BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Perspektivní plodina pro rok 2022

11. 01. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 174x

Řeč je o jarním ječmeni. Perspektiva této plodiny je dána deficitní bilancí ječmene v Evropě, významnou poptávkou ze zemí mimo Evropu, velmi zajímavou cenou a nízkou úrovní vstupů, především dusíkatého hnojení. Proto je dobré se již nyní zamyslet, kolik ječmene zasít a které odrůdy budou ty nejžádanější.

Proseeds

Ječmen v Evropě

Jelikož je poptávka po jarním ječmeni do jisté míry závislá na celkové bilanci ječmene, musíme zmínit situaci komplexně včetně ječmene ozimého.

Ozimý ječmen měl v roce 2021 v sousedních zemích značně nevyrovnané výnosy i kvalitu zrna, i přes relativně příznivý průběh počasí. Velký výpadek v množství dostupné komodity způsobuje také nízký podíl předního zrna u ozimého ječmene v Německu, Polsku, Česku i na Slovensku.

Nejhorší podíl předního zrna vykazuje tuzemský ozimý ječmen (<80 %) a polský ozimý ječmen (<70 %). Ukrajina a Rusko zaznamenaly výrazný pokles produkce ječmene. Kvalita sklizeného zrna je v těchto destinacích navíc ovlivněna nízkým podílem předního zrna a vysokým obsahem dusíkatých látek.

V České republice se ukazuje velké nebezpečí skryté porostlosti zrna jarních ječmenů kvůli sklizni části produkce po deštích. Podobné nebezpečí je také u části ječmene francouzské provenience. Na Slovensku jsou naopak nižší podíly předního zrna a horší jakost sladovnického ječmene způsobená vysokými teplotami a nedostatkem vláhy v červnu.

Výhled pro rok 2022

Sklizeň 2021 se už nyní jeví pro celou Evropu z hlediska sladovnického ječmene jako deficitní, a to zejména kvůli problémům s kvalitou. Problematické jsou především nízké podíly předního zrna, vyšší dusíkaté látky a skrytá porostlost zrna - tedy vysoké riziko ztráty klíčivosti ječmene během skladování.

Z těchto důvodů nebude možné ze sklizně 2021 vytvořit zásoby pro rok 2022. Proto se dá očekávat, že současná vysoká cena ječmene ozimého i jarního zůstane stabilní, anebo jen s minimálním poklesem, oproti jiným plodinám. Jak se nyní ukazuje, sladovnický ječmen bude důležitou a atraktivní komoditou i ze sklizně 2022.

Jaký ječmen zvolit pro rok 2022?

V případě jarního ječmene se můžeme bavit o dvou skupinách: Sladovnické odrůdy a nesladovnické (krmné) odrůdy, přičemž specifikem České republiky jsou dva směry výroby sladu a piva. A to výroba Českého piva z doporučených a schválených odrůd ječmene a výroba běžných typů piv.

České pivo je unikátní stejně jako odrůdy, ze kterých se vaří

České pivo je unikátní svou chutí i kvalitou a musí být vařeno specifickou technologií jen ze tří základních surovin: vody, chmele a ječného sladu vyrobeného ze schválených a doporučených odrůd jarního ječmene se specifickou sladovnickou kvalitou.

Celý popis technologie a vhodných surovin podléhá přísnému závazku, který mají čeští zpracovatelé a výrobci vůči orgánům Evropské unie, a především svým zákazníkům.

Fakt, že České pivo může být vyráběné jen ze schválených odrůd, chrání nejen spotřebitele, ale i české zemědělce před dovozem levnějšího sladovnického ječmene ze zahraničí, protože odrůdy doporučené pro výrobu tohoto piva se v podstatě jinde, než v ČR nepěstují. Mezi nejžádanější odrůdy pro České pivo dlouhodobě patří Bojos, Laudis a Malz.

Bojos - nejpěstovanější ječmen

Bojos je nejvýznamnější odrůdou pro český sladovnický a pivovarnický průmysl. Jedná se o profilovou odrůdu pro výrobu Českého piva. Již od roku 2014 je nejpěstovanější odrůda v ČR. Předností je velmi stabilní sladovnická kvalita, vysoká hodnota extraktu, menší náchylnost k porůstání zrna, vysoká HTZ a vysoký podíl předního zrna. Hlavním důvodem, proč pěstovat Bojos, samozřejmě zůstává jeho uplatnění na trhu.

Laudis 550 - preferovaná a výnosná odrůda

Laudis 550 je osvědčená a výnosná česká odrůda z hrubčického šlechtitelského programu. V roce 2020 i 2021 to byla druhá nejmnoženější odrůda pro České pivo. Laudis 550 nachází velmi podobné uplatnění na trhu v ČR jako Bojos. Zároveň nachází uplatnění také na Slovensku. Pro společnost Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., je klíčovou odrůdou.

Malz - nakupován všemi sladovnami a pivovary

Dlouhodobě významnou a ceněnou sladovnickou odrůdou v ČR i na Slovensku je Malz. Sladovnická kvalita je výjimečná tím, že lze použít jak pro výrobu Českého piva i standardních typů piv. Malz vykupuje většina sladoven a pivovarů v ČR i SR. Kvalitní Malz je pro většinu sladoven stále velmi žádané zboží.

LG Ester - nejvýnosnější odrůda na České pivo

Nová odrůda LG Ester je mimořádně výnosná, zdravá a zároveň plastická, která dosahuje zemědělských podnicích vysokého výnosu kvalitního a zdravého zrna. Vyšlechtěná byla na šlechtitelské stanici v Hrubčicích a zaregistrovaná na ÚKZÚZ v roce 2020 s doporučením VÚPS pro výrobu piva s CHZO „České pivo“. Pozici nejvýnosnější odrůdy pro výrobu Českého piva potvrdily jak státní zkoušky ÚKZÚZ, tak i následné výsledky zkoušek ÚKZÚZ pro SDO 2020 i 2021. Pěstitelé i zpracovatelé si na ní cení velkého zrna s HTZ na úrovni 50 g a také vysoký podíl i výnos předního zrna. V současnosti je zařazena v provozním ověřování největších sladoven a pivovarů v ČR.

Důležitá je i možnost exportu

Ze skupiny odrůd pro standardní piva máme v nabídce dvě vysokojakostní odrůdy jarního ječmene. Jedná se o prověřenou a velmi žádanou odrůdu Overture a novinku LG Tosca. Obě odrůdy nacházejí velmi významné uplatnění na domácím trhu, ale zároveň nabízejí možnost exportu do zahraničí.

LG Tosca - nejvýnosnější sladovnická odrůda

Odrůda LG Tosca v sobě kombinuje velmi vysoký výnos předního zrna, výborné pěstitelské vlastnosti, výběrovou sladovnickou jakost s ukazatelem sladovnické jakosti (USJ) 8,5 b. Uvedená kombinace vlastností je důvodem, proč je již LG Tosca zařazena mezi nakupované odrůdy nejvýznamnějšími sladovnami a pivovary.

Odrůdu již nyní nakupují SLADOVNY SOUFFLET ČR, Heineken Slovensko Sladovne a LYCOS - Trnavské sladovne. LG Tosca je již nyní zařazená na Zelené listině Heineken a zároveň je zkoušená v dalších pivovarech a sladovnách v ČR i na Slovensku.

Schopnost dosahovat špičkových výnosů dokládají také výsledky pokusů letošního roku. V Soutěži pěstebních technologií v Kroměříži 2021 dosáhla špičkového výnosu 12,43 t/ha. Díky průměrnému výnosu 7,79 t/ha na celkové ploše 396,98 ha (šetření OAK Prostějova + Zetaspol) byla LG Tosca vyhlášena Odrůdou roku 2021 na Prostějovsku, když překonala průměr okresu o více než jednu tunu.

Proč pěstovat více Overture?

Protože jej žádají sladovny. Tento fakt dává pěstiteli možnost pěstovat odrůdu s dobrým výnosem, výborným zdravotním stavem, vysokým podílem předního zrna a nejširším uplatněním na domácím i zahraničním trhu. Svojí kvalitou velmi významně zlepšuje ekonomiku vaření piva. Vysoký požadavek na Overture deklarují jak exportně orientované sladovny, tak i domácí zpracovatelé.

Závěr

Technologie pěstování jarního ječmene je všeobecně dobře zvládnutá a relativně nenáročná. Zároveň je jarní ječmen nenáročný na dusíkatá hnojiva nebo nutnost případného drahého dosoušení zrna. V kontextu obecného zdražování se nyní jarní ječmen jeví jako velmi zajímavá plodina pro jaro 2022.

Související články

Nabídka kukuřice RAGT pro rok 2022

08. 01. 2022 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 100x

Stravitelné, suchovzdorné, spolehlivé - hybridy kukuřice Syngenta

25. 12. 2021 Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 157x

Obilniny společnosti LIDEA - zkušenosti z praxe

09. 10. 2021 Ing. Vladimír Marek; LIDEA - CAUSSADE SEMENCES s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 391x

LG 31.272 výnosný a spolehlivý zrnový hybrid

01. 10. 2021 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 10992x

A, B, C, E - kvalita pro každý podnik

26. 09. 2021 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 454x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail