Chemap Agro s.r.o.

Nabídka kukuřice RAGT pro rok 2021

20. 02. 2021 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 200x

Společnost RAGT patří dlouhodobě k předním šlechtitelům kukuřice v Evropě. Tým šlechtitelů pomocí moderních šlechtitelských metod vyvíjí stále nové výkonné a stabilních hybridy. Úspěšnost jejich usilovné práce lze hodnotit několika pohledy. Bezesporu ten nejdůležitější je vlastní výkonnost hybridů ve zkušebních pokusech, a hlavně na běžných pěstitelských plochách.

Proseeds

U silážních hybridů ze šlechtitelské dílny RAGT se můžete spolehnout na vysoké výnosy a vynikající parametry stravitelnosti zelené hmoty. Stejně tak zrnové hybridy, zejména s vyšším FAO, patří několik let k těm nejlepším nejen ve zkouškách ÚKZÚZ, ale také v provozu.

Jsme si vědomi toho, že abychom mohli svědomitě provádět poradenskou činnost a vám pěstitelům doporučit opravdu to nejlepší pro vaše pole, je potřeba se věnovat intenzivnímu zkoušení a testování nabízených hybridů. Proto všechny kvantitativní i kvalitativní parametry hybridů každoročně testujeme na mnoha lokalitách v České republice v poloprovozních pokusech a v laboratořích. Na základě získaných výsledků z rozsáhlé sítě poloprovozních pokusů, výsledků ÚKZÚZ, výsledků z rozborů z laboratoří a samozřejmě také ze zkušeností z provozních ploch můžeme každému pěstiteli kukuřice individuálně poradit a doporučit ten nejvhodnější hybrid pro konkrétní polní podmínky. V nabídce od společnosti RAGT naleznete širokou škálu praxí prověřených hybridů a každoročně i několik novinek.

RGT Babexx (FAO 210)

Hybrid RGT Babexx má od roku 2014 českou registraci. Tento velmi raný hybrid během několika let ukázal na běžných plochách, co umí a zařadil se mezi nejprodávanější RAGT hybridy. Dlouhodobě tak potvrzuje svou vynikající výkonnost a kvalitu. Vyznačuje se vysokým vzrůstem a bohatým olistěním. Další jeho předností je plasticita k pěstitelským podmínkám. RGT Babexx každoročně potvrzuje i špičkovou stravitelnost a výborný obsah škrobu.

RGT Xxylophon (FAO 220)

Hybrid RGT Xxylophon byl zařazen do portfolia, aby plnohodnotně doplnil skupinu velmi raných hybridů. RGT Xxylophon byl v roce 2019 zaregistrován v sortimentu velmi rané siláže. Svou dobrou výkonnost potvrdil v několika poloprovozních pokusech. Jedná se o univerzální hybrid, lze ho tedy použít jak pro výrobu kvalitní siláže, tak také na výrobu CCM nebo případně na zrno. Rostliny jsou vysoké, bohatě olistěné s vysokým potenciálem výnosu zelené hmoty. Na základě zkoušení v poloprovozních pokusech lze tento hybrid doporučit do chladných lokalit.

RGT Halifaxx (FAO 230) NOVINKA

Nový hybrid RGT Halifaxx je zařazený do nabídky pro nadcházející pěstitelskou sezónu. Jedná se o velmi raný hybrid s českou registrací. Je to primárně zrnový hybrid s možností sklizně i na siláž. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, typ zrna mezityp až koňský zub. V omezeném množství byl již v prodeji v roce 2020, takže bylo možné si jej vyzkoušet na běžných plochách.

RGT Munxxter (FAO 240) NOVINKA

Hybrid RGT Munxxter je druhou novinkou, kterou zařazujeme do nabídky. Tento hybrid vhodně doplňuje již prozkoušené a zavedené silážní hybridy. V roce 2020 byl zaregistrován v České republice v raném silážním segmentu. Pro tento hybrid je charakteristický vysoký vzrůst, velmi dobré olistění a široké listy. V laboratorních testech byly prokázány velmi dobré parametry stravitelnosti. V poloprovozních pokusech dosahoval velmi dobrých výsledků při sklizni na siláž.

RGT Volumixx (FAO 250)

Hybrid RGT Volumixx byl zaregistrován v České republice v roce 2015 a od té doby patří k nosným hybridům nejen v České republice, ale také v Německu a Rakousku. Hybrid se charakterizuje vysokým vzrůstem, bohatým olistěním, rychlým startem na jaře a rovnoměrným dozráváním rostliny. Tyto vlastnosti zajistí velmi vysoký výnos siláže. Velkou devizou tohoto hybridu je vedle výkonnosti jeho obrovská plasticita. RGT Volumixx snese rozdílné půdní podmínky a má velkou toleranci k suchu. Potvrdil to v mnoha poloprovozních pokusech, ale i na provozních plochách, včetně roku 2018. Zároveň má velmi dobré parametry stravitelnosti. Vzhledem k tomu, že má pomalejší ukládání škrobu, je potřeba správně zvolit termín sklizně, aby byl využit celý potenciál hybridu. Tento hybrid odvede svoji práci jak při intenzivní agrotechnice, tak vynikne a nezklame v nestandardních podmínkách.

RGT Maxxatac (FAO 250) NOVINKA

Nový zrnový RGT Maxxatac do portfolia zařazujeme na základě velmi dobrých výsledků v registračních zkouškách a v našich poloprovozních pokusech. Tento hybrid by měl doplňovat a následně pozvolna nahrazovat další zrnový hybrid RGT Planoxx. Rajonizován je do kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, typ zrna mezityp.

RGT Bixx (FAO 260)

Hybrid RGT Bixx získal českou registraci v roce 2018. Charakterizují ho vysoké a mohutné rostliny s výborným olistěním, čím je předurčen k vysokým výnosům zelené hmoty a k využití převážně pro výrobu kvalitní siláže pro vysokoprodukční dojnice a také pro bioplynové stanice. Má vysoký obsah škrobu v siláži a zároveň vyvážený poměr škrobu a stravitelné vlákniny (DINAG).

RGT Attraxxion (FAO 270)

Hybrid RGT Attraxxion je registrován v České republice od roku 2019 v kategorii rané zrno. Na základě výsledků ze zkoušení v několika státech Evropy by se do budoucna měl stát nosným hybridem v segmentu raných kukuřic. Jedná se o univerzální hybrid, který dosahuje velmi dobrých výsledků při sklizni zelené hmoty i ve výnosu zrna. Vyniká velmi dobrým opylením špiček palic a velmi dobrým zdravotním stavem. Hybrid RGT Attraxxion dobře snáší přísušky, což dokládají výsledky z pokusů v sušších ročnících. Tento hybrid patří do skupiny hybridů s označením Stressless H2O hybridů.

RGT Karlaxx (FAO 280)

Hybrid RGT Karlaxx je zaregistrovaný v EU. V nabídce pro české pěstitele je od roku 2018, kdy si tento hybrid poprvé někteří pěstitelé vyzkoušeli. V letech 2019 a 2020 se již patřil mezi nejprodávanější hybridy RAGT. RGT Karlaxx je silážní hybrid s velmi dobrými parametry stravitelnosti. Je vhodný pro výrobu siláže nejen pro vysokoprodukční dojnice, ale také pro bioplynové stanice. Pro hybrid je charakteristický rychlý počáteční růst a zároveň pozdní kvetení, které umožňuje delší dobu růstu do výšky. Jedná se o vysoký hybrid, který svým vzrůstem často převyšuje ostatní hybridy. RGT Karlaxx dobře reaguje na intenzivní agrotechniku.

RGT Lipexx - FAO 280

RGT Lipexx je zrnový hybrid s českou registrací z roku 2016. Tento hybrid patří do skupiny hybridů s označením Stressless H2O hybridů. Toto označení zdůrazňuje lepší odolnost hybridů k suchým podmínkám. Hybridy s tímto označením lépe využívají dostupnou vodu pro tvorbu výnosu. RGT Lipexx tuto vysokou toleranci k suchu a samozřejmě také svoji výkonnost potvrzuje na provozních plochách i v pokusech. Typ zrna koňský zub zaručí rychlé uvolňování vody ze zrna a tím pádem i dobrou ekonomiku pěstování. RGT Lipexx není vhodné vysévat na těžké a studené lokality a zároveň je třeba na jaře pohlídat setí do vyzrálé půdy. Hybrid vyniká velmi dobrým zdravotním stavem rostliny, především palice při sklizni.

RGT Conexxion - FAO 290

RGT Conexxion byl v roce 2015 zaregistrovaný pro Českou republiku. Registraci získal jak v zrnovém, tak i v silážním segmentu. Jedná se tedy o univerzální hybrid v pravém slova smyslu, lze jej využít na zrno, na siláž i bioplyn. Hybrid každoročně potvrzuje svůj vysoký výnosový potenciál v poloprovozních pokusech, ale hlavně na běžných pěstitelských plochách. RGT Conexxion vyniká nadprůměrnou stravitelností ve všech ukazatelích. Excelentních výnosů dosahuje při intenzivní agrotechnice, kterou si s ohledem na svůj genetický potenciál zaslouží. Doporučujeme nevysévat do těžkých studených půd.

RGT Exxotika - FAO 290 NOVINKA

Stálicí v nabídce RAGT je hybrid RGT Exxotika. Univerzální hybrid, využitelný na siláž, bioplyn i zrno, potvrdil v praxi na mnoha plochách svoji vysokou toleranci k suchu, ale zároveň špičkový výnos hmoty. Vzhledem k velmi dobré toleranci k suchu nese také označení Stressless H2O. RGT Exxotika má velice pěkné palice s typem zrna zub, které zajistí vysoký obsah škrobu v siláži. Vysoká stravitelnost vlákniny vychází již několik let, jak ve výsledcích ÚKZÚZ, tak i v silážích z provozu. Kdo si vybere na svá pole RGT Exxotiku, ten se může spolehnout na jistotu. Doporučujeme setí do vyzrálé půdy se správnou teplotou.

RGT Exxact - FAO 300 NOVINKA

Hybrid RGT Exxact je čtvrtou a poslední novinkou pro nadcházející pěstitelskou sezónu. Tento hybrid je již registrován v České republice v segmentu středně rané zrno a zároveň je druhým rokem v registračních zkouškách v segmentu středně raná siláž. Charakterizuje se vysokým vzrůstem, palice má nasazeny středně vysoko a typ zrna mezityp až koňský zub. Na základě výsledků z našeho zkoušení bude možné tento hybrid doporučovat jako univerzální hybrid pro sklizeň na siláž i na zrno.

RGT Zanetixx (FAO 310)

Hybrid RGT Zanetixx byl v roce 2018 zaregistrovaný pro Českou republiku v kategorii středně raného zrna. V registračních zkouškách v letech 2017 a 2018 dosáhl nejlepšího výnosu zrna ve své kategorii. Jedná se o zrnový hybrid s vysokým výnosovým potenciálem v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Vyniká také velmi dobrou tolerancí k suchu.

RGT Zanetixx
RGT Zanetixx

RGT Luxxida (FAO 320)

RGT Luxxida je stálice v RAGT portfoliu. Do nabídky byl zařazen v roce 2015 a od té doby patří k nosným a nejprodávanějším hybridům. Vyniká především svou univerzálností, vysokým výnosem zelené hmoty a velmi dobrou reakcí na sucho. Rostlina s erektivním postavením listů zůstává dlouho zelená v optimální sušině pro sklizeň na siláž. Má rychlý počáteční vývoj s dobrou odolností k chladu. Hybrid má vyvážený poměr škrobu a stravitelné vlákniny. Dosáhl nejlepších hodnot stravitelné vlákniny DINAG v kategorii středně pozdní siláž ÚKZÚZ za pět let zkoušení.

RGT Hexxagone (FAO 360)

S hybridem RGT Hexxagone se v nabídce setkáváme od roku 2019. Jako jeden z mála získal českou registraci v silážním i zrnovém segmentu. V obou letech testování na ÚKZÚZ dosáhl vynikajícího výnosu zelené hmoty. Velmi dobře vycházel i v poloprovozních pokusech v lokalitách, kam tento hybrid s ohledem na svou ranost patří. Vzhledem ke své ranosti je rajonizován do řepařské a kukuřičné výrobní oblasti.

Nabídka hybridů od společnosti VP AGRO je široká, najdete v portfoliu silážní hybridy od velmi raných až po středně pozdní, kombinované hybridy a několik velmi kvalitních zrnových hybridů. Všechny hybridy z nabídky jsou důkladně prozkoušené nejen s ohledem na výnos, ale také na kvalitu. Při výběru hybridů od společnosti VP AGRO tak žádný pěstitel nemůže vybrat špatně. Výběr toho správného hybridu pro vaše pole není vždy jednoduchý, proto využijte při výběru pomoc od našich zkušených regionálních zástupců.

Související články

Sladovny chtějí více Overture

25. 02. 2021 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 62x

Novinky v zrnovém segmentu značky DEKAB

20. 02. 2021 Ing. Marie Požárová; Bayer s.r.o., Praha Osivo a sadba Zobrazeno 154x

Caussade novinky kukuřičných hybridů pro rok 2021

14. 02. 2021 Bc. Iveta Sojková; Caussade Osiva, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 269x

Jak zvýšit ekonomiku produkce mléka

10. 02. 2021 Ing. Pavel Kožený; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 186x

Raný zrnový hybrid v pokusu překonal hranici 21 tun

19. 01. 2021 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 4156x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail