvládá i sušší podmínky. Rezistence vůči novým rasám plísně slunečnicové (RM forma), všeobecně vynikající zdravotní stav - vyšší tolerance vůči Phomopsis, Sclerotinii a Phoma.

LG 56.55 SK

Nabízen pouze na Slovensku. Středně raný hybrid pro Moravu i Polabí. Slunečnice s vysokým výnosovým potenciálem, střední raností a dobrým obsahem oleje. Střední vzrůst, vyrovnaný vývoj v průběhu celé vegetace, dobře zvládá i sušší podmínky. Rezistence vůči novým rasám plísně slunečnicové (RM forma), všeobecně výborný zdravotní stav - vyšší tolerance vůči Phomopsis, Sclerotinii a Phoma.

LG 54.92 HOCL Clearfield

Raný výnosný hybrid s velmi vysokým podílem kyseliny olejové v oleji s odolností vůči herbicidu Pulsar 40. Adaptabilní ve všech půdních podmínkách. Středně vysoký až vyšší vzrůst, úbory spíše malé. Vysoká olejnatost. Velmi dobrý zdravotní stav, vysoká tolerance vůči Phoma, střední vůči Sclerotinii v úboru, Phomopsis a velmi dobrá vůči Verticiliu, tolerance vůči evropským rasám plísně slunečnicové (RM forma).


Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka

P63LE10 Express

Olejný hybrid. VR. Express technologie herbicidní ochrany slunečnice.

P63LE113 Express

Olejný hybrid. VR. Express technologie herbicidní ochrany slunečnice.

PR64LE25 Express

Olejný hybrid. R. Express technologie herbicidní ochrany slunečnice.

P63LL06

Olejný hybrid. R.

PR64BB01 pro ptactvo

Hybrid s proužkovou nažkou určený pro krmení drobného ptactva.


SAATBAU ČR s. r. o.

Drake

Raný hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem. Rostliny středně vysoké, velmi odolné k poléhání a lámání úborů. Odolný k padlí a ke všem kmenům zárazy. Celkově velmi dobrý zdravotní stav. Vysoký obsah oleje. Vhodný do všech oblastí.

Melita CLP

Technologie Clearfield plus, raný až středně raný hybrid se standardním složením oleje. Odolnost proti záraze. Odolnost k plísni slunečnicové (PL 8). Celkově velmi dobrý zdravotní stav. Výsevek 60–70 tis. semen/ha. Olejnatost 49–50 %, vysoký výnos nažek.


SEED SERVICE s.r.o.

Tweety ptactvo/olej

Středně raná odrůda odolná proti herbicidu s látkou Imidazolinone (IMI). Vyznačuje se výborným vybarvením (proužkem) zrna, vysokým výnosem, dobrou odolností k chorobám vyjma Phomopsis (nutno ošetřovat).

Seabird ptactvo/High Oleic

Velmi raná až raná, mimořádně výnosná, nízká a nepoléhavá odrůda slunečnice proužkované. Využití je pro ptactvo i v potravinářském průmyslu, obsah kyseliny olejové 87 % a vysoký obsah oleje. Má dobrou odolnost k chorobám. Pěkné vybarvení proužků. Rezistentní ke všem rasám plísně a fomě, hlízence jen střední odolnost, Phomopsis nízká.


SOUFFLET AGRO a.s.

Mas 83.R

Velmi raný klasický hybrid dosahující vysokých výnosů v daném sortimentu při velmi dobré olejnatosti. Uplatní se v lokalitách, kde je požadovaná ranost, snadná sklizeň a nízká vlhkost semen. Velmi rychlý počáteční růst, rostliny středně vysoké s velmi dobrou odolnosti poleháni. Odolný napadení padlím a Phomopsis, vysoce odolný Sclerotinii. Úbor středně vypouklý s minimálním obsahem „dužniny“. Velmi dobré výsledky v odrůdových pokusech 2012 i 2013. Výsevek 60–70 tis. semen/ha.

Mas 80.IR Clearfield

Raný hybrid s Clearfield technologií a velmi vysokým výnosovým potenciálem. Úbor středně vypouklý s minimálním obsahem dužniny. HTS 45–55 g, obj. hmotnost: 44–46 kg/ha, olejnatost 47–51 %. Do lokalit, kde je vyžadována ranost, snadná sklizeň a nízká sklizňová vlhkost. Vhodný pro časné setí. Vhodný do všech oblastí pěstování. Výborný zdravotní stav a odolnost poléhání. Odolný padlí a Phomopsis, středně odolný fomové hnilobě a Sclerotinii. Výsevek 50–55 tis. semen/ha.

Charks

Velmi raný klasický hybrid dosahující vysokých výnosů s velmi dobrou olejnatostí. Plastický, velmi tolerantní k suchu a stresovým podmínkám, vyžaduje včasné setí. Velmi rychlý počáteční růst. Rostliny středně vysoké s velmi dobrou odolností polehání. Zdravotní stav je velmi dobrý. Úbor rovný až mírně vypouklý s malým obsahem „dužniny“. Výsevek 60–65 tis. semen/ha.


Sumi Agro Czech s.r.o.

ES Amis novinka Clearfield

Raný až středně raný hybrid, rezistentní k účinné látce imazamox (Pulsar 40) a použitelný pro pěstitelské technologie typu Clearfield. Registrován na Slovensku, kde byl testován na ÚKSÚP v letech 2009–10.Průměrné výnosy v K a ŘVO 4,42–5,64 t/ha, prům. výnos za období testování 5,05 t/ha. Vysoká HTN - 70,2 g. Obsah oleje 48 %. Velmi dobrý zdravotní stav, není náchylný na Sclerotinii. Odolný poléhání, pevný stonek, málo zlomených rostlin pod úborem. Rostlina je středně vysoká - 189 cm, průměr úboru 17,2 cm. Velmi dobrý počáteční růst (8,4) a rané–středně rané dozrávání (143 dní).


Syngenta Czech s.r.o.

SY Bacardi Clearfield Plus

Raný až středně raný hybrid určený pro Clearfield Plus technologii, vycházející z genetiky NK Kondi. Jeho vysoký výnos je podpořen nejen vysokou odolností proti vysokým teplotám a suchu, ale především velice dobrou odolností vůči chorobám. Dalším benefitem je jeho velmi dobrá odolnost poléhání během vegetace i před sklizní a zvýšená tolerance na ú.l. imazamox.

SY Diamantis Clearfield Plus

Středně raný hybrid s normálním typem oleje pro Clearfield technologii. Shodně jako SY Bacardi vychází z genetiky NK Kondi. Je středně vysoký s převislým úborem, nenáchylný na případné větvení. Porost má uniformní vzhled. V pokusech SY Diamantis prokazoval velice dobrou adaptabilitu na různé podmínky a potvrdila se jeho velmi dobrá odolnost poléhání a dobrá odolnost chorobám.

SY Neostar Clearfield Plus

Středně raný, imazamox resistentní hybrid s normálním typem oleje určený do systému Clearfield Plus s použitím herbicidu Listego Plus. Vyšlechtěný na genetickém základu hybridu NK Neoma, od kterého převzal charakteristické vlastnosti jako je vysoký a stabilní výnosový potenciál a dobrý zdravotní stav. Má vysokou toleranci na všechny známé rasy Plasmopara halstedii, dobrou odolnost proti Diaporthe helianthi i Sclerotinia sclerotiorum a vysokou odolnost poléhání. Dobře snáší všechny pěstitelské podmínky.

NK Neoma Clearfield

Imazamox rezistentní verze hybridu NK Brio s normálním typem oleje, vhodná pro pěstování v systému Clearfield s použitím herbicidu Listego. Středně raná odrůda s velmi vysokým výnosem a olejnatostí. Rostliny jsou nižší, nic tak nebrání použití portálových postřikovačů. Velmi dobře reaguje na intenzifikaci a standardní fungicidní ošetření. Je tolerantní ke všem dosud známým rasám Plasmopara halstedii, s dobrou odolností Sclerotinia sclerotiorumDiaporte helianthi.

Talento HO Clearfield

Středně raný dvouliniový hybrid s vyšším obsahem kyseliny olejové určený pro Clearfield technologii s použitím herbicidu Listego. Vyznačuje se stabilně vysokými výnosy nažek a oleje. Zdravotní stav hybridu patřil ve zkouškách k nejlepším, vyniká především tolerancí ke Sclerotinia sclerotiorum na stonku a úborech a také tolerancí ke rzím. Je tolerantní ke všem známým rasám Plasmopara halstedii. Velice vysoká je i tolerance ke stresům ze sucha, proto je určený i pro pěstování v sušších oblastech.

SY Arisona novinka

Raný hybrid patřící do segmentu klasických slunečnic s normálním typem oleje. Vysoký výnosový potenciál s vysokým obsahem oleje v nažce. Vynikající odolnost proti stresu z tepla a sucha, výborných výsledků dosahuje i v případě vlhčích ročníků. Středně vysoký hybrid tolerantní ke všem známým rasám Plasmopara halstedii a celkově zdravým habitem během celé vegetace s dobrou odolností Sclerotinia sclerotiorum a výbornou odolností Diaporte helianthi.

NK Brio

Raný hybrid, který vyniká velmi vysokým výnosem nažek a vysokým obsahem oleje. V kombinovaném výnosovém ukazateli, kterým je výnos oleje, dosahuje excelentních parametrů. Vynikající zdravotní stav - výborná tolerance Phomopsis, Botrytis, Sclerotinia a mnoha rasám Plasmopara halstedii. Kořenová soustava je mohutná a dává základ rychlému počátečnímu vývoji a vysoké toleranci k suchu, proto se řadí k suchovzdorným hybridům.


VP AGRO spol s r. o.

Vellox

Velmi vysoký obsah oleje, velmi výnosný, rezistentní proti sedmi rasám plísně slunečnicové, Vynikající odolnost proti červenohnědé skvrnitosti, dobrá odolnost proti ostatním houbovým chorobám a proti suchu

RGT Rivollia HO

Vysoký výnos při rané sklizni, vysoký obsah oleje, dobrá tolerance houbovým chorobám včetně červenohnědé skvrnitosti a hlízence, dobrá pevnost kořene a stébla.

Cllayton CL Clearfield

Clearfield technologie pěstování. Velmi vysoký obsah oleje (nad 47 %), výnosný, rezistentní proti pěti rasám plísně slunečnicové, dobrá odolnost chorobám.

Agrofinal, spol. s r. o.

ES Bella

Velmi raný hybrid, vysoký výnosový potenciál s výbornou olejnatostí. Nižší vzrůst, pevný stonek, středně velké, velmi vyrovnané úbory. Tolerance k suchu a jarnímu chladu, vynikající do chladných oblastí pěstování, vhodná pro pozdní setí.

 

ES Biba

Raný hybrid s vysokým výnosovým potenciálem a vynikajícím obsahem oleje. Vhodná pro pěstování v intenzivních oblastech. Nízký vzrůst, nepoléhavost. Vyrovnaný vývoj v průběhu celé vegetace, dobře zvládá suché podmínky během celé vegetace. Rezistence k novým rasám Plazmopary, velmi dobrý zdravotní stav.

 

ES Columbella

Raný hybrid s vysokým výnosovým potenciálem a výbornou olejnatostí. Nižší vzrůst, pevný stonek, středně velké, velmi vyrovnané úbory. Tolerance k suchu a jarnímu chladu, vynikající do všech oblastí pěstování, tolerantní k půdním a klimatickým podmínkám. Velmi dobrá odolnost proti všem houbovým chorobám.

 

ES Savana novinka

Raná novinka s vynikajícími výnosy i v suchých oblastech pěstování. Nízká sklizňová vlhkost. Středně vysoké rostliny mají dobrou odolnost proti poléhání. Plastický hybrid, tolerantní k suchu a chladu s vyrovnaným zdravotním stavem. Vysoká rezistence k rasám Plazmopary. Vhodný do všech oblastí pěstování při střední až vyšší intenzitě.

 

ES Novamis CL Clearfield

Velmi raná až raná do chladnějších oblastí. Velmi vysoký výnos nažek a velmi dobrá olejnatost. Středně vysoký vzrůst, nepoléhavost. Dobře odolná všem houbovým chorobám.

 

ES Janis CLP Clearfield Plus

Raná, plastická odrůda do všech oblastí. Velmi vysoký výnos nažek a velmi dobrá olejnatost. Středně vysoký vzrůst, nepoléhavost. Dobře odolná všem houbovým chorobám. Odolnost proti suchu a stresu, vhodnost pro nový systém Clearfield Plus.

 

ES Genesis CLP Clearfield Plus novinka

Velmi raná až raná novinka v sortimentu herbicidní ochrany Clearfield Plus, která má výrazně lepší herbicidní účinek, vyšší toleranci k imazamoxu a umožňuje lepší likvidaci výdrolu. Moderní hybrid s vysokými výnosy nažek s vysokou olejnatostí. Nižší rostliny mají velmi dobrou odolnost proti poléhání. Zdravotní stav je na velmi dobré úrovni a rostliny jsou odolné vůči chladu a suchu. Je vhodný do všech oblastí pěstování.

 

ES Ethic HO High-oleic

Raný, osvědčený High-oleic hybrid, s vysokým výnosovým potenciálem a stabilním obsahem kyseliny olejové v oleji. Středně vysoký vzrůst, pevný stonek, středně velké, vyrovnané úbory. Jistota dozrávání ve všech oblastech. Tolerance k suchu a jarnímu chladu, vhodná i do chladnějších oblastí pěstování. Výborný zdravotní stav.

 

ES Idillic HO High-oleic

Raná High-oleic novinka, s vysokým výnosovým potenciálem a s vysokým a stabilním obsahem kyseliny olejové v oleji. Středně vysoký vzrůst, pevný stonek, středně velké, vyrovnané úbory. Jistota dozrávání ve všech oblastech. Tolerance k suchu a jarnímu chladu, vhodná i do chladnějších oblastí.

 

ES Tektonic CLP HO Clearfield Plus High-oleic

Středně raný hybrid s výnosy na úrovni klasických hybridů, ale vyšší obsahem kyseliny olejové. Kombinuje moderní herbicidní technologii Clearfield Plus s výbornou kvalitou oleje. Vyšší rostliny jsou odolné proti poléhání a mají velmi dobrý zdravotní stav. Hybrid je tolerantní k půdním podmínkám a uspěje i v sušších oblastech.

 

ES Royal pro ptactvo

Středně raný hybrid. Nízký obsah oleje, vysoké výnosy nažek, střední vzrůst, pevný stonek, nepoléhavost. Velmi dobrý počáteční růst, dobře snáší sucho. Dobře odolný houbovým chorobám. Vhodný do krmných směsí pro ptactvo.

 

 

B O R, s.r.o.

Gabriela CS

Velmi raný až raný plastický hybrid, který spojuje špičkové výnosy, nízkou sklizňovou vlhkost s průměrnou olejnatostí. Velmi rychlý a vyrovnaný jarní vývoj, vytváří silné a vitální, nízké až středně vysoké rostliny s velmi dobrou odolností proti poléhání a lámání stonku v průběhu vegetace i před samotnou sklizní. Velmi dobrý zdravotní stav, zejména nízké napadení hlízenkou. Velmi dobrých výsledků dosahuje ve všech oblastech pěstování slunečnice, stabilní výnosy poskytuje i při horších pěstitelských podmínkách, deštivém podzimu, pozdní sklizni. V pokusech SPZO 2017 dosáhla výnosu nažek 3,42 t/ha. Na trhu od roku 2014.

 

Patricia CL

Středně raný CL hybrid s raným kvetením, v sortimentu CL hybridů patří k ranějším. Rostliny jsou vitální, stabilní a středně vysoké, se středně rychlým jarním startem. Silné stonky zaručují dobrou odolnost proti poléhání. Polovzpřímené úbory jsou velmi odolné proti zalamování před sklizní. Velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolná proti hlízence. Obsah oleje v nažkách je střední. Odrůda je vhodná do všech oblastí pěstování slunečnice. Novinka na evropském trhu, registrace 2015.

 

Caussade Osiva, s.r.o.

Genova CL Clearfield novinka

Nový Clearfield hybrid výborně kombinuje ranost a vysoký výnos. Střední až středně vysoký vzrůst, vhodný do všech oblastí pěstování a všechny typy půd. Hybrid prověřený v SPZO, vysoká odolnost sclerotinii na lodyze a dobrá odolnost na úboru. Velmi dobrá odolnost záraze. Vysoká olejnatosti přes 47 %.

Marbelia CL Clearfield

Raný hybrid technologie Clearfield s vysokým výnosovým potenciálem a výbornou olejnatostí. Výborné výnosové výsledky v SPZO. Střední až středně vysoký vzrůst. Vyvážený zdravotní stav. Rezistentní k padlí (RM9), tolerantní k záraze, vysoká odolnost phomě, odolná sclerotinii i verticiliu. Široká oblast pěstování.

 

Klarika CL Hi-Ol Clearfield

Středně raný hybrid, v kombinaci technologie Clearfield a Hi-Oleic. Výnosný hybrid registrovaný v ŠOS ÚKSÚP na Slovensku. Odzkoušený velikým počtem slovenských, ale i českých pěstitelů. Střední vzrůst, pevný stonek, velmi dobrý celkový zdravotní stav, vyšší HTZ. Odolnost komplexu chorob na vysoké úrovni. Rezistentní padlí (RM9), vysoká odolnost phomě, verticiliu i sclerotinii.

 

Charks CS

Velmi raná odrůda typu linoleic, středního vzrůstu a vysoce olejnatá. Díky ranosti vhodná pro pěstování v lokalitách obilnářské, řepařské a kukuřičné výrobní oblasti pro všechny typy půd. Odolnost záraze a sclerotinii. Velmi dobře reaguje na intenzifikační faktory a standardní fungicidní ochranu.

 

Imeria CL Clearfield

Hybrid nižšího vzrůstu produkčního systému Clearfield, který nepoléhá. Dosahuje vysokých výnosů a výborné olejnatosti až 47 %. Odolný padlí a s velmi dobrou odolností sclerotinii na úboru a stéble. Dvouliniový hybrid se středně velkými nažkami s vysokou HTS. Registrace SK 2009, Itálie 2008.

 

LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE, organizační složka, Česká republika

LG 50.665 CLP Clearfield Plus

Středně raný, vysoce výnosný hybrid s nejširším spektrem využití jak v konvenční technologii pěstování, tak i v technologii Clearfield a Clearfield Plus. Slunečnice s vysokým výnosovým potenciálem, střední raností a dobrým obsahem oleje. Vyšší vzrůst, dobře zvládá sucho. Rezistence vůči novým rasám plísně slunečnicové (RM forma), velmi dobrý zdravotní stav - vysoká tolerance vůči Phoma a Phomopsis, velmi dobrá vůči Sclerotinii.

 

LG 56.33 CL Clearfield

Nejranější hybrid s odolností herbicidu Pulsar 40. Vysoce výnosný hybrid vhodný do všech oblastí pěstování slunečnice a díky ranosti včetně chladných a okrajových. Slunečnice středního vzrůstu se středně velkými úbory. Velmi dobrý zdravotní stav. Rezistence vůči novým rasám plísně slunečnicové (RM forma).

LG 56.58 CL Clearfield SK

Nabízen pouze na Slovensku. Středně raný hybrid do teplých oblastí Slovenska, rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40. Slunečnice s vysokým výnosovým potenciálem, střední raností a dobrým obsahem oleje. Vyšší vzrůst, vyrovnaný vývoj v průběhu celé vegetace, dobře zvládá i sušší podmínky. Rezistence vůči novým rasám plísně slunečnicové (RM forma), dobrý zdravotní stav - vyšší tolerance vůči PhomopsisSclerotinium.

 

LG 54.78

Raný hybrid do všech oblastí pěstování slunečnice s vysokým výnosovým potenciálem a dobrým obsahem oleje. Střední vzrůst, vyrovnaný vývoj v průběhu celé vegetace, dobře zvládá i sušší podmínky. Rezistence vůči novým rasám plísně slunečnicové (RM forma), všeobecně vynikající zdravotní stav - vyšší tolerance vůči Phomopsis, Sclerotinii a Phoma.

 

LG 56.55 SK

Nabízen pouze na Slovensku. Středně raný hybrid pro Moravu i Polabí. Slunečnice s vysokým výnosovým potenciálem, střední raností a dobrým obsahem oleje. Střední vzrůst, vyrovnaný vývoj v průběhu celé vegetace, dobře zvládá i sušší podmínky. Rezistence vůči novým rasám plísně slunečnicové (RM forma), všeobecně výborný zdravotní stav - vyšší tolerance vůči Phomopsis, Sclerotinii a Phoma.

 

LG 54.92 HOCL Clearfield

Raný výnosný hybrid s velmi vysokým podílem kyseliny olejové v oleji s odolností vůči herbicidu Pulsar 40. Adaptabilní ve všech půdních podmínkách. Středně vysoký až vyšší vzrůst, úbory spíše malé. Vysoká olejnatost. Velmi dobrý zdravotní stav, vysoká tolerance vůči Phoma, střední vůči Sclerotinii v úboru, Phomopsis a velmi dobrá vůči Verticiliu, tolerance vůči evropským rasám plísně slunečnicové (RM forma).

Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka

P63LE10 Express

Olejný hybrid. VR. Express technologie herbicidní ochrany slunečnice.

 

P63LE113 Express

Olejný hybrid. VR. Express technologie herbicidní ochrany slunečnice.

 

PR64LE25 Express

Olejný hybrid. R. Express technologie herbicidní ochrany slunečnice.

 

P63LL06

Olejný hybrid. R.

 

PR64BB01 pro ptactvo

Hybrid s proužkovou nažkou určený pro krmení drobného ptactva.

SAATBAU ČR s. r. o.

Drake

Raný hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem. Rostliny středně vysoké, velmi odolné k poléhání a lámání úborů. Odolný k padlí a ke všem kmenům zárazy. Celkově velmi dobrý zdravotní stav. Vysoký obsah oleje. Vhodný do všech oblastí.

 

Melita CLP

Technologie Clearfield plus, raný až středně raný hybrid se standardním složením oleje. Odolnost proti záraze. Odolnost k plísni slunečnicové (PL 8). Celkově velmi dobrý zdravotní stav. Výsevek 60–70 tis. semen/ha. Olejnatost 49–50 %, vysoký výnos nažek.

 

SEED SERVICE s.r.o.

Tweety ptactvo/olej

Středně raná odrůda odolná proti herbicidu s látkou Imidazolinone (IMI). Vyznačuje se výborným vybarvením (proužkem) zrna, vysokým výnosem, dobrou odolností k chorobám vyjma Phomopsis (nutno ošetřovat).

 

Seabird ptactvo/High Oleic

Velmi raná až raná, mimořádně výnosná, nízká a nepoléhavá odrůda slunečnice proužkované. Využití je pro ptactvo i v potravinářském průmyslu, obsah kyseliny olejové 87 % a vysoký obsah oleje. Má dobrou odolnost k chorobám. Pěkné vybarvení proužků. Rezistentní ke všem rasám plísně a fomě, hlízence jen střední odolnost, Phomopsis nízká.

 

SOUFFLET AGRO a.s.

Mas 83.R

Velmi raný klasický hybrid dosahující vysokých výnosů v daném sortimentu při velmi dobré olejnatosti. Uplatní se v lokalitách, kde je požadovaná ranost, snadná sklizeň a nízká vlhkost semen. Velmi rychlý počáteční růst, rostliny středně vysoké s velmi dobrou odolnosti poleháni. Odolný napadení padlím a Phomopsis, vysoce odolný Sclerotinii. Úbor středně vypouklý s minimálním obsahem „dužniny“. Velmi dobré výsledky v odrůdových pokusech 2012 i 2013. Výsevek 60–70 tis. semen/ha.

 

Mas 80.IR Clearfield

Raný hybrid s Clearfield technologií a velmi vysokým výnosovým potenciálem. Úbor středně vypouklý s minimálním obsahem dužniny. HTS 45–55 g, obj. hmotnost: 44–46 kg/ha, olejnatost 47–51 %. Do lokalit, kde je vyžadována ranost, snadná sklizeň a nízká sklizňová vlhkost. Vhodný pro časné setí. Vhodný do všech oblastí pěstování. Výborný zdravotní stav a odolnost poléhání. Odolný padlí a Phomopsis, středně odolný fomové hnilobě a Sclerotinii. Výsevek 50–55 tis. semen/ha.

 

Charks

Velmi raný klasický hybrid dosahující vysokých výnosů s velmi dobrou olejnatostí. Plastický, velmi tolerantní k suchu a stresovým podmínkám, vyžaduje včasné setí. Velmi rychlý počáteční růst. Rostliny středně vysoké s velmi dobrou odolností polehání. Zdravotní stav je velmi dobrý. Úbor rovný až mírně vypouklý s malým obsahem „dužniny“. Výsevek 60–65 tis. semen/ha.

 

Sumi Agro Czech s.r.o.

ES Amis novinka Clearfield

Raný až středně raný hybrid, rezistentní k účinné látce imazamox (Pulsar 40) a použitelný pro pěstitelské technologie typu Clearfield. Registrován na Slovensku, kde byl testován na ÚKSÚP v letech 2009–10.Průměrné výnosy v K a ŘVO 4,42–5,64 t/ha, prům. výnos za období testování 5,05 t/ha. Vysoká HTN - 70,2 g. Obsah oleje 48 %. Velmi dobrý zdravotní stav, není náchylný na Sclerotinii. Odolný poléhání, pevný stonek, málo zlomených rostlin pod úborem. Rostlina je středně vysoká - 189 cm, průměr úboru 17,2 cm. Velmi dobrý počáteční růst (8,4) a rané–středně rané dozrávání (143 dní).

Syngenta Czech s.r.o.

SY Bacardi Clearfield Plus

Raný až středně raný hybrid určený pro Clearfield Plus technologii, vycházející z genetiky NK Kondi. Jeho vysoký výnos je podpořen nejen vysokou odolností proti vysokým teplotám a suchu, ale především velice dobrou odolností vůči chorobám. Dalším benefitem je jeho velmi dobrá odolnost poléhání během vegetace i před sklizní a zvýšená tolerance na ú.l. imazamox.

 

SY Diamantis Clearfield Plus

Středně raný hybrid s normálním typem oleje pro Clearfield technologii. Shodně jako SY Bacardi vychází z genetiky NK Kondi. Je středně vysoký s převislým úborem, nenáchylný na případné větvení. Porost má uniformní vzhled. V pokusech SY Diamantis prokazoval velice dobrou adaptabilitu na různé podmínky a potvrdila se jeho velmi dobrá odolnost poléhání a dobrá odolnost chorobám.

SY Neostar Clearfield Plus

Středně raný, imazamox resistentní hybrid s normálním typem oleje určený do systému Clearfield Plus s použitím herbicidu Listego Plus. Vyšlechtěný na genetickém základu hybridu NK Neoma, od kterého převzal charakteristické vlastnosti jako je vysoký a stabilní výnosový potenciál a dobrý zdravotní stav. Má vysokou toleranci na všechny známé rasy Plasmopara halstedii, dobrou odolnost proti Diaporthe helianthi i Sclerotinia sclerotiorum a vysokou odolnost poléhání. Dobře snáší všechny pěstitelské podmínky.

 

NK Neoma Clearfield

Imazamox rezistentní verze hybridu NK Brio s normálním typem oleje, vhodná pro pěstování v systému Clearfield s použitím herbicidu Listego. Středně raná odrůda s velmi vysokým výnosem a olejnatostí. Rostliny jsou nižší, nic tak nebrání použití portálových postřikovačů. Velmi dobře reaguje na intenzifikaci a standardní fungicidní ošetření. Je tolerantní ke všem dosud známým rasám Plasmopara halstedii, s dobrou odolností Sclerotinia sclerotiorumDiaporte helianthi.

 

Talento HO Clearfield

Středně raný dvouliniový hybrid s vyšším obsahem kyseliny olejové určený pro Clearfield technologii s použitím herbicidu Listego. Vyznačuje se stabilně vysokými výnosy nažek a oleje. Zdravotní stav hybridu patřil ve zkouškách k nejlepším, vyniká především tolerancí ke Sclerotinia sclerotiorum na stonku a úborech a také tolerancí ke rzím. Je tolerantní ke všem známým rasám Plasmopara halstedii. Velice vysoká je i tolerance ke stresům ze sucha, proto je určený i pro pěstování v sušších oblastech.

 

SY Arisona novinka

Raný hybrid patřící do segmentu klasických slunečnic s normálním typem oleje. Vysoký výnosový potenciál s vysokým obsahem oleje v nažce. Vynikající odolnost proti stresu z tepla a sucha, výborných výsledků dosahuje i v případě vlhčích ročníků. Středně vysoký hybrid tolerantní ke všem známým rasám Plasmopara halstedii a celkově zdravým habitem během celé vegetace s dobrou odolností Sclerotinia sclerotiorum a výbornou odolností Diaporte helianthi.

 

NK Brio

Raný hybrid, který vyniká velmi vysokým výnosem nažek a vysokým obsahem oleje. V kombinovaném výnosovém ukazateli, kterým je výnos oleje, dosahuje excelentních parametrů. Vynikající zdravotní stav - výborná tolerance Phomopsis, Botrytis, Sclerotinia a mnoha rasám Plasmopara halstedii. Kořenová soustava je mohutná a dává základ rychlému počátečnímu vývoji a vysoké toleranci k suchu, proto se řadí k suchovzdorným hybridům.

 

VP AGRO spol s r. o.

Vellox

Velmi vysoký obsah oleje, velmi výnosný, rezistentní proti sedmi rasám plísně slunečnicové, Vynikající odolnost proti červenohnědé skvrnitosti, dobrá odolnost proti ostatním houbovým chorobám a proti suchu

 

RGT Rivollia HO

Vysoký výnos při rané sklizni, vysoký obsah oleje, dobrá tolerance houbovým chorobám včetně červenohnědé skvrnitosti a hlízence, dobrá pevnost kořene a stébla.

 

Cllayton CL Clearfield

Clearfield technologie pěstování. Velmi vysoký obsah oleje (nad 47 %), výnosný, rezistentní proti pěti rasám plísně slunečnicové, dobrá odolnost chorobám.

Související články

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1792x

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

01. 05. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 144x

Kvalita osiva máku a výnosy

11. 04. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 277x

LG Belcanto - nejvýnosnější ječmen v ČR

03. 04. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 280x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail