Chemap Agro s.r.o.

Onyx pro špičkový výnos i v roce 2021

01. 11. 2020 Ing. Martina Poláková; PRO SEEDS s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 4899x

Onyx je česká, raná, modrosemenná odrůda máku, která díky šlechtitelskému úspěchu opavských vědců přináší špičkový výnos a řadu agrotechnických předností, nezbytných pro rentabilitu pěstování máků. Onyx je první a jediná odrůda máku v historii oceněná Zlatým klasem, a to v roce 2016 na Zemi Živitelce. Odrůdu Onyx zastupuje společnost PRO SEEDS s.r.o., ta ke svým osivům nabízí i poradenství přímo na poli.

Onyx pro špičkový výnos i v roce 2021

Co dělá Onyx výjimečným?

Hlavní předností této odrůdy je její vysoký výnos, podpořený odolností proti poléhánívelmi nízkým výskytem otevřených tobolek, tzv. hleďáků.

V průběhu registrace (2014–2015) dosáhl výnos v průměru 2,24 t/ha, tedy 109% na kontrolní odrůdy a byl zaregistrován v roce 2016, ve zkráceném řízení již po dvou letech.

Stabilita porostu a odolnost proti poléhání je dána nízkým vzrůstem rostlin s relativně menšími tobolkami, což ale kompenzuje jejich vyšší počet na ploše a výborná naplněnost semeny. Podle odrůdových pokusů ÚKZÚZ je průměrný počet tobolek na rostlinu 2,3 kusů, společně s odrůdou Opex je tak nejvyšší z celého sortimentu odrůd. U máku má polehnutí zpravidla podobu vyvrácení celých rostlin, především v místech s vyšší hustotou porostu nebo půdními problémy. Logicky jsou k tomu náchylnější vyšší odrůdy s většími a těžšími tobolkami. V praxi je polehání jedním z nejvýznamnějších faktorů způsobující sklizňové ztráty. Polehlé rostliny se často vůbec nepodaří mlátičkou sklidit, jejich tobolky trpí vyšším výskytem plísní, to se pak často projeví na snížení kvality celé sklizně.

Důležitým odrůdovým znakem je střechovitý tvar bliznového terče, díky čemu voda po makovicích stéká a nedrží se v korunce, netrpí tak chorobami a černěmi. V pokusech ÚKZÚZ je Onyx opakovaně odrůdou, s nejmenší náchylností k prorůstání mycelia helmintosporiózy dovnitř tobolek. Díky své ranosti patří k prvně sklízeným mákům. Onyx je moderní a výkonná odrůda, kterou doporučujeme do všech oblastí pěstování.

Rok 2020 nebyl rozhodně zemědělsky příznivým rokem, a to ani z pohledu máku u řady významných pěstitelů v oblasti např. střední Moravy. Přesto si dovolím zavzpomínat a vyzdvihnout přednosti odrůdy Onyx. Na prvním místě je to určitě nízký vzrůst a vysoká odolnost proti poléhání, troufnu si říct, že Onyx letos nikde neležel. Díky menším makovičkám na navětveným rostlinám mnohdy lépe odolal následkům krupobití. Onyx je raná odrůda a tak šel první z pole a vyhnul se tak další vodě, která oddalovala sklizeň a zhoršovala zdravotní stav makovic.

Dáváme si záležet na poctivé výrobě osiv. Zachování odrůdových vlastností je pojištěno výrobou certifikovaného osiva přímo ze super elity od šlechtitele. Samozřejmostí je výběr vhodných a silných pozemků pro udržení biologické hodnoty osiva. V případě zájmu a dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Neváhejte a objednejte si osivo ONYXu včas.

Onyx pro špičkový výnos i v roce 2021

 -
 -
 -

Související články

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

01. 04. 2021 Ing. Jaroslav Matyk, Ing. Blanka Martincová a kol.; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1214x

Genetické zdroje rostlin a informace

25. 03. 2021 RNDr. Leona Svobodová, Ph.D., Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v .i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 325x

Jakon a jeho pěstování v podmínkách České republiky

24. 03. 2021 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 416x

Bér italský

20. 03. 2021 Ing. Marek Podrábský, SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 386x

Vývoj počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2019/20

19. 03. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 413x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail