Chemap Agro s.r.o.

Nejlepší odrůdy hrachu pro vaše pole

06. 04. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 841x

Pěstování hrachu prochází v poslední době značnou renesancí. Plochy množení se za posledních 5 let více než zdvojnásobily. Hrách patří k plodinám, zlepšujícím půdní úrodnost a poutajícím půdní dusík. Je jednou z možností, jak splnit podmínky greeningu pro získání dotací. Dalším významným využitím hrachu je jeho zařazení do luskovinoobilních směsek (LOS) nebo ke sklizni celých rostlin (GPS). Díky abnormálnímu suchu v posledních dvou letech je nedostatek krmení pro živočišnou výrobu. V této situaci nabývají LOS a GPS na významu. Osivo odrůd hrachu od společnosti Limagrain se také každoročně s úspěchem vyváží do zahraničí.

Agronutrition

Kingfisher - nejvýnosnější zelenosemenná odrůda na trhu

Vysoký výnos i vynikající kvalita

Odrůda Kingfisher, registrovaná v ČR roce 2018, byla nejvýnosnější zelenosemennou odrůdou registračních zkoušek ÚKZÚZ v letech 2015–17. V tříletém průměru překonala o 3 % výnos zelenosemenné kontrolní odrůdy Impuls. Výnos Kingfisheru byl plně srovnatelný se žlutosemennými kontrolami (graf 1).

V průběhu registračních zkoušek dosahovala odrůda Kingfisher vynikajících výsledků i v kvalitativních parametrech. Odrůda je charakterizována vysokou barevnou vyrovnaností s hodnotou 98 %. Kingfisher má také nejnižší aktivitu trypsin inhibitoru z celého sortimentu zkoušených odrůd - 2,7 TIU. Byla jedinou odrůdou ve zkoušeném sortimentu s hodnotou pod 3 TIU, většina sledovaných odrůd přesáhla hodnotu 4 TIU.

Agronomické vlastnosti a zdravotní stav

Kingfisher je středně raná zelenosemenná odrůda typu semi-leafless. Rostliny jsou středně vysoké a jejich odolnost vůči poléhání před sklizní je nejvyšší z celého sortimentu zkoušených i registrovaných odrůd (společně s odrůdou Boxer), je hodnocena 7,3 body. Semeno je zelené barvy, má kulatý tvar s optimální HTS, která je 254 g. Odrůda má velmi dobrou až vysokou odolnost proti hlavním hospodářským chorobám hrachu (graf 2).

Graf 1: Výnos semene v registračních zkouškách ÚKZÚZ, 2015–17
Graf 1: Výnos semene v registračních zkouškách ÚKZÚZ, 2015–17

Graf 2: Kingfisher – velmi vysoká odolnost vůči poléhání
Graf 2: Kingfisher – velmi vysoká odolnost vůči poléhání

LG Aspen - nejvýnosnější v registračních zkouškách

Výnos a kvalita semene

Odrůda LG Aspen dosáhla nejvyššího výnosu ze všech zkoušených odrůd v tříletém průměru registračních zkoušek v letech 2015–17 a byla v roce 2018 zaregistrována. Průměrný výnos kontrolních odrůd Audit, Eso, Salamanca a Impuls překonala téměř o 5 % (graf 3).

LG Aspen dosahuje výborné hodnocení i po stránce kvality semene. Jedná se o žlutosemennou odrůdu s vysokou barevnou vyrovnaností semen, nízkou aktivitou trypsin inhibitoru a vysokým výnosem dusíkatých látek.

Agronomické vlastnosti a zdravotní stav

Odrůda LG Aspen je středně raná, typu semi-leafless, s rychlým počátečním růstem a vysokou odolností vůči poléhání za vegetace i před sklizní. Je odolná vůči padlí hrachu. Tuto vlastnost mají pouze 2 odrůdy v sortimentu hrachu - LG Aspen a Abarth. Odrůda LG Aspen má vysokou odolnost vůči antraknóze. Odolnost vůči dalším chorobám a další významné hospodářské znaky jsou uvedeny v grafu 4. LG Aspen je odrůda s vysokým výnosem zelené hmoty, proto je velmi vhodná i pro zařazení do luskovinoobilních směsek nebo ke sklizni na GPS.

Graf 3: Výnos v registračních zkouškách ÚKZÚZ, 2015–17
Graf 3: Výnos v registračních zkouškách ÚKZÚZ, 2015–17

Graf 4: LG Aspen - odrůda odolná proti padlí hrachu
Graf 4: LG Aspen - odrůda odolná proti padlí hrachu

Boxer, Audit, Abarth - osvědčené a oblíbené odrůdy

Společnost Limagrain má ve svém sortimentu kromě výše popsaných novinek i osvědčené a pěstiteli dlouhodobě oblíbené odrůdy Boxer, Audit a Abarth.

Boxer je žlutosemenná odrůda s velmi vysokou odolností k poléhání, každoročně patří k nejlépe hodnoceným odrůdám ve zkouškách pro doporučování odrůd ÚKZÚZ. V těchto zkouškách rovněž dosahuje velmi vysokých výnosů v obou oblastech pěstování. Semeno této odrůdy se vyznačuje vysokou barevnou vyrovnaností, velmi vysokým obsahem dusíkatých látek a nízkou aktivitou trypsin-inhibitoru. Má velmi dobrou odolnost vůči základním hospodářsky významným chorobám.

Audit je odrůda s dlouhými rostlinami a žlutou barvou semene. Dosahuje stabilně vysokého výnosu zrna a velmi vysokého výnosu zelené hmoty s nejvyšším výnosem NL z hektaru. V kombinaci s vysokou odolností vůči poléhání a vynikajícím zdravotním stavem je tedy ideální odrůdou pro zařazení do LOS i ke sklizni na GPS. K oblibě Auditu přispívá každoročně i významný export jeho osiva do zahraničí.

Abarth je nejranější žlutosemenná odrůda v sortimentu. Díky své ranosti se stala velmi oblíbenou odrůdou v sušších a teplejších oblastech, ale i tam, kde chtějí hrách sklízet velmi časně, před řepkami. V příznivých letech není výjimkou výnos  nad 5 t/ha. Je to jedna ze dvou odrůd v sortimentu, odolných proti padlí hrachu. Dosahuje vysokého a stabilního výnosu zrna i v sušších oblastech, s dobrou barevnou vyrovnaností a optimální HTS (257 g).

Hrachy od LG - přínos pro vaše pole

Hrachy do osevních postupů určitě patří. Poutají vzdušný dusík, zlepšují strukturu půdy a fungují jako přerušovače obilního sledu. Jsou schopné, jako součást luskovinoobilních směsek, vyprodukovat v relativně krátké době velké množství zelené hmoty, bohaté na dusíkaté látky, což je významné zvláště při nedostatku píce v suchých letech. Proto je dobře, že v poslední době jejich plocha roste.

V sortimentu společnosti Limagrain najdete nejlepší odrůdy na trhu s velmi vysokou odolností poléhání, vynikajícím zdravotním stavem a vysokým výnosem semen i zelené hmoty. Díky tomu zlepšují ekonomiku pěstování hrachu a budou přínosem na vašich polích.

inz

Související články

Kukuřice na zrno od společnosti Pioneer

22. 11. 2019 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 495x

RGT Sacramento - dobývá český trh

08. 09. 2019 Ing. Petr Laml; RAGT Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 538x

Moschus - E kvalita pro ty, co chtějí nej

25. 08. 2019 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 378x

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 889x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 441x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail