BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

31. 01. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 322x

Po sklizni 2021 bylo zaregistrováno devět nových sladovnických odrůd jarního ječmene. Z toho dvě odrůdy jsou doporučené pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“.

Varistar

Evgenia

Sladovnická středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké až vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene a komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení spálou ječmene a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti velmi vysoký, v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,8 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti, vysokého výnosu předního zrna v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a bramborářské oblasti a výběrové sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: SC 128-4I

Udržovatel: SECOBRA Recherches, Francie

Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.


Fangio CPG

Sladovnická středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké až vysoké, odrůda středně až méně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké až velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Středně odolná proti napadení padlím ječmene na listu, hnědou rzivostí ječmene, komplexem listových skvrnitostí a růžověním klasů ječmene, odolná proti napadení spálou ječmene.

Výnos předního zrna v ošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti velmi vysoký, v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti vysoký, v obou variantách pěstování v kukuřičné oblasti a v neošetřené variantě v bramborářské oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 5,0 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti, vysokého výnosu předního zrna v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: SC 9447 S2

Udržovatel: SECOBRA Recherches, Francie

Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.


Guzel CPG

Sladovnická středně raná až raná odrůda. Rostliny středně vysoké až vysoké, odrůda středně až méně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, komplexem listových skvrnitostí, spálou ječmene a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a bramborářské oblasti a v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské velmi vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v ošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 4,6 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a bramborářské oblasti a v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: SC 3523 U2

Udržovatel: SECOBRA Recherches, Francie

Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.


LG Flamenco CPG

Sladovnická středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké až nízké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná až odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu a spálou ječmene, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, komplexem listových skvrnitostí a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti velmi vysoký, v ošetřené variantě v kukuřičné oblasti vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,3 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti, vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a výběrové sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: LGBN16509-4

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.


LG Lodestar CPG

Sladovnická polopozdní až pozdní odrůda. Rostliny středně vysoké, odrůda středně až méně odolná proti poléhání, středně odolná až odolná proti lámání stébla. Zrno malé, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, komplexem listových skvrnitostí, spálou ječmene a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký, v ošetřené variantě v kukuřičné oblasti a v neošetřené variantě v řepařsko-obilnářské oblasti středně vysoký, v ošetřené variantě v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti nízký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,2 bodu. Odrůda vykazuje nízkou až nulovou aktivitu lipoxygenázy (LOX.).

Užitná hodnota je dána kombinací vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti, výběrové sladovnické jakosti a nízké až nulové aktivity lipoxygenázy.

Předběžné označení odrůdy: LG Lodestar

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.


LG Sedlak CPA

Sladovnická středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké až vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, odolná proti lámání stébla. Zrno velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, komplexem listových skvrnitostí a růžověním klasů ječmene, středně odolná až odolná proti napadení spálou ječmene.

Výnos předního zrna v obou variantách pěstování v kukuřičné oblasti a v neošetřené variantě v řepařsko-obilnářské oblasti vysoký, v ošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a v obou variantách pěstování v bramborářské oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 3,9 bodu. Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“.

Užitná hodnota je dána kombinací vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a v obou variantách pěstování v kukuřičné oblasti a sladovnické jakosti vyhovující požadavkům pro výrobu piva s CHZO „České pivo“.

Předběžné označení odrůdy: LGBHE4303

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.


LG Slovan CPA

Sladovnická středně raná až polopozdní odrůda. Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná až odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene a spálou ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v neošetřené variantě v řepařsko-obilnářské oblasti vysoký, v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v ošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti středně vysoký, v obou variantách pěstování v bramborářské oblasti nízký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 5,4 bodu. Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“.

Užitná hodnota je dána kombinací vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v neošetřené variantě v řepařsko-obilnářské oblasti, střední odolnosti až odolnosti proti napadení hnědou rzivostí ječmene a sladovnické jakosti vyhovující požadavkům pro výrobu piva s CHZO „České pivo“.

Předběžné označení odrůdy: LGBHE4059

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.


Schiwago CPG

Sladovnická středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, komplexem listových skvrnitostí, spálou ječmene a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování řepařsko-obilnářské a v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký, v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v ošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti středně vysoký až vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a bramborářské oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 5,0 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací vysokého až velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti a sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: NORD 17/2610

Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.


SY Solar CPG

Sladovnická středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, komplexem listových skvrnitostí, spálou ječmene a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký, v obou variantách pěstování v kukuřičné a řepařsko-obilnářské oblasti a v ošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,6 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací vysokého až velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti, vysokého výnosu zrna v obou variantách pěstování v kukuřičné a řepařsko-obilnářské oblasti a v ošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti a výběrové sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: SY 417021

Udržovatel: Syngenta Participations AG, Švýcarsko

Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.


Vysvětlivky:
CPA
podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)
CPG udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

Související články

Tvorba pšenice odolné změnám klimatu

29. 03. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 81x

Inokulace a fungicidní ošetření osiva sóji

22. 03. 2023 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 221x

Seznam doporučených odrůd sóje, 2023

03. 03. 2023 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 520x

Seznam doporučených odrůd hrachu, 2023

27. 02. 2023 Ing. František Vytiska, Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 271x

LG Belcanto - o 11 % vyšší výnos jen volbou odrůdy

27. 02. 2023 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 154x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail