BASF
BASF
BASF

AGRA

Obilniny společnosti LIDEA - zkušenosti z praxe

09. 10. 2021 Ing. Vladimír Marek; LIDEA - CAUSSADE SEMENCES s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 575x

Podzim 2020 byl pro setí obilnin na většině území ČR problematický díky častým a intenzivním srážkám. Pšenice byly zasety často pozdě do mokré půdy. Problematické setí se projevuje na porostech až do současnosti, mnoho ploch se ale výrazně zlepšilo. Lépe jsou na tom lehčí půdy a některé odrůdy snáší zamokření lépe než jiné. To je současný stav. V tomto článku se zaměříme hlavně na zkušenosti z našich polí, pochválíme to, co si chválu zaslouží a upozorníme na co je třeba si dát pozor.

Proseeds

Somtuoso CS - novinka

Výnosná, středně raná, kratší (85 cm), osinatá, C.

Tato raná osinatá odrůda s parametry krmné pšenice vyniká skvělým zdravotní stavem, zejména co se týká chorob listů a fuzarióz. Proto dobře snáší setí po obilninách i kukuřici. Má dobré přezimování i reakci na sucho.

Patří k pšenicím, kterými můžeme zahájit podzimní setí, zároveň snáší i výsev v druhé polovině října. Platí zde možnost snížené nebo doporučené dávky morforegulátoru.

Loni zaseté porosty vypadají poměrně dobře i na těžkých půdách, které byly v době setí silně zamokřené a s přihlédnutím k výsledkům v pokusech předpokládáme, že z hlediska půd se jedná o mimořádně plastickou odrůdu. Na podzim porosty rychle odnožovaly a v současné době po spočítání výnosotvorných ukazatelů slibují dobrý výnos.

Socade CS - novinka

Výnosná, středně raná až polopozdní, bez osin, kratší (83 cm), A.

Druhou novinkou v letošním roce je Socade CS. Jedná se o neosinatou nízkou pšenici s pekařskou jakostí A. Je kompenzační až klasový typ se střední až vyšší odnožovací schopností. Vyniká komplexně dobrým zdravotním stavem a dobrou zimuvzdorností. Tato pšenice nahrazuje naši dosud pěstovanou odrůdu Sosthene. Morforegulátor aplikujeme ve snížené nebo doporučené dávce. V praxi vidíme u Socade velmi dobrý zdravotní stav a vysoký výnos napříč celou ČR. Umí si podržet potravinářskou kvalitu i při opožděné sklizni, kdy přes zralé klasy přejde déšť.

V současnosti slibují porosty Socade v ČR dobrý výnos.

Sofru CS - nejpěstovanější odrůda

Velmi výnosná, velmi raná, osinatá, krátká (78 cm), A/B.

Je naší nejrozšířenější pšenicí. Pěstitelé ocení zejména ranost a stabilní vysoký výnos této odrůdy, který v řadě případů láme místní rekordy. Sofru se prodává „ze souseda na souseda“. Na přehlídkách odrůd na polních dnech většinou nové pěstitele nepřiláká, ale vlna zájmu se vždy zvedne po sklizni, kdy se zváží sklizená úroda. V tuto dobu bývá osivo často vyprodáno, proto je zapotřebí myslet na objednání včas. Důležité je ale zmínit, že na oblibě si získávala v letech, kdy nás trápilo sucho. Ale překvapivě i v loňském roce, kdy pšenice nedostatkem vláhy netrpěly, ukázala Sofru, že i ve vláhově příznivém období umí udělat nejlepší výnosy u mnoha pěstitelů. Těší nás a vážíme si toho, že se rozrůstá skupina zemědělců, kteří díky zkušenostem z minulých let sejí Sofru na 100 % svých ploch pšenice.

Patří k osinatým odrůdám, proto se pěstuje často i tam, kde pšenici ničí černá zvěř. Divoká prasata osinaté odrůdy nepreferují a pokud mají na výběr, raději volí odrůdy, které osiny nemají. Zároveň díky tomu, že patří k nízkým odrůdám, nenaleznou v porostu kryt. To oceňují myslivci, kteří v takto nízké pšenici mohou prasata pohodlně střílet z posedů.

Protože Sofru patří k nejranějším pšenicím na trhu, v polohách nad 400 m n. m. musíme setí odložit, nejlépe na konec září až říjen. Důvodem jsou pozdní jarní mrazy, které mohou nejranějším odrůdám ve vyšším vegetačním stupni poškodit vyvíjející se klas. Pozdní termíny setí snáší velmi dobře. Stejně tak dobře přezimuje. Za dobu, kdy se pěstuje na velkých plochách, prošla úspěšně zkouškou holomrazů i pod -20 °C.

Regulaci porostu na jaře můžeme úplně vynechat. Na úrodném poli, kde je dobře nahnojeno a srážky jsou příznivé, můžeme regulovat sníženou dávkou.

Čemu je zapotřebí věnovat pozornost na jaře je termín ošetření fungicidem. Při zvýšeném tlaku houbových chorob hrozí, že do velmi rané Sofru ošetříme pozdě. Dobrým preventivním opatřením je moření osiva Systivou. Ostatní pěstované odrůdy se ošetřují zpravidla o více než týden později. V ČR se převážně sklízí v potravinářské kvalitě.

Solindo CS

Velmi výnosná, poloraná, osinatá, kratší (86 cm), B.

Také Solindo CS patří k velmi výnosným a nepoléhavým pšenicím, ale morforegulaci už doporučujeme ve snížené anebo doporučené dávce dle ročníku a daného pozemku. Na polních dnech často zaujme svým vzhledem. Dobře snáší brzké termíny setí, ale nemusíme se obávat výsevu až do 2. pol. října. Ohledně divokých prasat u něj platí to samé jako u Sofru, jen je trochu vyšší a oni už v něm nachází částečný úkryt. Zaujme dobrou odnožovací schopností, kdy na podzim rychle zaplní pole. V praxi patří k zdravým pšenicím. Při sklizni nejčastěji dosahuje potravinářské kvality. Z dosavadních zkušeností můžeme říci, že kdo loni Solindo sklidil, opět ho zasel a většinou na větší ploše.

Související články

Seznam doporučených odrůd ječmene ozimého, 2022

17. 08. 2022 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 90x

Řepka olejka ozimá - novinky pro zásev 2022

11. 08. 2022 Ing. Petr Zehnálek; ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou Osivo a sadba Zobrazeno 223x

Odrůda, která poráží hybridy

07. 08. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 175x

Čtrnáct tun z hektaru i bez ošetření

06. 08. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 223x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail