BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

OSR Protect - exkluzivní inovace pro pěstitele řepky ozimé

03. 04. 2023 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 23252x

Pod cizojazyčnou zkratkou OSR Protect se může skrývat několik neznámých z hlediska jejího významu i názvu. OSR = „Oil seed rape“ nebo česky řepka olejka, chcete-li i jinak „Opět se radujme“ z pěstování řepky ozimé a Protect, jakožto překlad ochrany růstového a produkčního potenciálu této stále významné tržní plodiny. Jedná o inovativní směs hybridu řepky SOUFFLET SEEDS a podpůrných bobovitých, zcela vymrzajících plodin (pískavice řecké seno, jetel alexandrijský, čočka jedlá), která je namíchaná v jednom pytli pro jedno výsevní ústrojí. Jejímž úkolem je přilákat pozornost pěstitelů ve smyslu udržitelného a rentabilního pěstování.

Proseeds

Pěstitelé řepky ozimé byli nuceni za poslední sezóny přikročit k intenzivní insekticidní ochraně a vynaložit tak velké úsilí a náklady proti škůdcům při podzimní vegetaci. Jedná se o ochranu zaměřenou zejména na dřepčíky rodu Phyllotreta dřepčíka olejkového. Setí řepky s pomocnými plodinami, které maskují řepku v porostu, snižují její atraktivnost pro tyto škůdce. Je jedním z inovativních způsobu jejího pěstování. Míra napadení takto vedené řepky může být až o polovinu nižší v porovnání s konvenčními plochami.

Jetel alexandrijský i pískavice jsou pomocníci při utváření mechanické bariéry pro ochranu hostitelské rostliny řepky (pískavice navíc poskytuje repelentní účinek)
Jetel alexandrijský i pískavice jsou pomocníci při utváření mechanické bariéry pro ochranu hostitelské rostliny řepky (pískavice navíc poskytuje repelentní účinek)

Význam jednotlivých podpůrných plodin ve směsi:

Pískavice řecké seno - prokazatelné repelentní účinky odrazují škůdce, nekonkuruje řepce a zároveň obohacuje půdu o dusík.

Jetel alexandrijský - rozvinutý kořenový systém zajistí velmi dobré prokořenění, čímž podpoří lepší růst kořenů řepky i zasakování vody.

Čočka jedlá - kromě fixace dusíku pro řepku se podílí díky rychlému růstu na zapojení nižšího patra v této směsi v boji s přítomnými pleveli.

Tato diverzifikovaná směs mimo jiné podporuje i vyšší konkurenceschopnost proti vzcházejícím plevelům, přičemž podporuje tvorbu vhodné půdní struktury a představuje vhodnou variantu pro erozně ohrožené plochy.

Systém pěstování řepky OSR Protect
Systém pěstování řepky OSR Protect

Kam se systém OSR Protect hodí?

 • příliš úzký osevní postup s převahou obilnin a řepky,
 • silný tlak hmyzích škůdců v posledních letech (zejména na podzim),
 • omezená dostupnost levné a kvalitní organické hmoty,
 • vysoké ceny minerálních hnojiv – zastoupené druhy zpřístupní řepce pohotové živiny, zejména dusíku,
 • pozemky s nižší úrodností a horší rentabilitou.

Jak OSR Protect pěstovat?

 • jednoduché setí bez nutnosti vícekomorového zásobníku – setí do hloubky uložení osiva řepky,
 • termín setí 1. dekáda srpna - minimálně 8–10 dní před klasickou agrotechnickou lhůtou pro danou oblast,
 • nutná kvalitní příprava půdy pro rychlejší vzcházení bobovitých komponent,
 • herbicidní ošetření PRE i CPOST až POST nebo bez herbicidu - přípravek a dávku konzultujte přímo s našimi poradci,
 • regulace růstu a fungicidní ochrana je totožná s konvenční řepkou.
 • hnojení - na počátku vegetace, stejné jako u konvenční řepky - nesnižovat dávku, na jaře lze snížit dávku dusíku o 20–30 kg N/ha.

Tab. 1: Porovnání obsahu minerálního dusíku v půdě při různých strategiích pěstování řepky ozimé (založeno srpen 2022)


Obsah dusíku v půdě (mg/kg suš.)

Celkem

kg N/ha

N-NH4

N-NO3

celkem

Jihočeský kraj (vzorkování 2. 3. 2023)

řepka standartní technologie

4,23

9,07

13,3

53,2

OSR Protect technologie

10,6

12,78

23,38

93,52

rozdíl

6,37

3,71

10,08

40,32

Jihomoravský kraj (vzorkování 20. 2. 2023)

řepka standartní technologie

2,8

1,6

4,4

17,6

OSR Protect technologie

6,2

2,3

8,5

34

rozdíl

3,4

0,7

4,1

16,4

Zpřístupnění +16,4–40,3 kg N/ha = úspora cca 60–150 kg hnojiva (27 % N).

Pří nákupní ceně 11 500 Kč/t = nižší náklady o 690–1 725 Kč/ha (cena k 1. 2. 2023)

Alternativní směs KeepSOIL OSRPlus

Další funkční a pokročilou variantou pěstitelského využití představuje směs uzpůsobená pro technologie setí řepky do širších řádků (25–45 cm) či dvojřádků. Jedná se o směs těchto podpůrných plodin:

 • pohanka obecná - pro rychlý růst, potlačení plevelů a dobrou pokryvnost půdy i za sucha,
 • svazenka vratičolistá - pro obnovení jemné struktury půdy a protierozní efekt.
 • peluška - pro zpřístupnění K a P, poutání vzdušného N a tvorbu lehce rozložitelné biomasy,
 • vikev jarní - pro půdopokryvný efekt, potlačení plevelů a poutání vzdušného N,
 • jetel alexandrijský - plně vymrzající druh jetele s rychlým růstem, pro poutání vzdušného N a produkci velkého množství snadno rozložitelné biomasy.

Zvýšení diverzity porostu oproti monokultuře řepky ozimé v době vzcházení a raných fázích růstu má významný dopad na snížené poškození řepky hmyzími škůdci na podzim, zejména dospělci dřepčíka.

Protektivní účinek směsi KeepSOIL se pozitivně promítl i v pokusech vedených Agritecem Šumperk, kde se efekt působení směsi prokázal ve formě fyzické bariéry k dohledatelnosti a napadení řepky dřepčíkem. S touto směsí daných druhů rostlin se dostavil projev repelentnosti, který poskytl dodatečný efekt proti napadení rostlin řepky.

Graf 1: Vliv diverzity porostu na variabilitu v poškození rostlin způsobenému dospělci dřepčíka olejkového (hodnoceno 8. 9. 2021 v BBCH 10, Agritec, Šumperk)
Graf 1: Vliv diverzity porostu na variabilitu v poškození rostlin způsobenému dospělci dřepčíka olejkového (hodnoceno 8. 9. 2021 v BBCH 10, Agritec, Šumperk)

Alternativní směs KeepSOIL OSRPlus

Směs KeepSOIL OSRPlus

Související články

Tak trochu jiný polní den Saaten-Union

16. 07. 2024 Ing. Jan Stropnický; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 201x

Efektivní ochrana osiva ozimých obilnin

02. 07. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Osivo a sadba Zobrazeno 289x

Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky

20. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Osivo a sadba Zobrazeno 337x

Představení odrůd ozimých obilnin na českém trhu v roce 2024

20. 06. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 593x

Hybridní odrůdy řepky ozimé Pioneer 2024

18. 06. 2024 Ing. Roman Brtnický; Pioneer Hi-Bred Osivo a sadba Zobrazeno 246x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail