BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2023

14. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 280x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých od zástupců jednotlivých odrůd a hybridů a redakce nenese žádnou zodpovědnost za uvedené údaje.

Proseeds

Agrofinal Group spol. s r.o.

ES Imperio H CZ 2018

Středně raný hybrid s rekordně vysokým výnosem na všech stanovištích. Středně vysoký s rychlým počátečním i jarním vývojem, vhodný k pěstování v chladnějších i teplejších oblastech. Výborné přezimování i zdravotní stav a velmi dobrá odolnost poléhání. Hybrid s vysokou pokryvností a velmi silným větvením. Vysoký obsah oleje, nízký obsah GSL. Vhodný pro vyšší intenzitu pěstování. Nenáročný na půdní a klimatické podmínky, plastický a ročníkově stabilní. Výsev 40–50 zrn/m2 v agrotechnickém (AGT) termínu. Velmi dobře snáší i pozdní výsevy a je odolný k suchu.

ES Capello H EU 2018

Středně raný hybrid s velmi vysokým výnosem. Vyšší robustní rostlina s rychlým růstem po zasetí i rychlým jarním nástupem, vhodná k pěstování ve všech oblastech. Velmi dobré přezimování, výborný zdravotní stav, výborná odolnost fomě (Rlm7) a velmi dobrá odolnost poléhání. Je tolerantní vůči viru žloutenky vodnice (TuYV). Vysoká pokryvnost, výborná větvící schopnost, kompaktní porost. Vyniká také vysokou odolností proti pukání šešulí. Vysoký obsah oleje a nízký obsah GSL. Výsev 45 zrn/m2 v AGT termínu. Vhodný i pro pozdní setí. Velmi dobře odolává nepříznivým podmínkám (hlavně stres a sucho).

ES Azurio H EU 2019

Středně raný hybrid s vysokým výnosem v teplejších oblastech. Středně vysoká rostlina s rychlým podzimním i jarním nástupem. Velmi dobře přezimuje, má výborný zdravotní stav, výbornou odolnost fomě (Rlm7) a velmi dobře odolává poléhání. Má výbornou větvící schopnost a kompaktní porost. Vysoký obsah oleje a nízký obsah GSL. Výsev 45–50 semen/m2 v AGT termínu. Vhodný i pro pozdní setí. Velmi dobře odolává nepříznivým přísuškům.

ES Mambo L EU 2014

Středně raná až středně pozdní liniová odrůda s velmi vysokým výnosem v teplejších oblastech. Je nižšího vzrůstu s rychlým počátečním a pozvolným jarním vývojem, vhodná k intenzivnímu pěstování. Výborné přezimování, velmi dobrý zdravotní stav a výborná odolnost poléhání. Velmi dobrá větvící schopnost. Obsah oleje vysoký, GSL nízký. Výsev 65 zrn/m2 v AGT termínu. Velmi dobře odolává suchu a je proto vhodná i do suchých oblastí. Jedna z nejpěstovanějších linií ve Francii.

ES Decibel CL H EU 2015

Středně raný hybrid pro pěstování CL technologií. Hybrid nové generace s vysokými výnosy semen a oleje. Vyšší rostliny bohatě větví a mají velmi dobrou odolnost poléhání. Rychlý podzimní vývoj, velmi dobré přezimování a na jaře rychlý start vegetace. Výhodou je velmi dlouhá doba kvetení. Zdravotní stav je na vysoké úrovni, zvýšená odolnost fomě, sclerotinii a verticiliu. Odrůda je plastická, tolerantní k horším půdním podmínkám, vhodná také pro sušší lokality. Setí v běžném a pozdním termínu.

ES Criterio H EU 2022

Středně raný hybrid s odolností proti nádorovitosti (Plasmodiophora). Vyšší rostliny bohatě větví a mají velmi dobrou odolnost poléhání. Středně rychlý podzimní vývoj, velmi dobré přezimování a na jaře rychlý start do vegetace. Zdravotní stav je na velmi dobré úrovni, zvýšená odolnost proti sclerotinii a verticiliu. Odrůda je plastická, tolerantní horším půdním podmínkám. Doporučeno setí v běžném termínu.

ES Crateo H EU 2022

Středně raný hybrid s odolností proti nádorovitosti (Plasmodiophora). Středně vysoké rostliny bohatě větví a jsou odolné poléhání. Rychlý podzimní vývoj, velmi dobré přezimování, rychlá regenerace. Zdravotní stav je velmi dobrý, zvýšená odolnost hlízence a verticiliu. Plastická, tolerantní horším půdním podmínkám. Doporučeno setí v běžném termínu.

Hamour H EU 2017

Středně raný, osvědčený hybrid s velmi vysokým výnosem. Vyšší robustní rostlina s rychlým růstem po zasetí i rychlým jarním nástupem, vhodná do všech oblastí. Velmi dobré přezimování, výborný zdravotní stav, výborná odolnost fomě (Rlm7) a velmi dobrá odolnost poléhání. Vysoká pokryvnost, výborná větvící schopnost, kompaktní porost. Vysoká odolnost proti pukání šešulí. Vysoký obsah oleje a nízký obsah GSL. Výsev 45 zrn/m2 v AGT termínu. Vhodný i pro pozdní setí. Velmi dobře odolává nepříznivým podmínkám.

Hambre H EU 2019

Středně raný hybrid s velmi vysokým výnosem ve všech podmínkách. Středně vysoký s rychlým podzimním i jarním vývojem, vhodný do teplejších i chladnějších oblastí. Výborné přezimování a zdravotní stav, velmi dobrá odolnost poléhání. Vysoká pokryvnost, velmi dobrá větvící schopnost, kompaktní porost. Vysokou ročníková stabilita. Vysoký obsah oleje a nízký obsah GSL. Výsev 45 zrn/m2 v AGT termínu. Vhodný i pro pozdní setí. Velmi dobře odolává stresovým podmínkám.

Rythmie H EU 2020

Raný hybrid s velmi vysokým výnosem. Robustní s rychlým růstem po zasetí i jarní regenerací. Vhodný do všech oblastí. Velmi dobré přezimování a odolnost poléhání, výborný zdravotní stav, odolnost fomě (Rlm7). Vysoká pokryvnost, výborné větvení, kompaktní porost. Vysoký obsah oleje a nízký obsah GSL. Výsev 45 zrn/m2 v AGT termínu. Vhodný i pro pozdní setí. Velmi dobře odolává nepříznivým podmínkám. Jeden z nejranějších hybridů v ČR.

Butterfly L EU 2016

Středně raná liniová odrůda s velmi vysokým výnosem v teplejších oblastech. Nižší vzrůst. Rychlý počáteční a pozvolným jarní vývoj. Vhodná i k méně intenzivnímu pěstování. Výborné přezimování a odolnost poléhání, velmi dobrý zdravotní stav. Velmi dobré větvení. Obsah oleje vysoký, GSL nízký. Výsev 65 zrn/m2 v AGT termínu. Velmi dobře odolává suchu, vhodná i do suchých oblastí.

BASF spol. s r.o.

Tuba H 2021 CZ

Středně raný hybrid do všech oblastí pěstování s vynikajícím výnosovým potenciálem. Výškově je střední až nižší s dobrou odolností poléhání a snadnou skliditelností. Odolnost TuYV, fómě (Rlm7) i verticiliu na vysoké úrovni. Předností je rovnoměrné dozrávání a dobrý zdravotní stav, odolnost pukání šešulí. Vítěz reg. pokusů ÚKZÚZ 2019–21. Výnosově velmi dobrý a stabilní,

Crossfit H 2020 EU

Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA) s unikátní kombinací odolnosti nádorovitosti kořenů a TuYV. Středního vzrůstu s velmi dobrou odolností poléhání. HTS vyšší. Odolnost proti vyzimování je vyhovující, předností je vývoj v podzimním období. Velmi vysoká olejnatost. Výnosově srovnatelná a převyšující vůči klasickým hybridům. Odrůda odolná stresovým faktorům, obsahuje Rlm7 a také odolná pukání šešulí. Unikátní kombinace odolnosti a výnosových parametrů.

Darling H 2020 SK

Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA), středního až vyššího vzrůstu, velmi dobrá odolnost poléhání. Odrůda je odolná TuYV, fomě (Rlm7) a proti vyzimování. Velmi vysoký obsah a výnos oleje. Vysoký výnos ve všech oblastech pěstování. Mezi přednosti patří i odolnost pukání šešulí a tím minimalizace sklizňových ztrát. Prošla testování SEK u SPZO a je zařazena do poloprovozních pokusů POP SPZO.

Dazzler H 2020 EU

Hybrid středního až vyššího vzrůstu, velmi dobrá odolnost poléhání. Odrůda je odolná TuYV, fomě (Rlm7) a proti vyzimování. Velmi vysoký obsah a výnos oleje. Vysoký výnos ve všech oblastech pěstování. Mezi přednosti patří i odolnost pukání šešulí a tím minimalizace sklizňových ztrát. Prošla testování SEK u SPZO a je zařazena do poloprovozních pokusů POP SPZO.

InV1170 H 2019

Středně raná hybridní odrůda prokázala v reg. pokusech ÚKZÚZ 2017–19 vynikající výkonnost a odolnost ve 3 letech zkoušení. Průběh teplot a srážek byl velmi rozdílný, přesto odrůda uspěla v celkovém hodnocení se 110 % na průměr kontrolních odrůd. Excelentní výkonnost v horkém a suchém roce 2018 - nejlepší v sortimentu zkoušených odrůd. Více než uspokojivá odolnost vyzimování a velmi dobrá odolnost poléhání. Odolnost verticiliovému vadnutí a fómové hnilobě je nejlepší z hodnocených odrůd.

InV1266CL H EU

Hybrid systému Clearfield. Je nižšího vzrůstu, nepoléhá a je dobře skliditelný. Mezi přednosti patří olejnatost, uspokojivá odolnost chorobám a tolerance sušším podmínkám. Výnosově stabilní, vhodný do teplejších oblastí pěstování, dobře si poradí na lehkých půdách. Obsahuje gen Rlm7, tedy je velmi dobře odolný fomě.

Bayer CropScience - DEKALB

DK Exaura H 2022 novinka

Středně raný hybrid s rezistencí vůči viru žloutenky vodnice (TuYV) s výborným zdravotním stavem a genem odolnosti fomě (Rlm7) a praskání šešulí. Má efektivní příjmem dusíku (ENU – Efficient Nitrogen Uptake). Vhodný i pro strip-till, no-till a širokořádkové pěstování. Získal prvenství v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2020–22.

DK Excited H 2021

Vysoce produktivní hybrid rezistentní viru žloutenky vodnice (TuYV). Má mohutné větvení a habitus bez tendence k poléhání. Má nadprůměrnou úroveň odolnosti fomě (Rlm7). Na základě výborných výsledků v registračních zkouškách úspěšně zaregistrován v ČR. Získal 1. místo za výnos „Velkých odrůd“ v praxi u členů SPZO v roce 2021. Má efektivní příjm dusíku (ENU). Vhodný do různých oblastí, pro standardní i vyšší intenzitu pěstování řepky. Vysoký obsah a kvalita oleje. Má genetickou odolnost praskání šešulí.

DK Exbury H EU

Hybrid s výjimečnou rovnováhou výkonu a stability. Středně raný s rezistencí vůči viru žloutenky vodnice (TuYV). Stabilně vysoké výnosy v různých podmínkách, vhodný do široké škály pěstebních podmínek. Má výborný zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti fomě (Rlm7). Maxima výnosotvorných větví dosahuje na nepřehuštěných porostech. Vysoký obsah oleje a nepukavost šešulí podporuje profitabilitu pěstování. Má efektivní příjem dusíku (ENU) a genetickou odolnost praskání šešulí.

DK Expat H 2020

Ekonomický hybrid - dosahuje špičkových výsledků bez ohledu, zda je dusík v optimálním nebo limitovaném množství. Robustní, vysoký hybrid se silně větvícím habitem. Nadprůměrná odolnost verticíliovému vadnutím a fomě (Rlm7). Výborné výsledky v CHO i TO. Díky pozdnímu začátku kvetení odolává i pozdním mrazíkům. Má genetickou odolnost praskání šešulí.

DK Exception H 2015

Nejpěstovanější hybrid na velkých polích v ČR v letech 2016–2021. Stabilita vysokých výnosů v provozních podmínkách potvrzena 6 klimaticky různorodými ročníky (2015–2021). Nejúspěšnější odrůda českých polí za posledních 6 let (3× vítěz „velkých odrůd“ u členů SPZO). Adaptabilita na různé půdní podmínky podpořená vynikajícím zdravotním stavem. Obsahuje gen odolnosti fomě (Rlm7). Má genetickou odolnost praskání šešulí.

DK Exlibris H 2019

Raný hybrid s výjimečně vysokým výnosovým potenciálem. Nižší vzrůst = snadná sklizeň a méně posklizňových zbytků. Určen pro časnou sklizeň. Výborný výkon v chladných, ale i sušších oblastech (prověřeno sezónou 2017/18). Výborné výsledky v pokusech - 2. místo v POP SPZO 2019. Špičkový zdravotní stav, úspěšně vzdoruje i vyššímu tlaku chorob. Obsahuje gen odolnosti fomě (Rlm7). Má genetickou odolnost praskání šešulí.

DK Placid H EU

Kombinuje genetickou odolnost nádorovitosti (Plasmodiophora brassicae) s rezistencí vůči viru žloutenky vodnice (TuYV) a vysokým výnosem semen. Má poměrně rychlý podzimní růst, vynikající zimovzdornost a v jarním období středně raný začátek růstu. Obsahuje gen odolnosti fomě (Rlm7). Má genetickou odolnost praskání šešulí.

DK Immortal CL H EU

Kombinuje genetickou odolnost imazamoxu. s rezistencí viru žloutenky vodnice (TuYV) a vysokým výnosem semen i oleje. Vynikající zdravotní stav podpořený genem odolnosti fomě (Rlm7). Odolnost pukání šešulí. Homogenní habitus a bohaté větvení zajistí bohatou úrodu. Rychlý podzimní vývoj před zimou. Ideální řešení pro lokality se zvýšeným tlakem těžko hubitelných plevelů.

KWS OSIVA s.r.o.

Marc KWS H 2016

Středně raný, pylově fertilní hybrid. Registrovaný v ČR v roce 2016. Dosahuje vysokých a stabilních výnosů v teplých i chladných výrobních oblastech. Vysoká odolnost proti celému komplexu chorob (Phoma, Botrytis, Alternaria, Sclerotinia, Verticillium). Růst a vývoj na podzim je rychlý a jeho start na jaře je velmi intenzivní. Přezimuje bez problémů, vytváří kompaktní porosty, s vynikajícím větvením už od spodních pater a s vysokou odolností k poléhání. Vysoká odolnost k pukaní šešulí a fomě (Rlm7).

Umberto KWS H EU

Středně raný, pylově fertilní hybrid. Výnosy v rámci ČR i celé Evropy se řadí mezi absolutní špičku. Vykazuje vysokou toleranci k půdním i klimatickým podmínkám. Vysoké výnosové stability dosahuje v chladných i teplých výrobních oblastech, včetně přísuškových. Vytváří kompaktní porosty, bohatě větvené, nepoléhavé a zdravé. Vysoká odolnost pukaní šešulí a výborný zdravotní stav dávají předpoklad přirozeného dozrávání na zdravé, zelené rostlině, bez nouzového dozrávání.

Ermino KWS H 2016

Středně raný, pylově fertilní hybrid. Výnosová stabilita bez ohledu na ročník, stanoviště a oblast. Vysoká odolnost vůči celému komplexu chorob, nadprůměrná odolnost VerticiliuSclerotinii. Vitální růst ve všech fázích vegetace - růst a vývoj na podzim, tak i start na jaře je velmi intenzivní. Přezimuje bez problémů, vytváří kompaktní porosty, s vynikajícím větvením už od spodních pater a vysokou odolnost k poléhání. S-POD - snížená pukavost šešulí.

Allberich KWS sdH EU

Středně raný, pylově fertilní, polotrpasličitý hybrid. Vysoká výnosová stabilita bez ohledu na ročník, stanoviště a oblast. Vysoká odolnost celému komplexu chorob, kdy na základě genu Rlm7 je vysoká odolnost vůči fomě. Růst a vývoj na podzim je pomalejší, což snižuje riziko přerůstání a dodává prostor na tvorbu kořenů. Přezimuje bez problémů. Na jaře je růst a vývoj intenzivní, avšak s výhodou polotrpasličitého hybridu, kdy nedochází k tak masivnímu nárůstu hmoty jako u běžných hybridů. Vytváří kompaktní porosty, s vynikajícím větvením už od spodních pater a vysokou odolností k poléhání.

Feliciano KWS H EU

Středně raný, pylově fertilní hybrid. Vhodný do chladnějších podmínek pro pěstování řepky. Jarní růst a vývoj je intenzivní s vysokou odolností proti poléhání. Vytváří kompaktní, bohatě navětvené porosty. Výborný zdravotní stav, založený na velmi vysoké odolnosti fomě (RlmS) a dalším významným chorobám, dávají předpoklad přirozeného dozrávání na zdravé rostlině. Výnos semen i oleje je velmi vysoký. Tolerantní vůči virové žloutence vodnice (TuYV).

Hodysse H EU

Středně raný, pylově fertilní hybrid. Pro všechny oblasti vhodné pro pěstování řepky. Vynikající zimovzdornost. Jarní růst a vývoj je intenzivní s vysokou odolností k poléhání. Vytváří kompaktní, bohatě navětvené porosty. Výborný zdravotní stav, velmi vysoký výnos semen i oleje. Tolerantní vůči virové žloutence vodnice (TuYV).

KWS Sanchos H EU

Středně raný, pylově fertilní hybrid. Vysoké výnosové stability dosahuje v chladných i teplých výrobních oblastech, včetně přísuškových. Vytváří kompaktní porosty, bohatě navětvené, nepoléhavé a zdravé (geneticky podmíněná odolnost fomě - gen Rlm7). Vysoká odolnost pukaní šešulí (S-POD) a výborný zdravotní stav dávají předpoklad přirozeného dozrávání na zdravé, zelené rostlině, bez nouzového dozrávání. Tolerantní vůči virové žloutence vodnice (TuYV).

Hostine H EU novinka

Středně raný, pylově fertilní hybrid. Vysoké výnosové stability dosahuje ve všech oblastech pěstování. Vytváří kompaktní porosty, bohatě navětvené, nepoléhavé a zdravé (geneticky podmíněná odolnost fomě - Rlm7). Vysoká odolnost pukaní šešulí (S-POD) a výborný zdravotní stav dávají předpoklad přirozeného dozrávání na zdravé, zelené rostlině, bez nouzového dozrávání. Tolerantní vůči virové žloutence vodnice (TuYV).

Limagrain Česká republika, s.r.o.

LG Ambassador H 2020

Středně raný hybrid pokročilé generace s vysokým heterozním efektem do všech podmínek pěstování. Hybrid s nejvyšším výnosem v Německu - BSA 2019, a s nejvyšším výnosem v postregistračních zkouškách v Německu - LSV 2020. Stříbrná pozice s výnosem 5,94 t/ha při registraci v ÚKZÚZ 2018–20. Vynikající výnos je chráněn geneticky podmíněnou odolností proti pukání šešulí, genotypem R54 s rezistencí vůči TuYV a genem odolnost vůči fomové hnilobě (Rlm7). N-Flex hybrid s lepším hospodařením s dusíkem. Středně rychlý vývoj na podzim i na jaře, velmi dobré přezimování, velmi dobrý zdravotní stav. Setí v termínu. Sklizní navazuje na ranější hybridy.

LG Architect H 2019

Středně raný hybrid pokročilé generace s vysokým heterozním efektem do všech podmínek pěstování. Nejvýnosnější hybrid v 1. roce zkoušení ÚKZÚZ 2016 s výnosem 6,35 t/ha (119 %). V 2. roce zkoušení ÚKZÚZ 2017 je opět nejvýnosnějším hybridem s výnosem 117 %. Registrovaný v UK, F, DK, PL, D, AT, HU. Špičkový výnos je chráněn geneticky podmíněnou odolností proti pukání šešulí a genotypem R54 s rezistencí vůči TuYV. Podzimní vývoj je středně rychlý, je vhodný pro výsev v AGT termínu. Přezimování má vynikající, jarní vývoj středně rychlý. Sklizní navazuje na ranější hybridy.

LG Arnold H 2022

Raný hybrid pokročilé generace robustního vzrůstu s vysokým výnosem do všech podmínek pěstování. Vynikající výnos je chráněn geneticky podmíněnou odolností proti pukání šešulí, genotypem R54 s rezistencí vůči TuYV a genem odolnost vůči fomové hnilobě (Rlm7). Vysoká tolerance vůči verticiliu. Pomalý vývoj na podzim, rychlý růst na jaře, velmi dobré přezimování, velmi dobrý zdravotní stav, zvláště vůči komplexu kořenových chorob. Setí během celého AGT termínu. Sklizní patří mezi rané hybridy. Efektivně využívá dostupný dusík k dosažení maximálních výnosů

LG Auckland H 2022

Středně raný hybrid pokročilé generace, robustního vzrůstu, s vysokým výnosem, do všech podmínek pěstování. Vynikající výnos je chráněn geneticky podmíněnou odolností proti pukání šešulí, genotypem R54 s rezistencí vůči TuYV a genem odolnost vůči fomové hnilobě (Rlm7). Vysoká tolerance vůči verticiliu. Rychlý vývoj na podzim, rychlý růst na jaře, velmi dobré přezimování, velmi dobrý zdravotní stav, zvláště vůči komplexu kořenových chorob. Setí v termínu i pozdní setí. Sklizní patří mezi středně rané hybridy. Efektivně využívá dostupný dusík k dosažení maximálních výnosů

LG Acacia L EU novinka

Středně raná liniová odrůdy s vysokým výnosem semen. Střední vzrůst a velmi dobrá odolnost poléhání. Středně rychlý až rychlý podzimní vývoj umožňuje setí během celého AGT termínu. Velmi dobrá odolnost vymrzání. Odolnost chorobám velmi dobrá. První liniová odrůda v ČR vybavená odolností TuYV. Olejnatost je středně vysoká, výnos oleje z hektaru vysoký. Vhodná do všech podmínek pěstování řepky.

LG Anarion H EU

Středně raný velmi výnosný hybrid pokročilé generace, odolný všem rasám nádorovitosti košťálovin známým v zemích střední Evropy a s odolností TuYV. Robustní hybrid vyššího vzrůstu s rychlým podzimním vývojem a středně rychlým nástupem do jarní vegetace. Dobrý zdravotní stav podpořený genem (Rlm7). Odolný pukání šešulí. Vhodný do všech podmínek pěstování. Má velmi dobrou odolnost vymrzání a vyniká vysokým výnosem. Výsev v AGT termínu a také pro pozdní výsevy.

LG Scorpion H EU novinka

Středně raný velmi výnosný hybrid pokročilé generace, odolný všem rasám nádorovitosti košťálovin známým v zemích střední Evropy a s odolností TuYV. Robustní, vyššího vzrůstu s rychlým podzimním vývojem a středně rychlým nástupem do jarní vegetace. Dobrý zdravotní stav podpořen genem Rlm7. Má zvýšenou toleranci vůči verticiliu. Odolný pukání šešulí. Vhodný do všech podmínek pěstování. Má velmi dobrou odolnost vymrzání a vyniká vysokým výnosem. Výsev v AGT termínu a také pro pozdní výsevy.

Pioneer Hi-Bred*

PT303 H CZ 2022 novinka

Středně raný hybrid s výbornou polní vzcházivostí, dynamickým podzimním růstem a rychlou jarní regenerací. Robustní habitus s velmi pevným stonkem, silně odolným poléhání. Bohatě větví a má mimořádně vysoký počet šešulí a semen na rostlině. Obsahuje nový Pioneer Protector® Sclerotinia gen, který zvyšuje odolnost řepky proti hlízence. Vyniká zdravotním stavem - viditelný green efekt, dozrávání většího počtu produktivních jedinců stabilizuje výnos. Do všech oblastí pěstování.

PT302 H CZ 2022 novinka

Raný a výnosově velmi plastický hybrid. V ÚKZÚZ 2020–22 dosáhl výnos 107 % v CHO a 108 % v TO. Nové šlechtění Pioneer, lépe snáší vegetační stres v podobě klimatických výkyvů. Velmi rychlý start jarní vegetace i začátek kvetení. To umožňují v sušších oblastech dokonalejší využití zimní vláhy před začátkem jarních přísušků a naopak v chladné oblastí rychlejší regeneraci a časnější sklizeň.

PT298 H 2019

Hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem a ročníkovou výnosovou stabilitou. Špičkové výnosy i v klimaticky zcela odlišných ročnících. Výnosově stabilní v chladné i teplé oblasti. Středně raná s dynamickým podzimním růstem a rychlou jarní regenerací. Geneticky podmíněné nasazení vyššího počtu delších šešulí na hlavním terminálu s více semeny a vyšší HTS.

PT271 H EU

Nenáročný, hluboko kořenící hybrid - efektivněji čerpá vodu a živiny i na horším stanovišti nebo za přísušku. Stabilní výnosy v půdně či vláhově méně příznivých podmínkách. Oblíbená především u pěstitelů hospodařících na lehčích půdách s pravidelnými přísušky, kde dosahuje velmi stabilních výnosů i při průměrných nákladech.

PX131 sdH EU

Nižší rostliny, výborný zdravotní stav a vysoká odolnost proti polehání umožňují optimalizovat náklady na regulaci růstu, ochranu a výživu N. Houževnatý hybrid s robustním kořenovým systémem. Velmi dobře snáší chlad, dlouhodobé zamoření i utužené půdy, kde dlouhodobě dosahuje spolehlivých výnosů. Má geneticky podmíněnou velmi vysokou olejnatost.

PT284 H EU

Hybrid odolný proti kořenové nádorovitosti brukvovitých, které se stává stále významnější chorobou řepky. Riziko infekce i plochy postižené touto nákazou se v ČR každoročně zvyšují.

*Zástupce v ČR: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka

Rapool CZ s.r.o.

Temptation H 2019

Hybrid s TuYV rezistencí, vyniká plastičností bez vyhraněných nároků na oblast pěstování. Unikátní dynamika růstu a tvorba výnosu zajišťuje hybridu rekordní výnosy v rozdílných pěstebních podmínkách a ročnících. Středně raný až polopozdní zrání, středně vysoký porost s vynikající odolností proti poléhání. Středně rané kvetení s rychlým naléváním šešulí jsou základem homogenního dozrávání a snadné sklizně. Velmi dobrý zdravotní stav.

Manhattan H 2022 novinka

Moderní hybrid s TuYV rezistencí. Vynikající zdravotní stav, fomová rezistence Rlm7. Vysoký obsah oleje (48 % v sušině semen). Plastický hybrid vhodný do všech podmínek vynikající nepukavostí šešulí.

Batis H 2020

Středně raný hybrid rezistentní TuYV, s velmi stabilním a vysokým výnosem semen i oleje a špičkovou olejnatostí. Střední až kratší vzrůst (148 cm) s vysokou odolností poléhání (7,9). Velmi vysoká adaptabilita. Stabilně vysoké výnosy semen se špičkovou olejnatostí. Vysoká efektivita příjmu živin umožňuje bezproblémové pěstování v extenzivních technologiích a na živinově slabších půdách. V průměru 2020–21 dosáhl v SDO nejvyššího výnosu 5,095 t/ha.

Dominator H 2020

Středně raný hybrid se středně vysokými rostlinami (149 cm), odolnými proti poléhání (8,6). Geneticky podmíněná rezistence TuYV a fomě (RlmS). Vynikající zdraví, vhodný i do úzkých osevních postupů a oblastí s vyšším infekčním tlakem. Nejolejnatější registrovaný hybrid (48,91 % v sušině). Vítěz POP SPZO 2020/21 sortiment B (4,0 t/ha).

Jurek H 2021 novinka

Hybrid kratšího až středního vzrůstu s raným kvetením a středně raným zráním. Rychlý počáteční vývoj na podzim a rychlý start vegetace v jarním období. Kombinuje rezistenci vůči TuYV a fomě (Rlm7). Celkově bezproblémový zdravotní stav. Vysoký výnos semen (TO 122 %, CHO 125 %) s nadprůměrným obsahem oleje (47,64 % v sušině). Vynikajících výnosů semen dosahuje již při základních a extenzivních pěstebních technologiích.

Picard H 2021

Vysoký a stabilní výnos semen, středně vysoký obsah oleje (46,45 % v sušině semen). -kompaktní porost (134 cm) odolný poléhání (7,9). Středně rané zrání. Vyrovnaný zdravotní stav (bez pěstitelského rizika). Rezistence TuYV a fomě (Rlm7).

Desperado H 2021 novinka

Středně raný hybrid s bezproblémovým zdravotním stavem a vynikající odolností fomě (6,7), verticiliu (6,4), dobrou odolností hlízence (5,6) a černi řepkové (6,4). Vysoká odolnost poléhání (8,0) při středně vysokém porostu. Rezistence TuYV, fomě (Rlm7) a nepukavost šešulí. Nemá vyhraněné nároky na půdně klimatické podmínky. Vhodný do vyšších, chladnějších poloh s lehkými půdami a také do nížin se sušším průběhem počasí. Počáteční vývoj je rychlý. Vhodný pro střední až pozdní termíny setí.

Duplo H 2020

Středně raný hybrid do sucha s vysokým výnosem semen a oleje. Velmi rychlé vzcházení a podzimní vývoj. Rychlý vývoj kořenů a listové růžice, dobré přezimování. Robustní rostliny vytvářejí středně vysoký až vysoký porost s vynikající odolností proti poléhání (7,6). Geneticky podmíněná rezistence TuYV a fomě (Rlm7). Odolný pukání šešulí.

Keltor H 2019

Nejranější hybrid (srovnatelný s Rohanem) s mimořádně vysokým výnosovým potenciálem a TuYV rezistencí. Rostliny tvoří velmi kompaktní porost vysoký 130 cm s velmi vysokou odolností poléhání (8,0). Výnosem semen 112 % v TO a 119 % v CHO stojí v čele výnosového pořadí SDO ÚKZÚZ 2019–21. Homogenní zrání zajišťuje bezproblémovou sklizeň. Odolnosti chorobám je na vynikající úrovni.

Crocus H EU novinka

Středně raný hybrid s rezistencí vůči nádorovitosti, TuYV, fomě (Rlm7) a nepukavost šešulí. Nová genetika plasmodiophorových rezistentů s výnosovou úrovní moderních konvenčních hybridů. V rámci reg. zkoušení ÚKZÚZ (2019–20) dosáhl výnosu 108 % na kontrolní konvenční hybridy.

Crotora H EU

Středně raný–polopozdní robustní hybrid středního až vysokého vzrůstu s rasově specifickou rezistencí vůči nádorovitosti (Plasmodiophora brassicae). Velmi dobrá odolnost poléhání a významným chorobám. Rychlý vývoj na podzim a velmi dobré přezimování Pro střední až středně pozdní termíny setí. Vhodný pro všechny druhy půd včetně těžkých.

Crome H EU

Raný hybrid určený výhradně na pozemky zasažené Plasmodiophorou. Na lehčí až těžké půdy. Střední až pozdní termíny setí s velmi rychlým vývojem na podzim. Rychlá regenerace na jaře, rané kvetení a ranější zrání zajišťuje maximální využití půdní vláhy pro tvorbu výnosu semen. V rámci pokusů SPZO/ČZU s rezistentními hybridy vůči nádorovitosti se umístil na 1. místě v roce 2019, 2020 a 2021.

RWA Czechia, s.r.o.

Aurelia H 2020

Středně raný hybrid s ideálními vlastnostmi pro uplatnění v kontinentálních podmínkách Evropy. Spolehlivé a vysoké výnosy i olejnatost. Do všech pěstitelských podmínek, vyniká vyrovnaností v chladnějších i teplejších oblastech. Disponuje kvalitativní odolnosti vůči fómové hnilobě (Rlm7), rezistencí vůči virové zakrslosti (TuYV) a nepukavostí šešulí. Výborně přezimuje, nepoléhá. Hodí se do všech používaných AGT.

Dazzler H NL 2020

Raný až středně raný hybrid se špičkovými výnosy. Výborně zhodnocuje všechny vstupy. Hodí se do všech pěstitelských podmínek, vyniká vyrovnaností v chladnějších i teplejších oblastech. Disponuje pojistkami pro udržení výnosu v podobě kvalitativní odolnosti vůči fómové hnilobě (Rlm7), rezistencí vůči virové zakrslosti (TuYV) a nepukavostí šešulí. Výborně přezimuje, nepoléhá. Hodí se do všech používaných AGT.

Anniston H 2017

Středně raný hybrid s vysokým výnosem semen a oleje, s rezistencí proti TuYV. Zdravotní stav na velmi dobré úrovni, podpořen zvýšenou odolností fomě (Rlm7). Velmi dobře přezimuje, rostliny jsou střední až vyšší, odolné poléhání. V roce 2017 byl registrován po tříletém zkoušení ÚKZÚZ na základě mimořádného výnosu semen (TO 123 %, CHO 122 %. Odolný proti praskání šešulí a následnému vypadávání semen. Vyniká plasticitou do různých půdně-klimatických podmínek, meziročníkovou stabilitou výnosu a výbornou reakcí na intenzitu AGT. Doporučován i pro časné termíny setí.

ES Cesario H 2018

Výkonný hybrid s nadprůměrnými výnosy semen a oleje. Raná–středně raná odrůda nižšího–středního vzrůstu (150–160 cm) se střední odolností poléhání. Dobrý zdravotní stav (zvýšená odolnost fomě díky kombinaci kvantitativní rezistence a genu Rlm7, dobrá odolnost verticiliovému vadnutí a alternariové skvrnitosti, střední odolnost hlízence) a velmi dobře přezimuje. Podzimní vývoj je středně rychlý, přisedlé rostliny nemají sklon k přerůstání a jsou odolnější proti okusu zvěří. Jarní nástup vegetace je pozvolný, rostliny velmi dobře větví a nasazují vysoký počet šešulí. Plastická odrůda do všech oblastí, snese i sušší podmínky a nižší úroveň AGT.

LG Austin H 2023 novinka

Středně raná novinka, v roce 2023 registrovaná v ČR. Rostliny středně vysoké až vysoké, charakteristické vysokým výnosem i olejnatostí v teplé i chladné oblasti pěstování. Výnos je mimořádně meziročníkově stabilní. Jistota mrazuvzdornosti jej předurčuje pro kontinentální podmínky. Střední odolnost poléhání vyžaduje použití morforegulátoru. Díky poměrně rychlému a dynamickému podzimnímu růstu je vhodná i pro pozdnější termíny setí. Naopak nedoporučujeme příliš časné termíny setí bez podzimní regulace porostu. Úspěšnost pěstování je podpořena genetickými pojistkami (rezistence TuYV, gen Rlm 7 a nepukavost šešulí).

Adriana L 2010

Osvědčená, středně raná, liniová odrůda, středního vzrůstu, odolná poléhání. Evropská linie - ve většině států patří stále k hojně pěstovaným. Hlavní přednosti - vysoké výnosy semen a oleje, velmi dobrý zdravotní stav. Vyniká odolností fomě a hlízence. Vysoká HTS. Široké výsevní okno, hodí se i pro pozdní výsevy. Díky rychlému podzimnímu růstu stihne do příchodu zimy dobře zakořenit a přezimuje v dobré kondici. Vhodná i do sušších oblastí, kořenový systém je silně rozvětvený.

SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Angelico H 2019

Středně raná odrůda. Rezistence TuYV, fomě (Rlm7), genetická nepukavost šešulí. Plastický, pro všechny oblasti pěstování. Rostliny vyšší. Velmi rychlý růst na podzim. Vhodný i do sušších oblastí a na pozdnější setí. Vynikající výsledky v teplých lokalitách.

Artemis H 2020

Středně raná odrůda. V ÚKZÚZ z registrovaných odrůd nejvýnosnější v teplé i chladné oblasti. Rezistence TuYV, fomě (Rlm7), genetická nepukavost šešulí. Plastický pro všechny oblasti pěstování. Rostliny vyšší. Velmi vysoká HTS. Vysoký obsah i výnos oleje. Rychlý růst na podzim. Vhodný i do sušších oblastí a na pozdnější setí. V SDO 2023 dosáhl 118 % (T 116 % a CH 120 %). Vysoké výnosy i na provozních plochách. Patří do skupiny odrůd s efektivním využití dusíku.

Sidney L 2014

Prověřená liniová odrůda. Nejvýnosnější linie v pokusech ČZU Červený Újezd 2014, 2016 a v provozních podmínkách SPZO 2016, 2018–20. Plastická odrůda pro všechny oblasti pěstování. Rostliny nižší. Vynikající zdravotní stav u všech hlavních chorob (hlízenka, foma, verticilium). Výborné přezimování i v roce 2012. Velmi vysoká HTS a velmi malé množství GSL. High-oleic - 75 % kyseliny olejové v oleji. Vhodná pro velmi včasný výsev.

Arazzo H SK 2015

Středně raný hybrid. Tvoří velmi kompaktní, nepoléhavý porost se středně vysokými rostlinami. Dobře hospodaří s vláhou, neživí mohutný habitus rostliny, ale optimálně zásobuje přímo šešule, a tím dosahuje vyšší HTS. Velmi kompaktní nepoléhavý porost. Velmi dobrá odolnost fomě a hlízence. Rovnoměrně dozrává v celém profilu šešulí, což usnadňuje sklizeň. Semena s vyšší HTS a vysokou olejnatost. Setí nejlépe v AGT termínu.

Timothy L 2020

Středně raná, v ÚKZÚZ nově registrovaná liniová odrůda. Velmi dobré přezimování. Pozvolnější růst na podzim i na jaře. Výborná odolnost poléhání. Velmi dobrý zdravotní stav u všech chorob. Lze úspěšně pěstovat v chladné i teplé oblasti. Ekonomická je i nižší intenzita.

Richmond H 2023 novinka

Letošní novinka registrovaná v EU v roce 2023. Poskytuje kombinací odolnosti vůči TuYV a nádorovitosti košťálovin. Obsahuje gen odolnosti vůči fomě (Rlm7). Středně raný hybrid, který poskytuje vysoký výnos v teplé i chladné oblasti. Rostliny středně vysoké s vysokou odolností poléhání. Optimální termín setí je v AGT termínu oblasti pěstování. Podzimní regulace růstu je vhodná.

Selgen, a.s.

Corzar L 2019

Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem GSL. Rostliny jsou nízké, odolné proti poléhání před sklizní. V rámci liniových odrůd měla v ÚKZÚZ v teplé i chladné oblasti středně vysoký výnos semen a vysoký výnos oleje. Výnosově překonávala i kontrolní hybridy. Středně odolná proti fomě, hlízence, černím a verticiliu. HTS nízká–středně vysoká. Obsah NL nízký. Zařazena v SDO 2023.

Salute L 2021 novinka

Polopozdní liniová odrůda s minimálním obsahem kys. erukové a nízkým obsahem GSL. Rostliny nízké–středně vysoké, odolné proti poléhání. Vyniká mimořádně vyváženým zdravotním stavem. V rámci sortimentu liniových odrůd výnos semene v TO středně vysoký–vysoký a v CHO vysoký. Výnos oleje vysoký v TO a velmi vysoký v CHO. HTS vysoká. Obsah oleje v semeni a obsah NL středně vysoký–vysoký.

Soufflet Agro a.s.

Drone H EU

Hybrid s TuYV resistencí, vhodný do intenzivních technologií, na pozemky příznivé pro pěstování řepky a do širokořádkový technologií. Start do vegetace je rychlý, proto lze vysévat ke konci AGT termínu. Kořenová soustava je hluboce kořenící se širokým kořenovým krčkem. Rostliny jsou na podzim přisedlé a v případě setí po AGT termínu nepotřebují podzimní morforegulaci. Přezimování bývá bezproblémové s rychlým až středně rychlým startem do vegetace. Rostliny jsou vysoké, ale velice stabilní a nepolehají. Dozrávání je rovnoměrné.

Addition H EU

Středně raný hybrid, vyššího vzrůstu s velmi vysokým potenciálem výnosu, který prokázal v pokusech a na provozních plochách v ČR a během registrace ve Francii. Ve všech pokusech a na provozech byl porovnáván s nejvýkonnějšími a nejprodávanějšími hybridy řepky v dané lokalitě a v tomto porovnání obstál na výbornou. Má geneticky založenu rezistenci proti TuYV, odolnost vůči fomové hnilobě a pukání šešulí. Vytváří vysokou HTS, proto je vhodnější tento hybrid umísťovat na lepší pozemky od KVO až po BVO.

Attica H EU novinka

Nový středně raný hybrid, který ve svém genotypu disponuje resistencí TuYV a vylepšenou odolností proti fómové hnilobě Rlm7. Svůj vysoký potenciál výnosu potvrdil během registrace ve Francii, kde dosahoval jedny z nejvyšších výnosů. Vzrůstem se jedná o vyšší hybrid, který disponuje dobrou stabilitou a nepoléhá, má geneticky podpořenou nepukavost šešulí před sklizní. Rychlý počáteční růst umožňuje tento hybrid vysévat i v druhé půlce AGT. Je vhodný, jak do teplé, tak chladné výrobní oblasti.

Estelia H EU

Enormně výnosný, středně raný hybrid, prodávaný pod značkou Soufflet Seeds, určený pro pěstitele, kteří očekávají vysoké výnosy. Vhodný od KVO až po BVO, dle oblasti je třeba upravit dobu setí. Vstup do vegetace střední–rychlý. Velice dobře přezimuje, středně rychlý jarní start. Během vegetace si dokáže poradit s přísuškem. Vytváří dlouhý kůlový kořen, je schopen přijímat živiny a vláhu z větší hloubky, dobře reaguje na úrodnější a vláhově jistější lokality, kde lépe prodá svůj potenciál. Středně vysoká, začíná větvit v první třetině rostlin a vytváří velké množství produkčních větví. Výborná odolnost polehání a chorobám. Dobrá odolnost pukání šešulí před sklizní.

Kouros H EU novinka

Středně raný a středně vysoký hybrid s resistencí k nádorovitosti brukvovitých. Dobrý zdravotní stav je podpořen genem Rlm7 proti fómové hnilobě. Dobrých výnosů dosahuje i při střední intenzitě pěstování. Vhodný do všech oblastí. Při registraci ve Francii dosahoval nejvyšších výnosu mezi hybridy s rezistencí k nádorovitosti brukvovitých. Dobře reaguje na střední termín výsevu, ale lze použít i pro pozdní setí. Výborná mrazuvzdornost a odolnost proti pukání šešulí.

Arabesk CL H EU novinka

Středně raný hybrid určený do Clearfield® pěstitelské technologie. Dobře větví od spodních pater, vytváří velké plodné patro. Disponuje dobrou odolností proti poléhání, dobrou olejnatostí a středně velkou HTS. Výborný zdravotní stav v kombinaci s genem Rlm7 proti fómové hnilobě. Středně rychlý start do vegetace, silný kořenový krček zabezpečuje bezproblémové přezimování. Rostliny jsou středního vzrůstu s dobrou odolností proti pukání šešulí před sklizní.

Armani H EU

Středně raný a výkonný hybrid, který je geneticky vybaven rezistencí proti TuYV. Výborný zdravotní stav je podpořen odolností proti fómové hnilobě genem Rlm7, dobrou odolností proti hlízence obecné a verticiliovému vadnutí. Dále disponuje velmi vysokou olejnatostí, dobrým startem do vegetace i v pozdním termínu setí nebo při sušším průběhu počasí v době setí. Svůj vysoký potenciál výnosu potvrdil v pokusech v Německu v období 2016–18, kdy byl testován na 52 lokalitách s průměrným výnosem 108 %.

Syngenta Czech s.r.o.

Aganos H 2019

Středně raný hybrid registrovaný v ČR. Celkový vítěz ÚKZÚZ 2017–19 (výnos: 2017 - 114 %, 2018 - 117 %, 2019 - 122 %), stabilní a velmi vysoké výnosy, vysoká HTS i v suchých podmínkách. Hybrid s geneticky podmíněnou odolností TuYV a fomě (Rlm7). Rostliny nemají na podzim tendenci k přechodu z fáze přisedlé růžice do prodlužovacího růstu. Vhodnost i na horší stanoviště - písčité půdy, minimalizace. Vysoká odolnost vyzimování a poléhání. Dobrý zdravotní stav.

SY Glorietta H EU

Středně raný hybrid nesoucí geneticky podmíněnou odolnost TuYV a vysokou odolností vyzimování. Šlechtění s důrazem na nepoléhavost - dosahuje velmi dobrých výsledků. Stabilní velmi vysoké výnosy napříč podmínkami a lokalitami. Vhodná i na lehčí půdy. Energický podzimní vývoj, avšak bez tendence k předčasnému vybíhání. Výjimečná schopnost využívat dusík a transformovat jej do výnosu. Vykazuje vyšší odolnost k Verticillium.

SY Harnas H EU

Středně raný hybrid, vyznačující se stabilitou a nadstandardním výnosem oleje. Vysoká odolnost suchu daná především mohutným kořenovým systémem. Rostliny středně vysoké s dlouhými bočními větvemi a velmi dobrým nasazením šešulí. Díky svému habitu má velmi dobrou odolnost poléhání a přezimování. Vhodný i do písčitých půd.

SY Alix H EU

Středně raný hybrid odolný nejčastěji se vyskytujícím rasám nádorovitosti. Vysoká odolnost vyzimování a poléhání (podpořeno nízkým habitem). Pomalejší start na podzim i na jaře, nevyžaduje intenzivní morforegulaci. Nízká tendence k podzimnímu prodlužování stonku, proto je možný výsev i v čas termínech.

SY Aliboom H EU

Středně raný hybrid, s rezistentní vůči novým agresivnějším rasám Plasmodiophora, s geneticky podmíněnou odolností TuYV. Výborný celkový zdravotní stav. Rostliny středně vysoké se středně rychlým podzimním vývojem, co umožňuje i pozdnější setí. Dosahuje vysokých výnosů při minimalizaci i na lehčích půdách.

SY Ilona L EU

Středně raná linie s velice dobrým a stabilním výnosem semen i obsahem oleje. Velmi dobré výsledky na lokalitách s horšími půdními podmínkami. Podzimní vývoj je standardní s nízkou tendencí k vybíhání. Standardní vývoj na jaře. Vysoká odolnost vyzimování. Střední výška s dobrou odolností poléhání. Střední–dobrá odolnost hlízence. Vhodná i na lehké půdy. Doporučená pro standardní termín setí.

VP AGRO spol. s r. o.

Romeo H CZ 2022 novinka

Nově registrovaný, polopozdní hybrid v ČR s velmi vysokým výnosem ve všech oblastech pěstování. Rostliny jsou vysoké, velmi dobře odolné poléhání. Tvoří vysoký počet plodných větví ve spodním patře a robustní rostliny. Vyniká rychlou tvorbou a případně obnovou listů, a lépe tak odolává náporu škůdců. Velmi dobře po zasetí zakrývá řádky a je vhodný pro širokořádkové pěstování a minimalizační technologie. Obsah a výnos oleje je velmi vysoký. Zařazen pokusech SPZO a ČZU. Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG

RGT Trezzor H CZ 2017

Dobře se vyrovnává se suššími lokalitami a má výborný zdravotní stav. Středně raný s vysokou odolností vyzimování. Na podzim nepřerůstá, na jaře má středně pozdní vývoj a středně vysoké rostliny nadprůměrně odolné poléhání (8,3). Širokospektrální tolerance fomě, velmi vysoká odolnost cylindrosporióze, vysoká verticiliu. Má velmi dobré výsledky i v hlízenkových letech. Odrůda je zařazena do poloprovozních pokusů SPZO a pokusů ČZU. Udržovatel: RAGT

Absolut H CZ 2019

Obsahuje kombinaci tří geneticky podmíněných odolností - TuYV, novou rezistenci vůči fómě a sníženou pukavost šešulí. Dosahuje velmi vysokých výnosů semene. Typický je velmi rychlý a bujný podzimní i jarní vývoj. Velmi dobře se vyrovnává se suchem. Zařazena do poloprovozních pokusů SPZO. Udržovatel: Limagrain Europe

RGT Cadran H EU 2018

Disponuje velmi vysokým výnosem semen i oleje. Má geneticky podmíněnou rezistencí TuYV, fomě a sníženou pukavost šešulí. Tolerantní k verticiliu. Díky ranosti je určena pro včasnou sklizeň. Rostliny jsou robustní, s rychlým podzimním vývojem, a proto se hodí i na pozdní výsevy. Velmi dobře reaguje na sníženou N výživu. Zařazena do pokusů ČZU - reakce odrůd na dusíkatou výživu. Udržovatel: Hans-Georg Lembke KG

RGT Tempo H EU 2020

Má geneticky podmíněnou rezistenci TuYV, fomě a sníženou pukavost šešulí. Registraci získala v mnoha zemích Evropy, u nás vyhrála pokusy SEK SPZO (2020, 2021) a je aktuálně zařazena do pokusů POP SPZO a ČZU. Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG

RGT Kocazz H EU 2020

Speciální hybridní odrůda pro oblasti s výskytem nádorovitosti košťálovin. V rámci tohoto speciálního sortimentu vyniká vysokým výnosem semen s velmi vysokým obsahem oleje. Rostliny jsou středně vysoké s vysokou odolností poléhání. Střední ranost umožňuje ranější sklizeň. Zařazena do pokusů SPZO - odrůdy s odolností nádorovitosti košťálovin. Udržovatel: RAGT

Sněžka L CZ 2019

Liniová odrůda z českého šlechtění. Sněžka je nejvýnosnější liniovou odrůdou u členů SPZO v praxi (2022 a 2021). Je polopozdní, středně vysoká s výbornou odolností poléhání (8,3). Výraznou předností je vysoce nadstandardní zdravotní stav. Obsah GSL je nízký a obsah oleje středně vysoký. Udržovatel: Sempra Praha a.s.

Rescator L CZ 2013

Velmi plastická, nenáročná, liniová řepka do všech pěstitelských podmínek. Na horších stanovištích patří vždy k nejlepším. Má velmi nízký kompaktní vzrůst, nadprůměrnou odolnost poléhání a velmi bohaté větvení. Výtečný je zdravotní stav (výborná odolnost hlízence, fomě, plísni šedé a černím) a vysoká zimovzdornost. Dlouhodobě patří k nejúspěšnějším liniovým odrůdám v ČR. Udržovatel: Selgen a.s.

Pozn.: údaje za názvem odrůdy označují L-odrůda, H-hybrid, sdH-polotrpasličí hybrid, „číslo“- rok registrace v ČR, odrůdy registrované na základě evropského katalogu jsou označeny EU

Související články

LG Arnold a LG Auckland - řepky se zeleným strništěm

01. 05. 2023 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 21129x

InVigor® - osiva od BASF: Tuba se bude líbit

01. 05. 2023 Ing. Roman Sýkora; BASF spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 386x

Perla medzi repkami

29. 04. 2023 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Praha Osivo a sadba Zobrazeno 244x

Široká nabídka odrůd společnosti Selgen představena v Plzni

15. 04. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 264x

Řepka, co neplýtvá dusíkem

04. 04. 2023 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 18284x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail