BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Nabídka odrůd luskovin pro rok 2018

25. 01. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 1737x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých zástupci jednotlivých odrůd a vydavatel nenese žádnou zodpovědnost za úplnost a pravdivost uvedených údajů.

Limagrain

Agrofinal, spol. s r. o.

Sója

ES Navigator

Výborné výnosy a stabilně vysoký obsah bílkovin. Plastická odrůda s dobrým zdravotním stavem. Velmi raná, fialově kvetoucí, středně vysoká, s velmi dobrou odolností proti poléhání a rychlým počátečním růstem. Středně vysoká HTS a tmavý pupek. Rostliny velmi dobře větví a lusky jsou rovnoměrně rozložené na rostlině.

ES Comandor

Vynikající potravinářská kvalita a vysoké výnosy i v okrajových oblastech pěstování sóji. Velmi raná, středně vysoká odrůda s výborným zdravotním stavem (vysoká odolnost vůči virózám, bakteriózám a poléhání). Rostliny mají vysoký počet lusků a vysoké nasazení prvního lusku.


BOR s.r.o.

Sója

Toutatis

Raná odrůda, fialově kvetoucí s nižšími vzpřímenými rostlinami s velmi dobrou odolností proti poléhání. Vyšší nasazení prvního lusku omezuje sklizňové ztráty. Semena se středně vysokou HTS mají tmavý pupek. Vysoký obsah tuku. Rychlý počáteční růst, dobrý zdravotní stav. Kombinace vysokých výnosů a ranosti.


Caussade Osiva, s.r.o.

Sója

Meridian CS

Velmi raná až raná odrůda vyššího vzrůstu s velmi dobrou odolností proti polehání. Kvete fialově a má světlý pupek. Vyznačuje se vysoko nasazenými spodními lusky, výborným zdravotním stavem a vysokým výnosem. Boby nevypadávají z lusků a mají vysoký obsah proteinů a tuků. Velmi adaptabilní k prostředí.


ELITA semenářská, a.s.

Peluška

Ina

Odrůda vysokého vzrůstu s normálním charakterem listu. List i palist má na bázi charakteristické anthokyanové zbarvení. Květ fialový. Semena oválná-hranatá, tmavě šedozelená–světle hnědá, fialově skvrnitá, HTS cca 165 g. Raná odrůda vhodná ke sklizni na zeleno i na seno či siláž. Cca o 7 dní ranější než Arvika. V pícní zralosti má jeden z nejvyšších obsahů N-látek s poměrně nízkým obsahem celulózy. Vhodná pro jarní i mezidobé pěstování. Jistý a vysoký výnos semene. Možno pěstovat ve všech oblastech vhodných pro pěstování luskovin. Nejvyšší výnosy na půdách humózních s dostatkem vláhy a živin. Doporučený výsevek při pěstování na semeno je 1 MKS/ha, při pěstování na zelenou hmotu v čisté kultuře zvýšíme výsevek o cca 20 %.


Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Hrách

Kingfisher novinka

Nejvýnosnější zelenosemenná odrůda na trhu na základě výsledků reg. zkoušek ÚKZÚZ 2015–17. Velmi vysoký výnos semene i na prvních množitelských plochách v roce 2016 i 2017. Nová středně raná odrůda registrovaná v Anglii s velmi vysokou odolností poléhání. Vysoká barevná vyrovnanost semen a velmi dobrá až vysoká odolnost chorobám hrachu.

Boxer

Žlutosemenná odrůda registrovaná v roce 2015. Vyznačuje se nejvyšší odolností poléhání z reg. sortimentu, vysokým výnosem semene (104 %) a vysokým obsahem NL v sušině semene. Díky tomu dosahuje velmi vysoký hektarový výnos dusíkatých látek (108 %). Semeno je válcovitého tvaru s vysokou barevnou vyrovnaností (96 %). Poloraná odrůda se středně vysokými rostlinami, s nejvyšší odolností vůči poléhání za vegetace i před sklizní v registrovaném sortimentu Odolnost vůči hlavním hospodářským chorobám je velmi dobrá. Uvedené hodnoty jsou z reg. zkoušek ÚKZÚZ 2012–14.

Abarth

Odrůda žlutosemenného hrachu, registrovaná v roce 2012. Ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ v byla v roce 2017 druhou nejvýnosnější odrůdou v chladnější oblasti pěstování s výnosem 104 % na průměr kontrolních odrůd Audit, Impuls, Astronaute a Eso. Vyznačuje se vysokou odolností poléhání za vegetace i před sklizní, tak jako odrůda Audit. Spolu s LG Aspen jsou jediné 2 odrůdy odolné vůči padlí hrachu. Poloraná odrůda s kulatým tvarem semene a vysokou barevnou vyrovnaností semen.

Audit

Žlutosemenná středně raná odrůda s velmi vysokým a stabilním výnosem ve všech výrobních oblastech. Druhá nejpěstovanější odrůda v ČR v letech 2015, 2016 a 2017. Druhá nejvýnosnější odrůda v SDO ÚKZÚZ ve čtyřletém průměru 2013–16. Vynikající zdravotní stav. Vysoce odolná antraknóze, tmavohnědé skvrnitosti hrachu, plísni hrachu, komplexu kořenových a virových chorob. Nepoléhavá odrůda s vysokými rostlinami. Vysoký podíl semen na sítě nad 7 mm a vysoký obsah NL.

LG Aspen novinka

Nová středně raná vysoce výnosná žlutosemenná odrůda. Nejvýnosnější ze zkoušeného sortimentu v registračních zkouškách ÚKZÚZ v letech 2015–17. Odrůda s vysokou odolností vůči poléhání za vegetace i před sklizní. Vysoká barevná vyrovnanost semen na úrovni 98 %. Jedna ze dvou odrůd, odolných vůči padlí hrachu (spolu s odrůdou Abarth). Velmi dobrá až vysoká odolnost vůči dalším hospodářským chorobám hrachu.


Oseva Pro s.r.o.

Lupina bílá

Zulika

Poloraná odrůda s determinantním růstem, s délkou vegetace 125–131 dní. Počáteční růst velmi rychlý. Rostliny středně vysoké, odolné poléhání. Relativně dobrá odolnost antraknóze (v porovnání se stávajícím sortimentem odrůd), přesto se doporučuje účinná chemická ochrana. Semena bílá, HTS středně vysoká, se středně vysokým obsahem N-látek a s velmi nízkým obsahem hořkých alkaloidů. Poskytuje vysoký výnos semene ve všech pěstitelsky příznivých lokalitách, především v ošetřené variantě. Výsev co možno nejranější, výsevek 0,5–0,6 MKS/ha.


Prograin - ZIA, s.r.o.

Sója

Silesia

Plastická odrůda, zralostí na rozmezí velmi rané a rané odrůdy. Rostliny středně vysoké, barva květu fialová, semeno se žlutou barvou pupku. Odolná proti poléhání. Výška nasazení prvního lusku středně vysoká. Snáší výsev do širších řádků. Vhodná pro pěstování v BIO.

Bohemians

Velmi raná odrůda s průměrnou délkou vegetace 131 dní. Odolná vůči chladu. Nasazení prvního lusku středně vysoké, vyšší rostlina. Odolná proti patogenům. Průměrný obsah proteinu. Méně vhodná pro BIO.

Brunensis

Raná odrůda. Rostliny středně vysoké, barva květu fialová, HTS středně vysoká, semeno se žlutou barvou pupku. Odolná proti poléhání. Výška nasazení prvního lusku středně vysoká. Výnos v rámci raného sortimentu vysoký. Středně vysoký až vyšší obsah NL a tuků. Vhodná pro BIO.

Moravians

Odrůda s vysokým obsahem NL v semeni. Velká část lusků se nachází v horní polovině rostliny. Kvete fialově, žlutá barva pupku a semene. Je možné ji pěstovat v širokých řádcích. Dobrá přizpůsobivost na sníženou hustotu porostu. HTS středně vysoká až vysoká. Velmi vhodná pro BIO.

Naya

Odrůda s vysokým výnosovým potenciálem. Fialově kvetoucí, barva pupku a semene žlutá. Dobrý počáteční růst. Vhodná do bezorebných systémů. HTS středně vysoká, dobrá odolnost proti polehání. Nedoporučujeme výsev v okrajových oblastech pro pěstování sóji. Velmi vhodná pro BIO.

Korus

Odrůda s vynikající užitnou hodnotou a s výjimečně dobrým zdravotním stavem. Fialově kvetoucí odrůda, barva pupku a semene žlutá. Středně raná a středně vysoká rostlina se vzpřímeným habitem. HTS středně vysoká. Vyznačuje se vysokým obsahem proteinu (HiPro). Tolerantní vůči phytophtoris. Velmi vhodná pro BIO.

Royka

Velmi raná odrůda s vysokým obsahem proteinu. Odrůda z českého šlechtění, vynikající vysokým výnosem a dobrým zdravotním stavem. Fialově kvetoucí odrůda, barva semene světlá. Velmi odolná vůči hlízence.

Kofu

Raná odrůda s vysoko nasazeným spodním luskem. Kvete fialově a rostliny jsou nepoléhavé. Výška rostlin je kolem 80 cm. Semena žluté barvy mají jasnou bílou barvu pupku. Sójové boby mají vyšší obsah tuku, nežli ostatní odrůdy z naší nabídky. Neplatí pravidlo o poměru tuku ve prospěch proteinu a opačně. Běžný výsevek 130–150 kg dle HTS při počtu 50–60 jedinců/m2.

Lenka novinka

Raná odrůda s dobrým počátečním růstem. Nasazení spodních lusků středně vysoké. Kvete fialově a snáší i vyšší teploty v době květu. Nepoléhavá a pevná rostlina s výbornou odolností vůči sklerociím i ve vlhčím roce. Semeno se vyznačuje vysokým obsahem proteinu, vhodným nejen pro výrobu tofu. S úspěchem lze pěstovat i v širších řádcích.

Mayrika novinka

Novinka - očekávaná registrace v dubnu letošního roku. Velmi raná odrůda s nejkratší dobou vegetace pod 120 dní. Vyšší větvící rostliny s velmi vysokým nasazením prvního lusku (14 cm) přinášející vysoký až velmi vysoký výnos. Drobnější semeno světle žluté až bílé barvy, barva pupku světlá.

Lupina úzkolistá

Regent

Nejranější odrůda s nejmenším obsahem alkaloidů na trhu. Sladká téměř jako zahradní hrách. Rostlina má prodloužený vegetační vrchol zaručující velmi dobrý výnos. Silné rostliny zaručují nepoléhavost a velmi kladným znakem je nepukavost lusků. Semana jsou lehce našedlá.

Dalbor

Krmná drobnosemenná odrůda, která vynikající svou raností. Tolerantní k opožděnému výsevu. Dobře větvící s vyrovnanými patry a tím i stejnoměrně dozrávající. Našedlá semena s nízkou HTS a velmi vysokým obsahem bílkovin. Celkově snížen obsah vlákniny. Nepoléhá.

Tytan novinka

Středně raná odrůda snášející i opožděný výsev. Dobře větví a poskytuje vysoký výnos. Semena jsou bílá při HTS 145 gramů. Má vysoký obsah NL a téměř nulový obsah alkaloidů. Vynikající jako krmivo. Možno použít i v potravinářské výrobě. Rostliny jsou odolné fusáriím a antraknóze. Dozrává velice rovnoměrně. V našem sortimentu se jedná o středně vysokou odrůdu, kterou je možno pěstovat ve všech výrobních podmínkách. Vyžaduje výsev 100 klíčících rostlin/m2.

Lupina bílá

Dieta

Osvědčená výnosná odrůda vhodná do středních a nižších poloh. Ve srovnání s ostatními odrůdami lupiny bílé dozrává časněji. Obsah proteinů vysoký. Odolnost proti antraknóze je poměrně vysoká. K získání vysokého výnosu je vhodné včasné setí do vyzrálé půdy.


SAATBAU ČR s. r. o.

Sója

Veškeré osivo sóji je dodáváno inokulované, namořené a není geneticky modifikováno.

Abelina novinka

Velmi raná odrůda s vysokým výnosovým potenciálem. Ranost na úrovni Merlinu. Velmi rychlý počáteční růst. Vysoký obsah proteinu i oleje. Tmavý pupek. Velmi dobrá odolnost chorobám. Vhodná pro pozdní setí.

Merlin

Velmi raná odrůda, 000+, nejranější z našeho sortimentu. Velmi vysoký výnos, ověřený praxí. Vhodná do všech oblastí pěstování sóji. Střední HTS (169 g), střední až vyšší obsah bílkovin (37,6) a tuků (21,2). Barva květu fialová. Vysoké nasazení spodních lusků (11,7). Má tmavý pupek. Bezproblémové a rychlé dozrávání, výborný zdravotní stav. Je nižšího až středního vzrůstu a má vysokou pevnost stonku při sklizni. Top odrůda našeho sortimentu.

Cordoba

Skupina zralosti 000, podobná jako London. Velkozrnná odrůda, s velmi vysokým výnosem (o 5–22 % lepší než dvě kontroly), nepoléhá a je odolná bakteriálním chorobám a virózám. Středního až vyššího vzrůstu. Boby nevypadávají z lusků a mají světlý pupek. Rychlý počáteční růst, počátek květu jako Merlin a kvete fialově. Střední obsah proteinů a střední až vyšší obsah tuků.

Lissabon

Skupina zralosti 000. Vyšší nasazení lusků (12,4), vysoká pevnost stonku, vysoký obsah tuků a bílkovin (40). Dosahuje velmi vysokých výnosů. Fialový květ a světlý pupek. Vysoká HTS (190). Výborný zdravotní stav. Vhodná do všech oblastí pěstování sóji i pro potravinářství.

Amandine

Velmi raná odrůda, 000, vysoce výnosná. Střední vzrůst, vysoké nasazení lusků. Má fialový květ a světlý pupek. Střední HTS, vysoký obsah bílkovin a střední až vyšší obsah tuků. Rychlý počáteční růst a velmi dobré zapojení porostu. Výborný zdravotní stav.

Malaga

Velmi raná odrůda 000, střední až vyšší výnos. Vysoké nasazení lusků. Fialový květ. Střední HTS, střední obsah bílkovin a střední až vyšší obsah tuků. Špičkový zdravotní stav.

Bettina novinka

Velmi raná odrůda 000, ve 2. roce zkoušení ÚKZÚZ, vysoký výnos. Kvete fialově, vysoké nasazení lusků. Střední HTS, střední obsah bílkovin a střední až vyšší obsah tuků. Velmi dobrá odolnost chorobám.

Amadea

Nejpozdnější odrůda z 000. Vysoký výnos a rychlý počáteční růst. Středně vysoký obsah proteinu i oleje. Velmi dobrá odolnost chorobám. Vhodná pro potravinářství. Velmi vysoká HTS.

Eliot

Velmi raná odrůda 00, vyznačuje se super výnosem. Střední vzrůst, vysoké nasazení lusků. Má fialový květ a světlý pupek. Velmi vysoká HTS, vysoký obsah bílkovin a vysoký obsah tuků. Rychlý počáteční růst a velmi dobré zapojení porostu. Výborný zdravotní stav. Nejpozdnější z našeho sortimentu.

Livius

Velmi raná odrůda 00, vysoce výnosná. Střední vzrůst, vysoké nasazení lusků. Má fialový květ a světlý pupek. Vyšší HTS, vysoký obsah bílkovin a střední až vyšší obsah tuků. Rychlý počáteční růst. Výborná odolnost poléhání

Mentor

Velmi raná odrůda, 00. Vyniká super vysokým výnosem a vysokou HTS. Barva pupku světlá. Vysoký obsah bílkovin (42,8) a střední obsah tuků (20,1). Středně vysoká rychlost počátečního růstu, rychle zapojuje porost (vhodné mikroklima, potlačení plevelů) a vysoké nasazení spodních lusků (12,0). Kvete fialově, je středního vzrůstu s velmi dobrou pevností stonku a velmi dobrým zdravotním stavem. Vhodná do všech oblastí pěstování sóji. Vhodná pro použití v potravinářství.

Essor

Velmi raná, 00, s nejvyšším nasazením lusků z našeho sortimentu (13,2). Kvete fialově, nižší vzrůst a vysoká HTS (193). Velmi vysoký obsah bílkovin (38,4) a tuků (22,0). Vhodná pro potravinářství. Světlá barva pupku, spolu s Kentem nejsvětlejší z našeho sortimentu. Doporučujeme do teplejších oblastí.

SG Kea novinka

Velmi raná 00, s vysokým nasazením lusků (12,6). Kvete fialově, střední vzrůst a velmi vysoká HTS (210). Velmi vysoký obsah bílkovin (38,4) a tuků (22,0). Vhodná pro potravinářství. Velmi vysoký výnos. Světlá barva pupku. Doporučujeme do teplejších oblastí. Nevhodná do přísuškových oblastí.

Kent

Velmi raná odrůda 00, nejpozdnější z našeho sortimentu. Má jako jediná odrůda kopinatý list, dále má fialový květ a světlý pupek. Střední HTS, střední obsah bílkovin a střední obsah tuků. Výborný zdravotní stav. Vhodná jako potravina.


SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Hrách setý

Astronaute

Poloraná, žlutosemenná odrůda, která dosahuje vynikajícího výnosu zrna s vysokým výnosem dusíkatých látek. Semeno je vejčitého tvaru, střední HTZ s nízkou aktivitou trypsin-inhibitoru a velmi dobrou barevnou vyrovnaností. Nachází uplatnění v potravinářství a stejně tak i pro krmné účely.

Salamanca

Žlutosemenný hrách dosahující vynikajících výnosů ve všech výrobních oblastech ČR. Zrno je ideálně středně velké (HTZ 245 g), rostliny s dobrým až velmi dobrým zdravotním stavem. Předností je i vysoká odolnost proti poléhání. Špičkový výnos NL.

Bob polní

Fanfare

Po dvou letech státních zkoušek překonal doposud nejvýnosnější odrůdu Fuego. Excelentní výnos zrna je zajištěn velmi vysokou HTZ přes 480 g. Vhodný jako zrnový zdroj vysokého obsahu bílkovin v krmných směsích, ale také jako vynikající senážní bob v čistosevu nebo ve směsi s ovsem.


SEED SERVICE s.r.o.

Lupina úzkolistá

Boregine

Větvící typ. Raná německá odrůda s rychlým počátečním vývojem a vysokou odolností chorobám. Výška rostlin 60–80 cm. Barva květu bílá se žlutým člunkem. Střední–vyšší odolnost poléhání před sklizní. Semeno bílé bez přítomnosti hořkých látek, HTS vysoká (160–180 g). Výnos semene velmi vysoký, obsah NL nízký–středně vysoký (ÚKZUZ 2006–7 35 %). Doporučený výsevek 0,8–0,9 MKS/ha. Díky výborným výsledkům byla v roce 2006 zapsána do Státní odrůdové knihy již po dvou letech odrůdových zkoušek.


SELGEN, a.s.

Hrách setý

Zekon

Jedna z nejpěstovanějších odrůd hrachu v ČR, povolená v řadě evropských zemí. Preferována potravinářským průmyslem doma i v zahraničí díky vyrovnanosti zelené barvy a pravidelnému kulatému tvaru. Středně raná, typu semi-leafless. Velmi dobrý zdravotní stav a nízký obsah trypsin-inhibitoru. Dobře odolné komplexu kořenových chorob a antraknóz, rzi hrachu i plísně šedé. Nemá žádná pěstitelská rizika, výnos je průměrný. Semenářské parametry jsou velmi dobré.

Terno

Vysoce výnosná a oblíbená odrůda hrachu v ČR. Povolena v řadě evropských států. Středně raná, žlutosemená semi-leafless odrůda. Doporučena v SDO pro kombinaci vysokého výnosu semene v obou zkušebních oblastech a velmi dobrý zdravotní stav. Nemá výrazná pěstitelská rizika. Od r. 2004, kdy byla povolena, získala významný podíl na trhu a oblibu praxe. Aktivita trypsin-inhibitoru je nízká, obsah NL v ysoký, technologické parametry velmi dobré. Nejvyšší odrůda sortimentu s rychlým počátečním růstem, tvorbou značného množství zelené hmoty a dobrou odolností poléhání = osvědčená odrůda pro zakládání porostů hrachové siláže, vhodná pro vysoce užitkové dojnice. Doporučená odrůda SDO.

Atlas

Zelenosemenná odrůda semi-leafless typu s rychlým jarním růstem. Vyšší rostliny s odolností k poléhání nad průměrem kontrol. Větší semeno s vysokým obsahem NL. Vysoká odolnost komplexu kořenových a krčkových chorob. Vysoké výnosy zrna ve všech zkušebních ročnících - průměr čtyř let 104 % na kontroly. Předběžně doporučená odrůda.

Impuls

Polopozdní, zelenosemenná odrůda typu semi-leafless. Dosahuje nejvyšších výnosů ze sortimentu zelených hrachů. Výnos ve zkouškách ÚKZÚZ 2013 (odrůdy reg. + v řízení) 107 %. Středně vysoké rostliny (100 cm) s nadprůměrnou odolností poléhání. Současně vyniká velmi dobrým zdravotním stavem a rychlým počátečním růstem. Charakteristická je vysoká odolnost kořenovým chorobám a fuzáriím. Výborný pro produkci zrna - vysoká barevná vyrovnanost. Doporučený výsevek 0,9–1,0 MKS/ha.

Eso

Poloraná odrůda s redukovanou listovou plochou semi-leafless. Nejprodávanější odrůda hrachu v ČR. Žlutá, kulatá, barevně vyrovnaná semena. Tříletý průměrný výnos ve zkouškách ÚKZÚZ je 105,7 %, má stabilní výnosy ve všech oblastech pěstování. Střední–vyšší rostliny s dobrou odolností poléhání a vysoký výnos zelené hmoty. Vhodný také jako krycí plodina nebo pro výrobu hrachových siláží. Vyrovnaný zdravotní stav nad průměrem zkoušených odrůd, dobrá odolnost kořenovým chorobám. Odolný suchu i jarním mrazíkům, kterým i při kvetení dokáže odolávat. Výborný pro produkci zrna, HTS 256 g. Výnos N-látek na úrovni 102 % na průměr pokusu. Úspěšně zkoušen obchodován v 17 zemích světa.

Gambit

Středně raná odrůda s redukovanou listovou plochou - semi-leafless. Nejvyšší hrách v sortimentu. Ideální pro zakládání luskovinoobilních směsek. Má rychlý počáteční růst, středně odolný poléhání před sklizní. Trvale vysoký výnos semen i zelené hmoty. Dobrá odolnost všem významným chorobám hrachu.

Natura

Raná až středně raná, žlutosemenná, odrůda listového typu. Registrovaná v Rakousku. Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem. Se střední délkou rostlin je odolná poléhání. V rámci listových hrachů odolnost velmi dobrá. Vysoký výnos zrna a NL. Velmi vhodná k pěstování i v ekologickém zemědělství, Dobře využitelná ve směskách - vysoký výnos hmoty. Úspěšně prošla víceletou sérií BIO pokusů i oficiálními registračními pokusy v Rakousku.

Protecta

Raná, žlutosemenná, odrůda listového typu. Registrovaná v Rakousku. V sortimentu listových hrachů má velmi dobrou odolnost k poléhání. Vyniká velmi dobrý zdravotní stav. Vysoký výnos zrna a nejvyšší výnos NL mezi registrovanými hrachy v Rakousku. Velmi vhodná k pěstování v ekologickém zemědělství, Dobře využitelná ve směskách - vysoký výnos hmoty. Vynikající půdopokryvnost a konkurence plevelům.

Hrách ozimý

Enduro

První odrůda ozimého hrachu v ČR. Registrace 2007 ve Francii. Od roku 2010 ve zkouškách ÚKZÚZ, průměrný výnos z pěti lokalit dosáhl 6,56 t/ha. Na provozní ploše 16 ha výnos 5,56 t/ha. Žlutosemenná odrůda typu semi-leafless s pravidelnými kulatými zrny - HTS 200 g. Setí kolem poloviny října, výsevek cca 180 kg/ha. Při setí je doporučena aplikace inokulantu Nitrazon+N. Předností je rychlý jarní start, odolnost k přísuškům a zralost v první pol. července. Středně vysoké rostliny dobře odolávají poléhání, ve srovnání s kontrolou jsou odolnější chorobám. Ke komplexu kořenových chorob, hnilobě stonků, listů a lusků je značně odolná. Vysoký obsah NL (22,7 %).

Peluška jarní

Arvika

Nejrozšířenější odrůda v ČR a jedna z nejvýznamnějších evropských odrůd. Pozdní, velmi plastická s vyrovnaným výnosem ve všech oblastech. Osivo je ve značném rozsahu exportováno do zemí EU. Předností je zdravotní stav a nízká HTS, kterou překonává všechny ostatní odrůdy. S rozšiřujícím se rozsahem ekologických systémů hospodaření lze předpokládat další zvýšení rozsahu pěstování.

Andrea

Velmi výnosná polopozdní odrůda s rychlým počátečním růstem a velmi dobrým zdravotním stavem. Barva semene má zelený odstín. V době povolení představovala semenářsky i pícninářsky nejvýkonnější materiál se špičkovým výnosem NL v době pícní zralosti. Registrována v zemích EU. Střední–nízká HTS. Dobře použitelná jako krycí plodina při zakládání porostů jetelovin v kombinaci s jarní pšenicí.

Peluška ozimá

Arkta

Přesívkový typ s dobrou přezimovací schopností. Lze ji využít jak v čisté kultuře tak v ozimých luskovinoobilních směskách a to na zelené krmení i senáž. Vynikající předplodina s velmi rychlým nástupem jarní vegetace a včasným uvolněním pole. Vysoký výnos zelené hmoty, sena i hrubých bílkovin. Množitelské porosty lze vysévat i na jaře.

Vikev ozimá panonská

Dětenická panonská

Plastická, poloraná odrůda vhodná do všech oblastí pěstování. Produkuje kvalitní píci v čisté kultuře i ve směskách. Rostlina polovzpřímená, dobře olistěná, odolná vyzimování. Velmi dobrý výnos semene i kvalitní zelené hmoty. Vhodná i na lehčí půdy.

Bob

Merkur

Nejrozšířenější odrůda bobu v ČR. Vyniká stabilně vysokým výnosem a absencí pěstitelských rizik. Klasická poloraná odrůda indeterminantního růstového typu s barevným květem. Dobrá odolnost kořenovým chorobám, strupovitosti a virózám. Obsah NL střední. Univerzální využití ve výživě zvířat, jak na semeno, tak zelenou píci. Pěstovat lze samostatně i jako krycí plodinu při zakládání porostů jetelovin. Snáší přízemní mrazíky.

Merlin

Poloraná, beztaninová, bělokvětá odrůda indeterminantního typu nízkého vzrůstu. Obsah NL střední–vysoký, výnos NL vysoký. Předností je kvalita semene a střední výnos. Vzhledem ke kratší lodyze odolnější proti lámání lodyh a poléhání před sklizní. Vyšší odolnost rzi bobu.

Mistral

Výnosná odrůda s vysokým výnosem v 2. pěstitelské oblasti. Vyznačuje se vyšší odolností poléhání, odolností k lámání lodyh a dobrou odolností rzi bobu. Odolnost komplexu listových skvrnitostí a antraknóze střední–nižší. Poloraná bělokvětá odrůda indeterminantního růstového typu nízkého vzrůstu. Vzhledem ke kratší lodyze a slabšímu olistění se nedoporučuje její pěstování v čisté kultuře na píci. Velmi vhodná jako krycí plodina. Obsah NL je střední–vysoký, výnos NL vysoký.

Lupina bílá

Amiga

Vhodná pro pěstování od vlhké KO do BO. Ideální zařazení ve sledu mezi obilniny - vynikající předplodina - fixace až 70 kg N/ha pro další rok. Zasít v časném termínu, při setí aplikovat Nitrazon+N. Před setím startovací dávka cca 30 kg N/ha. Herbicidy preemergentně, vynechat pole zaplevelená pcháčem, svlačcem. V průběhu vegetace sledovat výskyt antraknózy. Škůdci zatím nejsou. Sklizeň cca 20. 8. do 20. 9. Výnosy od 2,8–4,9 t/ha - dle srážek v době kvetení a nalévání semen. Obsah NL 32–39,5 %. Náklady cca jako u hrachu. Nejlevnější zdroj NL pro ŽV. Možnost silážování. Zkrmování přežvýkavci prakticky bez omezení, prasata a drůbež 5–10 % dávky.

Související články

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1781x

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

01. 05. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 143x

Kvalita osiva máku a výnosy

11. 04. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 277x

LG Belcanto - nejvýnosnější ječmen v ČR

03. 04. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 280x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail