Chemap Agro s.r.o.

Praxe potvrzuje mnohaleté výsledky ÚKZÚZ

28. 03. 2019 Ing. Milena Mařáková, Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 655x

Vysoký výnos je nezbytným předpokladem dobrého hybridu na zrno. Stabilní, zároveň vysoký výnos a očekávané agronomické vlastnosti potvrzuje hybrid kukuřice LG 31.276 (FAO 260) nejen v ÚKZÚZ, ale především na běžných plochách. Ranostním zařazením je k dispozici velkému počtu zemědělských podniků od obilnářské po kukuřičnou výrobní oblast. Je vhodný jak na zrno, tak i ke sklizni technologické siláže s vysokým obsahem škrobu.

Polní dny Sója 2020

Variabilní ročníky, stále vysoký výnos

Hybrid LG 31.276 (FAO 260) byl zařazen do registračního řízení ÚKZÚZ v roce 2014. Tehdy exceloval nejvyšším výnosem 15,04 t/ha, nejslabší hybrid v testované skupině přinesl o 4,58 t/ha nižší výnos. Pro kukuřici na zrno to byl pěstitelsky náročný ročník s mokrým závěrem, sklizní zaplísněných palic a výskytem nadlimitního množství mykotoxinů, především deoxynivalenolu. Rané kukuřice, dříve zralé i sklizené byly ve výhodě. Naopak suchý rok 2015 znovu katapultoval LG 31.276 na výsluní. Potvrzení výkonnosti i ve srážkově optimálním roce 2016 vedlo k jeho úspěšné registraci. To už si však hybrid musel odpracovat i v mnoha poloprovozních pokusech. Těm zcela v kontextu výsledků ÚKZÚZ dominoval. Ročník 2017 byl podle ČHÚ teplotně nadprůměrný a srážkově naopak podprůměrný. Významně se lišila vegetace kukuřice v západní a střední části republiky ve srovnání s jihovýchodem, ale také velmi srážkově deficitními lokalitami na střední a severní Moravě. Na běžných plochách se prezentoval nejvyšším výnosem na 46 ha v ZD Kokory (PV) netto 12,07 t/ha. V Agrospol Velká Bystřice s.r.o. (OL) sklidili na vlhké zrno 15,25 t/ha při 30% vlhkosti z plochy 45,9 ha. V pokusech Ing. Zdeňka Moce v obci Bříství na Nymbursku přinesl 13,47 t/ha; 13,91 t/ha nasypal v rozsáhlých poloprovozních pokusech společnosti Empresa, s.r.o. na Opavsku; 11,18 t/ha v ROLS s.r.o. v Lešanech (PV). Výsledek 14,56 t/ha v Tagros a.s. Troubelice také na Prostějovsku byl zároveň potvrzením nejlepší ekonomiky pěstování s ohledem na náklady na dosoušení zrna. Ve společnosti VÚCHS Rapotín, s.r.o. na okrese Šumperk byl sklízen z běžné plochy na siláž s průměrným hektarovým výnosem 60 t zelené hmoty při sušině 35 %.

Obr. 1: Dvě řady zrna navíc jsou příčinou navýšení výnosu zrna o 1–1,4 t/ha oproti jiným hybridům
Obr. 1: Dvě řady zrna navíc jsou příčinou navýšení výnosu zrna o 1–1,4 t/ha oproti jiným hybridům

Výsledky z lokalit postižených extrémním suchem 2018

O nejčerstvější zkušenosti roku 2018 jsme požádali především pěstitele z oblastí silně postižených suchem: Ing. Bronislav Formánek ze společnosti Agrocentrum s.r.o. v Hrušovanech nad Jevišovkou (ZN) sklidil na pozemku po cukrovce 5 t/ha netto. Považuje výnos hybridu LG 31.276 za daných okolností za mimořádný. Nedostatek srážek silně ovlivnil i výsledky sklizní zrnových kukuřic v Polabí, východních a středních Čechách. Paní agronomka Martina Martincová z akcivé společnosti Poděbradská Blata (NB) potvrdila nejlepší výsledek pro LG 31.276 na 65 ha: 7,2 t při sklizňové vlhkosti 19,2 %. Tradičně skromné výnosy očekávají ve srážkovém stínu Krušných hor každý rok. Mgr. Martin Vízek z AGROKOM Hrušovany spol. s r.o. (CV) dokládá obecný paradox ve výnosu zrna mezi posledními ročníky těmito čísly: v roce 2017 sklízeli průměrně 14 t/ha ve vlhkostech mezi 28–30 %, v roce 2018 velmi variabilně mezi 4–8 t/ha při vlhkostech 18–22 %. Hybrid LG 31.276 patřil za všech okolností mezi nejvýnosnější. Své zkušenosti s pěstováním na siláž i zrno nám sdělil Ing. Vlastimil Lapčík z TOPAGRA spol. s r.o. Topolná (UH). Dává přednost univerzálnímu využití, očekává vysoký výnos hmoty, ale zároveň nízkou sklizňovou vlhkost zrna. Siláže zrály enormně rychle, byla nutná předčasná sklizeň. Dostačující výnos siláže umožnil sklizeň 20 ha plochy na zrno, při vlhkosti 17 % přinesla LG 31.276 pěkných 11,27 t/ha. Kombinace výjimečně nízké vlhkosti a vysokého výnosu se dočkali netradičně i na severní Moravě v ZP Otice (OP): LG 31.276 zde dosáhl nejvyššího výnosu na 41 ha - 13,2 t/ha při 19% vlhkosti. V akciové společnosti Kelečsko (VS) se pochlubili rekordním výnosem stejného hybridu 13,6 t/ha při 21% vlhkosti.

Pěstitelská doporučení

Je zjevné, že výnosový potenciál není limitován a hybrid LG 31.276 (FAO 260) v ideálních podmínkách podá výkon srovnatelný s pozdnějšími hybridy. Naopak sucho sice omezí výkonnost, ale ta zůstane stále nadprůměrná. Receptura pro zopakování skvělých výnosových výsledků je jednoduchá. Včasné setí, dobře připravené seťové lůžko, dobře připravený pozemek. Hybrid LG 31.276 má na jaře pomalý, typicky zrnový start. Má za sebou i zkušenosti s dubnovým sněhem roku 2015, obstál bez výnosové deprese. Do květu přichází mohutná vitální a výborně kořenící rostlina. Rostliny jsou zdravé, stabilní, palice spíše níže a velmi vyrovnaně nasazené s 16 řadami zrn typu mezityp (obr. 1). Velmi ocení intenzivní pěstitelskou technologii, dohnojení dusíkem během vegetace, plečkování, precizní herbicidní péči. Mohutné, dobře olistěné rostliny, robustní stéblo a těžká palice plná zrna jsou také zodpovědné za vysoký výnos škrobnaté siláže. Je nadprůměrně odolný fuzariózám na stéble i v palici.

Související články

Manuál k výběru odrůd řepky ozimé

05. 07. 2020 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 79x

Acceleron Elite - komplexní moření řepky Dekalb

05. 07. 2020 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 41x

České šlechtění jetele má významný úspěch

14. 06. 2020 Ing. Aleš Vymětal; Selgen, a. s. Osivo a sadba Zobrazeno 344x

Vhodné a efektivní ošetření osiva sóji

14. 06. 2020 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 305x

Vitalita osiva máku ovlivňuje produktivitu porostu

26. 05. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 462x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail