Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Nově registrované hybridy kukuřice, 2022

17. 12. 2022 Ing. Marek Povolný; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 959x

Na základě výsledků registračních zkoušek bylo v roce v roce 2022 v ČR nově registrováno celkem 46 hybridů kukuřice z toho 25 hybridů na siláž a 21 hybridů na zrno. Aktuálně je v ČR zaregistrováno celkem 345 hybridů kukuřice 15 udržovatelů.

Proseeds

V tabulkové a grafické části jsou uvedeny informace o nejvýznamnějších hospodářských a technologických vlastnostech celkově 139 hybridů kukuřice na siláž a na zrno. Uvedené hybridy jsou registrovány v ČR a jejich vlastnosti byly ověřeny Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v rámci zkoušek užitné hodnoty dle zákona č. 219/2003 Sb. Veškeré informace o jejich vlastnostech jsou souhrnným výsledkem reakcí za ročníky 2020 -2021.

Kvalitativní parametry silážních hybridů

U hybridů na siláž jsou vedle výnosových ukazatelů k dispozici i hodnocení kvalitativních parametrů při využití blízké infračervené spektroskopie (NIRS) a to obsah škrobu, ukazatele stravitelnosti organické hmoty ELOS (de Boever), IVDOM (Tilley a Terry) a DCS (Andrieu a Aufrére) a také výpočet obsahu energie NEL a stravitelnosti vlákniny DINAG (INRA).

Silážní hybridy pro produkci biomasy na výrobu bioplynu

Hodnocení specifických vlastností hybridů významných pro výrobu bioplynu se v rámci odrůdových registračních zkoušek dosud neprovádí. ÚKZÚZ ověřuje možnost zavést výpočet výnosu bioplynu ze stávajících dostupných kvalitativních parametrů.

Popisy nově registrovaných hybridů

Altasio

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti 230 S).

Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn nízký až středně vysoký, typ zrna tvrdý.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost ELOS středně vysoká, stravitelnost IVDOM středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO (ZVO) řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: KXB9315

Udržovatel: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Antigone

Tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti 240 S). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost ELOS středně vysoká, stravitelnost IVDOM středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: ESZ20215

Udržovatel: Lidea France SAS

Arcadio

Dvouliniový (Sc), středně pozdní hybrid (číslo ranosti cca 360 Z). Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné.

Předběžné označení odrůdy: SL48402

Udržovatel: SAATBAU LINZ eGen

Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

DKC3027

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 220 Z). Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO řepařské.

Předběžné označení odrůdy: EV3077

Udržovatel: Monsanto Technology LLC

Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

DKC3527

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 260 Z). Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: EV3511

Udržovatel: Monsanto Technology LLC

Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

DKC3539

Tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti 260 Z). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: EV3405

Udržovatel: Monsanto Technology LLC

Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

DKC3724

Dvouliniový (Sc), raný až středně raný hybrid (číslo ranosti 260 S). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký až velmi vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost ELOS nízká, stravitelnost IVDOM nízká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: EV3734

Udržovatel: Monsanto Technology LLC

Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

ES Myrdal

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 190 S). Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn střední, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty nízký až středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty nízký, obsah škrobu středně vysoký až vysoký, stravitelnost ELOS nízká až středně vysoká, stravitelnost IVDOM středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: ESZ9001

Udržovatel: Lidea France SAS

ES Submarine

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti 230 Z). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn střední až vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO řepařské.

Předběžné označení odrůdy: ESZ9110

Udržovatel: Lidea France SAS

Fieldplayer

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 230 S). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn střední až vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký až velmi vysoký, výnos celkové zelené hmoty velmi vysoký, obsah škrobu velmi nízký až nízký, stravitelnost ELOS nízká až středně vysoká, stravitelnost IVDOM nízká až středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO bramborářské a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: ESZ9103

Udržovatel: Lidea France SAS

Glutexo

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 280 Z). Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: Glutexo

Udržovatel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH

Zástupce v ČR: AIC Seeds GmbH

Honoreen

Tříliniový (Tc), středně pozdní hybrid (číslo ranosti 330 S). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko až velmi vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý.

Výnos celkové suché hmoty vysoký až velmi vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký až velmi vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost ELOS nízká až středně vysoká, stravitelnost IVDOM nízká až středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: LZM370/49

Udržovatel: Limagrain Europe

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Impaktit

Tříliniový (Tc), středně raný hybrid (číslo ranosti 280 S). Rostliny středně vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu nízký až středně vysoký, stravitelnost ELOS středně vysoká, stravitelnost IVDOM středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: ESZ20314

Udržovatel: Lidea France SAS

Kristallo

Dvouliniový (Sc), velmi raný až raný hybrid (číslo ranosti 240 S). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn střední, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty velmi vysoký, obsah škrobu velmi nízký až nízký, stravitelnost ELOS nízká, stravitelnost IVDOM nízká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: SL17131

Udržovatel: SAATBAU LINZ eGen

Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

KWS Continuo

Dvouliniový (Sc), raný až středně raný hybrid (číslo ranosti cca 310 Z). Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: KXB9434

Udržovatel: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o.

KWS Granturismo

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 220 S). Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký až velmi vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost ELOS vysoká, stravitelnost IVDOM středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: KXB9317

Udržovatel: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o.

KWS Inteligens

Dvouliniový (Sc), středně pozdní hybrid (číslo ranosti 350 S). Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty velmi vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost ELOS velmi vysoká, stravitelnost IVDOM vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: KXB8383

Udržovatel: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o.

KWS Monumento

Tříliniový (Tc), středně raný hybrid (číslo ranosti 280 S).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko až velmi vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty nízký až středně vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost ELOS vysoká, stravitelnost IVDOM vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: KXC0341

Udržovatel: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o.

KWS Rolando

Dvouliniový (Sc), raný až středně raný hybrid (číslo ranosti 290 Z). Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: KXB9366

Udržovatel: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o.

KWS Selestino

Dvouliniový (Sc), raný až středně raný hybrid (číslo ranosti cca 320 Z). Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: KXB9355

Udržovatel: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o.

KWS Servalo

Tříliniový (Tc), raný až středně raný hybrid (číslo ranosti cca 270 S). Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ až mezityp, mezityp až koňský zub.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty nízký, obsah škrobu vysoký až velmi vysoký, stravitelnost ELOS velmi vysoká, stravitelnost IVDOM vysoká až velmi vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: KXC0203

Udržovatel: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o.

LG31240

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 260 Z).

Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: LZM269/52

Udržovatel: Limagrain Europe

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

LG31265

Tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti cca 250 S). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost ELOS středně vysoká, stravitelnost IVDOM středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: LZM269/49

Udržovatel: Limagrain Europe

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

LID3130C

Tříliniový (Tc), raný až středně raný hybrid (číslo ranosti cca 300 Z). Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: ESZ20316

Udržovatel: Lidea France SAS

Meteor

Tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti 250 S). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký až vysoký, obsah škrobu nízký až středně vysoký, stravitelnost ELOS nízká až středně vysoká, stravitelnost IVDOM nízká až středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: EV3294

Udržovatel: Monsanto Technology LLC

Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

Milandro

Tříliniový (Tc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 220 S). Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost ELOS vysoká, stravitelnost IVDOM středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské až bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: KXC0326

Udržovatel: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o.

P8240

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti 250 S). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost ELOS nízká, stravitelnost IVDOM nízká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: X85N983

Udržovatel: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH

Zástupce v ČR: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, org. sl.

P8683

Dvouliniový (Sc), raný až středně raný hybrid (číslo ranosti cca 260 S). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty velmi vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost ELOS nízká, stravitelnost IVDOM nízká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: X85N988

Udržovatel: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH

Zástupce v ČR: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, org. sl.

P8904

Dvouliniový (Sc), raný až středně raný hybrid (číslo ranosti 310 Z).

Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: X90N386

Udržovatel: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH

Zástupce v ČR: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, org. sl.

P9985

Dvouliniový (Sc), středně pozdní hybrid (číslo ranosti 380 Z). Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné.

Předběžné označení odrůdy: X00N554

Udržovatel: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH

Zástupce v ČR: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, org. sl.

RGT Auxxence

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti 250 S). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu velmi nízký, stravitelnost ELOS středně vysoká až vysoká, stravitelnost IVDOM vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: RH19009

Udržovatel: RAGT 2n

Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

RGT Azalexx

Dvouliniový (Sc), středně raný až středně pozdní hybrid (číslo ranosti cca 330 Z). Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: RH19031

Udržovatel: RAGT 2n

Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

RGT Frixxby

Dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 320 Z). Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: RH19023

Udržovatel: RAGT 2n

Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

RGT Lexxagri

Dvouliniový (Sc), středně raný až středně pozdní hybrid (číslo ranosti 340 Z).

Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: RH19024

Udržovatel: RAGT 2n

Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

RGT Lexxypol

Dvouliniový (Sc), středně pozdní hybrid (číslo ranosti cca 380 Z).

Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné.

Předběžné označení odrůdy: RH19030

Udržovatel: RAGT 2n

Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

RGT Xxaver

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti 220 S). Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu nízký až středně vysoký, stravitelnost ELOS nízká, stravitelnost IVDOM nízká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: RH20057

Udržovatel: RAGT 2n

Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

RGT Zanetixx Duo

Dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti 310 Z). Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký. Cycloxydim tolerantní verze RGT Zanetixx

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: RH19032

Udržovatel: RAGT 2n

Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Rosaleen

Tříliniový (Tc), středně raný hybrid (číslo ranosti 290 S). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko až velmi vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký až vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost ELOS nízká až středně vysoká, stravitelnost IVDOM nízká až středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: LZM370/45

Udržovatel: Limagrain Europe

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Rostello

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 250 Z). Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: SL19639

Udržovatel: SAATBAU LINZ eGen

Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Silvio

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti 230 S). Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký až velmi vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost ELOS vysoká, stravitelnost IVDOM středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: KXC0311

Udržovatel: KWS SAAT SE, Německo

Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o.

Sumumba

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 280 Z). Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ až mezityp.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: Sumumba

Udržovatel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH

Zástupce v ČR: AIC Seeds GmbH

Sunbird

Tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti 260 Z). Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: ESZ 20207

Udržovatel: Lidea France SAS

Zástupce v ČR: Lidea France SAS

SY Amfora

Dvouliniový (Sc), raný až středně raný hybrid (číslo ranosti 260 S). Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý.

Výnos celkové suché hmoty nízký až středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký až vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost ELOS vysoká až velmi vysoká, stravitelnost IVDOM vysoká až velmi vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: SA2178

Udržovatel: Syngenta France SAS

Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.

SY Invictus

Dvouliniový (Sc), velmi raný až raný hybrid (číslo ranosti 240 S). Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký až velmi vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost ELOS vysoká, stravitelnost IVDOM vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO řepařské a bramborářské.

Předběžné označení odrůdy: SA1228

Předběžné označení odrůdy: Syngenta France SAS

Udržovatel: Syngenta Czech s.r.o.

Tondo

Tříliniový (Tc), středně raný hybrid (číslo ranosti 280 S). Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn malý až středně vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost ELOS středně vysoká, stravitelnost IVDOM středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: KXC0344

Udržovatel: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o.

Victoreen

Tříliniový (Tc), středně pozdní hybrid (číslo ranosti 330 S). Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost ELOS vysoká, stravitelnost IVDOM vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v ZVO kukuřičné a řepařské.

Předběžné označení odrůdy: LZM370/46

Udržovatel: Limagrain Europe

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Související články

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 144x

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 169x

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 220x

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 335x

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 5895x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail