BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

Nabídka kukuřice RAGT pro rok 2022

08. 01. 2022 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 362x

Společnost VP AGRO, která exkluzivně zastupuje šlechtitelkou společnost RAGT, připravila pro novu pěstitelskou sezonu kukuřice tradičně širokou a ucelenou řadu silážních a zrnových hybridů. RAGT patří dlouhodobě k předním šlechtitelům kukuřice v Evropě. Intenzivnímu šlechtění kukuřice se věnuje již bezmála 60 let a za tu přinesla na trh stovky hybridů. I pro tento rok v nabídce najdete nové nadějné hybridy pocházející ze šlechtitelské dílny RAGT a zároveň prozkoušené a osvědčené hybridy.

Proseeds

Tým šlechtitelů pomocí moderních šlechtitelských metod vyvíjí stále nové výkonné a stabilní hybridy. Úspěšnost jejich usilovné práce lze hodnotit několika pohledy. Bezesporu ten nejdůležitější je vlastní výkonnost hybridů ve zkušebních pokusech, a hlavně na běžných pěstitelských plochách. U silážních hybridů ze šlechtitelské dílny RAGT se můžete spolehnout na vysoké výnosy a vynikající parametry stravitelnosti zelené hmoty. Stejně tak zrnové hybridy, zejména s vyšším FAO, patří několik let k těm nejlepším nejen ve zkouškách ÚKZÚZ, ale také v provozu.

Jsme si vědomi toho, že abychom mohli svědomitě provádět poradenskou činnost a vám pěstitelům doporučit opravdu to nejlepší pro vaše pole, je potřeba se věnovat intenzivnímu zkoušení a testování nabízených hybridů. Proto všechny kvantitativní i kvalitativní parametry hybridů každoročně testujeme na mnoha lokalitách v České republice v poloprovozních pokusech. Na základě získaných výsledků z rozsáhlé sítě poloprovozních pokusů, výsledků ÚKZÚZ, výsledků z rozborů z laboratoří a samozřejmě také ze zkušeností z provozních ploch můžeme každému pěstiteli kukuřice individuálně poradit a doporučit ten nejvhodnější hybrid pro konkrétní polní podmínky. V nabídce od společnosti RAGT naleznete širokou škálu praxí prověřených hybridů a každoročně i několik novinek.

RGT Babexx (FAO 210)

Hybrid RGT Babexx má od roku 2014 českou registraci. Tento velmi raný hybrid během několika let ukázal na běžných plochách, co umí a zařadil se mezi nejprodávanější RAGT hybridy. Dlouhodobě tak potvrzuje svou vynikající výkonnost a kvalitu. Vyznačuje se vysokým vzrůstem a bohatým olistěním. Další jeho předností je plasticita k pěstitelským podmínkám. RGT Babexx každoročně potvrzuje i špičkovou stravitelnost a výborný obsah škrobu.

RGT Exxon (FAO 220) Novinka

Jedná se o tříliniový hybrid s číslem ranosti 220. V letošním roce získal registraci pro Českou republiku v segmentu velmi rané siláže. Dosahuje velmi dobrého vzrůstu, s velmi dobrým olistěním. Palice má nasazeny středně vysoko a má typ zrna tvrdý až mezityp. Na poloprovozních pokusech tento hybrid zkoušíme třetím rokem a dosavadní 2 sklizňové roky potvrdily jeho kvality. Řadí se tak vedle již zavedeného hybridu RGT Babexx a věříme, že si své místo na běžné ploše najde.

RGT Xxylophon (FAO 220)

Hybrid RGT Xxylophon byl zařazen do portfolia, aby plnohodnotně doplnil skupinu velmi raných hybridů. V roce 2019 byl zaregistrován v sortimentu velmi rané siláže. Svou dobrou výkonnost potvrdil v několika poloprovozních pokusech. Jedná se o univerzální hybrid, lze ho tedy použít jak pro výrobu kvalitní siláže, tak na výrobu CCM nebo případně na zrno. Rostliny jsou vysoké, bohatě olistěné s vysokým potenciálem výnosu zelené hmoty. Na základě zkoušení v poloprovozních pokusech lze tento hybrid doporučit do chladných lokalit.

RGT Muxxeal (FAO 240) Novinka

Hybrid byl částečně uveden na trh v loňském roce, ale pouze na omezenou výměru. V letošním roce získal v ČR registraci na siláž. Charakterizují ho vysoké až velmi vysoké rostliny s velmi dobrým olistěním. Palice má nasazeny středně vysoko, typ zrna mezityp. Prokázal dobrou reakci nejen na sucho, ale i na chlad. Má velmi dobrý obsah škrobu v siláži a velmi dobré parametry stravitelnosti.

RGT Munxxter (FAO 250)

Tato loňská novinka plnohodnotně doplňuje již prozkoušené a zavedené silážní hybridy v raném segmentu. V roce 2020 byl zaregistrován v ČR. Pro tento hybrid je charakteristický velmi dobrý vzrůst, velmi dobré olistění a široké listy. V laboratorních testech byly prokázány velmi dobré parametry stravitelnosti. V poloprovozních pokusech dosahoval velmi dobrých výnosů při sklizni.

RGT Maxxatac (FAO 250)

Do nabídky byl zařazen v roce 2021. Jedná se o zrnový hybrid, který prokazuje v pokusech i na běžných plochách velmi dobré výnosy zrna. V roce 2019 prošel náročným testováním v registračním řízení a byl zaregistrován pro ČR v segmentu rané zrno. Charakterizuje se nejen velmi dobrými výnosy, ale také stabilitou výnosů a velmi dobrým uvolňováním vody ze zrna. Tento hybrid by měl doplňovat a následně pozvolna nahrazovat další zrnový hybrid RGT Planoxx.

RGT Bixx (FAO 260)

Českou registraci získal v roce 2018. Charakterizují ho vysoké a mohutné rostliny s výborným olistěním, čímž je předurčen k vysokým výnosům zelené hmoty a k využití převážně pro výrobu kvalitní siláže pro vysokoprodukční dojnice a také pro bioplynové stanice. Má vysoký obsah škrobu v siláži a zároveň vyvážený poměr škrobu a stravitelné vlákniny (DINAG).

RGT Attraxxion (FAO 270)

Je registrován v České republice od roku 2019 v kategorii rané zrno. Na základě výsledků ze zkoušení v několika státech Evropy by se do budoucna měl stát nosným hybridem v segmentu raných kukuřic. Jedná se o univerzální hybrid, který dosahuje velmi dobrých výsledků při sklizni zelené hmoty i ve výnosu zrna. Vyniká velmi dobrým opylením špiček palic a velmi dobrým zdravotním stavem. Dobře snáší přísušky, což dokládají výsledky z pokusů v sušších ročnících.

RGT Karlaxx (FAO 280)

Hybrid je zaregistrovaný v EU. V nabídce pro české pěstitele je od roku 2018, kdy si tento hybrid poprvé někteří pěstitelé vyzkoušeli. V letech 2019 a 2020 již patřil mezi nejprodávanější hybridy RAGT. Je silážním hybridem s velmi dobrými parametry stravitelnosti. Je vhodný pro výrobu siláže nejen pro vysokoprodukční dojnice, ale také pro bioplynové stanice. Pro hybrid je charakteristický rychlý počáteční růst a zároveň pozdní kvetení, které umožňuje delší dobu růstu do výšky. Jedná se o vysoký hybrid, který svým vzrůstem často převyšuje ostatní hybridy. Dobře reaguje na intenzivní agrotechniku.

RGT Exxposition (FAO 290) Novinka

Silážní novinka pro rok 2022. V portfoliu nahrazuje RGT Conexxion a částečně by mohl nahradit i hybrid RGT Exxotika. RGT Exxposition je velmi výkonný silážní hybrid. Díky velmi dobrým kvalitativním parametrům jej lze doporučit na výrobu siláže pro vysokoproduční chovy. Vyznačuje se velmi vysokou a silně olistěnou rostlinou, typ zrna je koňský zub. Způsob dozrávání je na zelené rostlině, tzv. stay green.

RGT Exxact (FAO 300)

Hybrid RGT Exxact je loňskou novinkou v segmentu středně raných kukuřic. Tento hybrid je registrován v ČR v kategorii středně rané zrno, z toho plyne i hlavní doporučení pro sklizeň na zrno. V několika pokusech i na běžných plochách potvrdil velmi dobrý vzrůst, čili je možné s ním počítat i na výrobu siláže. Charakterizuje se vysokým vzrůstem, palice má nasazeny středně vysoko a typ zrna koňský zub. Zkoušení také potvrdilo jeho velmi dobrou toleranci k suchu.

RGT Exxact (FAO 300)
RGT Exxact (FAO 300)

RGT Zanetixx (FAO 310)

Hybrid RGT Zanetixx byl u nás v roce 2018 zaregistrován v kategorii středně raného zrna. V registračních zkouškách v letech 2017–18 dosáhl nejlepšího výnosu zrna ve své kategorii. Jedná se o zrnový hybrid s vysokým výnosovým potenciálem v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Vyniká velmi dobrou tolerancí k suchu.

RGT Hexxagone (FAO 360)

S hybridem RGT Hexxagone se v nabídce setkáváme od roku 2019. Jako jeden z mála získal českou registraci v silážním a zrnovém segmentu. V obou letech testování na ÚKZÚZ dosáhl vynikajícího výnosu zelené hmoty. Velmi dobře vycházel i v poloprovozních pokusech na lokalitách, kam s ohledem na svou ranost patří. Vzhledem ke své ranosti je rajonizován do řepařské a kukuřičné výrobní oblasti.

RGT Sirenixx (FAO 380) Novinka

Nový středně pozdní silážní hybrid. Do prodeje je zařazen po dvouletém sledování v poloprovozních pokusech v ČR. Dosahuje velmi vysokého vzrůstu s velmi dobrou palicí, což zaručuje excelentní výnos silážní hmoty s využitím pro vysokoprodukční dojnice a pro bioplynové stanice. Tvoří velmi pěkné palice v průměru s 18–20 řadami a s průměrným počtem zrn v řadě 28–30. Má velmi dobrý počáteční vývoj. Na jaře potřebuje teplejší pozemky.

Nabídka hybridů od společnosti VP AGRO je široká, najdete v portfoliu silážní hybridy od velmi raných až po středně pozdní, kombinované hybridy a několik velmi kvalitních zrnových hybridů. Všechny hybridy z nabídky jsou důkladně prozkoušené nejen s ohledem na výnos, ale také na kvalitu. Při výběru hybridů od společnosti VP AGRO tak žádný pěstitel nemůže vybrat špatně. Výběr toho správného hybridu pro vaše pole není vždy jednoduchý, proto využijte při výběru pomoc od našich zkušených regionálních zástupců.

Související články

Využití přírodních látek při fungicidním ošetření osiva sóji

10. 06. 2022 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 158x

Spoločne pre vyšší výkon

04. 06. 2022 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 144x

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 2920x

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

01. 05. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 228x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail