Chemap Agro s.r.o.

Nabídka odrůd cukrové řepy pro rok 2018

22. 01. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 569x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých zástupci jednotlivých odrůd do doby uzávěrky vydání a vydavatel nenese žádnou zodpovědnost za úplnost a pravdivost uvedených údajů.

Agronutrition

KWS OSIVA s.r.o.

Marenka KWS

NC typ, tolerantní k rizománii a cerkospoře, registrovaná v roce 2016. Druhý nejvyšší výnos PC v SDO 2016 zaručuje vysoký finanční přínos. Po druhém roce zkoušení v SDO naše nejcukernatější odrůda Ri sortimentu. Všechny parametry indexu vysoce nadprůměrné. Díky odolnosti k listovým chorobám flexibilita ve fungicidní ochraně. Odrůda je vhodná pro všechny termíny sklizně. Mělká kořenová rýha - velmi dobře se vyorává a neulpívá na ní zemina. Standardně dodávána s úpravou EPD.

Natura KWS

N typ, odrůda tolerantní k rizománii a cerkospoře, nejprodávanější Ri odrůda KWS v předchozích dvou letech. Po třech letech zkoušení třetí nejvyšší výnos PC v SDO 2015–17, druhý nejvyšší výnos kořene v sortimentu Ri odrůd po třech letech v SDO. Velmi zdravá odrůda s vysokou odolností k listovým chorobám, která slibuje vysoký finanční přínos pro pěstitele. Plastická odrůda pro všechny pozemky a termíny sklizně, EPD.

Picobella KWS

NC typ, odrůda tolerantní k rizománii a cerkospoře, registrovaná v roce 2015. Vynikající a vyrovnané parametry v SDO 2015–17 - vše přes 100 %, druhý nejvyšší výnos cukru ve tříletém zkoušení Ri sortimentu. Vysoký výnos kořene při nadprůměrné cukernatosti, velmi dobrá odolnost k cerkosporioze umožňuje dlouhou vegetační dobu. Odrůda pro všechny pozemky a termíny sklizně včetně raných, EPD.

Panorama KWS

N-NC typ s tolerancí k rizománii a nematodům. S velkým náskokem nejprodávanější odrůda na českém trhu v letech 2016 a 2017, v rajonu cukrovaru Dobrovice oseta na více než 20 % ploch. Po třech letech zkoušení na 1. místě v indexu i výnosu PC, v SDO nejvyšší výnos cukru i index z celého sortimentu (včetně Ri odrůd). Nejvyšší výnos PC v SDO 2015–17 na zamořené lokalitě Lutín. Výborná cukernatost, velmi vysoký výnos kořene, vysoká technologická jakost, nízký obsah popelovin a škodlivého dusíku. Vhodná i na pozemky bez potvrzeného zamoření - lepší než klasické odrůdy. Pro všechny termíny sklizně od raných až po nejpozdnější.

Eliska KWS novinka

NV typ s tolerancí k rizománii, nematodům a cerkospoře, registrována pro rok 2018 s vynikajícími výsledky: ošetřená varianta index 104,0 %, výnos PC 108,8 %, neošetřená varianta index 103,2 %, výnos PC 107,1 %. Velmi vysoké výnosy kořene při průměrné cukernatosti. Dobré řešení pro všechny, kdo chtějí mít jistotu dobré sklizně. Finančně se vyplatí již při mírném až středním zamoření nematody. Dobrá odolnost k háďátku potvrzena laboratorními testy ÚKZÚZ. Pro všechny termíny sklizně, kromě nejranějších, EPD.

Toleranza KWS

NC typ s kombinovanou tolerancí k rizománii, nematodům a cerkospoře. Sázka na jistotu - slibuje vysoký finanční přínos na všech pozemcích. Jedinečná kombinace vysokého výnosu kořene a vysoké cukernatosti, vysoký výnos cukru na zamořených i nezamořených lokalitách. Na zamořené lokalitě SDO Lutín druhý nejvyšší výnos PC a nejvyšší index po tříletém zkoušení. Vyšší cukernatost a mírně nižší výnos kořene než Panorama KWS, vynikající technologická jakost. Zdravá odrůda s vysokou odolností k listovým chorobám - nejlepší v NEM sortimentu v SDO 2016. Pro všechny termíny sklizně.


MARIBOHILLESHÖG ApS, organizační složka v ČR

Varios

Velmi výkonný standard v toleranci k Cercospora beticola. Nízkonákladová diploidní odrůda s vynikajícími výsledky v registraci ÚKZÚZ. Vysoký výnos polarizačního cukru, výborná cukernatost a výtěžnost v sortimentu dvojtolerantních odrůd. Univerzální pro všechny typy sklizně. Vhodná do systémů integrované ochrany rostlin. V roce 2017 byla 2. nejprodávanější odrůdou v ČR (9,5 % ploch v ČR).

Aviso

Vynikající cukernatá odrůda se střední tolerancí k cerkospoře. Vhodná pro rané a střední sklizně. Vynikající výtěžnost a velmi vysoký výnos polarizačního cukru. Registrovaná již po 2 letech zkoušení. Výborné výsledky v SDO 2016, 3. ve výnosu polarizačního cukru.

Poseidon

Tolerantní k rizománii, cerkospoře a půdní houbě Rhizoctonia solani. Ve svém sortimentu patří k nejlepším. Registrována po 2 letech zkoušení ÚKZÚZ v r. 2010 s indexem v neoš. variantě 105 %. Osvědčená odrůda v praxi, zvláště v osevních sledech s vyšším zastoupením kukuřice. Vysoký výnos kořene, nadprůměrná cukernatost a čistota šťávy. Univerzální odrůda pro všechny termíny sklizně. Výsledky v registraci ÚKZÚZ i v SDO se vyrovná řadě běžných rizomániových odrůd i v nezamořené půdě.

Lumen

Diploidní N typ s tolerancí rizománie, cerkospoře a háďátku řepnému. Výborná v registraci ÚKZÚZ, zaregistrovaná po 2. letech zkoušení na 2. místě (testy v nezamořené půdě). Na zamořené půdě háďátky v pokusech ŘI Semčice patřila ke špičkovým odrůdám v roce 2016. Má rekordně vysoký výnos PC, který je dán vysokým výnosem kořene, má průměrnou cukernatost a výtěžnost a velmi vysokou toleranci k háďátku řepnému. Výborná tolerance k cerkosporióze, vhodná do systémů IOR. Vhodná pro pozdní termín sklizně.

Torero

Diploidní odrůda NC typu s tolerancí rizománie a cerkospoře. Velmi vysoký výnos polarizačního cukru i rafinády. Díky vyrovnaným a nadprůměrným parametrům (vše nad 100 %) je to univerzální typ pro všechny termíny sklizně. V sortimentu RiCe odrůd má nadprůměrnou cukernatost a výtěžnost. Díky vysoké toleranci k cerkospoře je vhodná do systémů IOR.

Dalibor

Odrůda NV typu, tolerantní k rizománii a háďátku řepnému. Velmi stabilní a nadprůměrná v SDO. Má velmi vysoký výnos kořene, průměrnou cukernatost a velmi vysoký výnos polarizačního cukru. Je vhodná pro střední až pozdní sklizeň a v sortimentu RiNem odrůd patří k nejvýnosnějším.

Drake

Velmi stabilní cukernatá odrůda, má jednu z nejlepších cukernatostí a výtěžností v SDO. Má průměrný výnos kořene a vysoce nadprůměrnou cukernatost a čistotu šťávy. Výnos rafinády je nadprůměrný. Střední odolnost k cerkosporové listové skvrnitosti. Vynikající a vhodná pro rané a střední termíny sklizně.

Honey

Odrůda NC typu, tolerantní k rizománii a cerkosporové listové skvrnitosti řepy. Velmi vysoký výnos polarizačního cukru v registraci ÚKZÚZ 2014-2016. Výkonná univerzální odrůda s vysokou tolerancí k cerkosporové listové skvrnitosti řepy. Novinka roku 2017. Má velmi vysoký výnos kořene a průměrnou cukernatost a čistotu šťávy v sortimentu RiCe odrůd. Univerzální odrůda pro všechny typy sklizně. Velmi vhodná pro pěstování v integrované ochraně rostlin.

Libuše

Odrůda N typu, tolerantní k rizománii a háďátku řepnému. Má velmi vysoký výnos kořene, průměrnou cukernatost a čistotu šťávy v sortimentu RiNem odrůd. Výnos rafinády je vysoce nadprůměrný. Tolerance k cerkosporové listové skvrnitosti je průměrná. Velmi vysoká tolerance háďátku řepnému. Vhodná pro střední až pozdní sklizeň.


SESVANDERHAVE International B.V., odštěpný závod

Alpaca

Diploid s vysokou tolerancí rizománii a cerkospoře. Vyznačuje se polovzpřímeným postavením chrástu a kuželovitým tvarem kořene s mělkou rovnou rýhou. Jediná odrůda z celého SDO tolerantní k cerkosporové listové skvrnitosti řepy, která v každém ze tří let zkoušení SDO (2014–16) měla nadprůměrnou cukernatost i nadprůměrný finanční přínos pro pěstitele. Ideální kandidát pro ranou i pozdní sklizeň

Gorilla

Diploid s vysokou tolerancí k rizománii. Vyznačuje se polovzpřímeným postavením chrástu a kuželovitým tvarem kořene s mělkou rovnou rýhou. Nejlepší výsledky v registračních zkouškách (registrace 2015, již po dvou letech zkoušení). Nadprůměrná odolnost k svilušce chmelové. Nejlepší výsledky v extrémních podmínkách SDO - odolnost k suchu (lokalita Pusté Jakartice rok 2015). Ideální kandidát pro střední až pozdní sklizeň

Etalon

Diploid s vysokou tolerancí k rizománii. Vyznačuje se polovzpřímeným postavením chrástu a kuželovitým tvarem kořene s mělkou rovnou rýhou. Odrůda registrovaná od roku 2016, nejlepší výsledky v registračních zkouškách jak v ošetřené, tak neošetřené variantě (registrace již po dvou letech zkoušení). Nadprůměrná odolnost cerkospoře. Nejprodávanější novinka v ČRv roce 2016. Ideální kandidát pro střední až pozdní sklizeň.

Amulet

Diploid s vysokou tolerancí k rizománii. Vyznačuje se polovzpřímeným postavením chrástu a kuželovitým tvarem kořene s mělkou rovnou rýhou. Jediná odrůda z celého SDO, která v každém ze tří let zkoušení měla cukernatost i výtěžnost 103 a více procent. Tato odrůda měla nadprůměrný finanční přínos pro pěstitele podle výsledků SDO 2014–16. Ideální kandidát pro ranou i pozdní sklizeň.

Raptor

Diploid s vysokou tolerance k rizománii. Polovzpřímené postavení chrástu a kuželovitý kořen s hlubší rýhou. Nadprůměrný finanční přínos pro pěstitele podle výsledků SDO 2014–16, vysoká cukernatost 101,8 %, velmi vysoká výtěžnost 102,7 %. Ideální kandidát pro ranou i pozdní sklizeň.

Doctor

Diploidní odrůda zaregistrovaná v roce 2015 s vysokou tolerancí k rizománii a háďátkům. Odrůda vhodná na infekční i neinfekční lokality. Chrást je vzpřímený, kořen středně dlouhý, kuželovitý s mělkou rovnou rýhou. Velmi dobrá technologická jakost. Ideální kandidát pro střední až pozdní sklizeň.

Yucatan

Diploidní odrůda zaregistrovaná v roce 2016 s vysokou tolerancí k rizománii a háďátkům. Vyznačuje se vzpřímeným postavením chrástu a kuželovitým tvarem kořene s mělkou rýhou. Výnos na jediné provozní ploše v ČR (pozemek 40 ha) byl 86 t/ha - sklizeno 12. září 2016. Velmi dobrá technologická jakost. Ideální pro ranou i pozdní sklizeň.


STRUBE CZ, s.r.o.

Freddie

Diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cerkosporióze, NC-C typu.
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

Jagger

Diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NC typu. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

Brian

Diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cerkosporióze, N typu. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

Hynek

Diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NC typu. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

Gellert

diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NC typu. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

Neruda

Diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N typu. Dle testů rezistence odrůda středně odolná k háďátku řepnému. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

Presley

Diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N - NV typu. Dle testů rezistence odrůda středně až méně odolná k háďátku řepnému. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.


VP Agro spol. s r.o.

BTS 710

Odrůda odolná k rizománii a cerkospóře, typu N. Vyniká stabilní vysokou výkonností a vysokým výnosem kořene i cukru z hektaru. Vhodná do všech typů půd. Dává velmi dobrý poměr vysokého výnosu cukru a odolnosti k cerkospóře. Ve výnose rafinády z tříletých pokusů SDO dosahovala 104.7 % a v absolutních hodnotách přes 14 tun rafinády z hektaru.

BTS 555

Tolerantní odrůda vůči rizománii a háďátku. Registrována po dvou letech zkoušení. Typ N–NC. V reg. zkouškách dosáhla indexu v ošetřené variantě 105,8 a v neošetřené 107,9. Plastická odrůda s výbornou vyoravatelností, vhodná pro raný, střední i pozdní termín sklizně. Má výbornou technologickou jakost. Je jednou z nejvýkonnějších odrůd celého sortimentu.

BTS 8840

Odrůda typu N–NC, dokonalá v infekčních podmínkách s celkově velmi dobrým zdravotním stavem. Vyznačuje se rychlým startem na jaře a lze ji ponechat také na pozdní sklizeň. Patří také do nejvýkonnějších odrůd celého sortimentu.

BTS 6995

Odrůda odolná k rizománii a cerkospóře, typu NC. Poskytuje již při rané sklizni velmi vysoký výnos kořene a cukru z hektaru. Patří k odrůdám odolným vůči suchu. Výtěžnost rafinády je vysoká.

BTS 3180

Odrůda typu NC, odolná k rizománii, vhodná pro všechny termíny sklizně. Doporučujeme fungicidní ochranu. Fungicidním ošetřením se její výkon zvyšuje.

BTS 2160 novinka

Nová generace amerického šlechtění s důrazem na odolnost vůči suchu typu N–NC. Odrůda je tolerantní vůči rizománii, ale vyžaduje fungicidní ochranu. Vyznačuje se velmi vysokým výnosem kořene a cukru z hektaru a solidní výtěžností - vhodná pro cukrovary.

Související články

BORácké odrůdy sedlákům na fůry

09. 10. 2018 Ing. Kamil Štípek, Ph.D.; BOR Choceň s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 138x

LG Magirus, Airbus - novinky s kvalitou E

30. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 177x

LG Triumph - jeden vládne všem

29. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 167x

Frisky - Pšenice na rekordy

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 189x

LG Imposanto - imposantní výnos i kvalita

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 122x

Další články v kategorii Osivo a sadba

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail