Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Pestrá paleta odrůd obilnin v Počátkách

16. 10. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 939x

Letošní ročník polního dne v Počátkách, který byl 27. června uspořádán společnostmi VP Agro a Syngenta, nabídl pestrou přehlídku odrůd obilnin, mezi nimiž mohli návštěvníci spatřit mnohé novinky. Součástí programu byl také odborný komentář k chemickému ošetření prezentovaných plodin přípravky od Syngenty. Pozornost byla věnována i inovativním řešením společnosti CleverFarm.

Proseeds

Nové odrůdy pšenice ozimé míří na český trh

Sortimentem odrůd pšenice ozimé společnosti VP Agro provázeli Ing. Karel Sýkora, Ph.D. a Ing. Petr Shejbal. Úvodem bylo připomenuto, že tento významný distributor osiv dlouhodobě zastupuje na českém trhu šlechtitelskou společnost RAGT, jejichž odrůdy tvořily převážnou část přehlídky.

Představeny byly 2 velmi rané novinky. Tou nejranější z osinatých pšenic je RGT Borsalino (A), která vzhledem k osinám není preferována černou zvěří. Kromě nižšího vzrůstu a atypickému zbarvení se vyznačuje mrazuvzdorností a vysokou nepoléhavostí. Z jakostního hlediska je oceňován především její vysoký obsah dusíkatých látek (až 14,1 %). Druhou novinkou je bezosinatá pšenice RGT Telemark (E/A) z branišovického šlechtění, u níž byl vyzdvihnut zdravotní stav klasu s velmi nízkou kumulací DON v zrnu. Vysoká jakost téměř všech parametrů je však kompenzována nižšími výnosy. Její osivo C1 bude k dispozici pro příští pěstitelskou sezonu.

Běžná ranost spojuje další 2 představené novinky. Nejvýnosnější nově registrovanou odrůdou, která prošla zkoušením v SRN 2021 (v obou intenzitách známka 9/9), je polopozdní až pozdní krmná pšenice RGT Revoler (C). Zároveň se vyznačuje výborným zdravotním stavem nejen listové plochy, ale i klasu. Z předností byly dále vyzdvihnuty její nižší nároky na dusíkatou výživu. Dále byla představena středně raná až polopozdní novinka RGT Specialist (B/C), která jako jediná z nabízeného pšeničného sortimentu disponuje genem odolnosti proti pravému stéblolamu (Pch1). Proto ji lze úspěšně pěstovat po pšenici a vzhledem k velmi dobré odolnosti vůči fuzáriím i po kukuřici. K jejím dalším přednostem patří vysoká odnožovací schopnost a suchovzdornost.

Nabídka ozimých ječmenů se rozrůstá

Portfolio hybridních ječmenů Hyvido bylo představeno Ing. Kamilou Tesařovou, obchodní zástupkyní osiv společnosti Syngenta. Novým hybridem přechodného typu je SY Loona s vysokým výnosovým potenciál v obou úrovních intenzity. Vzhledem k velmi dobrému zdravotnímu stavu ho lze úspěšně pěstovat v různých oblastech, včetně těch chladnějších. Upozorněno bylo i na možnost zakládání porostu v ranějších termínech. Pro zájemce bude v omezeném množství k vyzkoušení ještě letos.

Součástí přehlídky byly také ječmeny pod zastoupením VP Agra, o jejichž vlastnostech hovořila Ing. Marcela Shejbalová. Jednu z nejlépe hodnocených HTZ v rámci šestiřadých ječmenů má nová krmná odrůda Melia. Také dosahuje vysokého podílu předního zrna. Z nabízeného sortimentu se jedná o vůbec nejvyšší ječmen, k jehož přednostem patří vysoká mrazu- i suchovzdornost. V neposlední řadě byla vyzdvihnuta její vysoká odolnost ramuláriirynchosporiové skvrnitosti. Nástupcem dlouhodobě úspěšné Sandry, která je nejpěstovanější odrůdou mezi dvouřadými ozimými ječmeny, má být novinka Alexandria. I v jejím případě se jedná o ranější materiál, který však dosahuje vyššího vzrůstu, o stupeň horší odolnosti proti poléhání a výrazně většího výnosového potenciálu.

Novinky u žita i tritikale

Sortiment ozimého žita se rozrostl o nový hybrid Astranos, který lze využít na zrno i GPS (díky vysokému vzrůstu). Charakteristická je jeho dobrá odolnost padlírzi pšeničné. Vzhledem k dobře stavěnému a stabilnímu stéblu, které nevyžaduje vysoké dávky regulátorů růstu, ho lze pěstovat i extenzivním způsobem.

Prvním polotrpasličím hybridem mezi žity je nový Durinos. Nízké rostliny zaručují výbornou odolnost proti poléhání. Díky rychlému průběhu kvetení má nadprůměrnou odolnost proti napadení námelem. Po výnosové stránce nekonkuruje nejnovějším hybridům, své uplatnění shledává především při nízkonákladovém nebo ekologickém pěstování.

V případě tritikale ozimého bylo upozorněno na novou zrnovou odrůdu Presley. Ta dosahuje vysokého výnosového potenciálu a jelikož vytváří krátké rostliny, vyniká velmi dobrou odolností k poléhání. K velmi dobrému zdravotnímu stavu také přispívá odolnost vůči napadení rzí plevovoupšeničnou. Množitelské plochy budou zakládány teprve na podzim, proto bude osivo k dispozici až v roce 2023.

Možnosti chemického ošetření obilnin

Komentář k chemickému ošetření obilnin přípravky Syngenta, které proběhlo na parcelkách Agrodružstva Počátky, poskytla Ing. Václava Spáčilová, Ph.D. Na pšenicích se nejvýrazněji rozvíjely rzi, zejména rez plevová. Naopak ječmeny byly primárně napadány rynchosporiovou skvrnitostí, v menší míře hnědou skvrnitostí. Pro kontrolu těchto, ale i dalších chorob, bylo zvoleno několik fungicidních systémů. V pšenici se například jednalo o T1 (sloupkování) fungicidní zásah Unixem v kombinaci s regulátorem růstu Moddus, na který bylo v T2 (na praporcový list) navázáno aplikací Elatusem Era. Všechny obilniny byly ošetřeny herbicidy Axial Plus proti trávovitým plevelům (BBCH 29–30) a po týdnu proběhla aplikace přípravkem Camaro kontrolující dvouděložné plevele.

Chytrá řešení společnosti CleverFarm

Společnost CleverFarm nabízí několik nástrojů, o kterých hovořil Tomáš Brzobohatý. Pro snadnější evidenci půdy a pachtovních smluv slouží aplikace CleverAssets, naopak k přehledným záznamům různých zemědělských činností lze využít produkt Agroevidence. Součástí nabídky je i modul meteostanic a senzorů, pomocí kterého lze zjistit, zdali nastaly optimální podmínky k aplikaci postřiků, založení porostu apod. Tyto nástroje jsou úzce spjaty se službou Precizní zemědělství, která na základě analýzy dat pomáhá zavádět variabilní aplikace do takové míry, aby došlo ke snížení nákladů na hnojiva, morforegulátory a přípravků na ochranu rostlin, zatímco úroveň výnosů se zachová nebo ještě navýší.

Návštěvníci byli v Počátkách seznámeni s širokým spektrem odrůd obilnin
Návštěvníci byli v Počátkách seznámeni s širokým spektrem odrůd obilnin

Související články

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 145x

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 169x

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 220x

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 337x

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 5895x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail