Chemap Agro s.r.o.

Odrůdy hrachu polního, sóje a lupiny úzkolisté pro jarní zásev 2021

01. 03. 2021 Ing. Tomáš Mezlík; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 405x

Každoročně se mění a rozšiřuje odrůdová skladba odrůd, jejichž osivo je nabízeno pěstitelům a jinak tomu není ani u luskovin. Usnadnit orientaci uživatelům v širokém sortimentu nabízených odrůd má mimo jiné publikovaný Přehled odrůd lupiny úzkolisté a Seznam doporučených odrůd hrachu a sóje, které ÚKZÚZ vydává ve spolupráci s Komisí pro doporučování odrůd hrachu polního a sóje.

K dispozici jsou tak každoročně aktualizované nezávislé a objektivní informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební podmínky v České republice. Předkládané výsledky vychází z víceletých výsledků zkoušení užitné hodnoty (2017–20) perspektivních odrůd, které vykázaly velmi dobré výsledky v poměrně husté síti zkušebních stanic ÚKZÚZ a stanic spolupracujících organizací pokrývající významné pěstitelské oblasti.

Seznam doporučených odrůd hrachu polního

V současné době je ve Společném katalogu odrůd zapsáno kolem 400 odrůd hrachu polního, jejichž osivo může být množeno a obchodováno v rámci celé Evropské unie, v ČR je z tohoto počtu registrováno a v půdně klimatických podmínkách ČR prověřeno 29 odrůd. Seznam doporučených odrůd pro zásev 2021 obsahuje popisy 14 semi-leafless odrůd, z čehož je 12 žlutosemenných a 2 odrůdy zelenosemenné.


Abarth CPG doporučená

Poloraná žlutosemenná odrůda, semeno oválného tvaru.

Přednosti: Odolnost proti napadení padlím hrachu.

Pěstitelská rizika: Nízký výnos semene, nízký obsah dusíkatých látek.

Udržovatel: Limagrain Europe, Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Registrace: 2013


Astronaute CPG doporučená

Poloraná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Vysoký výnos semene v první i druhé zkušební oblasti.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: RAGT 2n, Francie

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Registrace: 2014


Audit CPG doporučená

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno oválného tvaru.

Přednosti: Středně vysoký až vysoký obsah dusíkatých látek, odolnost proti komplexu viróz.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Limagrain Nederland B.V., Nizozemsko

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Registrace: 2010


Avatar CPG doporučená

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Rychlost počátečního růstu, velmi nízká aktivita trypsin-inhibitoru.

Pěstitelská rizika: Střední až menší odolnost proti poléhání před sklizní.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2018


Boxer CPG doporučená

Poloraná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Středně vysoká odolnost proti poléhání před sklizní, středně vysoký až vysoký obsah dusíkatých látek.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Limagrain Europe, Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Registrace: 2015


Eso CPG doporučená

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno oválného tvaru.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2012


Gambit PO doporučená

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno oválného tvaru.

Přednosti: Velmi nízká aktivita trypsin-inhibitoru, odolnost proti komplexu viróz.

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání před sklizní.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2011


Impuls CPG doporučená

Středně raná zelenosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Rychlost počátečního růstu, vysoká odolnost proti napadení komplexem kořenových chorob.

Pěstitelská rizika: Nízký výnos semene.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2014


Kingfisher CPG ostatní

Středně raná zelenosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Zelenosemenná odrůda s vysokou barevnou vyrovnaností semene, středně vysoká odolnost proti poléhání před sklizní, velmi nízká aktivita trypsin-inhibitoru.

Pěstitelská rizika: Nízký výnos semene, nízký obsah a výnos dusíkatých látek, střední až menší odolnost proti komplexu viróz.

Udržovatel: LimagrainEurope, Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Registrace: 2018


LG Aspen CPG ostatní

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Pěstitelská rizika: Nízký výnos semene, střední až menší odolnost proti komplexu viróz.

Udržovatel: Limagrain Europe, Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Registrace: 2018


Lump CPG doporučená

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Vysoký výnos semene v první i ve druhé zkušební oblasti.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2016


Salamanca CPG doporučená

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno oválného tvaru.

Přednosti: Středně vysoká odolnost proti poléhání před sklizní.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Německo

Zástupcev ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Registrace: 2011


Saxon PO doporučená

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Vysoký výnos semene ve druhé zkušební oblasti.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2019


Trendy CPG doporučená

Poloraná žlutosemenná odrůda, semeno oválného tvaru.

Přednosti: Vysoký výnos semene ve druhé zkušební oblasti.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2016


Významné hospodářské vlastnosti odrůd hrachu polního jarního (ÚKZÚZ, 2017–20)
Významné hospodářské vlastnosti odrůd hrachu polního jarního (ÚKZÚZ, 2017–20)


Seznam doporučených odrůd sóje

V současné době je ve Společném katalogu odrůd zapsáno kolem 550 odrůd sóje, jejichž osivo může být množeno a obchodováno v rámci celé Evropské unie, v ČR je z tohoto počtu registrováno a v půdně klimatických podmínkách ČR prověřeno 19 odrůd.

Seznam doporučených odrůd pro zásev 2021 obsahuje popisy 15 odrůd. Nově registrované odrůdy Marzena, Aurelina a Hana jsou uvedeny jako předběžně doporučené.


Albiensis raná, doporučená

Raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká, barva pupku semene žlutá.

Přednosti: Vysoký výnos semene, výška nasazení prvního lusku.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Semences Prograin Inc., Kanada

Zástupce v ČR: Prograin ZIA, s.r.o.

Registrace: 2018


Ambella CPG velmi raná, doporučená

Velmi raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny nízké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene tmavě hnědá.

Přednosti: Ranost.

Pěstitelská rizika: Výška nasazení prvního lusku.

Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko

Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Registrace: 2019


Aurelina CPG raná, předběžné doporučená

Raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek šedě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene žlutá.

Přednosti: Středně vysoký až vysoký obsah a výnos dusíkatých látek.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko

Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Registrace: 2020


Bettina CPG raná aź středně raná, doporučená

Raná až středně raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene hnědá.

Přednosti: Vysoký výnos semene.

Pěstitelská rizika: Středně vysoký až nízký obsah dusíkatých látek.

Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko

Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Registrace: 2018


Brunensis raná, doporučená

Raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene žlutá.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Semences Prograin Inc., Kanada

Zástupce v ČR: Prograin ZIA, s.r.o.

Registrace: 2010


Coraline CPG raná až středně raná, doporučená

Raná až středně raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké až vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až nízká, barva pupku semene hnědá.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Delley Semences et Plantes SA, Švýcarsko

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Registrace: 2018


Hana raná až středně raná, předběžné doporučená

Raná až středně raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene žlutá.

Přednosti: Středně vysoký až vysoký obsah a vysoký výnos dusíkatých látek, odolnost proti poláhání.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Semences Prograin Inc., Kanada

Zástupce v ČR: Prograin ZIA, s.r.o.

Registrace: 2020


Kofu raná, doporučená

Raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene žlutá.

Přednosti: Vysoký výnos semene.

Pěstitelská rizika: Středně vysoký až nízký obsah dusíkatých látek.

Udržovatel: Semences Prograin Inc., Kanada

Zástupce v ČR: Prograin ZIA, s.r.o.

Registrace: 2015


Korus raná, doporučená

Raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene šedá.

Přednosti: Odolnost proti poléhání, vysoký obsah dusíkatých látek.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Semences Prograin Inc., Kanada

Zástupce v ČR: Prograin ZIA, s.r.o.

Registrace: 2012


Mayrika velmi raná, doporučená

Velmi raná, bíle kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek šedě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen nízká, barva pupku semene žlutá.

Přednosti: Ranost, výška nasazení prvního lusku.

Pěstitelská rizika: Středně vysoký až nízký obsah dusíkatých látek.

Udržovatel: Prograin ZIA, s.r.o.

Registrace: 2018


Marzena velmi raná, předběžné doporučená

Velmi raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen nízká až středně vysoká, barva pupku semene žlutá.

Přednosti: Ranost, odolnost proti poléhání.

Pěstitelská rizika: Středně vysoký až nízký obsah dusíkatých látek.

Udržovatel: Semences Prograin Inc., Kanada

Registrace: 2020


Moravians raná, doporučená

Raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká, barva pupku semene žlutá.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Prograin ZIA, s.r.o.

Registrace: 2008


Naya středně raná, doporučená

Středně raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká, barva pupku semene žlutá.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Semences Prograin Inc., Kanada

Zástupce v ČR: Prograin ZIA, s.r.o.

Registrace: 2010


Silesia raná, doporučená

Raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká, barva pupku semene žlutá.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Prograin ZIA, s.r.o.

Registrace: 2009


Tertia středně raná, doporučená

Raná až středně raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene žlutá.

Přednosti: Vysoký výnos semene, středně vysoký až vysoký výnos dusíkatých látek.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Semences Prograin Inc., Kanada

Zástupce v ČR: Prograin ZIA, s.r.o.

Registrace: 2018


Významné hospodářské vlastnosti odrůd sóje (ÚKZÚZ, 2017–20)
Významné hospodářské vlastnosti odrůd sóje (ÚKZÚZ, 2017–20)


Přehled odrůd lupiny úzkolisté

V současnosti jsou v ČR registrovány pouze 4 odrůdy lupiny úzkolisté. Přehled odrůd obsahuje výsledky a popisy vlastností 3 nových perspektivních odrůd registrovaných v letech 2017 a 2018.


Kurant PO

Středně raná modrokvětá odrůda. Rostliny středně vysoké, semena bílá s velmi nízkým obsahem hořkých látek, hmotnost tisíce semen středně vysoká.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Poznaňska Hodowla Roslin Sp. z o.o., Polsko

Zástupce: KLEE AGRO s.r.o.

Registrace: 2017


Tango CPG

Středně raná bělokvětá odrůda. Rostliny středně vysoké, semena béžová s velmi nízkým obsahem hořkých látek, hmotnost tisíce semen středně vysoká.

Přednosti: Vysoký výnos semene.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Poznaňska Hodowla Roslin Sp. z o.o., Polsko

Zástupce: KLEE AGRO s.r.o.

Registrace: 2017


Rumba CPG

Středně raná bělokvětá odrůda. Rostliny středně vysoké, semena bílá s velmi nízkým obsahem hořkých látek, hmotnost tisíce semen středně vysoká.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Poznaňska Hodowla Roslin Sp. z o.o., Polsko

Zástupce: KLEE AGRO s.r.o.

Registrace: 2018

PO - udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.

CPG - udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)


Významné hospodářské vlastnosti odrůd lupiny úzukolisté (2017–20)
Významné hospodářské vlastnosti odrůd lupiny úzukolisté (2017–20)

Související články

Pokroky ve šlechtění řepky ozimé LG

13. 04. 2021 Ing. Milena Mařáková, Ing. Jiří Matuš; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 164x

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

01. 04. 2021 Ing. Jaroslav Matyk, Ing. Blanka Martincová a kol.; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1556x

Genetické zdroje rostlin a informace

25. 03. 2021 RNDr. Leona Svobodová, Ph.D., Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v .i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 380x

Jakon a jeho pěstování v podmínkách České republiky

24. 03. 2021 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 489x

Bér italský

20. 03. 2021 Ing. Marek Podrábský, SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 423x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail