BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Představení odrůd ozimých obilnin na českém trhu v roce 2024

20. 06. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 608x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých od zástupců jednotlivých odrůd a hybridů a vydavatel nenese žádnou zodpovědnost za uvedené údaje, a současně všem společnostem děkujeme za vynaložené úsilí a poskytnutí údajů.

Proseeds

ELITA semenářská, a.s.

Pšenice ozimá

IS Spirellina E EU Novinka

Extra raná, vysoce jakostní, osinatá odrůda s kvalitou E (8–9) z křížení (IS Spirella × Avenue) × Spirella. Metání jen o 2 dny pozdnější než u Avenue, raností na úrovni středně raných ozimých ječmenů. Vysoký obsah NL (14,5–16 %), OH (800–815 g/l), stabilní pádové číslo (340–420 s), reologická kvalita a vysoký objem pečiva. Vhodná do všech výrobních oblastí. Velmi dobře zvládá zhoršené klimatické podmínky, zejména nedostatek vláhy. Díky střední výšce rostlin má vysokou odolnost poléhání. Komplexní odolnost listovým chorobám a virózám (7,8).

IS Agilis E EU

Extra raná, osinatá odrůda s kvalitou E (8–9). Vysoký obsah NL (14–15,4 %), OH (790–815 g/l) a HTZ (48 g). Vynikající alveografická jakost a optimální P/L. Střední odnožování. Velmi dobrý a stabilní výnosový potenciál i v sušších oblastech, na lehčích půdách a při nouzovém dozrávání. Vysoká odolnost rzi pšeničné i plevové. Vhodná do všech oblastí pěstování.

IS Rubicon B/C EU

Raná, bezosinatá odrůda s vysokým výnosovým potenciálem a stabilitou. Rostliny středního vzrůstu s dobrou odolností poléhání a velmi dobrým zdravotním stavem, zejména rzi plevové (8,1) a travní (7,7). Má vysoce produktivní klas a vysokou HTZ (46 g). Vhodná pro krmné účely a výrobu bioetanolu, ale kvalitativními parametry zrna často splňuje i jakost B. Velmi dobře reaguje na intenzitu. Nejvyšší výnosy v maloparcelkových pokusech převyšují 14 t/ha.

IS Conditor CK oplatková EU

Středně raná, osinatá odrůda středního vzrůstu s výbornou odnožovací a regenerační schopností. Vysoká odolnost proti poléhání a bezpečné pěstování po obilnině. Vhodná pro krmné účely a pečivárenství. Střední zimovzdornost na úrovni Rapsodie. Nadprůměrná odolnost listovým chorobám, především rzi pšeničné (7,5), plevové (8,6) a travní (8,8).

Pšenice ozimá tvrdá (Triticum durum)

IS Belladur EU Novinka

Středně raná odrůda s vysokou těstovinářskou jakostí a spolehlivou zimovzdorností. Nejlepší výsledky v KVO. Nadprůměrný výnosový potenciál. Velmi dobrá odolnost rzi plevové (7,9) a virózám (7,8). Zrno velké (HTS 42–44 g) a sklovité s vysokým obsahem žlutých pigmentů v semolině (9,5–11 ppm). Vysoká sklovitost zrna a stabilita sklovitosti.

Tritikale ozimé

IS Titus EU

Raná, intenzivní odrůda z křížení (SW Talentro × Radko) × IS Flavius. Vysoký výnosový potenciál a stabilita ve všech oblastech. Rostliny středně vysoké se střední odolností poléhání. Vysoce odolná rzi plevové (7,6) a žitné (7,9). Poskytuje vysoký výnos zelené hmoty, ideální komponent do ozimých luskovino-obilních směsek.

Limagrain Česká republika, s.r.o.

Pšenice ozimá

Airbus E SK

Velmi raná, osinatá pšenice s elitní pekařskou jakostí (E). Vysoký a vyrovnaný výnos ve všech ročnících státních odrůdových zkoušek ÚKSÚP 2015–17, zvláště v K a ŘVO. Vysoká odolnost rzi pšeničné i plevové, dobrá odolnost poléhání a velmi dobrá odolnost proti klasovým fuzariózám. Vhodná i do přísuškových oblastí.

Evina E CZ

Poloraná odrůda s velmi stabilní prémiovou potravinářskou kvalitou E. Proto je oblíbena a ceněna mlynáři u nás i zahraničí. Zrno má vysokou HTZ (46 g). Středně raná odrůda s výborným zdravotním stavem. Vysoká odolnost fuzariózám v klasu (7,5) a ostatním klasovým chorobám. Vysoká odolnost padlí travnímu (7) a rzi pšeničné (7) i rzi plevové (8,5). Středně vysoké rostliny s dobrou odolností poléhání (7). Vhodná pro setí po obilnině i kukuřici. Registrace 2012.

LG Magirus E EU

Polopozdní odrůda registrovaná v Německu v roce 2017, vyšlechtil Limagrain GmbH. Elitní pekařská jakost E. Velké zrno s vysokou HTZ. Odolná vůči rzi plevové i pšeničné, odolnost ostatním chorobám je na dobré úrovni. Má vynikající zimovzdornost, v Německu patří k nejlépe hodnoceným odrůdám. Středně vysoké až delší rostliny mají dobrou odolnost proti poléhání. Lze pěstovat po obilnině, odrůda vhodná i pro pozdní setí.

Moschus E EU

Poloraná odrůda s nejvyšší kvalitou E. Velmi vysoký obsah NL, vysoká hodnota ČP, Zelenyho testu i OH. Výborné pekařské vlastnosti těsta. Velmi dobrá potravinářská kvalita i při omezeném hnojení. Předností je výborný zdravotní stav, včetně vysoké odolnosti klasovým fuzariózám a vysoká HTZ. Má velmi dobrou odolnost poléhání, vysokou zimovzdornost, vhodná i pro pozdní setí po obilnině a kukuřici.

LG Atelier E/A CZ Novinka

Pozdní, odnoživá, kompenzační odrůda s  potravinářskou kvalitou E/A. Velmi vysoká OH (816 g/l) a obsah NL (13,7 %) - ÚKZÚZ 2020–22. Vynikající pekařské hodnoty, vysoká hodnota deformační energie těsta (W). Vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech, nejlepší výsledky v Ř a BVO. Výborný zdravotní stav listů i klasů, velmi dobrá odolnost poléhání, délka stébla 90-100 cm, velmi dobrá zimovzdornost. Rezistentní proti pravému stéblolamu (Pch1). Lze pěstovat po obilnině i kukuřici.

Absolut E/A CZ

Středně raná, klasová, potravinářská odrůda s kvalitou E/A. Velmi vysoká OH (814 g/l) a obsah NL (14,6 % ÚKZÚZ 2020–22). Efektivní hospodaření s dusíkem. Dosahuje vysokých výnosů na úrovni velmi výnosných „A“ odrůd, a to ve všech oblastech (vysoká stabilita výnosů v různých ročnících). Výborný zdravotní stav listů i klasů, velmi dobrá odolnosti proti poléhání. Zimovzdornosti střední, klasová odrůda se silnou dominancí hlavního stébla.

Dagmar A CZ

Česká, velmi raná odrůda vyšlechtěná na ŠS v Hrubčicích, zaregistrována v roce 2012. Stabilně vysoký výnos. Zrno má velmi vysokou objemovou hmotnost a vysokou odolnost proti porůstání. Zrno velké s vysokou HTZ (44–49 g). Má velmi vysokou zimovzdornost. Rostliny jsou středně dlouhé s vysokou odolností poléhání (8). Je dlouhodobě nejlépe hodnocenou odrůdou vůči fuzariózám v klasu. Je vhodná i pro pěstování po obilnině a kukuřici, doporučená i pro pozdní setí.

Crossway A CZ

Polopozdní, velmi výnosná, potravinářská odrůda (A) vhodná do všech výrobních oblastí. Regisrována v roce 2021 v ČR i SR. Špičkový výnos potvrdily i zkoušky ÚKZÚZ pro SDO. Vyšší odnoživost, proto nižší výsevek podle doporučení. První ošetření fungicidy proti padlí travnímu a listovým skvrnitostem, druhé ošetření na praporcový list a do klasu proti fuzariózám. Dobrá odolnost poléhání. Předností je odolnost rzi plevové a rezistence larvám plodomorky plevové (Sm1).

Leidi A EU

Přesívková pšenice vhodná především pro velmi pozdní výsevy (po kukuřici, řepě, meziplodinách apod.). Kvalita A s vysokou objemovou hmotností a vysokou HTZ (46 g). Velmi dobrá odolnost rzi pšeničné a vysoká odolnost klasovým chorobám. Odolnost padlí a listovým skvrnitostem je dobrá (6). Setí od podzimu až do jara.

LG Absalon A CZ

Raná odrůda registrovaná v ČR v roce 2021. Vhodná do všech oblastí včetně teplejších a sušších. Pekařská kvalita A s velmi vysokou OH. Velmi vysoký výnos v reg. zkouškách ÚKZÚZ 2018–20 i SDO 2020–23. Charakteristická výborným zdravotním stavem: padlí travní (8,5), rez plevová (8), rez pšeničná (6,5), listové skvrnitosti (7), fuzariózy klasů (7). Rezistentní proti pravému stéblolamu (Pch1). Rostliny kratší (85 cm) s vysokou odolností proti poléhání a velmi dobrou zimovzdorností potvrzenou testy ÚKZÚZ. Vhodná pro pěstování po obilnině a při dodržení odpovídající AGT i po kukuřici. Toleruje pozdní setí.

LG Dita A CZ

Polopozdní odrůda s kvalitou A vyšlechtěná v Hrubčicích, vynikající výnosy především v ŘVO a BVO. Kombinovaná odolnost padlí travnímu, rzi plevové i pšeničné. Kratší stéblo s velmi vysokou odolností poléhání (8). Vhodná i pro pozdní setí. Díky vynikající odolnosti poléhání a listovým chorobám velmi dobře reaguje na dobrou předplodinu a vysokou intenzitu pěstování (např. hnojení kejdou, digestátem).

LG Keramik A CZ

Středně raná, potravinářská odrůda s velmi vysokým výnosem ve všech výrobních oblastech. Vynikající výnos potvrzený zkouškami pro SDO. Plastická odrůda vhodná i do teplejších oblastí. Lze pěstovat po obilnině. V praxi dosahuje vysoké objemové hmotnosti i čísla poklesu. Hodnota Zelenyho testu a obsah NL jsou na úrovni velmi dobré kvality A. Předností je vysoká odolnost proti poléhání, odolnost rzi plevové, vysoká odolnost rzi pšeničné i padlí travnímu a velmi vysoká mrazuvzdornost. Odolnost fuzariózám klasů je na střední úrovni.

LG Rozarka A CZ

Velmi raná odrůda (o 3 dny ranější než Bohemia) vyšlechtěná ŠS v Hrubčicích. Dosáhla vysokých výnosů v registračních zkouškách ÚKZÚZ i státních odrůdových zkouškách ÚKSÚP. Toleruje setí po obilnině a je velmi vhodná i do sušších a teplejších oblastí. Dosahuje výborné kvality A. Kromě ranosti je její přednosti velmi dobrá odolnost padlí travnímu, fuzariózám v klasu a velmi vysoká zimovzdornost. Rezistence proti larvám plodomorky plevové (Sm1).

Alcantara A/B EU

Velmi raná, osinatá odrůda (o 4 dny ranější než Bohemia) s vysokou tolerancí na klimatický stres a sucho. Dosahuje vysokého a stabilního výnosu a je vhodná do všech pěstitelských oblastí. Předností jsou nižší rostliny s dobrou odolností proti poléhání a velmi dobrý zdravotní stav listů i klasů. Velké zrno s vyšší HTZ a potravinářskou jakostí na úrovni B–A kvality. Rezistence proti larvám plodomorky plevové (Sm1).

LG Mondial B/C CZ

Poloraná odrůda se špičkovým výnosem a výborným zdravotním stavem (nejvýnosnější v reg. zk. 2019–21). Střední výška (95 cm) a vynikající odolnost poléhání (8). Plastická a vhodná do všech výrobních oblastí včetně KVO. Toleruje setí po obilnině a je vhodná pro pozdní setí. Vhodná i pro nižší intenzitu pěstování. Zrno s vysokou objemovou hmotností a pádovým číslem, při správné výživě dobrý obsah NL i hodnota Zelenyho testu. Velmi vhodná i ke krmení - v krmných testech na kuřatech 2023 dosáhla nejvyšší hodnoty indexu efektivnosti výkrmu. Předností je velmi dobrá HTZ a vysoká zimovzdornost.

Avenue B/C CZ

Nejranější odrůda v sortimentu, raností srovnatelná s ozimým ječmenem. Proto ji lze využít jako optimální předplodinu pro ozimou řepku a letní meziplodiny. Krátké rostliny odolné poléhání (9), vysoká odnoživost a výborná regenerace na jaře. Vzhledem k extrémní ranosti je nutné dbát na dodržení optimálních fází všech AGT opatření, včetně hnojení N a včasné sklizně. To jsou předpoklady pro docílení potravinářské kvality i vysokého výnosu zrna. Vysoká odolnost všem klasovým chorobám včetně fuzarióz a padlí na listu. Velmi dobrá odolnost i ostatním listovým chorobám.

Arkeos CK oplatková EU

Velmi raná pšenice na výrobu oplatků a sušenek. Vykupují mlýny Perner Svijany, Mlýn Herber. Krmná kvalita prověřená krmným testem na kuřatech. Vhodná i pro výrobu pšeničného sladu. Vysoký výnosový potenciál ve všech výrobních oblastech. Odrůda s vysokou produktivitou klasu a HTZ na úrovni 40 g. Vzhledem k velmi vysoké odnožovací schopnosti je doporučen snížený výsevek 2,8–4,0 MKS dle výrobní oblasti a termínu setí. Registrace Francie 2011.

LG Niklas CK oplatková CZ Novinka

Krmná a oplatková  odrůda z německého šlechtění Limagrainu, registrovaná v ČR v roce 2024, kde byla nejvýnosnější ve všech výrobních oblastech i variantách ošetření (ÚKZÚZ 2021–23). V provozním ověřování Mondēlez International (Opavia). Poloraná a plastická, vhodná do všech oblastí. Kompenzační typ s dobrou odnoživostí. Velmi dobrá odolnost rzi plevové i pšeničné a fuzariózám klasů. Dobrá odolnost padlí, poléhání a listovým skvrnitostem. Rezistentní proti pravému stéblolamu (Pch1). Velmi dobrá zimovzdornost.

LG Mocca CK oplatková CZ

Odrůda z německého šlechtění Limagrainu, registrovaná v ČR v roce 2019. Vynikající výnosy ve všech oblastech. Krmná odrůda vhodná i na výrobu oplatků a sušenek - kvalita CK. Vysoká HTZ (44 g). Velmi vysoká odolnost rzi pšeničné, velmi dobrá odolnost padlí travnímu a listovým skvrnitostem. Citlivější na rez plevovou - nutné časné ošetření. Pozdní odrůda tolerující pozdní setí a rezistentní larvám plodomorky plevové (Sm1). Vysoká zimovzdornost, dobrá odolnost poléhání.

LG Lunaris C CZ Novinka

Polopozní až pozdní odrůda z německého šlechtění Limagrainu, registrovaná v ČR v roce 2023. Vynikající výnosy ve všech oblastech. Krmná odrůda vhodná i pro extenzivní pěstování - vynikající zdravotní stav a velmi vysoká odolnost poléhání (8,5 b.), špičkové výnosy i bez ošetření. Unikátní kombinovaná rezistence proti pravému stéblolamu (Pch1) a larvám plodomorky plevové (Sm1). Výborná krmná kvalita potvrzená výkrmovým testem na kuřatech. Vhodná pro systém jednoho ošetření - většinou stačí ošetření praporcového listu/klasu. Mimořádně vhodná do BVO a pro pozdní setí.

Frisky C CZ

Plastická odrůda s vysokým a stabilním výnosem, vhodná i do sušších oblastí. Vysoká odolnost vyzimování. Univerzální odrůda pro všestranné využití. Mimořádně vhodná ke krmení, potvrzeno v krmných testech na kuřatech. Při vhodné AGT dosahuje pekařské kvality ve výkupních parametrech - lze ji využít jako doplňkovou pšenici pro mlynáře (vysoká a stabilní OH, vysoké ČP). Krátké rostliny odolné poléhání. Vysoká odolnost hlavním hospodářským chorobám, odolná rzi pšeničné. Citlivější na rez plevovou. Lze pěstovat po obilnině, vhodná i pro pozdní setí.

Ječmen ozimý

LG Zoro CZ

Kombinace vynikajícího výnosu a rezistence proti virózám (BYDV). V reg. zkouškách překonala standardní kontrolní odrůdy o 6 % a rezistentní kontrolu o 17 %. Předností je velmi vysoký výnos zrna a velmi dobrý zdravotní stav. Delší stéblo a střední odolnost poléhání - doporučen morforegulátor. Velmi dobrá zimovzdornost. Středně raná, plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí a pěstování po obilnině.

LG Korok CZ

Velmi výnosný a zdravý víceřadý ječmen dosahující vysokých výnosů i bez ošetření. Registrace v ČR 2021. Vysoký výnos předního zrna a vysoká zimovzdornost. Vhodný do všech výrobních oblastí, toleruje pěstování po obilnině a vyniká plasticitou k pěstebním podmínkám i ročníkům. Vysoká odolnosti proti rynchosporiové skvrnitosti (spála ječmene) a fuzariózám klasů. Střední odnoživost, výška rostlin 95–105 cm a střední odolnost poléhání.

LG Triumph CZ

Vyniká velmi vysokým výnosem zrna a vysokou odolností proti poléhání. Vynikající zdravotní stav. Velmi dobře odnožuje. Středně vysoké rostliny. Plastická a polopozdní odrůda vhodná do všech výrobních oblastí, s velmi dobrou zimovzdorností. Lze pěstovat po obilnině a vhodná pro pozdní setí. Registrace 2017.

Valerie CZ

Dvouřadá, velmi raná a krmná odrůda. V reg. zkouškách ÚKZÚZ 2018–20 byla nejvýnosnější odrůdou v ošetřené variantě mezi dvouřadými odrůdami. Výnosem konkuruje i současným 6ř. odrůdám ječmene a výnosem předního zrna je často překonává. Velmi vysoká HTZ (53 g), nejvyšší OH a vysoký podíl předního zrna. Velmi dobrá odolnost padlí, listovým skvrnitostem a poléhání. Velmi vysoká odnoživost. Rezistentní proti komplexu žluté mozaiky ječmene (BaYMV i BAMMV - přenáší půdní houba Polymyxa graminis).

Padura CZ

Dvouřadá, krmná odrůda s vysokým výnosem a velkým zrnem s velmi vysokou HTZ (50–55 g). Vysoká odolnost vůči vyzimování prověřená ročníkem 2012. Kratší rostliny s vysokou odolností poléhání. Velmi dobrá odolnost všem hlavním hospodářským chorobám. Registrace 2014.

Picasso CZ

Raná odrůda, dosáhla vynikajících výsledků v ošetřené i neošetřené variantě reg. zk. ÚKZÚZ 2019–21. Výnosná, vhodná pro běžné podmínky, ale i do teplejších a sušších oblastí nebo pro extenzivnější hospodaření. Vysoký výnos potvrzuje německá registrace, kde dosáhla u výnosu 8 b. Předností je ranost, vysoká odolnost padlí a všem ostatním chorobám ječmene včetně plísně sněžné. Velmi dobrá odolnost poléhání, výška 95–100 cm. Rezistentní proti komplexu žluté mozaiky ječmene (BaYMV i BAMMV - přenáší půdní houba Polymyxa graminis).

Marysell SK

Velmi raná, dvouřadá odrůda se sladovnickou kvalitou, nakupuje Heineken Slovensko Sladovne (v roce 2022 zařazena na zelenou listinu Heineken) a zkouší Sladovna Michalovce. Vysoký výnos zrna a velmi vysoký podíl předního zrna, vysoká HTZ. Ve státních odrůdových zkouškách ÚKSÚP 2017–19 byla výnosem 107 % nejvýnosnější dvouřadou odrůdou. Vysoká odnoživost a odolnost rynchosporiové skvrnitosti, rzi ječné i fuzariózám. Registrace SR 2020.

RAGT Czech s r.o.

Pšenice ozimá

RGT Cayenne A EU Novinka

Polopozdní odrůda z německého šlechtění RAGT. Předností je velmi vysoký výnos a jistá potravinářská kvalita. Velmi dobré hospodaření s dusíkem a velmi dobrý i vyrovnaný zdravotní stav. Mimořádně plastická a vhodná do všech oblastí pěstování. Bezproblémové přezimování. Letos dostupná v omezeném množství.

RGT Ponticus E EU

Jedinečná elitní pšenice s velmi vysokým a stabilním číslem poklesu, současně i s velmi vysokou úrovní NL. Vzhledem k velmi dobré mrazuvzdornosti, velmi vysoké odolnosti poléhání, velmi dobrému zdravotnímu stavu a stabilní kvalitě je odrůda předurčena k pěstování na velkých plochách. Podle zkušeností se hodí i do přísuškových oblastí i pro setí po obilné předplodině. Snížená potřeba morforegulace s vynikajícím zdravotním stavem představují úspory nákladů při pěstování. Vysoká efektivita využití N výživy.

Bodyček A CZ

Velmi raná a praxí prověřená česká, A potravinářská odrůda. Výnos tvoří počtem klasů. Velmi stabilní jakost ve všech parametrech. Aplikace CCC je nutná. Odolnost rzím a padlí je dobrá. Výborný zdravotní stav klasu. Doporučujeme ošetřit listové skvrnitosti. Určená pro střední intenzitu pěstování. Lze využít i jako předplodinu před řepku. Pozdní setí je možné, ale stírá se jím výjimečná ranost odrůdy. Odrůda s vynikající mrazuvzdorností.

RGT Borsalino A EU

Velmi raná, osinatá pšenice s vynikajícím výnosem a vysokým obsahem NL. Rostliny nižší, mrazuvzdorné a vysoce odolné poléhání. Z výsledků poloprovozních pokusů prováděných po celé ČR se potvrdilo, že výborně zvládá i pozdní výsevy. Díky osinám není preferovaná černou zvěří a lépe využívá vzdušnou vlhkost. Dobrá odolnost fuzáriím umožňuje setí po kukuřici. Vzhledem k celkově velmi dobrému zdravotnímu stavu obvykle postačí základní fungicidní ošetření.

RGT Depot A EU

Odrůda z německého šlechtění RAGT. Klasový, silně kompenzační typ, s vysokým počtem zrn v klasu a vysokou HTZ. Velmi vysoký výnos, tolerance přísušku a nepříznivým podmínkám, velmi dobrá mrazuvzdornost. Velkým kladem je vynikající zdravotní stav, zejména v napadení padlím a rzemi. Ochranu doporučujeme směřovat do klasu. Díky menší hustotě porostu efektivně hospodaří s vodou. Hodí se po obilnině a na pozdní výsevy.

RGT Reform A EU

Jedna z nejúspěšnějších pšenic u nás i v Evropě díky unikátnímu spojení všech podstatných pěstitelských vlastností, jako je skvělý výnos, A kvalita, extrémně stabilní pádové číslo a velmi dobrá OH. Dále vyniká velmi dobrým zdravotním stavem a výbornou mrazuvzdorností. Doporučena je vyšší intenzita pěstování, zejména N výživa a regulace porostu. Předplodina a termín výsevu bez omezení. I při pozdních výsevech po horší předplodině dosahuje velmi dobrých výsledků. Mimořádně kompenzační pozdní odrůda, nedoporučujeme pěstovat na velmi suchých a kamenitých půdách.

RGT Rebell A EU

Polopozdní odrůda s výjimečnou kombinací velmi vysokého výnosu ve všech výrobních oblastech, extrémně stabilní A kvality, výtečného zdravotního stavu listové plochy a klasů a skvělých agronomických vlastností. Rostliny jsou nízké, nepoléhavé s výborným zdravotním stavem a vysokou mrazuvzdorností, vyniká velmi dobrou odolností komplexu chorob pat stébel (gen PCH1). Proto je ideální volbou po obilní předplodině.

RGT Ritter A EU

Polopozdní až pozdní klasová pšenice s A kvalitou, vysokou stabilitou čísla poklesu a plným zrnem. Dosahuje velmi vysokého výnosu. Vynikající zdravotní stav listové plochy, kromě rzi plevové. Na našich pokusných lokalitách a v praxi již prokázala nadstandardní odolnost poléhání a na mnoha místech byla nejvýnosnější odrůdou. Středně odnoživá, klasová odrůda s vysokou kompenzační schopností a s velkou HTZ (okolo 49 g).

RGT Telemark A CZ

Velmi raná, ozimá pšenice s českou registrací. Nadprůměrně hodnocený zdravotní stav klasu s velmi nízkou kumulací DON v zrnu. Rostliny středně vysoké s bezproblémovým přezimováním a dobrou odolností poléhání. Kromě objemu pečiva všechny parametry splňují kvalitu E, v SDO průměru 2019–22 dosáhla největší objemové hmotnosti ze všech zkoušených odrůd.

RGT Venezio A EU

Poloraná odrůda v sortimentu osinatých pšenic. Vyniká vysokou HTZ a výbornou pekařskou kvalitou A - zejména vysoký obsah NL. Velmi dobrý zdravotní stav, odolnost rzi pšeničné a plevové. Chlortoluron tolerantní. Velmi dobrá odolnost vyzimování a poléhání. Nejvýnosnější A pšenice v soutěži technologií v Kroměříži 2021.

Viriato A EU

Nejpěstovanější osinatá odrůda v ČR, zároveň třetí nejpěstovanější pšenice u nás. Raná a velmi výnosná, potravinářská A odrůda. Velmi krátké (81 cm) a pevné stéblo. Velmi dobrá odolnost vyzimování. Předností jsou velmi stabilní a vysoké objemové hmotnosti (E) a číslo poklesu (E/A). Během suchých ročníků prokázala svoji výjimečnost v časném nalití zrna a při loňských mokrých a opožděných žních svoji ranost. Má velmi dobrou odolnost braničnatkám, střední odolnost padlí a rzi pšeničné. Dobré je i hodnocení odolnosti běloklasosti, odolnost fuzáriím v klasu je střední.

RGT Cesario B CZ

Raná, vysoce výkonná odrůda. Díky ranosti doporučujeme veškerá ošetření přizpůsobit vývoji. Pro optimální využití ranosti provést výsev v AGT termínu. Disponuje velmi dobrou mrazuvzdorností, výborným zdravotním stavem, nižšími rostlinami s výbornou odolností poléhání. Výnos tvoří hustotou porostu, potravinářská kvalita B. Výborný poměr náklady : výkon.

RGT Sacramento B/C CZ

Osinatá pšenice, která zakončila registrační zkoušky v ČR v roce 2016 s historicky nejvyšším výnosem v průměru všech výrobních oblastí, ošetřené a neošetřené varianty. Odrůda s jakostí B, pouze v objemu pečiva je hodnocena jako C pšenice. Rostliny jsou krátké s vysokou odolností poléhání. Výnos tvoří vysokou hustotou porostu. Proto doporučujeme morforegulaci přizpůsobit aktuálnímu stavu porostu. Zdravotní stav je vyrovnaný a velmi dobrý. V sortimentu krmných odrůd má nejnižší akumulaci DON v zrnu.

RGT Specialist B/C EU

Mimořádně výnosná odrůda B/C sortimentu. Velmi dobře je hodnocena odolnost rzi pšeničné i plevové, fuzariózám, padlí a braničnatce plevové. Gen odolnosti stéblolamu PCH1. Díky odolnosti lze úspěšně pěstovat po pšenici i kukuřici. Výborně snáší sucho, horší podmínky pěstování a pozdní výsevy. Výnos tvoří kombinací hustoty porostu a HTZ.

RGT Davirio C CZ

Raná–velmi raná odrůda z křížení Dagmar × Viriato, po kterých zdědila ranost, toleranci suchu a výbornou odnoživost, z Viriata navíc osinatost a kvalitativní parametry. Výborně pracuje s dodaným N a běžně dosahuje vysokého obsahu NL. Odolná napadení rzí plevovou. Registrována v ČR v roce 2023. Kvůli objemu pečiva registrována jako krmná pšenice. V ostatních parametrech dosahuje kvality E/A.

RGT Revolver C EU

Nejvýnosnější krmná, ozimá pšenice v německých registracích (2021), v obou stupních intenzity obdržela za výnos nejvyšší známku 9. Z křížení RGT Reform × Sheriff. Má mimořádný výnosový potenciál. Vyniká zdravotním stavem. Stabilní pádové číslo. Výnos je tvořen kombinací vysoké produktivity klasu, vysokým počtem zrn na klas, střední HTZ a střední–vyšší hustotou porostu. Velmi dobrých výsledků dosahuje i v pozdním termínu výsevu po pšenici i kukuřici a patří mezi seťově univerzální odrůdy. Oproti odrůdám s vysokou potravinářskou kvalitou má nižší nároky na dusíkatou výživu.

RWA Czechia s r.o.

Pšenice ozimá

Axaro E EU 2020

Raná odrůda s elitní potravinářskou jakostí. Rostliny nižšího vzrůstu se střední–vyšší odnoživostí. Vhodná do přísuškových oblastí. Setí v AGT termínu pro danou oblast. Zdravotní stav velmi dobrý, zejména v odolnosti napadení padlím a rzí plevovou. Morforegulátor na zkrácení stébla je vhodný pouze v nižší dávce u velmi intenzivně vedených porostů. Z kvalitativních parametrů vyniká vysokou objemovou hmotností.

Barranco E EU 2016

Poloraná–polopozdní odrůda E kvality. Pšenice evropského formátu, výnosový vítěz posledních tří ročníků odrůdových zkoušek v Německu (BSA) v kategorii elitní pšenice. Vysoký výnos i v sušších podmínkách. Středně vysoké rostliny s velmi dobrou odolností poléhání. Excelentní zdravotní stav - odolná padlí a rzi plevové. Odrůda kompenzačního typu. Plastická v termínu setí. Možné setí i po obilnině. Vhodná pro intenzivní i méně intenzivní pěstování a na horší půdy. Zrno má vynikající kvalitu: velmi vysoké a stabilní číslo poklesu, velmi vysoká objemová hmotnost.

Bernstein E CZ 2015

Polopozdní až pozdní odrůda s nejvyšší E kvalitou. Evropská odrůda, která byla registrovaná v Rakousku (2013), Německu (2014) a u nás (2015). Má vyšší rostliny s pevným stéblem a s velmi dobrou odolností poléhání (7,8). Střední až nižší odnoživost, velmi dobrý zdravotní stav a zimovzdornost na úrovni 4. Vhodná pro intenzivní i méně intenzivní pěstování. Zrno má vynikající kvalitu: velmi vysoký obsah NL, velmi vysoká objemová hmotnost, číslo poklesu stabilní a vysoké. Plastická, dosahuje vysokých výnosů ve všech podmínkách pěstování. Snáší pozdní setí, lze sít po obilnině a kukuřici. Dobrý zdravotní stav klasů, nízký obsah DON.

Ambientus E/A EU 2024 Novinka

Polopozdní odrůda s čerstvou registrací v SRN a ve ve 3. roce SOZ ÚKZÚZ. Vedle velmi vysokého výnosu zaujme excelentní kvalitou zrna, špičkovou využitelností dusíku a vynikajícím zdravotním stavem. Rostliny jsou nadprůměrně odnoživé s kompenzační schopností a vysokou mrazuvzdorností. Vhodná pro setí po kukuřici. U intenzivních porostů je doporučen morforegulátor na zpevnění stébla už v BBCH 30.

Apostel A CZ 2019

Středně raná odrůda kvality A s vysokým výnosovým potenciálem. Zaregistrována v ČR v roce 2019. Zaručuje vysoké výnosy při nízkých nákladech na ochranu, to vytváří předpoklady pro vysokou rentabilitu pěstování. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnoživé, s velmi dobrou odolností proti poléhání. Vynikající zdravotní stav, odolná padlí a rzi plevové. Zimovzdornost na vysoké úrovni. Výborná kompenzační schopnost, výnos je tvořen vysokým počtem produktivních stébel a vysokou HTZ. Plastická v termínu setí, možno zařadit po obilnině. Morforegulátory ve střední dávce při intenzivním pěstování.

Asory A CZ 2019

Polopozdní až pozdní odrůda s pekařskou kvalitou A, jedním z rodičů je JB Asano. Excelentní výnosový potenciál. Nejvýnosnější A odrůda v SDO 2016–19. V roce 2021 nejmnoženější odrůda ozimé pšenice v Německu. Výborný zdravotní stav - odolná padlí, braničnatce a rzi plevové, výborná odolnost fuzáriím. Mrazuvzdornost velmi dobrá. Rostliny středně vysoké, doporučujeme využití morforegulátorů na zkrácení stébla. Výborná kompenzační schopnost. Velmi dobře snáší deštivé žně. Vhodná pro setí i v pozdních AGT termínech.

Obiwan A/B EU 2018 Novinka

Velmi raná, osinatá odrůda ze šlechtění firmy Secobra, kombinující ranost s vhodností pro pozdní termíny setí. Krátké rostliny kompenzačního typu s nadprůměrnou odolností poléhání. Vyniká odolností padlí, rzím a fuzáriím v klasu. Z kvalitativních parametrů zaujme vhodností do deštivých žní (stabilita čísla poklesu), hodnotou Zelenyho testu a objemovou hmotností. Pro dosažení potravinářské kvality je zapotřebí kvalitativní dávka N.

Campesino B CZ 2021

Extrémně výnosná odrůda v chlebové kvalitě, registrovaná v roce 2021. V německých odrůdových zkouškách se jedná o nejvýnosnější odrůdu v kvalitě B. Stejně jako Asory patří mezi TOP 10 nejmnoženějších odrůd pšenice v SRN. K rekordním výnosům navíc přidává výborný zdravotní stav listu i klasu, gen odolnosti stéblolamu PCh1 a při kratším stéble také jistotu nepoléhavosti. Jedná se o ideální odrůdu pro ziskové pěstování, tedy pro rovnováhu mezi náklady a dosaženým ziskem. Z kvalitativních parametrů vyniká výbornou stabilitou čísla poklesu.

Gentleman B CZ 2021

Velice vyvážená odrůda z pohledu výnosu, zdravotního stavu, jistoty mrazuvzdornosti a také kvality zrna. Top výnos, potvrzený jak z českých registračních zkoušek, tak z Německa je podpořen ještě primátem v podobě nejzdravější odrůdy v B sortimentu v BSA v SRN. Díky této přednosti se jedná o ideální odrůdu pro ziskové pěstování, tedy pro rovnováhu mezi náklady a dosaženým ziskem. Z kvalitativních parametrů vyniká výbornou stabilitou čísla poklesu.

Gordian B CZ 2014

Polopozdní odrůda kombinuje vysoké výnosy s nadprůměrným zdravotním stavem. Nízké rostliny s vysokou odolností poléhání, střední až nižší odnoživost a velice dobrá zimovzdornost (v roce 2012 - 7,5). Zdravotní stav velmi dobrý a vyrovnaný (vysoká odolnost padlí, rzím, fuzáriím v klasu a plísni sněžné). Registrovaná v kvalitě B, má vysokou obj. hmotnost, vysoké a stabilní číslo poklesu. Je dobrou volbou pro pěstitele hledající zdravou, vysoce výnosnou a plastickou krmnou pšenici. Vhodná do intenzivních i méně intenzivních podmínek. Setí v běžném termínu, lze sít po obilnině a kukuřici. Snese pozdnější termíny setí.

WPB Calgary B/C CZ 2018

Polopozdní odrůda s pekařskou kvalitou B/C, registrována v ČR 2018. Rostliny nízké, s nižší až střední odnoživostí, odolné poléhání. Zdravotní stav velmi dobrý - vysoká odolnost padlí a rzi plevové, střední odolnost napadení komplexem listových skvrnitostí, rzí pšeničnou a braničnatkou v klase. Dle provokačních testů méně odolná vymrzání. Vynikající výnosy ve všech oblastech pěstování. Zrno je středně velké, HTZ (43,4 g), má vysoké číslo poklesu. Je vhodná pro rané i pozdní setí, lze sít po obilnině.

Ječmen ozimý

Ernesta EU 2018

Dvouřadá, polopozdní odrůda s výborným výnosem předního zrna v kombinaci s velmi vysokou HTZ. Díky velice dobrému zdravotnímu stavu poskytuje velmi vysoké výnosy i při nižší úrovni fungicidních vstupů. Velikou předností je odolnost poléhání, proto další úsporou jsou náklady na morforegulátor, kdy jej doporučujeme pouze u velmi intenzivních a přehoustlých porostů. Mrazuvzdornost i odnoživost jsou na střední úrovni. Optimální termín setí je uprostřed, popř. v druhé polovině AGT lhůty. Zrno obsahuje vysoký podíl NL.

KWS Tardis CZ 2023 Novinka

Dvouřadá odrůda ze šlechtění KWS s excelentním výnosem. Právě díky němu se stala nejlepší nově registrovanou odrůdou v ČR po sklizni 2023. Rekordní výnos je docílen vysokým počtem klasů a počtem zrn v klasu. Vše je podpořeno vysokou odolností poléhání a výborným zdravotním stavem. Nadstandardem je rezistence viru žluté mozaiky ječmene.

Falbala CZ 2020

Raný–středně raný, šestiřadý ječmen nižšího vzrůstu. Vyniká kombinací ranosti a špičkového výnosu, jak v intenzitě, tak i nižší úrovni vstupů. Vysoká HTZ. Výborná odolnost poléhání a lámání stébla. Vyrovnaný zdravotní stav znamená použití fungicidů pouze při tlaku chorob a u intenzivních porostů.

Fascination CZ 2023 Novinka

Raná–středně raná odrůda s českou registrací zaujme zejména výnosem v neošetřené variantě. Výnos je tvořen dominantně počtem stébel. Velmi dobrá odolnost poléhání v kombinaci s nadprůměrným zdravotním stavem a genem odolnosti vůči žluté mozaice ječmene z této odrůdy dělají adepta na vysoké osevní plochy.

Julia CZ 2022 Novinka

Raná–poloraná odrůda šestiřadého ječmene s dvěma tituly, a to nejvýnosnější novinka z nově registrovaných odrůd v ČR, nejvyšším výnosem v německých zkouškách 9/9 (BSA 2022), kde má velmi vysoké množitelské plochy. Navíc disponuje výborným zdravotním stavem, rezistencí proti žluté mozaice ječmene typu 1 a 2. Rostliny středně vysoké (95 cm) s nadprůměrnou odnoživostí. Vysoký podíl předního zrna s HTZ kolem 43 g a vysokým obsahem NL. Morforegulátor na zpevnění stébla je vhodný pro intenzivnější porosty v nižší až střední dávce.

KWS Morris CZ 2021

Nejvýnosnější odrůda mezi odrůdami šestiřadého ječmene registrovanými v roce 2021. Své kvality dokazuje zejména při nižší úrovni intenzity pěstování. Polopozdní, středního–vyššího vzrůstu (97 cm) s vyšší odnoživostí. Zrno s HTZ kolem 42 g a bohaté na NL. Zejména při ranějším setí doporučujeme nepřesévat a na jaře volit vyšší úroveň regenerační dávky N. Při střední až vyšší intenzitě pěstování je třeba nevynechat morforegulátor na zpevnění stébla.

Tritikale ozimé

Bogart CZ 2021

Polopozdní až pozdní odrůda pšeničného typu, registrovaná v ČR v roce 2021. Výnosově na 2. místě v rámci zkoušení ÚKZÚZ. Předností je kratší stéblo s velmi dobrou odolností poléhání v kombinaci s velice dobrým a vyrovnaným zdravotním stavem. Proto lze s úspěchem pěstovat i při nižší úrovni vstupů. Fungicidní ošetření se doporučuje pouze do klasu proti klasovým fuzariózám.

Rivolt CZ 2024 Novinka

Polopozdní odrůda žitného typu s 1. místem po tříletých státních odrůdových zkoušek v ČR. Je 3. nejmnoženější odrůdou v SRN. Rostliny jsou vyššího vzrůstu (122 cm), tvoří průměrný počet odnoží a vynikají velmi dobrým zdravotním stavem. Zrno obsahuje nadprůměrný obsah NL a má HTS okolo 41 g. Díky vysokému vzrůstu lze využít i pro sklizeň celé nadzemní hmoty.

Allrounder PZO EU 2021 Novinka

Tuto odrůdu v Německu označují „multitalent“. Kombinace extrémních výnosů nadzemní hmoty s výborným zdravotním stavem a nadprůměrnou odolností poléhání z ní dělá top materiál pro provozovatele bioplynových stanic a chovatele skotu. V příznivých podmínkách lze tento žitný typ tritikale využít i na zrno.

Toristo EU 2022 Novinka

Přesívkový typ tritikale s využitím na zrno a díky vyššímu vzrůstu i na sklizeň nadzemní hmoty. Velmi dobrá odolnost poléhání v kombinaci s vyrovnaným zdravotním stavem listu i klasu zajistí nízkonákladovou produkci.

Saatbau Česká republika s.r.o.

Pšenice ozimá

Aurelius E EU

Osinatá, raná–poloraná, potravinářská odrůda pšenice ozimé. Velmi vysoká odolnost stresu ze sucha. V oblasti s pozdními přísušky doporučujeme setí na začátku AGT lhůty a výsevek 400 zrn/m2. Velmi dobře hospodaří s dusíkem, čemuž napomáhá přihnojeni sírou.

Artimus A EU 2020

Velmi raná a osinatá odrůda předurčená do teplých oblastí, se kterými se velmi dobře vyrovnává. Registrace v Rakousku, Maďarsku, Chorvatsku a zkoušky v dalších zemích svědčí o mimořádné adaptabilitě k suchu. Vysoká efektivnost využívání dusíku a odolnost běžným chorobám.

Activus A EU

Osinatá, raná–poloraná a výkonná odrůda s velmi vysokou odolností suchu. V oblasti s pozdními přísušky doporučujeme setí na začátku AGT lhůty a výsevek 400 zrn/m2. I pro pozdní setí. Velmi dobře reaguje na přihnojení S a vysokou dávku kvalitativního N pro eliminaci stresu ze sucha.

Angelus A EU

Osinatá, poloraná, výkonná a plastická odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem. Vyznačuje se dobrými agronomickými vlastnostmi, vysokou odolností poléhání a komplexní odolností listovým chorobám.

Balitus A CZ 2015

Raná, výkonná a mimořádně plastická odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem. Velmi vysoká odolnost poléhání a listovým chorobám. Patří mezi odrůdy s nejvyšší mrazuvzdorností. Stabilní pekařská kvalita, zařazena na seznamu Penam. Pěstování s nižší vyšší intenzitou. Nepoužívat herbicidy na bázi chlortoluronu.

Advokat A/B EU

Polopozdní odrůda dosahující vysokých výnosů v ošetřené i neošetřené variantě pěstování. Vyniká zdravotním stavem. Rostliny středně vysoké a velmi odolné poléhání listovým chorobám. Nenáročná na termín setí, nevadí pozdnější výsev a setí po obilnině i kukuřici. Podle úrovně zejména kvalitativního hnojení lze dosáhnout kvality A nebo B.

SU Habanero A/B EU 2021 novinka

Poloraná a plastická odrůda do všech výrobních oblastí. V chladnější a vlhčí oblasti i teplejší s mírným přísuškem poskytuje vynikající výnosy. Kompenzační typ tvořící výnos středním počtem odnoží, středním počtem zrn v klasu a střední–vyšší HTS. V AGES (Rakousko) prokázala velmi dobré a hospodárné využití N. Pro využití výnosového potenciálu doporučujeme vyšší intenzitu.

Amandus B/C EU

Osinatá, velmi raná odrůda vhodná do přísuškových oblastí. Vysoká odnožovací schopnost a odolnost poléhání. Použití fungicidu proti listovým chorobám vede ke stabilizaci vysoké výnosové úrovně. Na přihnojení sírou reaguje výrazným zvýšením výnosu.

Tonnage C EU

Krmná, polopozdní odrůda s komplexní odolností chorobám. Rostliny středně vysoké s dobrou odolností poléhání, doporučen morforegulátor pro podporu odnoží. Nižší obsah NL, proto je vhodná zejména pro drůbež. Na intenzitu reaguje obrovským navýšením výnosu (až o 35 %).

Ječmen ozimý

Venezia CZ Novinka

Středně raná, víceřadá odrůda s výborným zdravotním stavem, vysokou HTZ a vysokým podílem předního zrna (92 %). Velmi vysoká krmná jakost, 60,5 % škrobu. Stabilní a vysoký výnos v přísuškových a suchých oblastech. Vysoká odnožovací schopnost umožňuje v příznivých podmínkách snížit výsevek.

Adalina EU

Velmi raná, víceřadá a výnosná odrůda s vynikající krmnou hodnotou. Plastická s velmi vysokými výnosy. Dobrý zdravotní stav s vysokou odolností hlavním virózám (BYDV + BaYMV). Díky ranosti je vhodnou předplodinou pro řepku.

Monroe EU

Dvouřadý, sladovnický, ozimý ječmen s vysokou výtěžností předního zrna. Ranost a mrazuvzdornost srovnatelná s běžně pěstovanými sladovnickými odrůdami, ale má vyšší sladovnickou jakost a výnos zrna. Preferovaná odrůda pivovary Heineken s vysokým potenciálem odbytu do zahraničí.

Tritikale ozimé

Lumaco EU novinka

Středně raná odrůda s narůstající oblibou v zemích EU díky vynikajícím výnosům (1. místo AGES, Rakousko). Vynikající zdravotní stav- odolnost rzi plevové a padlí, nízký obsah DON. Velmi rychlý vývoj, vhodná i na GPS. Vysoká objemová hmotnost a nadprůměrný obsah NL.

Tribonus EU

Poloraná odrůda nižšího vzrůstu s vysokým výnosovým potenciálem a vysokou odolností vůči polehání. Vyznačuje se širokou odolností chorobám a vyniká zvláště vysokou odolností rzi žitné. Plastická odrůda vhodná do všech podmínek. Nepoléhá, má výborné využití kejdy a vykazuje vynikající odolnost listovým chorobám.

Trimondo EU

Poloraná odrůda nižšího vzrůstu s vysokým výnosovým potenciálem a dobrou odolností polehání. Komplexní odolnost chorobám, zvláště padlí. Plastická, do všech výrobních podmínek. Vynikající využívání N.

Žito ozimé

SU Dukato EU

Robustní, poloraná, středně vzrůstná odrůda typu populace. Vysoký výnosový potenciál. Dobrá odolnost padlí a poléhání. Vhodná i na zelenou hmotu ke krmným účelům a pro BPS. Tolerance k pozemkům se střední až horší bonitou půdy.

SU Forsetti EU

Středně vzrůstná, poloraná, hybridní, zrnová odrůda. Velmi vysoký výnosový potenciál. Dobrá odolností listovým chorobám, poléhání a námelu. Vhodná i na zelenou hmotu ke krmným účelům a pro BPS. Tolerantní k pozdnímu setí.

Saaten-Union CZ s.r.o.

Pšenice ozimá

Expo E EU

Velmi plastická pšenice vyšlechtěná pro podmínky střední Evropy s adaptací na přímořské i kontinentální podmínky. Dosahuje vysokého výnosu zdravého zrna v intenzivní i extenzivní AGT, v pekařské kvalitě E, a to ve všech parametrech. Vyniká vyšším obsahem bílkovin. Je středního až vyššího vzrůstu, střední hustoty porostu. Klas tvoří střední počet zrn s HTZ 48 g.

Genius E CZ 2014

Středně raná až polopozdní odrůda dosahující vysokých výnosů zrna, s tou nejvyšší pekařskou kvalitou. Je středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání.

Askaban A CZ 2019

Polopozdní výnosná, mrazuvzdorná, plastická a zdravá pšenice, která dosahuje výborné a stabilní potravinářské kvality. Je středního vzrůstu, se střední odnoživostí a se schopností tvořit zrna s vysokou HTZ.

Centurion A EU

Osinatá, raná pšenice v kvetení i zrání, s mimořádnou odolností stresovým podmínkám. Zejména v aridních oblastech a na lehkých půdách netrpí tak, jako jiné odrůdy. Je nižšího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a střední odnoživostí. Disponuje velmi dobrým zdravotním stavem a dobrou odolností vyzimování. Potravinářské parametry na úrovni A. V zahraničí je díky plastičnosti a pevnému zdraví využívána zejména v extenzivnějších technologiích a na ekofarmách.

Pallas A CZ 2022

Polopozdní, velmi výnosná a velmi kvalitní potravinářská pšenice. Z rodičů Silenus × Tobak podědila jen ty nejlepší vlastnosti. Rostliny jsou středně vzrůstné se střední odolností poléhání s dobrým a stabilním zdravotním stavem. Perfektních výsledků zejména při řidším porostu. Klasová pšenice s ideální hustotou porostu 500–550 klasů/m2. Má střední až vyšší HTZ, dlouhý–velmi dlouhý klas s vysokým počtem nezadinových zrn. Vysoká produktivita klasu na úrovni 1,8–1,9 g.

Pirueta A CZ 2019

Raná, mimořádně výnosná odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje pevným a zdravým kořenem a zdravou listovou plochou. Velmi odolná všem významným klasovým chorobám. Velmi rychlé nalévání zrna. Potravinářská kvalita je na úrovni E/A.

SU Tarroca B CZ2021

Výnosná pšenice s českou registrací v B kvalitě. Na kontrolní odrůdy dosahuje v průměru 109 % (ošetřeno). Řadí mezi nejvýnosnější registrované odrůdy v ČR. Polopozdní až pozdní odrůda středního–nižšího vzrůstu. Výnosu dosahuje kombinací středního počtu klasů, vyššího počtu zrn v klase a vysoké HTZ. Dobrá–velmi dobrá odolnost proti poléhání a vysoká reakce na produkční dávku dusíku umožňuje vysokou až velmi vysokou úroveň pěstování. Je vak velmi plastickou a snese i nižší hnojení N.

Johnson Krm. CZ 2018

Polopozdní, krmná odrůda nízkého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Širší listy s velmi zdravou listovou plochou. Tvoří středně dlouhý až dlouhý klas s velmi vysokým počtem zrn. Dosahuje špičkových výnosů zrna i v horších půdně-klimatických podmínkách.

Bonanza Krm CZ 2015

Střední vzrůst, s dobrou až velmi dobrou odolností proti poléhání, velmi dobrým zdravotním stavem a jednou z nejvyšších mrazuvzdorností ze sortimentu krmné pšenice (8,3). Předností je dobrá odolnost fuzáriu v klasu po kukuřici a běloklasosti, což umožňuje setí po obilnině i kukuřici.

Pšenice špalda

Zollernspelz

Polopozdní, vysoce výnosná ozimá pšenice špalda, nízkého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je v české praxi dokonale prověřena. O osivo v posledních letech dramaticky stoupl zájem. Rozhodli jsme se proto tuto odrůdu množit v ČR také jako BIO osivo.

Pšenice ozimá - hybridní odrůdy

Hybery A EU

Polopozdní hybrid pšenice ozimé s vynikajícím zdravotním stavem. Je středního až vyššího vzrůstu s vysokou až velmi vysokou odolností proti poléhání. Odolnost všem významným chorobám stébla, listu i klasu po celou dobu vegetace. Zimovzdornost dobrá až velmi dobrá. Odolnost přísuškům je vysoká až velmi vysoká.

Hymalaya A EU

Po registraci v Německu (2018) se stala nejvýkonnější A pšenicí s hodnocením výnosu 9/9 při intenzivní i extenzivní technologii (BSA, 2018). Vyniká výbornou odolností chorobám.

Hyvento A EU

Středně raný hybrid je vhodnou volbou pro pěstitele pšenice, kteří očekávají vysoký výnos, potravinářskou kvalitu a bezproblémový zdravotní stav. V BSA 2018 je mezi nejvýnosnějšími pšenicemi s kvalitou A–E. Má vynikající hodnocení výnosu 8 z 9 bodů v ošetřené i neošetřené variantě a dosahuje kvality A.

Hyacinth B/C EU

Raný–středně raný hybrid s velmi vysokými výnosy zrna (BSA 2017–2019; ÚKZÚZ 2018–

2019), výborným zdravotním stavem a nadstandardní odolností vůči rzím a fuzariím. Spolu s dobrou odolností poléhání má všechny potřebné atributy, které pěstitelům zaručí vysoký výnos s nižšími náklady na ošetřování. Potravinářská kvalita B s vysokým pádovým číslem a objemovou hmotností, ale nižším obsahem NL.

Hyking B/C CZ 2018

Raný hybrid pšenice ozimé, který dominuje výnosem zrna. Po dvou letech zkoušení na ÚKZÚZ nejvýnosnější odrůdou. Výnos je tvořen zejména velmi vysokým počtem zrn v klasu a střední až vyšší HTZ. Velmi dobrá odolnost chorobám, výborná odolnost poléhání. Vynikající stresuodolnost.

Hydrock B CZ2021

Velmi raný hybrid. Tříletým registračním řízením ÚKZÚZ (2018–20) prošel jako nejvýnosnější odrůda raného sortimentu s velmi komplexním zdravím listů i klasů a spolehlivou odolností poléhání. Do oblastí s lehkými půdami a s časným nástupem jarních přísušků. Nadstandardní odolnost fuzáriím a nízká kumulace DON v zrně zajišťují odrůdě budoucnost i po zákazu hlavních přípravků pro ošetření klasu.

SU Hycardi B EU

Velmi raný hybrid s velmi vysokou adaptabilitou k různým půdně-klimatickým podmínkám. Počáteční vývoj velmi rychlý, což je důležité pro silné odnožení na podzim. Zároveň velmi rychlý nástup do jarní vegetace. S ohledem na velmi rychlý podzimní vývoj lze termín setí oddálit do října. Pozdějším setím lze snížit riziko napadení přenašeči viróz.

SU Hytoni B/C EU Novinka

Hybrid nové generace s novou výnosovou úrovní a stabilitou ve velmi variabilních podmínkách. Díky tomu umožňuje velmi jednoduchou rajonizaci od lehkých písčitých a kamenitých půd až po těžké jíly. Dobrý zdravotní stav zajišťuje výnosovou stabilitu i v ročnících s vysokým tlakem chorob ovlivňujících výnos jako rzi a braničnatky. Zároveň má vysokou odolnost padlí a dobrou odolnost klasovým fuzariózám. Rezistentní vůči plodomorce plevové.

Ječmen ozimý

Beckenbauer CZ 2019

V současnosti nejvýnosnější ozimý ječmen registrovaný v ČR. Umístil se na 1. místě v ošetřené i neošetřené variantě. Genetika příbuzná odrůdě Titus se projevila v jeho plastičnosti a schopnosti dosahovat rekordních výnosů ve všech podmínkách a při různých úrovních pěstování. Středně raná odrůda s vysokou odolností proti poléhání a jednou z nejvyšších mrazuvzdorností u nás.

Novira CZ 2018

Odrůda se 100% rezistencí vůči virové zakrslosti ječmene. Dosahuje vysokého výnosu zrna i v sušších oblastech pěstování. Předností je také velmi dobré zdraví listu i klasu. Rostliny jsou vyššího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Dobrá odolnost vymrzání. Kombinací těchto vlastností je jistotou dobrého výnosu pro každého pěstitele.

SU Ellen CZ 2017

Nejranější ozimý ječmen v sortimentu. Středně vzrůstná odrůda se střední odnožovací schopností, dobrou odolností proti poléhání a mimořádně rychlým naléváním zrna. HTZ je vyšší (>48 g).

SU Hylona CZ 2018

Vysoce výnosný, zároveň velmi plastický a univerzální ječmen. Výborný zdravotní stav umožňuje dosahovat vynikajících výsledků v extenzitě, nicméně vysoký výnosový potenciál prokázal ve státních zkouškách i v intenzivní technologii. Díky dobrému odnožování lze efektivně pracovat s termínem setí a výsevkem.

SU Midnight CZ 2021

Raná, mimořádně výnosná a plastická odrůda z Titus × SU Ellen. V současnosti hvězdou mezi ozimými ječmeny v Německu. Unikátností je mimořádná a rekordní produktivita klasu s jedinečnou možností setí v nejpozdnějších termínech.

Žito ozimé

Inspector CZ 2017

Vysoce výnosné populační žito se střední HTZ. Rostliny vyššího vzrůstu se střední odolností proti poléhání (jedna z nejodolnějších odrůd sortimentu). Využití pro pekařské účely a díky vysokému vzrůstu i vysokému výnosu hmoty také jako senážní žito.

SU Arvid CZ 2021

Středně raný hybrid se špičkovými výnosy kvalitního zrna ve všech podmínkách. Do suchých podmínek a na nejsušších lokality. Střední vzrůst, velmi zdravá listová plocha a dobrá odolnosti poléhání. Má vylepšenou odolnost proti tvorbě námele. Ideální porost tvoří vyšší počet klasů s vyšším počtem zrn v klasu a střední HTZ. Rychle nalévá zrno a je tolerantní k nepříznivým klimatickým podmínkám. Při pěstování lze uplatnit i vyšší intenzitu, na kterou velmi pozitivně reaguje navýšením HTZ i výnosu. Vhodný pro pekařské využití.

SU Nasri CZ 2014

Nejranější vzrůstný hybrid senážního žita, který zajišťuje velmi vysoký výnos suché i zelené hmoty pro výrobu kvalitní senáže. Velmi dobrá tolerance k suchým a bonitně špatným pozemkům. Také umí využít vláhy na vlhkých pozemcích. Výborný zdravotní stav a dobrá odolnost poléhání umožňuje pěstování bez fungicidu a regulace. Mimořádně kvalitní senáž najde uplatnění jako krmivo i pro bioplynové stanice.

SU Performer CZ 2015

Polopozdní středně vzrůstný hybrid s odolností proti poléhání na úrovni ostatních hybridů. Odolnost proti všem významným chorobám žita. Špičkové výnosy zrna v ošetřené i neošetřené variantě pěstování. Patří k nové generaci hybridů s odlišnou architekturou klasu, umožňující dokonalejší opylení a minimální výskyt námele.

Tritikale ozimé

SU Askadus

Poloraná odrůda se špičkovým výnosem zdravého zrna a střední HTZ. Rostliny středního až vyššího vzrůstu s dobrou odolností poléhání. Velmi zdravá listová plocha. Vysoké výnosy v ošetřené i neošetřené variantě. Vysoký obsah NL.

SU Liborius

Raná–středně raná odrůda tritikale pšeničného typu zrna se špičkovým výnosem. Rostliny vyššího vzrůstu (115 cm), ale s dobrou odolností proti poléhání. Dobrý zdravotní stav listů i klasů. Velké–velmi velké zrno.

SEED SERVICE, s.r.o.

Pšenice jednozrnka

Rumona CZ

Ozimá pšenice jednozrnka vhodná do ekologického zemědělství. Má vysokou odolnost ke rzi plevové, travní i pšeničné a padlí travnímu. Střední vzrůst a odolnost poléhání, vynikající odnožování. Pro pěstování v extenzivních podmínkách, netoleruje vyšší obsah N v půdě. Výnos 2–2,5 t/ha, HTS 20–25 g, 17 % NL, pro nekynuté výrobky. Setí do 20. 10., 1,8–2 MKS/ha (120–150 kg/ha), 3–5 cm hluboko.

Pšenice špalda

Rubiota CZ

Ozimá pšenice špalda s výškou rostlin 130 cm a dobrou odolností proti chorobám. Střední odolnost poléhání. Setí do 15. 10., 3,5 MKS/ha (180 kg/ha), HTS 45 g.

Žito ozimé

Borfuro EU bioplyn

Velmi produktivní liniová odrůda pícního (energetického) žita z německého šlechtění. Extrémně rychlý růst a silné odnožování na podzim a v časném jaru. Velmi vysoké výnosy zelené hmoty i zrna. Vzhledem k mohutnému vzrůstu při pěstování na zrno vícenásobně použít morforegulátory. Velmi dobrý zdravotní stav, tolerantní k půdní kyselosti, chladu i suchu. Hlavním využitím je výroba senáže pro skot nebo pro výrobu bioplynu. Výsevek je v závislosti na termínu setí 90–120 kg/ha.

Sito 70 EU bioplyn

Nejranější liniová odrůda pícního (energetického) žita z italského šlechtění. Má velmi podobné vlastnosti jako Borfuro, je ale o několik dnů ranější. Výsevek je v závislosti na termínu setí 90–120 kg/ha.

Selgen a.s.

Pšenice ozimá

Julie E CZ

Nejprodávanější elitní pekařská pšenice v ČR. Raná až středně raná odrůda se stabilní pekařskou jakostí E. V reg. zkouškách ÚKZÚZ dosáhla nejvyšší výnos ze zkoušených odrůd ve všech oblastech. Výborně přezimuje. Dobrá odolnost fuzáriím. Celkově velmi dobrý zdravotní stav, výborná úroveň zimovzdornosti (8,0). Dobrá odolnost rzi plevové a padlí v klasu. Vhodná do všech oblastí. Střední délka rostlin je 97 cm s dobrou odolností poléhání (7,2). Střední odnožovací schopnost. Velmi dobře reaguje na intenzivní pěstování, ale vyžaduje aplikaci morforegulátorů na horní úrovni doporučené dávky. Vysoká HTZ (51 g), vysoká a stabilní objemová hmotnost a číslo pádu. Velmi dobré senzorické hodnocení pečiva.

Butterfly E CZ

Dcera Bohemie s jakostí E. Poloraná odrůda s výbornou mrazuvzdorností. Střední odnožování, výnos tvořen hlavně klasy. Delší stéblo s dobrou odolností proti poléhání. Velké zrno - HTZ 55 g. Ochrana proti stresům díky silné voskové vrstvě na listech. Velmi dobrá odolnost rzi travní i plevové. Vysoký obsah dusíkatých látek - 13,6 %. Vysoký Zelenyho test - 58 ml. Pekařská jakost kvalitní (E).

Luxus E/A CZ Novinka

Pekařská, poloraná odrůda s kvalitou A. Rostliny středně vysoké, méně odolné proti poléhání. Zrno velké. Středně odolná proti napadení padlím na listu a v klasu, braničnatkou plevovou, rzí pšeničnou, plevovou a travní. Středně odolná–odolná vymrzání. Výnos zrna v neošetřené variantě: KVO středně vysoký, ŘVO nízký, BVO vysoký–nízký; v ošetřené variantě: KVO nízký, ŘVO středně vysoký–vysoký, BVO středně vysoký.

Adina A CZ

Pekařská, poloraná odrůda. Dcera Julie a Elly. Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno velké. Středně odolná proti padlí na listu i v klasu. Má dobrou odolnost proti napadení komplexem listových skvrnitostí, braničnatce plevové v klasu, rzi pšeničné. Dle provokačních testů středně odolná–odolná rzi travní a fuzáriím. Výnosy zrna ve všech oblastech pěstování na vysoké–velmi vysoké úrovni. Pekařská jakost kvalitní (A). Objemová výtěžnost pečiva velmi vysoká, obsah NL středně vysoký, hodnota Zelenyho testu a obj. hmotnost středně vysoká až vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká.

Bohemia A CZ

Raná odrůda s velmi kvalitní pekařskou jakostí A. Dlouhodobě nejprodávanější odrůda v ČR. Výnos zrna středně vysoký–vysoký. Nejvýraznější výhodou je kombinace ranosti, kvality a výnosu. Rostliny jsou vyšší, odolné vyzimování. Střední odolnost poléhání, doporučuje se ošetření morforegulátorem. Odolnost chorobám na dobré úrovni. Zrno je velké, vysoký obsah NL a hodnota Zelenyho testu, vaznost mouky velmi vysoká, hodnota čísla poklesu a obj. hmotnost středně vysoká. Snáší pěstování po obilnině.

Foxx A EU Novinka

Osinatá, poloraná odrůda s pekařskou jakostí A. Stabilní a vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování. Vhodná do všech oblastí. Rostliny středně vysoké, doporučuje se použití střední dávky morforegulátoru. Vyšší odolnost vyzimování, velmi dobrá regenerace po zimě. Možnost použití pro pozdní výsevy po obilí a po kukuřici. Dobrý zdravotní stav. Střední HTZ.

Illusion A CZ

Výnosná pšenice s pekařskou jakostí A - s vysokou objemovou hmotností a vysokými výnosy. Má dobré odnožování a vysokou konverzi N hnojení. Výborný zdravotní stav, odolává rzi plevové, travní, fuzáriím a braničnatkám. Střední odolnost rzi pšeničné. Poloraná pšenice se středními až vyššími rostlinami. Gen Pch1 zvyšuje odolnost proti stéblolamu.

Megan A CZ

Nejranější odrůda státních zkoušek - registrovaná v r. 2020. Ve sklizni je o 7 dní ranější než Bohemia. Vznikla z kombinace dvou velmi raných odrůd - Matylda × Bodyček. Kvalitní potravinářská jakost A při stabilních výnosech ve všech oblastech.

Turandot A CZ

Poloraná odrůda s kvalitní pekařskou jakostí A. Vhodná do všech oblastí. Rostliny středně vysoké, doporučuje se použití střední dávky morforegulátoru. Vyšší odolnost vyzimování, velmi dobrá regenerace po zimě. Možnost použití pro pozdní výsevy a po kukuřici. Dobrý zdravotní stav. Vysoká HTZ a obsah NL.

Hobby A/B CZ Novinka

Pekařská, poloraná odrůda s jakostí chlebovou (kategorie B). Rostliny nízké, odolné proti poléhání. Zrno velké. Odolná proti padlím na listu, středně odolná až odolná rzi plevové, středně odolná proti padlí v klasu, braničnatce plevové a rzi pšeničné. Výnos zrna v neošetřené variantě: KVO velmi vysoký, ŘVO vysoký, BVO středně vysoký; v ošetřené variantě: K a ŘVO vysoký, BVO nízký.

Inka A/B CZ

Pekařská, velmi raná odrůda s jakostí chlebovou (kategorie B). Rostliny nízké–velmi nízké, odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Středně odolná–odolná proti padlí na listu a v klasu, středně odolná proti napadení braničnatce plevové, rzi pšeničné, plevové a travní, klasovým fuzariózám. Středně–méně odolná vymrzání. Výnos zrna v neošetřené variantě: nízký ve všech oblastech; v ošetřené variantě: KVO nízký, ŘVO a BVO velmi nízký.

Ampleur B EU Novinka

Osinatá, raná odrůda. Vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování. Vysoký obsah NL. Vhodná pro pozdní výsevy. Rostliny nižší, doporučuje se použití střední dávky morforegulátoru. Střední odolnost vymrzání, velmi dobrá regenerace po zimě. Možnost použití pro pozdní výsevy po obilí a kukuřici. Dobrý zdravotní stav. Střední HTZ.

Dynamite B CZ

Pekařská, poloraná odrůda. Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Středně odolná proti napadení padlím listu i klasu, komplexem listových skvrnitostí, feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu a hnědou rzivostí pšenice. Odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice. Středně vysoká objemová výtěžnost pečiva vaznost mouky a hodnota Zelenyho testu, středně vysoká až vysoká hodnota čísla poklesu, nízký obsah dusíkatých látek a objemová hmotnost.

Netta B CZ

Pekařská, raná–velmi raná odrůda. Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná až odolná padlí v klasu, středně až méně odolná komplexu listových skvrnitostí, středně odolná feosferiové skvrnitostí pšenice v klasu, hnědé a žluté rzivosti pšenice. Středně vysoká objemová výtěžnost pečiva, vaznost mouky a objemová hmotnost, nízký obsah dusíkatých látek, hodnota Zelenyho testu a čísla poklesu.

Steffi B CZ

Pekařská, poloraná odrůda. Rostliny vysoké, středně až méně odolné poléhání. Zrno velké. Středně odolná padlí na listu i v klasu a komplexu listových skvrnitostí. Středně odolná až odolná napadení braničnatkou plevovou v klasu, rzí pšeničnou a rzí travní, středně až méně odolná fuzáriím. Středně odolná proti vymrzání. Výnos zrna v neošetřené variantě ve všech oblastech velmi vysoký, v ošetřené variantě v KVO vysoký, v Ř a BVO velmi vysoký.

Mercedes C CZ

Raná odrůda. Vysoké rostliny, méně odolné proti poléhání s velkým zrnem. Středně odolná proti všem významným chorobám. Dle provokačních testů středně odolná–odolná rzi travní a vymrzání, středně odolná fuzáriím. Výnos zrna v ošetřené variantě v KVO velmi vysoký, v ŘVO středně vysoký–vysoký, v BVO vysoký. Vysoce produktivní - vyžadující intenzivní pěstování, zvláště morforegulaci na vysoké úrovni. Z pekařského hlediska nevyhovuje hodnotou Zelenyho testu, OH vysoká (812 g/l), HTZ 45,9 g.

Kalbex Ck CZ

Velmi výnosná, raná pšenice kategorie Ck (vhodná na výrobu oplatek a keksů). Excelentní výnosy ve všech výrobních oblastech a obou systémech zkoušení. Pěstebně nenáročná a plastická. Kompenzační typ (778 klasů/m2). Velmi dobrá mrazuvzdornost (72 %). Tolerantní ke všem termínům setí, pěstování po pšenici i kukuřici. Nadprůměrně zdravá, zvláště vysoká odolnost rzi plevové.

Vanessa Ck CZ

Velmi výnosná odrůda s kvalitou C. Využívaná jako oplatkářská. Vhodná do všech pěstitelských oblastí. Rostliny jsou krátkostébelné, středně odnožující s výbornou odolností poléhání. Vysoká mrazuvzdornost, dobrá schopnost jarní regenerace. Vysoce odolná k fuzarióze klasů, běloklasosti a rzi pšeničné. Výsev ve všech termínech. Dobrá OH, možnost pěstování po obilninách.

Ječmen ozimý

Laurin CZ

Víceřadá, polopozdní odrůda. Rostliny středně vysoké a středně odolné poléhání. Stébla středně odolná proti lámání. Průměrně odolná proti vymrznutí. Zrno velké, podíl předního zrna vysoký (93 %). Velmi dobře odolává padlí na listu a rzí ječné. Středně odolná hnědé skvrnitosti. Vyšší odolnost rynchosporiové skvrnitostí a klasovým fuzariózám. Špičkový výnos v ošetřené variantě pěstování (117 %).

Rumcajs CZ

Víceřadá, středně raná odrůda. Rostliny jsou středně vysoké–vysoké, odolné proti poléhání, středně odolné proti lámání stébla. HTZ středně vysoká, podíl předního zrna nízký. Středně odolná proti napadení padlím na listu, rzí ječnou, komplexem listových skvrnitostí i rynchosporiovou skvrnitostí. Odolnost vymrzání střední–nižší. Výnos zrna v rámci sortimentu víceřadých odrůd v neošetřené variantě velmi vysoký, v ošetřené variantě vysoký–velmi vysoký.

Avantasia CZ

Víceřadá, raná odrůda. Rostliny středně vysoké, méně odolná poléhání a lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký. Středně odolná–odolná padlí na listu, rzi ječné, komplexem listových skvrnitostí, odolná rynchoporiové skvrnitosti. Středně odolná proti vymrznutí. Výnos zrna v rámci víceřadých odrůd v obou variantách pěstování velmi vysoký.

Tritikale ozimé

Brehat EU

Mohutné a vyšší rostliny vhodné pro bioplynky. Odolné polehání. Středně raná, ve zkouškách ÚKZÚZ 2018 měla výnos 106 %. Odolná proti padlí, braničnatkám a listovým skvrnitostem. Vynikající obsah škrobu (68,6 %).

Žito ozimé

Dankowskie Turkus EU

Rané žito typu populace - nejvýnosnější polské žito. Velmi dobrý zdravotní stav a dobrá odolnost poléhání. Kvalitní zrno s vysokou HTZ. Velmi dobře snáší chudé půdy, má dobrou odolnost rzi, padlí a chorobám pat stébel. Střední délka stébla a velmi dobrá odnožovací schopnost. Doporučený výsevek 2,8–3,0 MKS/ha, tj. cca 90–100 kg.

Miranos EU Novinka

Středně rané, hybridní žito. Velmi dobrý zdravotní stav a odolnost poléhání. Vysoká OH (803 g/l). Velmi dobře snáší chudé půdy, má dobrou odolnost rzi, padlí a chorobám pat stébel. Doporučujeme ošetření proti rynchosporiu. Delší stéblo a velmi dobrá odnožovací schopnost. Doporučený výsevek 2,8–3,0 MKS/ha, tj. cca 90–100 kg/ha.

SOUFFLET AGRO a.s.

Pšenice ozimá

KWS Emerick E EU Novinka

Polopozdní odrůda s vysokou výnosovou úrovní a potravinářskými parametry E. Vyniká produktivitou klasu a velkým zrnem. Rostliny středně vysoké s dobrou odolností poléhání, vysokou odnožovací schopností, nadprůměrnou mrazuvzdorností a velmi dobrým zdravotním stavem, zejména klasu (lze pěstovat po kukuřici), odolnost rzi plevové a padlí travnímu. Exceluje obsahem NL, hodnotou Zelenyho testu, číslem poklesu a jeho stabilitou.

Fakir A CZ

Plastická, univerzální a výkonná odrůda, výnosově jistá a stabilní ve všech oblastech včetně přísuškových. Představuje kombinaci excelentní mrazuvzdornosti (jedno z nejvyšších hodnocení v SDO 2016–19), pozvolného vývoje na podzim, velmi dobré odnoživosti, pozvolné jarní regeneraci, vyrovnaného zdravotního stavu včetně stále výborné odolnosti rzi plevové (včetně nových ras) a poléhání. Po obilninách kontrolujte paty stébel a padlí. Potravinářská kvalita s parametry A/E. Vysoký obsah NL (14 %) a objemová hmotnost, stabilní číslo poklesu. Velmi vysoký výnos při základní agrotechnice a dobře reaguje na zvýšenou intenzitu.

Fenomen A EU

Spolehlivá, středně raná a nejpěstovanější osinatá odrůda v ČR. Kompaktní habitus – pevné, krátké stéblo, široký praporcový list a nepřehlédnutelná produktivita klasu, jíž vyniká nejen mezi osinatými pšenicemi. Rostliny nízké a stabilní, bez nutnosti použití morforegulátorů během sloupkování při základní intenzitě pěstování a hustotě porostu. Výborný zdravotní stav listů. Po obilninách kontrolujte paty stébel. Velmi dobře zvládá zimu a deštivé žně. Výborné zkušenosti v suchém roce. Velmi vysoký výnos v základní AGT a dobře výnosově reaguje na zvýšenou intenzitu. Výbornou odolnost rzi plevové (včetně nových ras).

KWS Elementary A CZ

Polopozdní odrůda s vysokým výnosovým potenciálem, která bezpečně dosahuje všech potravinářských parametrů A. Kombinuje vysoký výnos s výbornou kvalitu, zejména obsah NL (14,8 %), Zelenyho test, stabilní a vysoké číslo poklesu. Má předpoklady pro úspěšnost ve všech oblastech a zejména v ŘVO a BVO.

KWS Donovan B CZ

Polopozdní, pekařská odrůda, která v ÚKZÚZ 2020–23 dosáhla vynikajících výsledků napříč všemi oblastmi a variantAMI pěstování v kategorii B. Hlavních výkupních parametrů dosáhuje na úrovni A/E - NL 13,3 %, OH 804 g/l, stabilní pádové číslo 370 s. Velmi výnosná s vysokou odnožovací schopností a hodnocením zdravotního stavu - padlí na listu (7,1), rez plevová (8,3). Velmi vysoké výnosy při základní agrotechnice díky odolnosti stéblolamu (PCh1). Výborně reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování.

KWS Keitum CK EU

Středně raná–polopozdní odrůda. Výnos je založen na produktivitě klasu a výborném zdravotním stavu (odolnost padlí, rzi plevové a klasovým fuzáriím - lze pěstovat po kukuřici). Moderní odrůda s výhodným agronomickým profilem pro intenzívní i extenzívní pěstování. Krmná kvalita byla testována na kuřatech. Testovaná pro pečivarenské zpracování. Výborně reaguje na zvýšenou intenzitu. Nejvýnosnější odrůda v BSA (9/9 b.) v Německu 2023/24 s výrazným nárůstem množitelských ploch.

Ječmen ozimý sladovnický

KWS Ariane EU

Stálice mezi sladovnickými, dvouřadými ozimými ječmeny. Vyniká výbornými agronomickými vlastnostmi, mezi které patří odnoživost, plasticita, regenerační schopnost a také velmi dobrý zdravotní stav a mrazuvzdornost. Pěstování napříč všemi výrobními oblastmi včetně přísuškových, kde je vyšší jistota výnosu než u jarních odrůd. Vykupována a zpracovávána sladovnami Soufflet ČR.

Comtesse EU Novinka

Dvouřadý ječmen s předpokladem úspěšného pěstování ve všech výrobních oblastech. Raná odrůda se špičkovou sladovnickou jakostí - vysoký podíl předního zrna, nízký obsah NL, vysoký extrakt. Velmi dobrý zdravotní stav - odolnost padlí, spále, rzi ječné a klasovým fuzariózám. V přísuškových oblastech je vyšší jistota výnosu než u jarních odrůd. Vykupována a zpracovávána sladovnami Soufflet ČR.

SY Tepee EU

Patří k nejvýkonnějším odrůdám sladovnických, dvouřadých ozimých ječmenů. Středně raný až raný ječmen vhodný do všech oblastí pěstování. Poskytuje dobrý výnos i v přísuškových oblastech, má velmi dobrou odolnost poléhání a lámání stébla. Vyrovnaný zdravotní stav s velmi dobrou odolností spále a rzi ječné. Vykupována a zpracovávána sladovnami Soufflet ČR.

Ječmen ozimý krmný

KWS Higgins CZ

Šestiřadý ozimý ječmen od KWS Lochow výnosově se vyrovnávající hybridům. Velmi vysoký výnos, potvrdil v SDO i v Německu. Velká produktivita klasu. Výnosová jistota i při nižší intenzitě díky velmi dobrému zdravotnímu stavu. Rostliny středního vzrůstu a odolné poléhání. Vyniká plasticitou a přezimováním. Disponuje odolností viru žluté mozaiky ječmene (BYMV - typ 1).

KWS Kosmos CZ

Patří ke generaci šestiřadých odrůd, která se výnosově vyrovnává hybridům. Výnosovou jistotu má postavenu na výborné mrazuvzdornosti, plasticitě, nepoléhavém stéblu a výborné produktivitě klasu. Rostliny jsou středního vzrůstu. Vyniká výnosem předního zrna i při nižší intenzitě pěstování. Má výborný zdravotní stav a zejména odolnost vůči padlí.

Integral EU Novinka

Středně raný, šestiřadý, ozimý ječmen s výbornou krmnou hodnotou. Vývojově ranější odrůda než KWS Kosmos a KWS Higgins. Obsahuje gen rezistence BYDV. Dosahuje velmi vysokých výnosů při nižší i zvýšené AGT pěstování. Odolný poléhání (lámání stébla pod klasem). Vysoce odolný listovým chorobám - spále, ramuláriové skvrnitosti i rzi ječné.

Tritikale ozimé

Ramos EU

Středně raná odrůda nízkého až středního vzrůstu dosahující vysoké výnosy na všech stanovištích, pro krmné účely. Rostliny kompenzačního typu, vynikají stabilitou stébel s malou potřebou regulace. Zdravotní stav je celkově velmi dobrý, vynikající odolnost rzi pšeničné. Velmi dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování.

Žito ozimé Hybridní

KWS Propower EU

Hybridní žito speciálně vyšlechtěné pro využití v BPS. Nástupce osvědčeného a výkonného hybridu KWS Progas přináší ještě větší výtěžnost, celkově lepší agrotechnické vlastnosti a osvědčenou technologii PollenPlus®. Oproti KWS Progas poskytuje více zelené hmoty a energie z hektaru a tím vyšší výtěžnost metanu. Posouvá se tak na špičku evropského sortimentu hybridního žita určeného pro bioplynové stanice. Vysoká odolnost poléhání i při výšce rostlin 158 cm.

KWS Rotor CZ

Spojuje perfektní výnos zrna a kvalitu na krátkém stéble. Bezkonkurenční kvalita - vysoká a stabilní hodnota čísla poklesu. Bezchybný zdravotní stav, vysoká odolnost padlí a spále žita. I přes vyšší hustotu porostu středně vysoká odolnost poléhání. Velmi plastická odrůda - jistý výnos také v přísuškových lokalitách, na méně kvalitních stanovištích i kyselých půdách. Rostliny středně nízké, vyžadují nízké–střední dávky morforegulátorů.

KWS Tayo CZ

Kombinovaný hybrid pro pekařské využití i na výrobu GPS s vyšším obsahem škrobů. Při reg. zkoušení patřil mezi nejvýnosnější v obou variantách pěstování. Má extrémní stabilitu výnosu i na lehkých a kyselých půdách s nízkou půdní úrodností, a to doplňuje výbornou odolností suchu. Rostliny jsou středně vysoké a středně odolné poléhání. Vysoká odolnost padlí a střední odolnost septoriózám.

Žito ozimé trsnaté

Turbogreen EU

Odrůda charakteristická rychlým růstem brzy na jaře, čímž je zajištěna vysoká produkce kvalitní zelené hmoty pro senáže na krmení nebo výrobu bioplynu. Dále může být využita jako meziplodina nebo odváděcí pastva pro zvěř. Rostliny jsou středně vysoké a středně odolné poléhání. Plastická a nenáročná, velmi dobře snáší i relativně pozdní výsev a vzhledem ke schopnosti obrůstat dokáže ve vláhově příznivých podmínkách poskytnout po přihnojení dvě seče.

Hybridní žita nabízí společnost SOUFFLET AGRO a.s. ve výsevních jednotkách. To omezí zvyšování nákladů za osivo, které bývá způsobeno kolísavou HTZ. Další výhodou je snadný vypočet potřebného množství.

Syngenta Czech, s.r.o.

Ječmen ozimý

SY Baracooda EU

Hybridní šestiřadá odrůda klasového typu z nové generace hybridních ječmenů s vysokým výnosovým potenciálem. Vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene. Vyniká velikostí klasu, objemovou hmotností a HTZ. Především pro intenzivní pěstování, které dosahuje vysokých výnosů.

SY Dakoota EU

Hybridní, šestiřadá odrůda s vysokým odnožovacím potenciálem. Vyniká velmi dobrou plasticitou v různých podmínkách pěstování, včetně extenzivnějších a sušších stanovišť. Dobrá odolnost vůči všem významných listovým chorobám. Nižší vzrůst s velmi dobrou odolností poléhání. Má dobrou zimuvzdornost a je vhodný do všech podmínek pěstování. V teplejších lokalitách a při časnějším setí doporučujeme nepřehušťovat porost.

SY Galileoo EU

Hybridní, šestiřadá odrůda kompenzačního typu z nové generace hybridních ječmenů s vysokým výnosovým potenciálem. Vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene. Kombinace odnožovacího potenciálu a velkého klasu jej předurčuje k použití v různých podmínkách. Dobrá zimuvzdornost a odolnost proti padlí i rzi. Vyniká vysokou HTZ. Vhodný pro intenzivní pěstování.

SY Harrier EU

Mezitypový hybrid s geneticky podmíněnou toleranci k BYDV. Nižší vzrůst s velmi vysokou odolností poléhání. Dobrý zdravotní stav. Nedoporučujeme do mrazových kotlin z důvodu střední zimuvzdornosti, kde je vhodná SY Dakoota nebo SY Loona.

SY Loona EU

Mezityp hybridního ozimého ječmene do všech pěstitelských oblastech i na lokality s vyšším rizikem vyzimování. Nejlépe se uplatní v intenzivnějších podmínkách, velmi dobře se také hodí do horských a chladnějších oblastí. Kombinuje velmi vysoký výnos a vynikající odolnost proti chorobám. Vyniká vysokou stabilitou výnosu.

SY Maliboo EU

Hybridní, šestiřadá odrůda kompenzačního typu. Odnožovací schopnost na úrovni osvědčené SY Dakoota. Vysoká stabilita výnosu. Raný–středně raný hybrid s dlouhým a mohutným stéblem, proto je vhodný i na siláž. Vysoká odolnost vyzimování. Dobrý zdravotní stav s vysokou odolností padlí.

SY Zoomba EU Novinka

Mezitypový hybrid odolný proti virové zakrslosti ječmene (BYDV), obsažený gen Yd4 má nejvyšší dostupnou míru rezistence. Velmi dobrý zdravotní stav i reakce na padlí a dobrá zimovzdornost. Díky vyššímu a mohutnému vzrůstu vhodná i pro silážní využití.

Pro maximální využití potenciálu hybridních ozimých ječmenů je doporučeno dodržovat optimalizovanou technologii pěstování - Hybrid Optimized System.

VP AGRO s.r.o.

Ječmen ozimý dvouřadý

Bordeaux EU 2020

Vyniká velmi vysokým výnosem a vysokou adaptabilitou na podmínky pěstování. Registrována v České republice v roce 2023. Za poslední dva roky je to nejmnoženější dvouřadý ječmen v SRN. Má rychlý a vitální vývoj a schopnost hodně odnožovat. Rostliny krátké a nepoléhavé, při výjimečném použití morforegulátoru je nutná snížená dávka. Univerzální odrůda vhodná na všechna stanoviště.

Sandra CZ 2012

Velmi vysoký výnos na úrovni víceřadých ječmenů. Dosahuje výborných výkupních a krmivářských parametrů, velmi vysoký podíl předního zrna, vysoká HTZ. Raná odrůda, s velmi vysokou odolností poléhání a velmi vysokou odnoživostí. Perfektních výsledků dosahuje i na horších a suchých (písčitých) pozemcích.

Ječmen ozimý šestiřadý

Anja EU

Polopozdní, šestiřadý ječmen vhodný do všech výrobních oblastí. Kombinuje vysoký výnos, vysoký podíl předního zrna a skvělé pěstitelské vlastnosti. Vynikající mrazuvzdornost. Výnos je tvořen vysokou produktivitou klasu a středním počtem plodných stébel. Výška rostlin je střední s velmi dobrou odolností poléhání. Velmi dobrý zdravotní stav, obzvlášť odolnost padlí, rynchosporiu a rzi ječné jsou na vysoké úrovni. Rezistentní viru žluté mozaiky.

Melia EU

Robustní, vysoce výnosná odrůda s jedinečnou kombinací ranosti, vynikající zimovzdornosti, velmi vysoké a stabilní úrovně výnosu. Má také vyvážené spektrum odolností vůči nejdůležitějším chorobám ječmene. Má vysokou odolnost ramularii, rychnosporiové skvrnitosti a padlí. Je rezistentní napadení virem žluté mozaiky ječmene. Od ostatních 6ř. ozimých ječmenů se liší vyšší HTZ a výtěžností předního zrna. Dobře snáší sucho.

Žito ozimé

Astranos EU

Hybridní žito od dánského šlechtitele Nordic Seed. Vynikajícímu výnosu zrna odpovídá dlouhý, produktivní klas. Stéblo dobře stavěné, stabilní a nepotřebuje vysoké dávky regulátorů růstu. Díky vysokým rostlinám lze pěstovat i na GPS. Dobrá odolnost padlí, rynchosporiu a rzi pšeničné. Umožňuje i extenzivní způsob pěstování.

Herakles EU

Syntetická populace je ojedinělým zástupcem mezi žity. Větší robustnost rostlin spolu s mohutnějším kořenovým systémem je základem odolnosti nepříznivým podmínkám a suchu. Tolerantnost stresu a lepší využití živin z půdy se podílejí na velmi vysoké výnosové výkonnosti. Velmi dobrá odolnost vyzimování, padlí, rynchosporiové skvrnitostí a námelu. Stabilně vysoké pádové číslo je předpokladem dobrého využití pro potravinářské účely. Střední–vyšší HTZ, střední hustota porostu, vysoký počet zrn v klasu. Podstatně nižší náklady na osivo ve srovnání s hybridními a populačními odrůdami. Výsevek 80–100 kg/ha.

Tritikale ozimé

Cedrico CZ

Polopozdní, ozimé tritikale pro krmné účely (nízká kumulace mykotoxinů) s velmi vysokým výnosem ve všech oblastech pěstování. Výnos je tvořen vysokou hustotou porostu při střední–nižší HTZ. Nízké rostliny, pšeničného typu s výbornou odolností poléhání (8). Podle výsledků z reg. zkoušek vyniká dobrým zdravotním stavem, díky kterému snáší setí i po kukuřici. Dobře zvládá setí do lehčích půd nebo ve vyšších polohách, stejně jako sušší polohy a pozdní výsevy.

Presley CZ

Zrnová odrůda s českou a německou registrací. Vyniká vysokým výnosem a díky krátkým rostlinám i velmi dobrou odolností poléhání. Má dobrou odolnost vůči napadení rzí plevovou a pšeničnou a vzhledem k celkově výbornému zdravotnímu stavu je dobrou volbu pro pěstitele, kteří chtějí minimalizovat používání fungicidů.

Tender PZO EU

V současné době nejvýnosnější liniové ozimé tritikale na GPS využití. Dosahuje výnosu 30–45 t/ha, které jsou téměř konkurenceschopné s kukuřicí. Má velmi vysokou odolnost poléhání a velmi nízkou náchylnost padlí. Fungicidní ochranu zaměřit hlavně na rez plevovou. Výborně snáší pozdní výsevy (i začátkem listopadu). Typický je pozdnější start a začátek sloupkování. Sklizeň na hmotu v polovině června v mléčně voskové zralosti. Velmi dobré zkušenosti máme i s pěstováním na zrno. Velmi univerzální odrůda.

Tritikale letní

Team PZO EU

Poměrně vysoká odrůda (cca 1 m) s mimořádně vysokou odolností poléhání a s velmi dobrou odolností padlí a rzím. Unikátní je možnost „celoročního“ využití, protože má minimální požadavky na fotoperiodickou indukci a lze ho díky silnému růstu vegetativních částí rostlin použít ke klasickému jarnímu výsevu nebo k letnímu výsevu po sklizni ozimé GPS jako meziplodinu. Výborné zkušenosti máme i s velmi pozdním podzimním (přesívkovým) výsevem na přelomu října a listopadu, kdy výborně využije jarní vláhu a poskytuje cca o 30 % vyšší výnosy a časnější sklizeň oproti jařinám. Vzhledem k výšce rostlin je ideální plodinou na GPS, ale poskytuje i velmi vysoké výnosy zrna.

Vysvětlivky: E, A, B, C - pekařská jakost, CZ - registrováno v ČR, EU - nabízeno na základě Evropského katalogu odrůd

Související články

Tak trochu jiný polní den Saaten-Union

16. 07. 2024 Ing. Jan Stropnický; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 220x

Efektivní ochrana osiva ozimých obilnin

02. 07. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Osivo a sadba Zobrazeno 302x

Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky

20. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Osivo a sadba Zobrazeno 342x

Hybridní odrůdy řepky ozimé Pioneer 2024

18. 06. 2024 Ing. Roman Brtnický; Pioneer Hi-Bred Osivo a sadba Zobrazeno 257x

Prověřená nabídka řepky ozimé od SOUFFLET SEEDS

17. 06. 2024 Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 214x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail