Chemap Agro s.r.o.

Polní vzcházivosti řepky i výnosy lze zvýšit stimulací osiva

23. 07. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 625x

Výnosy řepky v České republice se v současnosti nedaří podstatně zvyšovat. Jednu z možností jak situaci zlepšit představuje vysévání vysoce kvalitního osiva, které vzejde i za stresových podmínek, za sucha nebo mokra. Rychlé a vyrovnané vzcházení a dosažení optimální hustoty porostu silných rostlin je základním předpokladem pro dobré přezimování a dosažení vysokého výnosu.

Proseeds

Dobrou službu při vzcházení rostlin mohou udělat růstové stimulátory, které podporují růst a zlepšují zdravotní stav rostlin. Pokud řepka vzchází za sucha, vyplatí se používat látky poutající vodu. Možnosti použití stimulátoru a hygroskopické látky se ověřovalo v pokusech.

Rostliny řepky v Červeném Újezdě za sucha špatně vzešly
Rostliny řepky v Červeném Újezdě za sucha špatně vzešly

Polní pokusy

Polní pokusy s osivem řepky proběhly na pokusném pozemku Výzkumné stanice České zemědělské univerzity v Praze-Červený Újezd na Praze-západ. V pěstitelské sezoně 2018/19 se pokusy uskutečnily na české liniové odrůdě Cedrik.

V přesných maloparcelkových pokusech se ověřovalo použití přírodního stimulátoru růstu AG 070 Seed a látky poutající vodu Pewas Agro Aquaholder Seed+. Polní pokusy byly založeny na parcelkách o sklizňové ploše 10 ve 4 opakováních. Vysévalo se 50 semen řepky na 1 m2. V pokusech se zjišťoval počet rostlin po vzejití a výnos semen. Ověřované varianty moření a ošetřování osiva řepky jsou uvedeny v tabulce 1.

Růstový stimulátor AG 070 Seed je založen na speciální fyzikální úpravě výtažku z mořských řas. Přípravek aktivuje mikroprvky obsažené ve výtažku z hnědé mořské řasy (Ascophyllum nodosum) tak, že rostlina vnímá aplikaci substance jako nadcházející stres a aktivuje přirozené obranné mechanizmy. Přípravek je doplněn směsí aminokyselin a kombinací dvou syntetických auxinů ve velmi nízké koncentraci. Jedná se o tekutý nanotechnologický přípravek nové generace podporující klíčení a vzcházení rostlin.

Ekologický přípravek se schopností poutat vodu Pewas Agro Aquaholder Seed+ v jemné krystalické formě se používá na obalování semen pro zvýšení klíčivosti a polní vzcházivosti při nedostatku vláhy v půdě. Krystalky při kontaktu s vodou zvětší svůj objem na velké gelové částice, ve kterých se zadržuje voda a v ní obsažená hnojiva a živiny.

Sled agrotechnických opatření je uveden v rámečku.

Výsledky - Polní vzcházivost

Pokusná lokalita Červený Újezd leží ve srážkovém stínu Krušných hor, suché počasí za vegetace bývá poměrně časté. Také při setí a vzcházení řepky na podzim 2018 panovalo extrémně velké sucho. Nedostatek vláhy se odrazil na nízké polní vzcházivosti. Selo se do vyschlé půdy a po zasetí sucho přetrvávalo. Při extrémním nedostatku vláhy, kdy jediný zdroj vody zajištovala rosa, se polní vzcházivost pohybovala na nízké úrovni.

Hustotu porostu navyšovalo přimoření osiva řepky stimulátorem AG 070 Seed (tab. 1). Obalení osiva látkou poutající vodu polní vzcházivost nezlepšovalo.

V pokusech se také ověřoval nástřik hydrogelu Pewas Agro Aquaholder Seed+ na osivo do seťové rýhy při setí řepky. Při nedostatku vláhy v půdě hydrogel aplikovaný na osivo řepky při setí v porovnání s kontrolou zlepšoval hustotu porostu (tab. 1).

Další variantou bylo použití hydrogelu Pewas Agro Aquaholder Seed+ společně s hnojivem Physiostart na osivo řepky při setí. V pokusech z hlediska dosažené hustoty porostu dopadla tato varianta nejlépe.

Moření osiva stimulátorem AG 070 Seed navyšovalo výnosy řepky
Moření osiva stimulátorem AG 070 Seed navyšovalo výnosy řepky

Výnos semen

V sezoně 2018/19 se nízká hustota porostu negativně odrazila na výnosech řepky. Na nízkých výnosech mělo podíl i suchu a horko v březnu a dubnu a následně v červnu a v červenci. Studený a vlhký květen řepce příliš nepomohl. Na kontrolní variantě bylo dosaženo jen 2,23 t/ha (tab. 1).

Moření osiva stimulátorem AG 070 Seed navyšovalo výnos řepky. Většího navýšení výnosu v porovnání s kontrolou bylo docíleno u varianty moření osiva stimulátorem a obalení hydrogelem.

Aplikace hydrogelu při setí do seťové rýhy nevedla k navýšení výnosu, došlo naopak k mírnému poklesu. U varianty nástřiku hydrogelu a aplikace hnojiva Physiostart do seťové rýhy se výnos téměř nelišil od kontroly (tab. 1).

Tab. 1: Výsledky pokusu s různým ošetřením nemořeného osiva řepky odrůdy Cedrik v pěstitelském roce 2018/19

Var.

Stimulace osiva

Látka poutající vodu

Polní vzcházivost (počet rostlin na 1 m2)

Výnos semen při 8% vlhkosti (t/ha)

1

neošetřeno - kontrola

-

20

2,23

2

AG 070 Seed na osivo

-

22

2,25

3

AG 070 Seed na osivo

Pewas Agro Aquaholder Seed+

17

2,43

4

k osivu do sečky

Pewas Agro Aquaholder Seed+

22

2,09

5

k osivu do sečky

Pewas Agro Aquaholder Seed+, Physiostart

27

2,22

Závěr

V pěstitelském roce 2018/19 při setí řepky a při vzcházení na poli v Červeném Újezdě panovalo velké sucho, které se negativně odrazilo na polní vzcházivosti. Polní vzcházivost navyšoval stimulátor AG 070 Seed. Hustotu porostu také zvyšovala aplikace hydrogelu při setí i použití hydrogelu s hnojivem Physiostart.

Nízká hustota porostu se negativně odrazila na dosažených výnosech řepky. Navýšení výnosu bylo zjištěno u variant moření osiva. Více výnos řepky zvyšovalo moření osiva stimulátorem a obalení hydrogelem než samotné namoření stimulátorem.

Agrotechnika maloparcelkových pokusů

- podzim 2018

26. 7. 2018     sklizeň předplodiny (hrách) - sláma rozdrcena

1. 8. 2018       podmítka (hloubka 10 cm)

20. 8. 2018     seťová orba (hloubka 22 cm)

20. 8. 2018     předseťová příprava půdy (kompaktor)

21. 8. 2018     výsev, hloubka 1,5–2 cm, řádky 12,5 cm, výsevek 50 klíčivých semen na 1 m2

23. 8. 2018     herbicid Quantum (2,0 l/ha) + Command (0,2 l/ha)

11. 9. 2018     insekticid Nurelle D (0,6 l/ha)

18. 9. 2018     insekticid Karate Zeon (0,1 l/ha)

- jaro 2019

23. 2. 2019     regenerační hnojení 40 kg N/ha v DASA

15. 3. 2019     produkční hnojení I. 50 kg N/ha v LAD

29. 3. 2019     produkční hnojení II. 60 kg  /ha v LAD

29. 3. 2019     insekticid Nurelle D (0,6 l/ha)

12. 4. 2019     kvalitativní hnojení 30 kg N/ha v LAD

25. 4. 2019     insekticid Proteus (0,6 l/ha)

27. 7. 2019     sklizeň (maloparcelková sklízecí mlátička Wintersteiger)

Výzkum byl podporován projektem TAČR TG03010020 Využití stresových testů a stimulace osiva máku jarního a řepky ozimé pro výrazné zlepšení kvality osiva a kompletnosti porostu.

Ing. Hana Honsová, Ph.D., Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze
foto: D. Bečka, H. Honsová

Související články

Mořidlo Celest Trio Formula M - špičková fungicidní ochrana vzcházejících ozimů

21. 11. 2020 Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.; Syngenta Czech Osivo a sadba Zobrazeno 227x

Fenomen - pšenice, za kterou se ohlédnete

01. 11. 2020 Ing. Jiří Šilha, Ph.D.; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 459x

Onyx pro špičkový výnos i v roce 2021

01. 11. 2020 Ing. Martina Poláková; PRO SEEDS s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1140x

Využíváte už i vy tritikale na GPS sklizeň?

30. 10. 2020 Ing. Marcela Shejbalová; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 388x

Kvalita E na vaše pole

28. 09. 2020 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 640x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail