BASF
BASF
BASF

AGRA

Odrůda, která šlape i v sušších oblastech

18. 09. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 143x

Odrůda LG Keramik byla registrována ÚKZÚZ zejména díky velmi vysokému výnosu zrna v kombinaci s velmi dobrou potravinářskou jakostí. Na Slovensku absolvovala zatím velmi úspěšně dva roky ŠOS ÚKSÚP a na jaře 2023 očekáváme registraci v SR. Jedná se o středně ranou, plastickou a intenzivní odrůdu vhodnou do všech výrobních oblastí, která je velkým přínosem i pro pěstitele v teplejších a sušších oblastech. Vynikající výnos potvrzují i pokusy a výsledky běžného pěstování z loňského roku.

Proseeds

LG Keramik je velmi výnosná potravinářská odrůda (Polní den Hrubčice, 2022)
LG Keramik je velmi výnosná potravinářská odrůda (Polní den Hrubčice, 2022)

LG Keramik se raností velmi přibližuje ranému sortimentu. V metání je pouze o dva dny pozdnější než kontrolní odrůda Bohemia. Předností odrůdy je velmi dobrý zdravotní stav listů a vysoká mrazuvzdornost, která je na úrovni 70 % v testech ÚKZÚZ.

Výborný výnos a kvalita

LG Keramik je velmi výnosná odrůda, která v průběhu tříletého zkoušení ÚKZÚZ splnila kvalitu A ve všech hlavních výkupních parametrech potravinářské pšenice. Dosahuje objemové hmotnosti a čísla poklesu na úrovni elitních pšenic. Obsah dusíkatých látek a hodnota Zelenyho testu definují jednoznačné „Áčko“.

Vysoký výnos a výbornou potravinářskou kvalitu potvrdily výsledky ÚKZÚZ i kvalitativní rozbory zrna z demonstračních pokusů sklizených v loňském roce (tab. 1).

V Kroměříži 14 t/ha dva roky po sobě

Výborné výsledky potvrdil LG Keramik v Kroměříži. Porovnání výnosů v roce 2020 a 2021 je uvedeno v tabulce 2. Vynikající výnos potvrdil i výsledek 14,18 t/ha, kterého LG Keramik dosáhl také v Mezinárodní soutěži pěstebních technologií Kroměříž 2021 v soutěžní variantě č. 15 firmy Zetaspol, s.r.o.

Jak pěstovat LG Keramik?

Tato středně raná odrůda je vhodná do všech pěstebních oblastí, včetně teplejších a sušších. V pokusech i na běžných plochách prokázal velmi dobrý zdravotní stav během celé vegetace a vysokou odolnost proti poléhání. Při intenzivním pěstování doporučujeme aplikaci jednoho fungicidu na list a kvalitní ošetření do klasu.

Během sloupkování je dobré provést zpevnění a zkrácení stébla morforegulátorem růstu. Odrůda dobře odnožuje, optimální hustota porostu je cca 650 klasů/m2. Při dodržení správných agrotechnických opatření je možné ji pěstovat i po obilnině.

Proč zvolit LG Keramik?

Hlavním důvodem, proč zvolit LG Keramik, je velmi vysoký výnos, plasticita a velmi dobrá potravinářská kvalita. Nejlepších výnosů dosahuje po zlepšující předplodině. Dosahuje vysokého obsahu NL, vysokého a stabilního ČP (dobrá odolnost porůstání zrna) a vysoké hodnoty ZT. Zároveň nabízí vysokou odolnost vůči všem listovým chorobám. Celkově má velmi dobré pěstitelské vlastnosti. Bez nadsázky platí: „Chcete-li jistý zisk, nasejte si LG Keramik“.

Graf 1: Výnos zrna LG Keramik v pokusech ÚKZÚZ
Graf 1: Výnos zrna LG Keramik v pokusech ÚKZÚZ

Tab. 1: Kvalitativní parametry zrna odrůdy LG Keramik v různých sledováních

 

OH
(g/l)

NL
(%)

ČP
(s)

ZT
(ml)

Registrace ÚKZÚZ 1

797

13,8

395

57

SDO 2021 2

798

13,6

376

57

Demo pokus Hrubčice 3

808

13,8

317

59

LG Keramik dosahuje výborné kvality A ve všech výkupních parametrech potravinářské pšenice.

Zdroj: 1ÚKZÚZ, ČR, Rozhodnutí o registraci 2020, průměr let 2017–2019; 2SDO ÚKZÚZ 2021, průměr let 2017–2020; 3Demonstrační pokus Hrubčice 2021, okres Prostějov (ČR).

Tab. 2: Výnos zrna odrůdy LG Keramik v Kroměříži v roce 2020 a 2021

Varianta

Výnos zrna

t/ha

%

2020

Vysoká intenzita

14,04

113

Vysoká intenzita s biologickou ochranou

13,92

119

2021

Vysoká intenzita

13,95

108

Vysoká intenzita s biologickou ochranou

14,10

109

Soutěž pěstebních technologií*

14,18

103

Zdroj: Kroměříž, polní pokusy firmy Agrotest fyto, s.r.o. 2020 a 2021; rel. výnos je vztažen k průměru 112, resp. 125 hodnocených variant v pokusu v dané intenzitě ošetření a daném ročníku; *Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin Kroměříž 2021

Tab. 3: Výnos zrna odrůdy LG Keramik v polních odrůdových pokusech (2021)

Lokalita (okres) - pořadí

Výnos zrna

t/ha

%

Kroměříž - soutěž (KM)

14,18

103 %

Kroměříž - demo (KM)

14,10

109 %

Lukavec (PE)

14,00

106 %

Hrubčice (PV) - 2. místo

13,61

106 %

Humpolec (PE)

13,13

106 %

Kujavy BASF (NJ) - 1. místo

12,24

109 %

Hněvčeves (HK) - 1. místo

12,06

115 %

Kluky u písku (PI)

11,85

122 %

Ditana (OL)

11,48

106 %

AGRO Bystřice (JC) - 1. místo

10,79

111 %

Ivanovice na Hané (VY)

10,71

103 %

INTEC Agro (UH) - 3. místo

10,68

108 %

Zaloňov (NA)

9,92

104 %

J a J Chroust (PY) - 1. místo

9,78

111 %

Skalička (PR)

9,54

107 %

EMPRESA, s.r.o. (OP)

9,40

105 %

Tab. 4: Odolnost chorobám a hlavní agronomické vlastnosti odrůdy LG Keramik

Padlí pšenice

Komplex listových skvrnitostí

Rez pšeničná

Rez plevová

Fuzariózy klasů

Polehání před sklizní

HTZ

Délka rostlin

list

klas

9–1

g

cm

7

7,5

7

7

9

5,5

7

42

91

Související články

Rok 2022 přináší dva nové ozimé ječmeny

24. 09. 2022 Ing. Marcela Shejbalová; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 98x

Crossway - kvalita A se špičkovým výnosem

18. 09. 2022 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 114x

Porovnání metod zjišťování vitality osiva sóji

08. 09. 2022 Ing. Pavel Procházka Ph.D., Ing. Antonín Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 188x

Nejnovější pšenice RAGT v roce 2022

04. 09. 2022 Ing. Petr Shejbal, Ing. Pavel Stehlík, Ing. Marcela Shejbalová; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 245x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail