BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2021

21. 06. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 852x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých od zástupců jednotlivých odrůd a hybridů a redakce nenese žádnou zodpovědnost za uvedené údaje.

Proseeds

Agrofinal spol. s r.o.

ES Imperio H CZ 2018

Středně raný hybrid s rekordně vysokým výnosem na všech stanovištích. Středně vysoký s rychlým počátečním i jarním vývojem, vhodný k pěstování v chladnějších i teplejších oblastech. Výborné přezimování i zdravotní stav a velmi dobrá odolnost poléhání. Hybrid s vysokou pokryvností a velmi silným větvením. Vysoký obsah oleje, nízký obsah GSL. Vhodný pro vyšší intenzitu pěstování. Nenáročný na půdní a klimatické podmínky, plastický a ročníkově stabilní. Výsev 40–50 semen/m2 v agrotechnickém (AGT) termínu. Velmi dobře snáší i pozdní výsevy a je odolný k suchu.

ES Capello H EU 2018 novinka

Středně raná, hybridní novinka s velmi vysokým výnosem. Vyšší robustní rostlina s rychlým růstem po zasetí i rychlým jarním nástupem, vhodná k pěstování ve všech oblastech. Velmi dobré přezimování, výborný zdravotní stav, výborná odolnost fomě (Rlm7) a velmi dobrá odolnost poléhání. Vysoká pokryvnost, výborná větvící schopnost, kompaktní porost. Vyniká také vysokou odolností proti pukání šešulí. Vysoký obsah oleje a nízký obsah GSL. Výsev 45 semen /m2 v AGT termínu. Vhodný i pro pozdní setí. Plastický a velmi dobře odolává nepříznivým podmínkám (hlavně stres a sucho).

ES Azurio H EU 2019 novinka

Středně raná, hybridní novinka s vysokým výnosem v teplejších oblastech. Středně vysoká rostlina s rychlým podzimním i jarním nástupem. Velmi dobře přezimuje, má výborný zdravotní stav, výbornou odolnost fomě (Rlm7) a velmi dobře odolává poléhání. Má výbornou větvící schopnost a kompaktní porost. Vysoký obsah oleje a nízký obsah GSL. Výsev 45–50 semen/m2 v AGT termínu. Vhodný i pro pozdní setí. Velmi dobře odolává nepříznivým přísuškům.

ES Navigo H EU 2019

Středně raný hybrid s velmi vysokým výnosem ve všech podmínkách. Vyšší rostlina s rychlým podzimním i jarním vývojem, vhodná k pěstování v teplejších i chladnějších oblastech. Výborné přezimování, výborný zdravotní stav a velmi dobrá odolnost poléhání. Vysoká pokryvnost, velmi dobrá větvící schopnost, kompaktní porost. Vyniká velmi vysokou ročníkovou stabilitou. Vysoký obsah oleje a nízký obsah GSL. Výsev 45 semen/m2 v AGT termínu. Vhodný i pro pozdní setí. Plastický a velmi dobře odolává stresovým podmínkám.

ES Mambo L EU 2014

Středně raná až středně pozdní liniová odrůda s velmi vysokým výnosem v teplejších oblastech. Je nižšího vzrůstu s rychlým počátečním a pozvolným jarním vývojem, vhodná k intenzivnímu pěstování. Výborné přezimování, velmi dobrý zdravotní stav a výborná odolnost poléhání. Velmi dobrá větvící schopnost. Obsah oleje vysoký, GSL nízký. Výsev 65 semen/m2 v AGT termínu. Velmi dobře odolává suchu a je proto vhodná i do suchých oblastí. Jedna z nejpěstovanějších linií ve Francii.

ES Decibel CL H EU 2015

Středně raný hybrid pro pěstování CL technologií. Hybrid nové generace s vysokými výnosy semen a oleje. Vyšší rostliny bohatě větví a mají velmi dobrou odolnost poléhání. Rychlý podzimní vývoj, velmi dobré přezimování a na jaře rychlý start vegetace. Výhodou je velmi dlouhá doba kvetení. Zdravotní stav je na vysoké úrovni, zvýšená odolnost fomě, sclerotinii a verticiliu. Odrůda je plastická, tolerantní k horším půdním podmínkám, vhodná také pro sušší lokality. Setí v běžném a pozdním termínu.

ES Cramberio H EU 2015

Středně raný hybrid s odolností proti nádorovitosti (Plasmodiophora). Vyšší rostliny bohatě větví a mají velmi dobrou odolnost poléhání. Středně rychlý podzimní vývoj, velmi dobré přezimování a na jaře rychlý start vegetace. Zdravotní stav je na velmi dobré úrovni, zvýšená odolnost proti sclerotinii a verticiliu. Odrůda je plastická, tolerantní k horším půdním podmínkám. Doporučeno setí v běžném termínu.

BASF spol. s r.o.

Crossfit H 2020 EU novinka

Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA) s unikátní kombinací odolnosti nádorovitosti kořenů a TuYV. Středního vzrůstu s velmi dobrou odolností poléhání. HTS vyšší. Odolnost proti vyzimování je vyhovující, předností je vývoj v podzimním období. Velmi vysoká olejnatost. Výnosově srovnatelná a převyšující vůči klasickým hybridům. Odrůda odolná stresovým faktorům, obsahuje Rlm7 a také odolná pukání šešulí. Unikátní kombinace odolnosti a výnosových parametrů.

Darling H 2020 SK novinka

Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA), středního až vyššího vzrůstu, velmi dobrá odolnost poléhání. Odrůda je odolná TuYV, obsahuje Rlm7 a je odolná proti vyzimování. Velmi vysoký obsah a výnos oleje. Vysoký výnos ve všech oblastech pěstování. Mezi její přednosti patří i odolnost pukání šešulí a tím minimalizace sklizňových ztrát. Prošla testování SEK u SPZO a je zařazena do poloprovozních pokusů POP SPZO.

InV1170 H 2019

Středně raná hybridní odrůda prokázala v reg. pokusech ÚKZÚZ 2017–19 vynikající výkonnost a odolnost ve 3 letech zkoušení. Průběh teplot a srážek byl velmi rozdílný, přesto odrůda uspěla v celkovém hodnocení se 110 % na průměr kontrolních odrůd. Excelentní výkonnost v horkém a suchém roce 2018 - nejlepší v sortimentu zkoušených odrůd. Více než uspokojivá odolnost vyzimování a velmi dobrá odolnost poléhání. Odolnost verticiliovému vadnutí a fomové hnilobě je nejlepší z hodnocených odrůd.

Silver H 2015

Restaurovaný hybrid s raným dozráváním, který byl zkoušen v ČR v letech 2012–15. Již od počátku reg. zkoušek na ÚKZÚZ se zařadil na přední pozice: 115 % na průměr kontrolních odrůd. Lze použít ve všech oblastech pěstování, svou vitalitou při vzcházení si poradí i v obtížných podmínkách. Ze zkoušek vyplývá, že střední až těžké půdy a intenzivní AGT jsou výhodou. Intenzivní přihnojování v jarním období je efektivně využito a živiny transportovány do nadzemních částí. Zejména větvení, počet nasazených šešulí a jejich délka jsou abnormální. Odolnost poléhání je vynikající.

InV1165 H EU

Středně raný hybrid do všech oblastí pěstování s dobou pěstování cca 187 dní. Výškově je střední s dobrou odolností poléhání. Odolnost vyzimování na velmi dobré úrovni. Předností je rovnoměrné dozrávání a dobrý zdravotní stav. Je středně odolný černi, sklerotinii i fomě, dobře odolný plísni šedé. Velmi se osvědčil v odolnosti verticiliovému vadnutí. Výnosově velmi dobrý a stabilní, jeho výkonnost překonala kontrolní materiály v reg. zkouškách okolních zemí (Polsko, Slovensko, Maďarsko).

InV1266CL H EU

Hybrid systému Clearfield. Je nižšího vzrůstu, nepoléhá a je dobře skliditelný. Mezi přednosti patří olejnatost, uspokojivá odolnost chorobám a tolerance sušším podmínkám. Výnosově stabilní, vhodný do teplejších oblastí pěstování, dobře si poradí na lehkých půdách. Obsahuje gen Rlm7, tedy je velmi dobře odolný fomě.

Bayer CropScience - DEKALB

DK Excited H EU

Vysoce produktivní hybrid rezistentní viru žloutenky vodnice (TuYV). Má mohutné větvení a habitus bez tendence k poléhání. Má nadprůměrnou úroveň odolnosti fomě (Rlm7). Dosahuje výborné výsledky nejen v českých registračních zkouškách. Je to hybrid doporučený do různých oblastí - pro standardní i vyšší intenzitu pěstování řepky. Vysoký obsah a kvalita oleje v dosaženém výnosu.

DK Exotter H 2017

Špičkový výnos i v extrémních ročnících s nedostatkem srážek. Bez problémů zvládá i stres způsobený příchodem pozdních jarních mrazíků. Vyrovnaný vitální porost odolný vůči chorobám a poléhání. Vítěz POP SPZO 2018 sortiment A. Časně dozrávající hybrid umožňuje brzkou sklizeň. Vysoký obsah a kvalita oleje v dosaženém výnosu. Rlm7 - gen zvyšující odolnost před napadením fomou.

DK Expat H 2020

Ekonomický hybrid - dosahuje špičkových výsledků bez ohledu zda je dusík v optimálním nebo limitovaném množství. Robustní, vysoký hybrid se silně větvícím habitem. Má nadprůměrnou odolnost vůči napadení verticíliovým vadnutím a fomě (Rlm7). Dosahuje výborné výsledky v chladné i teplé oblasti pěstování. Díky pozdnímu začátku kvetení odolává i pozdním mrazíkům.

DK Exception H 2015

Nejpěstovanější hybrid na velkých polích v ČR v letech 2016–20. Stabilita vysokých výnosů v provozních podmínkách potvrzena 6 klimaticky různorodými ročníky (2015–20). Nejúspěšnější odrůda českých polí za posledních 5 let (3× vítěz „velkých odrůd“ u členů SPZO). Adaptabilita na různé půdní podmínky podpořená vynikajícím zdravotním stavem. Obsahuje gen odolnosti fomě (Rlm7).

DK Exlibris H 2019

Raný hybrid s výjimečně vysokým výnosovým potenciálem. Nižší vzrůst = snadná sklizeň a méně posklizňových zbytků. Určen pro časnou sklizeň. Výborný výkon v chladných, ale i v sušších oblastech (prověřeno pěstitelskou sezónou 2017/18). Výborné výsledky v testovacích pokusech - 2. místo v POP SPZO v 2019. Špičkový zdravotní stav úspěšně vzdoruje i vyššímu tlaku chorob. Přirozená genetická odolnost nežádoucímu praskání šešulí před sklizní. Obsahuje gen odolnosti fomě (Rlm7).

DK Expansion H EU

Naprosto výjimečný genetický výnosový potenciál. Schopnost maximálního využití přidaného dusíku, který promění v růst výnosu. Nadprůměrná houževnatost a životaschopnost i ve stresových podmínkách. Výrazně vysoká odolnost samovolnému pukání šešulí v plné zralosti. Vysoká olejnatost. Obsahuje gen odolnosti fomě (Rlm7).

DK Placid H EU

Kombinuje genetickou odolnost nádorovitosti (Plasmodiophora brassicae) s rezistencí vůči viru žloutenky vodnice (TuYV) a vysokým výnosem semen. Má poměrně rychlý podzimní růst, vynikající zimovzdornost a v jarním období středně raný začátek růstu. Obsahuje gen odolnosti fomě (Rlm7).

DK Platon H EU

Kombinace vysokého výnosu a špičkového zdravotního stavu. Specifická vysoká odolnost proti nádorovitosti kořenů řepky. Maximálně zvýšená odolnost proti fomě (Rlm7). Vyrovnaný porost, rostliny s pevnými stonky. Díky komplexnímu zdravotnímu balíčku a vysokému výnosovému potenciálu umožňuje vytěžit z problematických polí maximum.

DK Sequel sdH EU

Extrémně vysoká zimovzdornost. Nízký vzrůst nelimitující výnos. Absolutní jistota nepoléhání. Méně hmoty = rychlá, efektivní sklizeň. Snadná prostupnost porostu = jednodušší ošetření. Nevyžaduje regulátor růstu. Obsahuje gen odolnosti fomě (Rlm7).

DK Imperial CL H EU

Výkonný Clearfield hybrid kombinuje vysoký výnos semene i oleje. Vynikající zdravotní stav podpořený genem odolnosti fomě (Rlm7). Nadprůměrná odolnost předčasnému pukání šešulí. Vitální s rychlým podzimním startem.

Caussade Osiva, s.r.o.

CS Celebriti H SK 2019

Polopozdní, bujně rostoucí hybrid. Geneticky podmíněná odolnost fomě (Rlm3, Rlm7 a genový aktivátor). Velmi dobré přezimování (98 %). Na jaře rychle regeneruje a vytváří bohatě větvící rostliny s dobrou odolností proti poléhání (8,4). Kvetení středně rané až pozdní, dozrávání rovnoměrné (8,2). Odolnost houbovým chorobám je velmi dobrá. Doporučuje se morforegulace na podzim.

Quantiko CS H EU 2019 novinka

Středně raný hybrid vhodný do všech oblastí pěstování. Geneticky podmíněná odolnost fomě (Rlm7). Velmi dobré přezimování (98 %) a odolnost teplotním výkyvům zajišťují nadstandartní výnosy i v chladných oblastech. Má rychlý počáteční růst i jarní regeneraci. Vytváří kompaktní, bohatě větvící porost s výbornou odolností proti poléhání (9). Kvetení středně rané, dozrávání rovnoměrné. Odolnost chorobám je velmi dobrá. Samozřejmostí je podzimní morforegulace. Výnosy v pokusech v ČR i Evropě a vysoký obsah oleje předurčují tento hybrid k mimořádným výsledkům.

Memori CS H EU 2016

Polopozdní hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem. Výnosová tolerance viru TuYV. Geneticky podmíněná odolnost fomě (Rlm7, Rlm3). Snáší pozdní setí. Vhodná pro intenzivní pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou vysoké, bohatě větví s vyšší odolností poléhání (8,4). Velmi rychlý počáteční růst a jarní regenerace. Doporučena je podzimní i jarní morforegulace. Meziročníková výnosová stabilita, velmi dobrá mrazuvzdornost.

Zakari CS L CZ 2017

Středně raná odrůda s velmi dobrým přezimováním. V pokusech SPZO 2019 hodnocena jako nejvýnosnější liniová odrůda s přírůstkem výnosu 13 % při vyšší intenzitě agrotechniky. Vhodná do všech oblastí. Vytváří středně vysoké, vyrovnané rostliny s vysokou odolností poléhání, nepřerůstá. Velmi dobrý zdravotní stav, zvláště nadprůměrná odolnost proti fomě a hlízence. Výnos při intenzivní agrotechnice na úrovni hybridů.

Etendar CL H EU 2017

Středně raný hybrid pro střední a intenzivní AGT, pozitivně reaguje na aplikaci přípravku Cleravis. Rostliny středního až vyššího vzrůstu tvoří vysoký počet šešulí. Počáteční růst je rychlý. Na jaře rychle regeneruje, bohatě větví, tvoří kompaktní porost. Výborný zdravotní stav, odolnost vůči teplotním výkyvům. Dosahuje vysokých výnosů ve všech oblastech pěstování.

KWS OSIVA s.r.o.

Factor KWS H 2014

Středně raný, pylově fertilní hybrid registrovaný v ČR v roce 2014. Vhodný pro všechny oblasti pěstování, pozitivně reaguje na vyšší intenzitu pěstování. Výnos semene i výnos oleje jsou vysoké, ročníkově stabilní. Velmi rychlý vývoj na podzim i na jaře, s výborným přezimováním. Vytváří kompaktní porosty, s vysokou odolností poléhání a zvýšenou odolnost vůči pukání šešulí. Vykazuje vysokou toleranci k chorobám, odolnost vůči Verticillium se dá označit jako jedinečná. Je nositelem genu odolnosti vůči fomě (Rlm7).

Alvaro KWS H 2015

Středně raný, pylově fertilní hybrid vhodný do všech pěstitelských oblastí. Registrovaný v ČR v roce 2015. Výnosem semene a obsahem oleje patří k absolutní špičce v sortimentu řepky ozimé. Vyznačuje se velmi rychlým vývojem na podzim a intenzivním růstem na jaře. Přezimuje bez problémů, vytváří kompaktní porosty, s vynikajícím větvením už od spodních pater a vysokou odolnost proti poléhání. Velmi dobře odolává komplexu chorob (Phoma, Botrytis, Alternaria, Sclerotinia, Verticillium). Geneticky daná odolnost vůči pukaní šešulí a fomě (Rlm7).

Marc KWS H 2016

Středně raný, pylově fertilní hybrid. Registrovaný v ČR v roce 2016. Dosahuje vysoké a stabilní výnosy v teplých i chladných výrobních oblastech. Výnosem semene a obsahem oleje patří k absolutní špičce v sortimentu řepky ozimé. Vysoká odolnost k celému komplexu chorob (Phoma, Botrytis, Alternaria, Sclerotinia, Verticillium). Růst a vývoj na podzim je rychlý a jeho start na jaře je velmi intenzivní. Přezimuje bez problémů, vytváří kompaktní porosty, s vynikajícím větvením už od spodních pater a s vysokou odolností poléhání. Genetická odolnost pukaní šešulí a fomě (Rlm7).

Umberto KWS H EU

Středně raný, pylově fertilní hybrid. Výnosy v rámci ČR i celé Evropy se řadí mezi absolutní špičku. Vykazuje vysokou toleranci k půdním i klimatickým podmínkám. Vysoké výnosové stability dosahuje v chladných i teplých výrobních oblastech, včetně přísuškových. Vytváří kompaktní porosty, bohatě navětvené, nepoléhavé a zdravé. Genetická odolnost pukaní šešulí a výborný zdravotní stav dávají předpoklad přirozeného dozrávání na zdravé, zelené rostlině, bez nouzového dozrávání.

Hybrirock H EU

Středně raný, pylově fertilní hybrid, přizpůsobivý klimatickým podmínkám. Vhodný do teplejších a přísuškových oblastí. Dosahuje mimořádně vysoké a stabilní výnosy semene, při vysokém obsahu oleje. Díky rychlému růstu a vývoji na podzim je možné setí i při pozdních termínech. Vykazuje výbornou mrazuvzdornost a přezimování. Vytváří kompaktní, bohatě navětvené porosty. Výborná odolnost poléhání, při špičkové odolnosti hlízence.

Ermino KWS H 2016

Středně raný, pylově fertilní hybrid. Výnosová stabilita bez ohledu na ročník, stanoviště a oblast. Výnosem semen a obsahem oleje překonává dosavadní řepkovou špičku. Vysoká odolnost vůči celému komplexu chorob, nadprůměrná odolnost VerticilliuSclerotinii. Vitální růst ve všech fázích vegetace - růst a vývoj na podzim, tak i start na jaře je velmi intenzivní. Přezimuje bez problémů, vytváří kompaktní porosty, s vynikajícím větvením už od spodních pater a vysokou odolnost poléhání. S-POD funkce - geneticky daná snížená pukavost šešulí.

Allberich KWS sdH EU

Středně raný, pylově fertilní polotrpasličitý hybrid. Vysoká výnosová stabilita bez ohledu na ročník, stanoviště a oblast. Vysoká odolnost celému komplexu chorob, kdy na základě genu Rlm7 je vysoká odolnost vůči fomě. Růst a vývoj na podzim je pomalejší, což snižuje riziko přerůstání a dodává prostor na tvorbu kořenů. Přezimuje bez problémů. Na jaře je růst a vývoj intenzivní, avšak s výhodou polotrpasličitého hybridu, kdy nedochází k tak masivnímu nárůstu hmoty jako u běžných hybridů. Vytváří kompaktní porosty, s vynikajícím větvením už od spodních pater a vysokou odolností poléhání.

Feliciano KWS H EU

Středně raný, pylově fertilní hybrid. Vhodný do chladnějších podmínek pro pěstování řepky. Jarní růst a vývoj intenzivní s vysokou odolností poléhání. Vytváří kompaktní, bohatě navětvené porosty. Výborný zdravotní stav, založený na velmi vysoké odolnosti fomě (RlmS) a dalším významným chorobám, dávají předpoklad přirozeného dozrávání na zdravé rostlině. Výnos semen i oleje je velmi vysoký. Hybrid Feliciano KWS je tolerantní vůči virové žloutence vodnice (TuYV).

Limagrain Central Europe SE, org. s., Česká republika

LG Ambassador H 2020

Středně raný hybrid pokročilé generace s vysokým heterozním efektem do všech podmínek pěstování. Hybrid s nejvyšším výnosem v Německu – BSA 2019, a s nejvyšším výnosem v postregistračních zkouškách v Německu - LSV 2020. Stříbrná pozice s výnosem 5,94 t/ha při registraci v ÚKZÚZ 2018–20. Vynikající výnos je chráněn geneticky podmíněnou odolností proti pukání šešulí, genotypem R54 s rezistencí vůči viru žloutenky vodnice TuYV a genem odolnost vůči fomové hnilobě Rlm7. Středně rychlý vývoj na podzim i na jaře, velmi dobré přezimování, velmi dobrý zdravotní stav. Setí v termínu. Sklizní navazuje na ranější hybridy.

LG Architect H 2019

Středně raný hybrid pokročilé generace s vysokým heterozním efektem do všech podmínek pěstování. Nejvýnosnější hybrid v 1. roce zkoušení ÚKZÚZ 2016 s výnosem 6,35 t/ha (119 %). V 2. roce zkoušení ÚKZÚZ 2017 je opět nejvýnosnějším hybridem s výnosem 117 %. Registrovaný v UK, F, DK, PL, D, AT, HU. Špičkový výnos je chráněn geneticky podmíněnou odolností proti pukání šešulí a genotypem R54 s rezistencí vůči viru žloutenky vodnice TuYV. Podzimní vývoj je středně rychlý, je vhodný pro výsev v AGT termínu. Přezimování má vynikající, jarní vývoj středně rychlý. Sklizní navazuje na ranější hybridy.

LG Arnold H EU novinka

Raný hybrid pokročilé generace robustního vzrůstu s vysokým výnosem do všech podmínek pěstování. Vynikající výnos je chráněn geneticky podmíněnou odolností proti pukání šešulí, genotypem R54 s rezistencí vůči viru žloutenky vodnice TuYV a genem odolnost vůči fomové hnilobě Rlm7. Pomalý vývoj na podzim, rychlý růst na jaře, velmi dobré přezimování, velmi dobrý zdravotní stav, zvláště vůči komplexu kořenových chorob. Setí na počátku termínu. Sklizní patří mezi rané hybridy.

LG Auckland H EU novinka

Středně raný hybrid pokročilé generace, robustního vzrůstu, s vysokým výnosem, do všech podmínek pěstování. Vynikající výnos je chráněn geneticky podmíněnou odolností proti pukání šešulí, genotypem R54 s rezistencí vůči viru žloutenky vodnice TuYV a genem odolnost vůči fomové hnilobě Rlm7. Rychlý vývoj na podzim, rychlý růst na jaře, velmi dobré přezimování, velmi dobrý zdravotní stav, zvláště vůči komplexu kořenových chorob. Setí v termínu i pozdní setí. Sklizní patří mezi středně rané hybridy.

Arsenal H EU

Raný a výkonný hybrid OGURA/INRA, se špičkovými výnosy v zemích EU, s vysokým obsahem oleje v semenech. V registračním řízení OMMI v Maďarsku dosáhl v raném sortimentu výnosu semen 114 % na průměr pokusu. V reg. zkouškách na Slovensku 2011–12 dosáhl výnosu 110,7 %. Nejvyšší výnos v testování POP ČZU 2015 5,054 t/ha. Nízký obsah GSL. Vyšší vzrůst s dobrou odolností poléhání. Vývoj na podzim je velmi dynamický, vhodný i pro pozdní výsevy. Velmi dobře přezimuje. Velmi dobrý zdravotní stav, kombinovaná odolnost fomě - gen Rlm7 a polygenní odolnost. Odolný pukání šešulí. Určen do všech podmínek pěstování i pro pozdní výsevy.

Arabella L 2015

Středně raná, liniová odrůda s nejvyšším výnosem 104 % u liniových odrůd v testování ÚKZÚZ 2012–14. Druhá nejvýnosnější odrůda POP SPZO 2015 sortiment B s výnosem 4,85 t/ha. Nejvýnosnější v POP SPZO 2016 s výnosem 4,64 t/ha. Odrůda s nejvyšším výnosem u liniových odrůd v SDO ÚKZÚZ také za roky 2015–17 s výnosem 104 %. Velmi dobrá odolnost fomě a hlízence. Středně vysoká až vyšší s dobrou odolností poléhání a nejlepší odolností proti vymrzání v testování ÚKZÚZ 2012. Olejnatost středně vysoká, výnos oleje vysoký. Do všech oblastí pěstování. Výsev v AGT termínu.

LG Anarion H EU novinka

Středně raný, velmi výnosný hybrid pokročilé generace, odolný všem rasám nádorovitosti košťálovin známým v zemích střední Evropy a s odolností TuYV. Robustní hybrid vyššího vzrůstu s rychlým podzimním vývojem a středně rychlým nástupem do jarní vegetace. Dobrý zdravotní stav podpořený genem Rlm7. Odolný pukání šešulí. Vhodný do všech podmínek pěstování. Má velmi dobrou odolnost vymrzání a vyniká vysokým výnosem. Výsev v AGT termínu a také pro pozdní výsevy.

Pioneer Hi-Bred*

PX131 sdH EU

Polotrpasličí hybrid dosahuje vysokých výnosů semen a vynikající olejnatosti - 47,4 %. Vynikající odolnost poléhání. Dobrá odolností šešulí proti pukání. V podzimním období nemá snahu přecházet do dlouživého růstu, proto je vhodný k raným výsevům.

PX113 sdH EU

Polotrpasličí hybrid s velmi stabilními výnosy. Olejnatost je středně vysoká. Gen Rlm7 zabezpečuje vyšší odolnosti vůči Phoma lingam. Významné přednosti polotrpasličích hybridů vyplývají z nižšího vzrůstu. Rostliny mohutně větví, šešulové patro je kompaktnější a níže posazené.

PT271 H EU

Středně raný hybrid. Poskytuje vysoké výnosy semen s vysokou olejnatostí (47,0 %). Tradiční hybrid s nižším vzrůstem a výbornou odolností poléhání. Gen Rlm7 zabezpečuje vyšší odolnost Phoma lingam.

PT298 H 2019

Středně pozdní hybrid. Velmi vysoké výnosy semen. V OZ ÚKZÚZ 2017–19 dosáhl relativního výnosu semen 111 % na kontroly. Odolnost vůči pukání šešulí a odolnost TuVY. Gen Rlm7 zabezpečuje vyšší odolnosti vůči Phoma lingam. Získal ocenění „Zdravý kořínek“ za kvalitní olej se zvýšeným obsahem omega-3 nenasycených mastných kyselin.

PT275 H EU novinka

Nový, středně raný hybrid. Velmi vysoké výnosy semen s vysokou olejnatostí (47,7 %). Tradiční hybrid se středně vysokým vzrůstem a výbornou odolností poléhání. Zvýšená odolnost vůči Phoma lingam.

PT284 H EU

Pozdní hybrid tradičního vzrůstu, odolný vůči nádorovitosti kořenů brukvovitých (Plasmodiophora brassicae).

*Zástupce v ČR: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka

PRO SEEDS s.r.o.

Sonyx L

Česká liniová odrůda, registrovaná v ČR v roce 2017. Středně raná, nízké rostliny s velmi dobrou odolností proti poléhání a velmi dobrým zdravotním stavem. V rámci liniových odrůd dosahuje vysokého výnosu semen, zejména v chladné oblasti. Semeno má vysokou HTZ a vysoký obsah oleje. Dynamický počáteční růst a přisedlá listová růžice v průběhu podzimu, proto je vhodná i pro časné termíny setí, bez rizika přerůstání. Vysoký výnos, nižší náklady na osivo a zajímavá ekonomika pěstování. Osivo vyrobeno v ČR.

Rapool CZ s.r.o.

Temptation H 2019

Hybrid s TuYV rezistencí, vyniká plastičností bez vyhraněných nároků na oblast pěstování. Unikátní dynamika růstu a tvorba výnosu zajišťuje hybridu rekordní výnosy v rozdílných pěstebních podmínkách a ročnících. V ČR dosáhl 119 % průměru liniových odrůd a obsahem oleje 48,70 % (SDO, ÚKZÚZ 2017–19). Středně raný–polopozdní, středně vysoký porost (151 cm) s vynikající odolností proti poléhání (7,7). Středně rané kvetení s rychlým naléváním šešulí jsou základem homogenního dozrávání a snadné sklizně. Velmi dobrý zdravotní stav. Velmi dobře reaguje přírůstkem výnosu při intenzivním pěstování. Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.

Batis H 2020 novinka

Středně raný hybrid, rezistentní TuYV, s velmi stabilním a vysokým výnosem semen i oleje a špičkovou olejnatostí. Střední až kratší vzrůst (148 cm) s vysokou odolností poléhání (7,9). Velmi vysoká adaptabilita. Registrován v ČR, DE a PL. V ÚKZÚZ 2017–19 dosáhl vynikajícího výnosu semen (112 %) a nejvyššího výnosu oleje (115 %). Ve sklizni 2020 zvítězil se 126 %. Bezproblémový zdravotní stav: foma (6,1), hlízenka (6,0), verticilium (6,5), plíseň zelná (7,8). Velmi rychlý počáteční vývoj umožňuje setí i ve velmi pozdních termínech. Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.

Atora H 2016

Dosahuje nejvyšších výnosů semen i oleje v praxi ČR (sklizeň 2019, 1. místo, sklizeň 2020, 2. místo - velké odrůdy SPZO). Přednosti: vitalita, vynikající zimovzdornost, výborný zdravotní stav s TuYV tolerancí. Inovativní šlechtění pro zlepšení kondice rostlin v průběhu vegetace a napomáhá řešit aktuální problémy při pěstování řepky. Díky kombinaci výnosu semen s vysokou olejnatostí, odolnosti chorobám a dalším hospodářsky významným vlastnostem se stává všestranně dokonalou. Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG.

Dominator H 2020

Středně raný hybrid se středně vysokými rostlinami (149 cm), odolnými proti poléhání (8,6). Geneticky podmíněná rezistence TuYV (gen R54) a nová rezistence fomě RlmS, zajišťuje vynikající zdraví i v úzkých osevních postupech a oblastech s vyšším infekčním tlakem houbových chorob (těžké jílovité a vlhké půdy). Jedná se o nejolejnatější registrovaný hybrid (48,91 %). Udržovatel: Rapool - Ring GbR.

Duplo H 2020

Hybrid do sucha s vysokým výnosem semen a oleje, velmi rychlým vzcházením a vývojem na podzim a s geneticky podmíněnými rezistencemi TuYV a fomě (Rlm7). Odolný pukání šešulí. Rychlý vývoj kořenů a listové růžice umožňují zvládat nepříznivé podmínky při vzcházení (sucho, pozdní setí) a zároveň zajišťují dobré přezimování. Robustní rostliny vytvářejí středně vysoký až vysoký porost (144 cm) s vynikající odolností proti poléhání (7,8). Středně raný hybrid. Vynikající výnosová stabilita. Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.

Keltor H 2019

Registrovaný nejranější hybrid (srovnatelný s Rohanem) s mimořádně vysokým výnosovým potenciálem a TuYV rezistencí. Tvoří velmi kompaktní porost, vysoký 142 cm s velmi vysokou odolností poléhání (8,4). Výnosem semen 116 % stojí v čele ÚKZÚZ 2018–20. Homogenní zrání zajišťuje bezproblémovou sklizeň bez nutnosti desikace porostu. Odolnosti chorobám na vynikající úrovni: foma 6,3; verticilium 6,4; černě 7,3. Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.

Akilah H 2020

Středně vysoký až vysoký hybrid odolný proti poléhání (8,0). Středně raný až polopozdní hybrid excelující zdravotním stavem a olejnatostí. Genetická rezistence vůči fomě RlmS a TuYV. V reg. řízení ÚKZÚZ 2018–20 je nejlépe hodnoceným hybridem v odolnosti proti fomě (6,6), hlízence (6,8), černím (7,3) a špičkové hodnocení získal i v odolnosti komplexu kořenových chorob (6,6). Udržovatel: Rapool-Ring GbR.

Duke H 2020 novinka

Středně raný hybrid odolný proti poléhání (8,2), se středním až vyšším vzrůstem. Má vysoký výnos semen ve všech oblastech pěstování a vysokou olejnatost (47,6 % v sušině semen). K výnosové stabilitě hybridu přispívá rezistence TuYV, odolnost vůči fomě (Rlm7) a geneticky podmíněná nepukavost šešulí. Velmi rychlý vývoj na podzim i jarní regenerace, rané kvetení. Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG

Kuga H 2016

Patří mezi nejvýkonnější hybridy registračního zkoušení v Polsku (114 %), ČR (112 %) a Litvě (103 %). Díky mimořádnému výkonu, excelentní zimuvzdornosti a robustnímu zdravotnímu stavu, získala registraci také v Estonsku a Bělorusku. Pěstuje se na více než 75 tis. ha a je hybridem evropského významu. Vhodný i pro horší půdy, mrazové kotliny a stresované lokality. Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Crotora H EU novinka

Novošlechtění s rasově specifickou rezistencí nádorovitosti (Plasmodiophora brassicae). Středně raný až polopozdní, robustní hybrid středního až vysokého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a komplexu významných chorob řepky. Rychlý vývoj na podzim a velmi dobré přezimování. Průměrný výnos 2018–20 je 110 %. Střední až středně pozdní termíny setí. Vhodný pro všechny druhy půd včetně těžkých. Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Crome H EU

Hybrid výhradně na pozemky zasažené nádorovitostí. Na lehčí až těžší půdy. Střední až pozdní termíny setí. Velmi rychlý vývoj na podzim a rychlá regenerace na jaře. Rané kvetení a ranější zrání. Výnos 109 % na Mentor. Raností ke sklizni se doplňuje s hybridem Crotora. Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Clavier CL H EU

Nejúspěšnější hybrid v pokusech s Clearfield® technologií SPZO 2018–19. Rychlý počáteční vývoj, výborné přezimování a vynikající zdravotní stav s geneticky podmíněnou rezistencí fomě (RlmS). Rostliny středně vysoké s vyšším počtem větví a dobrou odolností poléhání. Dobrá reakce na intenzitu. Středně rychlý nástup jarní vegetace a kvetení eliminuje poškození pozdními jarními mrazíky. Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG

Veritas CL H EU

Polopozdní hybrid Clearfield® technologie s tolerancí imazamoxu. Vysoký až velmi vysoký výnos semen se střední HTS a vysokým obsahem oleje. Velmi rychlý počáteční vývoj a podzimní růst zajišťuje nadprůměrné přezimování. Rostliny středního až vyššího vzrůstu s dobrou odolností poléhání. Robustní rostliny, mohutný kořen a větvení umožňují bezproblémové pěstování i v suchých oblastech. Vyniká odolností fomě. Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.

Hogofogo H 2020

Robustní, středně raný až polopozdní hybrid, vhodný i do suchých podmínek pěstování. Vedle výnosu semen (117 %) a oleje (120 %) nabízí také vylepšený zdravotní stav s geneticky podmíněnou rezistencí fomě (Rlm7) a nepukavost šešulí. Při registraci (ÚKZÚZ 2017–19) byl zdravotní stav hodnocen velmi dobře: foma (6,5), hlízenka (6,3), plíseň zelná (7,2), verticilium (6,8). Navzdory robustnímu vzrůstu (151 cm) je odolnost poléhání hodnocena známkou 8,1. Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.

RWA Czechia, s.r.o.

Anniston H 2017

Středně raný hybrid s vysokým výnosem semene a oleje, s rezistencí proti TuYV. Zdravotní stav na velmi dobré úrovni, podpořen zvýšenou odolností fomě (Rlm7). Velmi dobře přezimující rostliny jsou střední až vyšší, odolné poléhání. Na konci roku 2017 byl registrován po tříletém zkoušení ÚKZÚZ na základě mimořádného výnosu semen (teplá oblast 123 %, chladná oblast 122 %). Odolný proti praskání šešulí a následnému vypadávání semen. Vyniká plasticitou do různých půdně-klimatických podmínek, meziročníkovou stabilitou výnosu a výbornou reakcí na intenzitu AGT. Doporučován i pro časné termíny setí.

Aurelia H 2020 novinka

Středně raná novinka pro rok 2021 s ideálními předpoklady pro uplatnění v kontinentálních podmínkách Evropy. Je charakteristická spolehlivými a vysokými výnosy i vysokou olejnatostí. Hodí se do všech pěstitelských podmínek, vyniká vyrovnaností v chladnějších i teplejších oblastech. Jako moderní hybrid disponuje pojistkami pro udržení výnosu v podobě kvalitativní odolnosti vůči fomě (Rlm7), rezistencí vůči virové zakrslosti (TuYV) a nepukavostí šešulí. Výborně přezimuje, nepoléhá. Hodí se do všech používaných agrotechnik.

ES Cesario H 2018

Výkonný hybrid s nadprůměrnými výnosy semen a oleje. Raná až středně raná odrůda nižšího až středního vzrůstu (150–160 cm) se střední odolností poléhání. Dobrý zdravotní stav (zvýšená odolnost fomě díky kombinaci kvantitativní rezistence a genu Rlm7, dobrá odolnost verticiliovému vadnutí a alternariové skvrnitosti, střední odolnost hlízence) a velmi dobře přezimuje. Podzimní vývoj je středně rychlý, přisedlé rostliny nemají sklon k přerůstání a jsou odolnější proti okusu zvěří. Jarní nástup vegetace je pozvolný, rostliny velmi dobře větví a nasazují vysoký počet šešulí. Plastická odrůda do všech oblastí pěstování, která snese i sušší podmínky a nižší úroveň agrotechniky.

ES Momento H EU 2018

Extrémně robustní, středně raný hybrid registrovaný na Slovensku v roce 2018 s relativním výnosem 108,7 %. Vyniká plasticitou, geneticky zabudovanou rezistenci fomě (gen Rlm7) a také nepukavostí šešulí. Výborná mrazuvzdornost a díky velmi výraznému větvení se hodí do širších řádků, popř. velmi dobře eliminuje nedostatky v polní vzcházivosti. Díky pomalému vývoji na podzim nepřerůstá, hodí se pro časné termíny setí.

Simona H 2019

Polopozdní hybrid, registrovaný v ČR v roce 2019. Rostliny středně vysoké až vysoké, velmi výnosné zejména v teplejší oblasti. Vysoká olejnatost. Jistota mrazuvzdornosti předurčuje tuto odrůdu pro kontinentální podmínky. Díky poměrně rychlému podzimnímu růstu je žádoucí použití morforegulátoru a to v závislosti na konkrétních podmínkách.

Adriana L 2010

Osvědčená, středně raná, liniová odrůda, středního vzrůstu, odolná poléhání. Evropská linie - ve většině států patří stále k hojně pěstovaným. Hlavní přednosti - vysoké výnosy semen a oleje, velmi dobrý zdravotní stav. Vyniká odolností fomě a sklerotiniové hnilobě. Vysoká HTS. Široké výsevní okno, hodí se i pro pozdní výsevy. Díky rychlému podzimnímu růstu stihne do příchodu zimy dobře zakořenit a přezimuje v dobré kondici. Vhodná i do sušších oblastí, kořenový systém je silně rozvětvený a je předpokladem vysoké suchovzdornosti odrůdy. Vhodná i na lehké půdy a do teplých oblastí pěstování.

SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Angelico H 2019

Středně raná odrůda. Rezistence TuYV, gen Rlm7 (foma), genetická nepukavost šešulí. Plastický, pro všechny oblasti pěstování. Rostliny vyšší. Velmi rychlý růst na podzim. Vhodný i do sušších oblastí a na pozdnější setí. Vynikající výsledky v teplých lokalitách.

Artemis H 2021

Středně raná nově registrovaná odrůda. V ÚKZÚZ z registrovaných odrůd nejvýnosnější v teplé i chladné oblasti. Rezistence TuYV, gen Rlm7 (foma), genetická nepukavost šešulí. Plastický hybrid pro všechny oblasti pěstování. Rostliny vyšší. Velmi vysoká HTS. Vysoký obsah i výnos oleje. Rychlý růst na podzim. Vhodný i do sušších oblastí a na pozdnější setí. Velmi perspektivní hybrid.

Sidney L 2014

Prověřená liniová odrůda. Nejvýnosnější linie v pokusech ČZU Červený Újezd 2014, 2016 a v provozních podmínkách SPZO 2016, 2018, 2019 a 2020. Plastická odrůda pro všechny oblasti pěstování. Rostliny nižší. Vynikající zdravotní stav u všech hlavních chorob (hlízenka, foma, verticilium) Výborné přezimování i v roce 2012. Významným výnosotvorným faktorem je velmi vysoká HTS. Semena obsahují velmi malé množství GSL. High-oleic - 75 % kyseliny olejové v oleji.

Randy L AT 2017

Raná až středně raná liniová odrůda se středně vysokými rostlinami. Má rychlý podzimní růst, velmi dobré přezimování a silnou regenerační schopnost. Velmi dobře odolává fomě a hlízence. Semena mají střední až vyšší HTS. Setí od poloviny AGT termínu, lze i pozdní. Výsevek 60–80 semen/m2. Výborná odolnost poléhání.

Arazzo H SK 2015

Středně raný hybrid. Tvoří velmi kompaktní nepoléhavý porost se středně vysokými rostlinami. Vítěz maloparcelkových pokusů ČZU Červený Újezd 2015. Velmi dobré výsledky ve firemních poloprovozních pokusech (1. místo Slatina nad Zdobnicí 2015 a 2016). Dobře odolává fomě a hlízence. Semena mají vyšší HTS a vysokou olejnatost. Setí nejlépe v AGT lhůtě. Výsevek 40–50 semen/m2. Vhodný zejména pro intenzivní pěstování.

Timothy L 2021

Středně raná, v ÚKZÚZ nově registrovaná liniová odrůda. Velmi dobré přezimování. Pozvolnější růst na podzim i na jaře. Výborná odolnost poléhání. Velmi dobrý zdravotní stav u všech chorob. Lze úspěšně pěstovat v chladné i teplé oblasti. Ekonomická je i nižší intenzita.

Selgen, a.s.

Cortes L 2011

Vyšlechtěná na ŠS Chlumec nad Cidlinou. Úspěšně absolvovala reg. zkoušky s minimálními meziročníkovými výkyvy ve výnosu - průměr tří let 102 %. Vyniká malou výškou rostlin (138 cm), které jsou velmi pevné a výborně odolávají polehání. Kvetení je velmi rané, zralost poloraná. Na podzim rychlý vývoj a výborná pokryvnost růžice. Odolnost proti všem chorobám je na dobré úrovni, vyšší k plísni šedé (7,4). HTS je vyšší, kolem 6 g, vysoký obsah oleje (46,9 %). Rajonizován do všech oblastí pěstování. V zimě 2011/12 vynikla jeho mrazuvzdornost, kdy ve zkouškách ÚKZÚZ přezimovalo 91 % rostlin. Z hlediska mezerovitosti byl nejlepší - pouhých 13 %. V roce 2011/12 v pokusech SPZO (sort. B) překonal průměr všech odrůd včetně hybridů výnosem 4,26 t/ha. Nejprodávanější řepka v sortimentu Selgenu. Je zařazen do výběrového programu Preol Ideal.

Cedrik L EU 2017 (SK)

Vyšlechtěná na ŠS Chlumec nad Cidlinou. Poloraná až raná odrůda s delší dobou kvetení a rovnoměrným dozráváním semen. Nízké rostliny (141 cm) odolné proti poléhání (8,9 b.). Vysoký výnos ve všech oblastech, zvláště řepařské (106,9 %). HTS střední (4,81 g). Vysoký obsah oleje. Vynikající přezimování rostlin (96 %). Odolná proti všem rizikovým chorobám.

Corzar L 2019

Nově registrovaná, středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem GSL. Rostliny jsou nízké, odolné proti poléhání před sklizní. V rámci liniových odrůd měla výnos semene ve zkouškách ÚKZÚZ v teplé i chladné oblasti středně vysoký, výnos oleje vysoký. Výnosově překonávala i kontrolní hybridy. Středně odolná proti napadení fomě, hlízence, černím a verticiliu. HTS nízká až středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký, standardní zastoupení mastných kyselin v oleji. Obsah NL v semeni nízký. Zařazen v pokusech SDO 2020.

Soufflet Agro a.s.

Addition H EU

Středně raný hybrid, vyššího vzrůstu s velmi vysokým potenciálem výnosu, který prokázal v pokusech a na provozních plochách v ČR a během registrace ve Francii. Ve všech pokusech a na provozech byl porovnáván s nejvýkonnějšími a nejprodávanějšími hybridy řepky v dané lokalitě a v tomto porovnání obstál na výbornou. Má geneticky založenu rezistenci proti TuYV, odolnost vůči fomové hnilobě a pukání šešulí. Vytváří vysokou HTS, proto je vhodnější tento hybrid umísťovat na lepší pozemky od KVO až po BVO.

Estelia H EU

Enormně výnosný, středně raný hybrid, prodávaný pod značkou Soufflet Seeds, určený pro pěstitele, kteří očekávají vysoké výnosy. Vhodný od KVO až po BVO, dle oblasti je třeba upravit dobu setí. Vstup do vegetace střední–rychlý. Velice dobře přezimuje, středně rychlý jarní start. Během vegetace si dokáže poradit s přísuškem. Vytváří dlouhý kůlový kořen, je schopen přijímat živiny a vláhu z větší hloubky, dobře reaguje na úrodnější a vláhově jistější lokality, kde lépe prodá svůj potenciál. Středně vysoký, začíná větvit v první třetině rostlin a vytváří velké množství produkčních větví. Výborná odolnost polehání a chorobám. Dobrá odolnost pukání šešulí před sklizní.

Drone H EU novinka

Nový hybrid s rezistencí TuYV, vhodný do intenzivních technologií, na pozemky příznivé pro pěstování řepky. Start do vegetace je rychlý, proto lze vysévat ke konci AGT termínu. Kořenová soustava je hluboce kořenící se širokým kořenovým krčkem. Rostliny jsou na podzim přisedlé a v případě setí po AGT termínu nepotřebují podzimní morforegulaci. Přezimování bývá bezproblémové s rychlým až středně rychlým startem do vegetace. Rostliny jsou vysoké, ale velice stabilní a nepoléhají. Dozrávání je rovnoměrné.

Olimpico H EU

Středně pozdní hybrid s vysokou olejnatostí a nadprůměrnými výnosy i na horších půdně klimatických stanovištích. Má geneticky podpořenou odolnost k fomě geny Rlm1, 7, 9. Rychlý start do podzimní vegetace umožňuje tento hybrid sít i v pozdnějším AGT termínu. Dobře koření a je vhodný i do minimalizačních technologií, kde uplatňuje svoji houževnatost a rychlou tvorbu kůlového kořene. I když se jedná o vzrůstný hybrid, tak disponuje velice dobrou odolností proti poléhání před sklizní.

Armani H EU

Moderní, středně raný a výkonný hybrid, který je geneticky vybaven rezistencí proti viru TuYV. Výborný zdravotní stav je podpořen odolností proti fomě genem Rlm7, dobrou odolností proti hlízence obecné a verticiliovému vadnutí. Dále disponuje velmi vysokou olejnatostí, dobrým startem do vegetace i v pozdním termínu setí nebo při sušším průběhu počasí v době setí. Svůj vysoký potenciál výnosu potvrdil v pokusech v Německu v období 2016–18, kdy byl testován na 52 lokalitách s průměrným výnosem 108 %.

Syngenta Czech s.r.o.

Aganos H 2020

Středně raný hybrid registrovaný v ČR. Celkový vítěz ÚKZÚZ 2017–19 (výnos: 2017 - 114 %, 2018 - 117 %, 2019 - 122 %), stabilní a velmi vysoké výnosy, vysoká HTS i v suchých podmínkách. Hybrid s geneticky podmíněnou odolností TuYV a fomě (Rlm7). Rostliny nemají na podzim tendenci k přechodu z fáze přisedlé růžice do prodlužovacího růstu. Vhodnost i na horší stanoviště - písčité půdy, minimalizace. Vysoká odolnost vyzimování a poléhání. Dobrý zdravotní stav.

SY Glorietta H EU novinka

Středně raný hybrid nesoucí geneticky podmíněnou odolnost TuYV. Vysoká odolnost vyzimování a poléhání. Stabilní velmi vysoké výnosy napříč podmínkami a lokalitami. Vhodná i na lehčí půdy. Pomalejší podzimní vývoj, bez tendencí k přechodu z fáze přisedlé růžice do prodlužovacího růstu.

SY Iowa H EU

Středně raný hybrid registrovaný v PL se stabilním výnosem prokázaným v reg. zkouškách zemí EU (DE 111 %, PL 115 %, UK 105 %, DK 107 %), a to i ve stresových podmínkách. Potvrzená vynikající odolnost proti fomě (Rlm7), dobrá odolnost hlízence a velmi dobrá odolnost vyzimování. Vzhledem k rychlému startu na podzim i na jaře je doporučena aplikace růstového regulátoru.

SY Florida H EU

Raný hybrid s vysokým výnosem (ČR 114 %), obsahem oleje v sušině 48,8 % a nadstandardní hladinou omega-3 mastných kyselin. Velmi dobrá odolnost fomě, cylindrosporiu, hlízence a verticiliu. Mohutný habitus a rané kvetení. Vhodný do všech podmínek pěstování i minimalizaci. Vhodný i pro pozdní setí.

SY Harnas H EU

Středně raný hybrid vyznačující se stabilitou a nadstandardním výnosem oleje. Vysoká odolnost suchu daná především mohutným kořenovým systémem. Rostliny středně vysoké s dlouhými bočními větvemi a velmi dobrým nasazením šešulí. Díky svému habitu má velmi dobrou odolnost poléhání a přezimování. Vhodný i do písčitých půd. Výborných výsledků dosahuje i při minimalizaci.

SY Alibaba H 2019

Středně raný hybrid určený pro pozemky, kde se vyskytuje nádorovitost (Plasmodiophora brassicae). Díky nižšímu vzrůstu je velmi dobře odolný poléhání. Velmi dobrá je i odolnost fomě. Díky pomalejšímu růstu na podzim a odolnosti proti vybíhání je možný výsev i v ranějších termínech.

SY Alix H EU novinka

Středně raný hybrid odolný nejčastěji se vyskytujícím rasám nádorovitosti. Výkonnostně převyšuje úspěšnou SY Alibaba. Vysoká odolnost vyzimování a poléhání (podpořeno nízkým habitem). Hybrid s pomalejším startem na podzim i jaře, nevyžaduje intenzivní morforegulaci. Nízká tendence k podzimnímu prodlužování stonku. Proto je možný osev i v ranějších termínech.

SY Ilona L EU

Středně raná linie s velice dobrým a stabilním výnosem semen i obsahem oleje. Velmi dobré výsledky na lokalitách s horšími půdními podmínkami. Podzimní vývoj je standardní s nízkou tendencí k vybíhání. Standardní vývoj na jaře. Velice dobrá odolnost vyzimování (potvrzeno v PL). Střední výška s dobrou odolností poléhání. Střední až dobrá odolnost hlízence. Vhodná i na lehké půdy. Doporučená pro standardní termín setí.

VP AGRO spol. s r. o.

RGT Trezzor H CZ 2017

Dobře se vyrovnává se suššími lokalitami a má výborný zdravotní stav. Středně raný s vysokou odolností vyzimování. Na podzim nepřerůstá, na jaře má středně pozdní vývoj a středně vysoké rostliny nadprůměrně odolné poléhání (8,3). Širokospektrální tolerance fomě, velmi vysoká odolnost cylindrosporióze, vysoká verticiliu. Má velmi dobré výsledky i v hlízenkových letech. V rámci tříletého cyklu POP SPZO ČR (2018–20) se jedná o nejúspěšnější testovanou odrůdu. Ve stejném typu pokusů na Slovensku je vítězem ve svém sortimentu. Udržovatel: RAGT

RGT Azurite H EU 2019

Nová hybridní řepka ze šlechtění RAGT. Vyniká velmi vysokým výnosem. Po dva roky byl nejvýnosnější odrůdou v pokusech SEK SPZO, a proto byl zařazen do poloprovozních pokusů, kde si ho můžete letos prohlédnout. Polopozdní, vysoké rostliny velmi dobře větví. Vhodný i pro technologie se sníženým výsevkem. Má sníženou citlivost na clomazone a geneticky podmíněnou sníženou pukavost šešulí. Udržovatel: RAGT

Absolut H CZ 2019

Obsahuje unikátní kombinaci tří geneticky podmíněných odolností - TuYV, novou rezistenci vůči fomě a sníženou pukavost šešulí. Dosahuje velmi vysokých výnosů semene. Typický je velmi rychlý a bujný podzimní i jarní vývoj. Velmi dobře se vyrovnává se suchem. Udržovatel: Limagrain Europe

Allison H CZ 2016

Středně raný hybrid byl prvním registrovaným s rezistencí TuYV. Navíc byl v reg. pokusech nejvýnosnější řepkou a následně 3× zvítězil v pokusech SDO. Je středně vysoký až vyšší, odolný poléhání. Má velmi dobrou odolnost komplexu houbových chorob a vyzimování. Vzhledem k velmi bujnému a rychlému podzimnímu růstu doporučujeme morforegulaci, ale je velmi vhodný i k pozdním výsevům. Vynikající výsledky také na suchých a teplých lokalitách. Udržovatel: Limagrain Europe

RGT Jakuzzi H CZ 2019

Dosahuje stabilní výnos v různorodých podmínkách nejen v rámci ČR, ale i Evropy, který se opírá o vyrovnaný zdravotní stav, nízkou náchylnost ke všem hodnoceným chorobám (foma, hlízenka, verticilium). Velmi dobrá je také odolnost poléhání. Patří mezi odrůdy s nejvyšší odolností suchu. Má geneticky podmíněnu sníženou pukavost šešulí. Udržovatel: RAGT

RGT Dozzen H EU 2014

Polopozdní MSL hybrid nižšího, kompaktního vzrůstu s mimořádně vysokou odolností poléhání. Má výbornou mrazuvzdornost a nadstandardní zdravotní stav. Vysoká tolerance přísuškům během vegetace. V pokusech SPZO 2017 v sortimentu B obsadil 2. místo. Během 7 let, kdy je v ČR pěstován, prokázal velmi stabilní výkonnost napříč ročníky. Má vysoký obsah oleje. Udržovatel: RAGT

RGT Cadran H EU 2018 novinka

Disponuje velmi vysokým výnosem semen i oleje. Má geneticky podmíněnou rezistenci TuYV a fomě. Je tolerantní k verticiliu. Díky raností je určena pro včasnou sklizeň. Rostliny jsou robustní, s rychlým podzimním vývojem a proto se hodí i na pozdní výsevy. Udržovatel: Hans-Georg Lembke KG

RGT Tempo H EU 2020 novinka

Má geneticky podmíněnou rezistenci TuYV, fomě a sníženou pukavost šešulí. Registraci získala v mnoha zemích Evropy, u nás zabodovala v 1. roce SEK SPZO a na Slovensku vyhrála poloprovozní pokusy SPZO. Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG

RGT Kocazz H EU 2020 novinka

Speciální hybridní odrůda pro oblasti s výskytem nádorovitosti košťálovin. V rámci tohoto speciálního sortimentu vyniká vysokým výnosem semen s velmi vysokým obsahem oleje. Rostliny jsou středně vysoké s vysokou odolností poléhání. Střední ranost umožňuje ranější sklizeň. Udržovatel: RAGT

Sněžka L CZ 2019

Liniová odrůda z českého šlechtění. Při registraci dosáhla nejvyššího výnosu mezi liniovými odrůdami a kontrolní odrůdu Arabella překonala v průměru 3 let o 5 % (v r. 2018 dokonce o 9 %). Výnosnost potvrdila i v pokusech SDO 2019 a 2020, kdy opět porazila všechny konkurenční liniové řepky. Je polopozdní, středně vysoká s výbornou odolností poléhání (8,3). Odolnost vůči hlavními třem chorobám je velmi dobrá. Obsah glukosinolátů je nízký a obsah oleje středně vysoký. Udržovatel: Sempra Praha a.s.

Rescator L CZ 2013

Velmi plastická, nenáročná, liniová řepka do všech pěstitelských podmínek. Na horších stanovištích patří vždy k nejlepším a na výborných dokáže konkurovat i hybridům při polovičním nákladu na osivo. Má velmi nízký kompaktní vzrůst, nadprůměrnou odolnost poléhání a velmi bohaté větvení. Výtečný je zdravotní stav (výborná odolnost hlízence, fomě, plísni šedé a černím) a vysoká zimovzdornost. Dlouhodobě patří k nejúspěšnějším liniovým odrůdám v ČR. Udržovatel: Selgen a.s.

Pozn.: údaje za názvem odrůdy označují L-odrůda, H-hybrid, „číslo“- rok registrace v ČR, odrůdy registrované na základě evropského katalogu jsou označeny EU

Související články

Perspektivní plodina pro rok 2022

11. 01. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 175x

Nabídka kukuřice RAGT pro rok 2022

08. 01. 2022 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 100x

Stravitelné, suchovzdorné, spolehlivé - hybridy kukuřice Syngenta

25. 12. 2021 Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 158x

Obilniny společnosti LIDEA - zkušenosti z praxe

09. 10. 2021 Ing. Vladimír Marek; LIDEA - CAUSSADE SEMENCES s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 391x

LG 31.272 výnosný a spolehlivý zrnový hybrid

01. 10. 2021 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 10992x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail