Chemap Agro s.r.o.

Nabídka odrůd cukrové řepy pro rok 2018

22. 01. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 669x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých zástupci jednotlivých odrůd do doby uzávěrky vydání a vydavatel nenese žádnou zodpovědnost za úplnost a pravdivost uvedených údajů.

Agronutrition

KWS OSIVA s.r.o.

Marenka KWS

NC typ, tolerantní k rizománii a cerkospoře, registrovaná v roce 2016. Druhý nejvyšší výnos PC v SDO 2016 zaručuje vysoký finanční přínos. Po druhém roce zkoušení v SDO naše nejcukernatější odrůda Ri sortimentu. Všechny parametry indexu vysoce nadprůměrné. Díky odolnosti k listovým chorobám flexibilita ve fungicidní ochraně. Odrůda je vhodná pro všechny termíny sklizně. Mělká kořenová rýha - velmi dobře se vyorává a neulpívá na ní zemina. Standardně dodávána s úpravou EPD.

Natura KWS

N typ, odrůda tolerantní k rizománii a cerkospoře, nejprodávanější Ri odrůda KWS v předchozích dvou letech. Po třech letech zkoušení třetí nejvyšší výnos PC v SDO 2015–17, druhý nejvyšší výnos kořene v sortimentu Ri odrůd po třech letech v SDO. Velmi zdravá odrůda s vysokou odolností k listovým chorobám, která slibuje vysoký finanční přínos pro pěstitele. Plastická odrůda pro všechny pozemky a termíny sklizně, EPD.

Picobella KWS

NC typ, odrůda tolerantní k rizománii a cerkospoře, registrovaná v roce 2015. Vynikající a vyrovnané parametry v SDO 2015–17 - vše přes 100 %, druhý nejvyšší výnos cukru ve tříletém zkoušení Ri sortimentu. Vysoký výnos kořene při nadprůměrné cukernatosti, velmi dobrá odolnost k cerkosporioze umožňuje dlouhou vegetační dobu. Odrůda pro všechny pozemky a termíny sklizně včetně raných, EPD.

Panorama KWS

N-NC typ s tolerancí k rizománii a nematodům. S velkým náskokem nejprodávanější odrůda na českém trhu v letech 2016 a 2017, v rajonu cukrovaru Dobrovice oseta na více než 20 % ploch. Po třech letech zkoušení na 1. místě v indexu i výnosu PC, v SDO nejvyšší výnos cukru i index z celého sortimentu (včetně Ri odrůd). Nejvyšší výnos PC v SDO 2015–17 na zamořené lokalitě Lutín. Výborná cukernatost, velmi vysoký výnos kořene, vysoká technologická jakost, nízký obsah popelovin a škodlivého dusíku. Vhodná i na pozemky bez potvrzeného zamoření - lepší než klasické odrůdy. Pro všechny termíny sklizně od raných až po nejpozdnější.

Eliska KWS novinka

NV typ s tolerancí k rizománii, nematodům a cerkospoře, registrována pro rok 2018 s vynikajícími výsledky: ošetřená varianta index 104,0 %, výnos PC 108,8 %, neošetřená varianta index 103,2 %, výnos PC 107,1 %. Velmi vysoké výnosy kořene při průměrné cukernatosti. Dobré řešení pro všechny, kdo chtějí mít jistotu dobré sklizně. Finančně se vyplatí již při mírném až středním zamoření nematody. Dobrá odolnost k háďátku potvrzena laboratorními testy ÚKZÚZ. Pro všechny termíny sklizně, kromě nejranějších, EPD.

Toleranza KWS

NC typ s kombinovanou tolerancí k rizománii, nematodům a cerkospoře. Sázka na jistotu - slibuje vysoký finanční přínos na všech pozemcích. Jedinečná kombinace vysokého výnosu kořene a vysoké cukernatosti, vysoký výnos cukru na zamořených i nezamořených lokalitách. Na zamořené lokalitě SDO Lutín druhý nejvyšší výnos PC a nejvyšší index po tříletém zkoušení. Vyšší cukernatost a mírně nižší výnos kořene než Panorama KWS, vynikající technologická jakost. Zdravá odrůda s vysokou odolností k listovým chorobám - nejlepší v NEM sortimentu v SDO 2016. Pro všechny termíny sklizně.


MARIBOHILLESHÖG ApS, organizační složka v ČR

Varios

Velmi výkonný standard v toleranci k Cercospora beticola. Nízkonákladová diploidní odrůda s vynikajícími výsledky v registraci ÚKZÚZ. Vysoký výnos polarizačního cukru, výborná cukernatost a výtěžnost v sortimentu dvojtolerantních odrůd. Univerzální pro všechny typy sklizně. Vhodná do systémů integrované ochrany rostlin. V roce 2017 byla 2. nejprodávanější odrůdou v ČR (9,5 % ploch v ČR).

Aviso

Vynikající cukernatá odrůda se střední tolerancí k cerkospoře. Vhodná pro rané a střední sklizně. Vynikající výtěžnost a velmi vysoký výnos polarizačního cukru. Registrovaná již po 2 letech zkoušení. Výborné výsledky v SDO 2016, 3. ve výnosu polarizačního cukru.

Poseidon

Tolerantní k rizománii, cerkospoře a půdní houbě Rhizoctonia solani. Ve svém sortimentu patří k nejlepším. Registrována po 2 letech zkoušení ÚKZÚZ v r. 2010 s indexem v neoš. variantě 105 %. Osvědčená odrůda v praxi, zvláště v osevních sledech s vyšším zastoupením kukuřice. Vysoký výnos kořene, nadprůměrná cukernatost a čistota šťávy. Univerzální odrůda pro všechny termíny sklizně. Výsledky v registraci ÚKZÚZ i v SDO se vyrovná řadě běžných rizomániových odrůd i v nezamořené půdě.

Lumen

Diploidní N typ s tolerancí rizománie, cerkospoře a háďátku řepnému. Výborná v registraci ÚKZÚZ, zaregistrovaná po 2. letech zkoušení na 2. místě (testy v nezamořené půdě). Na zamořené půdě háďátky v pokusech ŘI Semčice patřila ke špičkovým odrůdám v roce 2016. Má rekordně vysoký výnos PC, který je dán vysokým výnosem kořene, má průměrnou cukernatost a výtěžnost a velmi vysokou toleranci k háďátku řepnému. Výborná tolerance k cerkosporióze, vhodná do systémů IOR. Vhodná pro pozdní termín sklizně.

Torero

Diploidní odrůda NC typu s tolerancí rizománie a cerkospoře. Velmi vysoký výnos polarizačního cukru i rafinády. Díky vyrovnaným a nadprůměrným parametrům (vše nad 100 %) je to univerzální typ pro všechny termíny sklizně. V sortimentu RiCe odrůd má nadprůměrnou cukernatost a výtěžnost. Díky vysoké toleranci k cerkospoře je vhodná do systémů IOR.

Dalibor

Odrůda NV typu, tolerantní k rizománii a háďátku řepnému. Velmi stabilní a nadprůměrná v SDO. Má velmi vysoký výnos kořene, průměrnou cukernatost a velmi vysoký výnos polarizačního cukru. Je vhodná pro střední až pozdní sklizeň a v sortimentu RiNem odrůd patří k nejvýnosnějším.

Drake

Velmi stabilní cukernatá odrůda, má jednu z nejlepších cukernatostí a výtěžností v SDO. Má průměrný výnos kořene a vysoce nadprůměrnou cukernatost a čistotu šťávy. Výnos rafinády je nadprůměrný. Střední odolnost k cerkosporové listové skvrnitosti. Vynikající a vhodná pro rané a střední termíny sklizně.

Honey

Odrůda NC typu, tolerantní k rizománii a cerkosporové listové skvrnitosti řepy. Velmi vysoký výnos polarizačního cukru v registraci ÚKZÚZ 2014-2016. Výkonná univerzální odrůda s vysokou tolerancí k cerkosporové listové skvrnitosti řepy. Novinka roku 2017. Má velmi vysoký výnos kořene a průměrnou cukernatost a čistotu šťávy v sortimentu RiCe odrůd. Univerzální odrůda pro všechny typy sklizně. Velmi vhodná pro pěstování v integrované ochraně rostlin.

Libuše

Odrůda N typu, tolerantní k rizománii a háďátku řepnému. Má velmi vysoký výnos kořene, průměrnou cukernatost a čistotu šťávy v sortimentu RiNem odrůd. Výnos rafinády je vysoce nadprůměrný. Tolerance k cerkosporové listové skvrnitosti je průměrná. Velmi vysoká tolerance háďátku řepnému. Vhodná pro střední až pozdní sklizeň.


SESVANDERHAVE International B.V., odštěpný závod

Alpaca

Diploid s vysokou tolerancí rizománii a cerkospoře. Vyznačuje se polovzpřímeným postavením chrástu a kuželovitým tvarem kořene s mělkou rovnou rýhou. Jediná odrůda z celého SDO tolerantní k cerkosporové listové skvrnitosti řepy, která v každém ze tří let zkoušení SDO (2014–16) měla nadprůměrnou cukernatost i nadprůměrný finanční přínos pro pěstitele. Ideální kandidát pro ranou i pozdní sklizeň

Gorilla

Diploid s vysokou tolerancí k rizománii. Vyznačuje se polovzpřímeným postavením chrástu a kuželovitým tvarem kořene s mělkou rovnou rýhou. Nejlepší výsledky v registračních zkouškách (registrace 2015, již po dvou letech zkoušení). Nadprůměrná odolnost k svilušce chmelové. Nejlepší výsledky v extrémních podmínkách SDO - odolnost k suchu (lokalita Pusté Jakartice rok 2015). Ideální kandidát pro střední až pozdní sklizeň

Etalon

Diploid s vysokou tolerancí k rizománii. Vyznačuje se polovzpřímeným postavením chrástu a kuželovitým tvarem kořene s mělkou rovnou rýhou. Odrůda registrovaná od roku 2016, nejlepší výsledky v registračních zkouškách jak v ošetřené, tak neošetřené variantě (registrace již po dvou letech zkoušení). Nadprůměrná odolnost cerkospoře. Nejprodávanější novinka v ČRv roce 2016. Ideální kandidát pro střední až pozdní sklizeň.

Amulet

Diploid s vysokou tolerancí k rizománii. Vyznačuje se polovzpřímeným postavením chrástu a kuželovitým tvarem kořene s mělkou rovnou rýhou. Jediná odrůda z celého SDO, která v každém ze tří let zkoušení měla cukernatost i výtěžnost 103 a více procent. Tato odrůda měla nadprůměrný finanční přínos pro pěstitele podle výsledků SDO 2014–16. Ideální kandidát pro ranou i pozdní sklizeň.

Raptor

Diploid s vysokou tolerance k rizománii. Polovzpřímené postavení chrástu a kuželovitý kořen s hlubší rýhou. Nadprůměrný finanční přínos pro pěstitele podle výsledků SDO 2014–16, vysoká cukernatost 101,8 %, velmi vysoká výtěžnost 102,7 %. Ideální kandidát pro ranou i pozdní sklizeň.

Doctor

Diploidní odrůda zaregistrovaná v roce 2015 s vysokou tolerancí k rizománii a háďátkům. Odrůda vhodná na infekční i neinfekční lokality. Chrást je vzpřímený, kořen středně dlouhý, kuželovitý s mělkou rovnou rýhou. Velmi dobrá technologická jakost. Ideální kandidát pro střední až pozdní sklizeň.

Yucatan

Diploidní odrůda zaregistrovaná v roce 2016 s vysokou tolerancí k rizománii a háďátkům. Vyznačuje se vzpřímeným postavením chrástu a kuželovitým tvarem kořene s mělkou rýhou. Výnos na jediné provozní ploše v ČR (pozemek 40 ha) byl 86 t/ha - sklizeno 12. září 2016. Velmi dobrá technologická jakost. Ideální pro ranou i pozdní sklizeň.


STRUBE CZ, s.r.o.

Freddie

Diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cerkosporióze, NC-C typu.
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

Jagger

Diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NC typu. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

Brian

Diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cerkosporióze, N typu. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

Hynek

Diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NC typu. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

Gellert

diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NC typu. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

Neruda

Diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N typu. Dle testů rezistence odrůda středně odolná k háďátku řepnému. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

Presley

Diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N - NV typu. Dle testů rezistence odrůda středně až méně odolná k háďátku řepnému. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.


VP Agro spol. s r.o.

BTS 710

Odrůda odolná k rizománii a cerkospóře, typu N. Vyniká stabilní vysokou výkonností a vysokým výnosem kořene i cukru z hektaru. Vhodná do všech typů půd. Dává velmi dobrý poměr vysokého výnosu cukru a odolnosti k cerkospóře. Ve výnose rafinády z tříletých pokusů SDO dosahovala 104.7 % a v absolutních hodnotách přes 14 tun rafinády z hektaru.

BTS 555

Tolerantní odrůda vůči rizománii a háďátku. Registrována po dvou letech zkoušení. Typ N–NC. V reg. zkouškách dosáhla indexu v ošetřené variantě 105,8 a v neošetřené 107,9. Plastická odrůda s výbornou vyoravatelností, vhodná pro raný, střední i pozdní termín sklizně. Má výbornou technologickou jakost. Je jednou z nejvýkonnějších odrůd celého sortimentu.

BTS 8840

Odrůda typu N–NC, dokonalá v infekčních podmínkách s celkově velmi dobrým zdravotním stavem. Vyznačuje se rychlým startem na jaře a lze ji ponechat také na pozdní sklizeň. Patří také do nejvýkonnějších odrůd celého sortimentu.

BTS 6995

Odrůda odolná k rizománii a cerkospóře, typu NC. Poskytuje již při rané sklizni velmi vysoký výnos kořene a cukru z hektaru. Patří k odrůdám odolným vůči suchu. Výtěžnost rafinády je vysoká.

BTS 3180

Odrůda typu NC, odolná k rizománii, vhodná pro všechny termíny sklizně. Doporučujeme fungicidní ochranu. Fungicidním ošetřením se její výkon zvyšuje.

BTS 2160 novinka

Nová generace amerického šlechtění s důrazem na odolnost vůči suchu typu N–NC. Odrůda je tolerantní vůči rizománii, ale vyžaduje fungicidní ochranu. Vyznačuje se velmi vysokým výnosem kořene a cukru z hektaru a solidní výtěžností - vhodná pro cukrovary.

Související články

Možnosti využití pšenice Kamut v lidské výživě

31. 12. 2018 Bc. Hana Marková; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 297x

BORácké odrůdy sedlákům na fůry

09. 10. 2018 Ing. Kamil Štípek, Ph.D.; BOR Choceň s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 433x

LG Magirus, Airbus - novinky s kvalitou E

30. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 340x

LG Triumph - jeden vládne všem

29. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 269x

Frisky - Pšenice na rekordy

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 347x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail