BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

Perspektivní plodina pro rok 2022

11. 01. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 706x

Řeč je o jarním ječmeni. Perspektiva této plodiny je dána deficitní bilancí ječmene v Evropě, významnou poptávkou ze zemí mimo Evropu, velmi zajímavou cenou a nízkou úrovní vstupů, především dusíkatého hnojení. Proto je dobré se již nyní zamyslet, kolik ječmene zasít a které odrůdy budou ty nejžádanější.

Proseeds

Ječmen v Evropě

Jelikož je poptávka po jarním ječmeni do jisté míry závislá na celkové bilanci ječmene, musíme zmínit situaci komplexně včetně ječmene ozimého.

Ozimý ječmen měl v roce 2021 v sousedních zemích značně nevyrovnané výnosy i kvalitu zrna, i přes relativně příznivý průběh počasí. Velký výpadek v množství dostupné komodity způsobuje také nízký podíl předního zrna u ozimého ječmene v Německu, Polsku, Česku i na Slovensku.

Nejhorší podíl předního zrna vykazuje tuzemský ozimý ječmen (< 80 %) a polský ozimý ječmen (< 70 %). Ukrajina a Rusko zaznamenaly výrazný pokles produkce ječmene. Kvalita sklizeného zrna je v těchto destinacích navíc ovlivněna nízkým podílem předního zrna a vysokým obsahem dusíkatých látek.

V České republice se ukazuje velké nebezpečí skryté porostlosti zrna jarních ječmenů kvůli sklizni části produkce po deštích. Podobné nebezpečí je také u části ječmene francouzské provenience. Na Slovensku jsou naopak nižší podíly předního zrna a horší jakost sladovnického ječmene způsobená vysokými teplotami a nedostatkem vláhy v červnu.

Výhled pro rok 2022

Sklizeň 2021 se už nyní jeví pro celou Evropu z hlediska sladovnického ječmene jako deficitní, a to zejména kvůli problémům s kvalitou. Problematické jsou především nízké podíly předního zrna, vyšší dusíkaté látky a skrytá porostlost zrna - tedy vysoké riziko ztráty klíčivosti ječmene během skladování.

Z těchto důvodů nebude možné ze sklizně 2021 vytvořit zásoby pro rok 2022. Proto se dá očekávat, že současná vysoká cena ječmene ozimého i jarního zůstane stabilní, anebo jen s minimálním poklesem, oproti jiným plodinám. Jak se nyní ukazuje, sladovnický ječmen bude důležitou a atraktivní komoditou i ze sklizně 2022.

Jaký ječmen zvolit pro rok 2022?

V případě jarního ječmene se můžeme bavit o dvou skupinách: Sladovnické odrůdy a nesladovnické (krmné) odrůdy, přičemž specifikem České republiky jsou dva směry výroby sladu a piva. A to výroba Českého piva z doporučených a schválených odrůd ječmene a výroba běžných typů piv.

České pivo je unikátní stejně jako odrůdy, ze kterých se vaří

České pivo je unikátní svou chutí i kvalitou a musí být vařeno specifickou technologií jen ze tří základních surovin: vody, chmele a ječného sladu vyrobeného ze schválených a doporučených odrůd jarního ječmene se specifickou sladovnickou kvalitou.

Celý popis technologie a vhodných surovin podléhá přísnému závazku, který mají čeští zpracovatelé a výrobci vůči orgánům Evropské unie, a především svým zákazníkům.

Fakt, že České pivo může být vyráběné jen ze schválených odrůd, chrání nejen spotřebitele, ale i české zemědělce před dovozem levnějšího sladovnického ječmene ze zahraničí, protože odrůdy doporučené pro výrobu tohoto piva se v podstatě jinde, než v ČR nepěstují. Mezi nejžádanější odrůdy pro České pivo dlouhodobě patří Bojos, Laudis a Malz.

Bojos - nejpěstovanější ječmen

Bojos je nejvýznamnější odrůdou pro český sladovnický a pivovarnický průmysl. Jedná se o profilovou odrůdu pro výrobu Českého piva. Již od roku 2014 je nejpěstovanější odrůda v ČR. Předností je velmi stabilní sladovnická kvalita, vysoká hodnota extraktu, menší náchylnost k porůstání zrna, vysoká HTZ a vysoký podíl předního zrna. Hlavním důvodem, proč pěstovat Bojos, samozřejmě zůstává jeho uplatnění na trhu.

Laudis 550 - preferovaná a výnosná odrůda

Laudis 550 je osvědčená a výnosná česká odrůda z hrubčického šlechtitelského programu. V roce 2020 i 2021 to byla druhá nejmnoženější odrůda pro České pivo. Laudis 550 nachází velmi podobné uplatnění na trhu v ČR jako Bojos. Zároveň nachází uplatnění také na Slovensku. Pro společnost Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., je klíčovou odrůdou.

Malz - nakupován všemi sladovnami a pivovary

Dlouhodobě významnou a ceněnou sladovnickou odrůdou v ČR i na Slovensku je Malz. Sladovnická kvalita je výjimečná tím, že lze použít jak pro výrobu Českého piva i standardních typů piv. Malz vykupuje většina sladoven a pivovarů v ČR i SR. Kvalitní Malz je pro většinu sladoven stále velmi žádané zboží.

LG Ester - nejvýnosnější odrůda na České pivo

Nová odrůda LG Ester je mimořádně výnosná, zdravá a zároveň plastická, která dosahuje v zemědělských podnicích vysokého výnosu kvalitního a zdravého zrna. Vyšlechtěná byla na šlechtitelské stanici v Hrubčicích a zaregistrovaná na ÚKZÚZ v roce 2020 s doporučením VÚPS pro výrobu piva s CHZO „České pivo“. Pozici nejvýnosnější odrůdy pro výrobu Českého piva potvrdily jak státní zkoušky ÚKZÚZ, tak i následné výsledky zkoušek ÚKZÚZ pro SDO 2020 i 2021. Pěstitelé i zpracovatelé si na ní cení velkého zrna s HTZ na úrovni 50 g a také vysoký podíl i výnos předního zrna. V současnosti je zařazena v provozním ověřování největších sladoven a pivovarů v ČR.

Důležitá je i možnost exportu

Ze skupiny odrůd pro standardní piva máme v nabídce dvě vysokojakostní odrůdy jarního ječmene. Jedná se o prověřenou a velmi žádanou odrůdu Overture a novinku LG Tosca. Obě odrůdy nacházejí velmi významné uplatnění na domácím trhu, ale zároveň nabízejí možnost exportu do zahraničí.

LG Tosca - nejvýnosnější sladovnická odrůda

Odrůda LG Tosca v sobě kombinuje velmi vysoký výnos předního zrna, výborné pěstitelské vlastnosti, výběrovou sladovnickou jakost s ukazatelem sladovnické jakosti (USJ) 8,5 b. Uvedená kombinace vlastností je důvodem, proč je již LG Tosca zařazena mezi nakupované odrůdy nejvýznamnějšími sladovnami a pivovary.

Odrůdu již nyní nakupují SLADOVNY SOUFFLET ČR, Heineken Slovensko Sladovne a LYCOS - Trnavské sladovne. LG Tosca je již nyní zařazená na Zelené listině Heineken a zároveň je zkoušená v dalších pivovarech a sladovnách v ČR i na Slovensku.

Schopnost dosahovat špičkových výnosů dokládají také výsledky pokusů letošního roku. V Soutěži pěstebních technologií v Kroměříži 2021 dosáhla špičkového výnosu 12,43 t/ha. Díky průměrnému výnosu 7,79 t/ha na celkové ploše 396,98 ha (šetření OAK Prostějova + Zetaspol) byla LG Tosca vyhlášena Odrůdou roku 2021 na Prostějovsku, když překonala průměr okresu o více než jednu tunu.

Proč pěstovat více Overture?

Protože jej žádají sladovny. Tento fakt dává pěstiteli možnost pěstovat odrůdu s dobrým výnosem, výborným zdravotním stavem, vysokým podílem předního zrna a nejširším uplatněním na domácím i zahraničním trhu. Svojí kvalitou velmi významně zlepšuje ekonomiku vaření piva. Vysoký požadavek na Overture deklarují jak exportně orientované sladovny, tak i domácí zpracovatelé.

Závěr

Technologie pěstování jarního ječmene je všeobecně dobře zvládnutá a relativně nenáročná. Zároveň je jarní ječmen nenáročný na dusíkatá hnojiva nebo nutnost případného drahého dosoušení zrna. V kontextu obecného zdražování se nyní jarní ječmen jeví jako velmi zajímavá plodina pro jaro 2022.

Související články

Využití přírodních látek při fungicidním ošetření osiva sóji

10. 06. 2022 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 158x

Spoločne pre vyšší výkon

04. 06. 2022 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 144x

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 2920x

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

01. 05. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 228x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail