Chemap Agro s.r.o.

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh v roce 2020

28. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 1430x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých od zástupců jednotlivých odrůd a hybridů a vydavatel nenese žádnou zodpovědnost za uvedené údaje, a současně všem společnostem děkujeme za vynaložené úsilí a poskytnutí údajů.

Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá

Sosthene A EU

Poloraná, neosinatá pšenice s jakostí A s vyrovnanými a vysokými výnosy ve všech oblastech. Důkazem je tříletý průměr VÚRV Humpolec se 110 % výnosu na průměr všech odrůd. Vyniká stabilitou výnosu i v extenzivních podmínkách, při intenzivní agrotechnice zrno dosahuje potravinářské kvality. Kratší stéblo, velmi dobrá odolnost poléhání (9), suchovzdornost a vynikající přezimování (8). Vysoká odolnost fuzarióze klasu (8,5), rzi plevové a pšeničné (8). Kompenzační typ bez výrazných rizik pěstování a vhodná pro pozdní setí.

Sonergy A EU

Velmi raná, osinatá odrůda, nenáročná na předplodinu a do všech oblastí pěstování. Kvalita zrna splňuje parametry pro pekárenské použití. Velmi rychlý počáteční růst a brzký nástup metání. Má kratší stéblo s odolností proti poléhání (9). Výnos tvoří počtem odnoží. Vysoká zimovzdornost (8). V praxi je prokázána vysoká odolnost proti chorobám klasu (fuzarióza 8,2 a braničnatka 8). Dobrá odolnost rzi (6), padlí (6,5) a braničnatce na listu (7).

Sofru A/B EU

Velmi raná a osinatá s vysokým výnosem zrna (tříletý průměr VÚRV Humpolec se 107 % na průměr všech odrůd). Vyniká stabilitou výnosu i v extenzivních podmínkách. Při intenzivní agrotechnice zrno dosahuje potravinářské kvality. Výnos tvoří odnožemi a vysokou HTZ. Velmi dobře snáší přísušek a vzhledem k ranosti je vhodnou předplodinou pro ozimou řepku. Kratší stéblo s odolností proti poléhání (9). Nadprůměrně odolná vůči rzi (8), fuzarióze klasu (8,5), braničnatce v klasu (8) a na listu (7), padlí (7).

Solindo CS B EU

Poloraná, osinatá, mimořádně výnosná odrůda s vysokým podílem předního zrna. Výnos 115 % je potvrzen v poloprovozních pokusech po celé ČR. Při intenzivní AGT zrno dosahuje potravinářské kvality. Kompenzační až klasový typ s vysokou tolerancí suchu a zimovzdornosti. Rostliny středně vysoké s dobrou odolností poléhání (9). Vhodná do všech oblastí, možnost setí po obilnině. Vyniká zdravotním stavem - rzi (8), padlí (8), fuzarióza klasu (8,5), braničnatka na listu (7) a v klasu (8).

Sofolk CS C EU

Poloraná, osinatá, výnosná odrůda typu C. Vyniká v K, Ř a OVO. Velmi dobře snáší přísušek. Vhodná pro intenzivní AGT. Má velmi dobrou odnožovací schopnost, středně vysoké rostliny s dobrou odolností poléhání (8). Vyniká zdravotním stavem:, fuzarióza klasu (8), braničnatka v klasu (8), rzi (7,9), padlí (7), braničnatka na listu (7).

Pšenice tvrdá (Triticum durum)

Haristide

Poloraná, osinatá odrůda pšenice tvrdé přesívkového typu. Nadprůměrně odolná padlí a rzem. Střední odolnost fuzariózám v klasu a braničnatce na listech, vyšší odolnost braničnatce v klasu. Rostliny vysoké, středně odolné poléhání, proto doporučujeme regulaci. Při dodržení přesívkové technologie je přezimování velmi dobré. Nedoporučujeme ošetřovat herbicidy na bázi diflufenicanu.

Tritikale ozimé

Elicsir

Polopozdní tritikale pšeničného typu vhodné i do vyšších poloh. Rychlý–středně rychlý podzimní vývoj, jarní vývoj rychlý. Odnožovací schopnost střední. Špičkový výnos zrna a výborný zdravotní stav.

 


 

ELITA semenářská, a.s.

Pšenice ozimá

IS Agilis E EU

Extra raná, osinatá odrůda s vysokým obsahem lepku a se špičkovou potravinářskou kvalitou E (8-9). V metání a dozrávání je na úrovni odrůdy IS Spirella. Ve srovnání s IS Corvinus má vyšší odnožovací schopnost, vyšší výnosový potenciál a vyrovnanější výnosovou stabilitu. Má vysokou odolnost proti rzi pšeničné a rzi plevové, proti padlí a listovým skvrnitostem je středně odolná. Dobré výsledky i v sušších oblastech a na lehčích půdách a při nouzovém dozrávání. Vhodná do všech oblastí pěstování. Díky ranosti je výbornou předplodinou pro řepku. Extra raná sklizeň umožňuje lepší využití techniky i dalších prací.

IS Danubius E EU

Raná, bezosinatá, atraktivní odrůda s velmi produktivním klasem. Vyšlechtěna z křížení IS Escoria × Bohemia. Ve srovnání s Bohemií je ranější v metání o 2–3 dny a nižší o 10 cm. Střední odnožovací schopnost, vysoká odolnost poléhání, vysoká zimovzdornost. Střední odolnost listovým chorobám, na úrovni Bohemie. Velké až velmi velké zrno se středně vysokým obsahem bílkovin (cca 13,5 %). Lepek je kvalitní, sedimentační hodnota středně vysoká až vysoká (52–56 ml), pádové číslo je středně vysoké s dobrou stabilitou. Doporučený výsevek 4–4,5 MKS/ha.

IS Laudis E EU

Středně raná, osinatá, potravinářská odrůda středního až vyššího vzrůstu. Spolehlivá mrazuvzdornost i v podmínkách kontinentálního charakteru zimního počasí spojená s velmi dobrou regenerační schopností na jaře. Nadprůměrná odnožovací schopnost. Produktivní hustota porostu většinou dosahuje 600–700 klasů/m2. Velmi dobrá polní odolnost proti převládajícím listovým i klasovým chorobám, obzvlášť cenná je její vynikající odolnost proti komplexu listových skvrnitostí a rzi plevové, potvrzená na široké síti zkušebních lokalit SR v podmínkách extrémního infekčního tlaku těchto chorob v roce 2014.

IS Dimenzio E EU

Raná bezosinatá odrůda s vysokým výnosovým potenciálem a vynikajícími agronomickými vlastnostmi. Byla vyšlechtěna z křížení Barroko × Bohemia. Má vysokou odolnost poléhání a komplexní odolnost proti listovým chorobám. Plastická odrůda, která dosahuje stabilní a vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech. Klasový typ, který tvoří výnos především vysokou produktivitou klasu. Vhodnější je setí v 1. pol. AGT termínu pro danou oblast.

IS Conditor C/oplatková EU

Středně raná, osinatá odrůda středního vzrůstu s výbornou odnožovací a regenerační schopností. Zimovzdornost na úrovni Rapsodie. Vyniká odolností rzi pšeničné, listovým skvrnitostem a chorobám klasu. Vysoká je také odolnost poléhání. Dosahuje velmi vysokého výnosu s nadprůměrnou výnosovou stabilitou. Vhodná pro krmné účely a pečivárenství.

Pšenice ozimá tvrdá (Triticum durum)

IS Karmadur EU

Středně raná, intenzivní, krátkostébelná odrůda tvrdé ozimé pšenice s velmi dobrou mrazuvzdorností a odnožovací schopností. Má vysoký výnosový potenciál a stabilitu výnosu. Je průbojnější než IS Pentadur. Velmi dobrá tolerance proti virózám. Výsevek 4,5–5,5 MKS/ha při setí v 1. dekádě října. Doporučeno 110–130 kg N/ha v dělených dávkách, posledních 20–30 kg/ha před vymetáním.

Tritikale ozimé

IS Titus EU

Raná, intenzivní odrůda, která byla vyšlechtěna z křížení odrůd (SW Talentro × Radko) × IS Flavius. Vysoký výnosový potenciál a nadprůměrná výnosová stabilita ve všech výrobních oblastech. V maloparcelkových pokusech výnosový potenciál 12,5 t/ha. Rostliny středně vysoké až vysoké se střední odolností poléhání. Je vysoce odolná proti rzi plevové i žitné, proti padlí travnímu a listovým skvrnitostem má střední odolnost. Doporučená AGT: nižší nároky na stanoviště, předplodinu a intenzitu pěstování než pšenice ozimá, tolerance ke kyselým půdám i nedostatku některých mikroprvků v půdě. Setí v 1. dekádě října s výsevkem 4,0–4,5 MKS/ha. Při vysoké intenzitě vyžaduje 80–120 kg N/ha.

 


 

Limagrain Cenral Europe Cerals

Pšenice ozimá

Airbus E EU

Registrovaná v SR v roce 2018. Velmi raná osinatá pšenice s elitní pekařskou jakostí (E). Vysoký a vyrovnaný výnos ve všech ročnících státních odrůdových zkoušek ÚKSÚP 2015–17, zvláště v K a ŘVO. Má velmi dobrý zdravotní stav a vysokou odolnost poléhání.

Evina E CZ

Odrůda s nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E. Proto je oblíbena a ceněna mlynáři u nás i zahraničí. Zrno má vysokou HTZ (47 g). Středně raná odrůda s vynikajícím zdravotním stavem. Vysoká odolnost fuzariózám v klasu (7,5) a ostatním klasovým chorobám. Vysoká odolnost padlí travnímu (6,9) a rzi pšeničné (6,9). Středně vysoké rostliny s dobrou odolností poléhání (6,4). Registrace 2012.

LG Magirus E EU

Odrůda registrovaná v Německu v roce 2017, vyšlechtil Limagrain GmbH. Elitní pekařská jakost E. Velmi výnosná. Velké zrno s HTZ 55 g. Odolná vůči rzi plevové i pšeničné, odolnost ostatním chorobám je na dobré úrovni. Má vynikající zimovzdornost, v Německu patří k nejlépe hodnoceným odrůdám. Středně dlouhé rostliny mají vysokou odolnost proti poléhání. Lze pěstovat po obilnině i kukuřici, snáší i pozdní setí.

Dagmar A CZ

Česká velmi raná odrůda vyšlechtěná na ŠS v Hrubčicích, zaregistrována v roce 2012. Nejpěstovanější registrovaná odrůda s kvalitou A v ČR. Stabilní „Áčko“ s vysokou odolností proti porůstání zrna. Vynikající kvalitu potvrdila i ve zkouškách SDO ÚKZÚZ v letech 2012–18. Ve čtyřletém průměru 2015–18 byla nejvýnosnější odrůdou v SDO ÚKZÚZ ve velmi raném sortimentu v Ř a BVO v kategorii A. Má velmi vysokou zimovzdornost, byla nejlépe hodnocenou odrůdou ve zkouškách ÚKZÚZ 2011/2012 ve velmi raném sortimentu. Má velké zrno s vysokou HTZ (49 g). Rostliny jsou středně dlouhé s vysokou odolností poléhání (8). Je dlouhodobě nejlépe hodnocenou odrůdou vůči fuzariózám v klasu. Je vhodná i pro pěstování po obilnině a kukuřici, lze ji využít i pro pozdní setí.

LG Imposanto A CZ

Registrovaná v ČR v roce 2017, vyšlechtil Limagrain GmbH. Kvalitní pekařská jakost A. Nejvýnosnější A ve zkouškách SDO ÚKZÚZ 2015–18 v ŘVO Čechy a BVO v obou variantách pěstování. Má vynikající zdravotní stav a velmi dobrou zimovzdornost. Středně dlouhé rostliny mají vysokou odolnost poléhání. Vhodná pro pěstování po zlepšující předplodině, ale toleruje i pěstovat po obilnině a kukuřici.

LG Orlice B CZ

Registrovaná v ČR v roce 2019 s chlebovou pekařskou kvalitou. Dosáhla velmi vysokého výnosu jak v průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 2015–18, tak i v suchém roce 2018 a 2019. Velmi stabilní výnos ve všech oblastech. Má vysokou odolnost rzi pšeničné, velmi vysokou odolnost rzi plevové a fuzariózám v klasu, dobrou odolnost padlí travnímu. Vynikající odolnost poléhání a vymrzání.

Avenue C CZ

Registrována v roce 2014, je nejranější odrůdou v sortimentu, v ranosti srovnatelná s ozimým ječmenem. Proto ji lze využít jako optimální předplodinu pro ozimou řepku a letní meziplodiny. Krátké rostliny odolné vůči poléhání (9), vysoká odnoživost a výborná regenerační schopnost na jaře. Vzhledem k extrémní ranosti je nutné dbát na dodržení optimálních fází všech agrotechnických opatření, včetně hnojení dusíkem a zajistit včasnou sklizeň. To jsou předpoklady pro docílení potravinářské kvality i vysokého výnosu zrna. Vysoká odolnost všem klasovým chorobám a padlí travnímu na listu. Velmi dobrá odolnost i ostatním listovým chorobám.

Arkeos oplatková EU

Velmi raná pšenice na výrobu oplatků. Vykupují mlýny Perner Svijany, GoodMills Česko, Mlýn Herber. Žádaná i pro krmné účely a pro výrobu pšeničného sladu. Vysoký výnosový potenciál ve všech výrobních oblastech, velmi adaptabilní odrůda na všechny klimatické a půdní podmínky. Odrůda s vysokou produktivitou klasu a HTZ na úrovni 40 g. Vzhledem k velmi vysoké odnožovací schopnosti je doporučen snížený výsevek 2,8–4,0 MKS dle výrobní oblasti a termínu setí. Registrace Francie 2011.

LG Mocca Ck CZ

Odrůda z německého šlechtění Limagrainu, registrovaná v ČR v roce 2019. Nejvýnosnější odrůda v reg. zkouškách ÚKZÚZ 2016–18. Krmná odrůda, vhodná i na výrobu oplatků a sušenek - kvalita CK - nejpěstovanější odrůda s touto kvalitou. Excelentní zdravotní stav - vynikající odolnost virózám a rzi plevové, vysoká odolnost rzi pšeničné a padlí travnímu, velmi dobrá odolnost listovým skvrnitostem. Vynikající zimovzdornost, velmi dobrá odolnost poléhání.

Sheriff C CZ

Registrovaná v ČR v roce 2017, zařazená do kategorie C, vyšlechtil Sejet Planteforaedling. Velmi vysoký a stabilní výnos ve všech výrobních oblastech v neošetřené i ošetřené variantě pěstování. Polopozdní odrůda s vysokou odnoživostí, krátké rostliny mají vysokou odolnost poléhání. Odolnost hlavním hospodářským chorobám je vysoká. Lze pěstovat po obilnině i po časně sklizené kukuřici na siláž, snáší pozdní setí.

Frisky C CZ

Nejvýnosnější odrůda v ČR ve zkouškách pro doporučování odrůd ÚKZÚZ 2013–16 s velmi vysokou odolností vyzimování prověřenou ročníkem 2012. Univerzální odrůda pro všestranné využití. Byla nejlépe hodnocenou odrůdou v krmných testech ZZN Pelhřimov. Při vhodné AGT dosahuje pekařské kvality ve výkupních parametrech na hranici B a A - lze ji využít jako doplňkovou pšenici pro mlynáře. Krátké rostliny jsou odolné vůči poléhání. Má vysokou odolnost hlavním hospodářským chorobám, včetně rzi plevové, odolná rzi pšeničné. Lze pěstovat po obilnině i kukuřici, je vhodná i pro pozdní setí. Registrace 2015.

Lear C EU

Odrůda určená pro krmné účely, byla druhou nejlépe hodnocenou odrůdou v krmných testech v ZZN Pelhřimov v roce 2013. Má rovněž pečivárenskou kvalitu a pro tento účel je vykupována mlýny. Lze ji využít i k výrobě pšeničného sladu. Mimořádně vysoký výnosový potenciál. Krátké až středně vysoké rostliny mají velmi dobrou odolnost poléhání. Pozdní odrůda se střední až vysokou odnoživostí. Klas je velmi dlouhý s vysokým počtem středně velkých zrn se střední HTZ. Velmi dobrá odolnost padlí travnímu a rzi pšeničné, střední odolnost ostatním chorobám. Vhodná pro časný až středně časný výsev.

Ječmen ozimý

Padura CZ

Pozici nejvýnosnější dvouřadé odrůdy v ČR potvrdila velmi vysokým výnosem ve zkouškách pro doporučování odrůd ÚKZÚZ 2018 i 2019 v neošetřené variantě pěstování. Vysoká odolnost vůči vyzimování prověřená ročníkem 2012. Kratší rostliny s vysokou odolností poléhání. Velmi velké zrno s velmi vysokou HTZ (53–57 g). Velmi dobrá odolnost hlavním hospodářským chorobám. Registrace 2014.

Leopard CZ

Polopozdní dvouřadá odrůda. Byla nejvýnosnější dvouřadou odrůdou v tříletém průměru reg. zkoušek ÚKZÚZ 2010–12. Vysoký výnos potvrdila i ve zkouškách SDO ÚKZÚZ. Velmi dobrá odolnost vyzimování potvrzená ročníkem 2012, patří mezi tři nejlépe hodnocené dvouřadé odrůdy. Krátké rostliny mají vysokou odolnost poléhání (7,2). Zrno je velké s HTZ 53 g.

Jup CZ

Šestiřadá, středně raná odrůda ozimého ječmene, registrovaná v ČR v r. 2009. Odrůda s vysokým výnosem a podílem předního zrna, která vyniká vysokou odolností poléhání, velmi dobrým zdravotním stavem a vysokou odolnost vůči vyzimování potvrdil ročník 2011/12. Má velké zrno s vysokou HTZ.

Casanova CZ

Raná sladovnická dvouřadá odrůda oz. ječmene zaregistrovaná v r. 2011. Nízké rostliny s velmi dobrou odolností poléhání. Je nejranější odrůdou v sortimentu. Je preferovanou odrůdou společností Heineken Slovensko Sladovne a Lycos - Trnavské sladovne a současně nejpěstovanější odrůdou na Slovensku.

LG Triumph CZ

Nejpěstovanější odrůda ozimého ječmene v ČR. Registrovaná v roce 2017. Vyniká velmi vysokým výnosem zrna, byla nejvýnosnější odrůdou v reg. zkouškách ÚKZÚZ 2015–17 v obou variantách pěstování. Vynikající zdravotní stav. Velmi dobře odnožuje. Středně vysoké rostliny jsou odolné poléhání. Plastická odrůda, vhodná do všech výrobních oblastí. Lze ji pěstovat i po obilnině.

 


 

RAGT Czech s r.o.

Pšenice ozimá

RGT Premiant E CZ

Vznikla křížením dvou úspěšných českých odrůd Bohemia a Bodyček. Podařilo se zkombinovat parametry obou áčkových rodičů tak, že výsledkem je kvalita E. Za pozornost stojí stabilní číslo poklesu, proto i ve vlhčích žních drží jakost a rovněž objemová hmotnost zrna je velmi vysoká a stabilní. Jednoznačnou předností je exceletní mrazuvzdornost. Vysoká odrůda, tvořící výnos počtem klasů, méně odnožuje a proto je zde důležité rozumně pracovat s morforegulátory. Má velmi dobrou odolnost k fuzáriím v klase s nízkou akumulací DONu a odolnost ke rzi pšeničné. Zrno je středně velké.

RGT Ponticus E EU

Jedinečná elitní pšenice s velmi vysokým a stabilním číslem poklesu, současně i s velmi vysokou úrovní N látek. Vzhledem k velmi dobré mrazuvzdornosti, velmi vysoké odolnosti poléhání, velmi dobrému zdravotnímu stavu a stabilní kvalitě je odrůda předurčena k pěstování na velkých plochách. Podle zkušeností se hodí i do přísuškových oblastí. Snížená potřeba morforegulace společně s vynikajícím zdravotním stavem představují úspory nákladů při pěstování.

RGT Aktion A EU

Polopozdní novinka z německého šlechtění RAGT. Pozitivem je výborný výnos při vynikající potravinářské kvalitě A, přičemž vysoký obsah NL, vysoké a stabilní číslo poklesu a Zelenyho test poskytují jistotu kvalitní sklizně i během klimaticky nepříznivých ročníků. Odrůda je navíc nositelem genu Pch1 (odolnost proti stéblolamu), takže se hodí i na setí po obilní předplodině nebo na pozdější termíny výsevu. Má excelentní odolnost vůči rzem a navíc rezistenci proti plodomorce plevové. Velmi dobře odnožuje a vyniká vysokou odolností proti poléhání, zároveň má výbornou odolnost proti vyzimování.

RGT Depot A EU novinka

Novinka z německého šlechtění RAGT. Klasový, silně kompenzační typ, s vysokým počtem zrn v klase a vysokou HTZ. Velmi vysoký výnos, tolerance přísušku a nepříznivým podmínkám, velmi dobrá mrazuvzdornost a odolnost poléhání z něj dělají nadějnou novinku pro český trh. Velkým kladem při současném tlaku na snižování použití pesticidů je vynikající zdravotní stav, zejména v napadení padlím a rzemi. Díky menší hustotě porostu efektivně hospodaří s vodou. Hodí se po obilnině a na pozdní výsevy.

RGT Reform A EU

Hvězda v rámci celé Evropy. Již druhým rokem je na pozici lídra v ČR. V Německu je jedničkou 6 let. Bezkonkurenční úspěch je důsledkem unikátního spojení všech podstatných pěstitelských vlastností, jako je skvělý výnos, potravinářská A kvalita, extrémně stabilní pádové číslo a velmi dobrá OH. Dále vynikající zdravotní stav, výborná mrazuvzdornost a velmi dobrá odolnost poléhání. Doporučena je vyšší intenzita pěstování, zejména N výživa. Předplodina a termín výsevu bez omezení. I při pozdních výsevech dosahuje velmi dobrých výsledků.

Bodyček A CZ

Nejranější registrovaná a praxí prověřená česká A potravinářská odrůda. Výnos tvoří počtem klasů. Velmi stabilní jakost ve všech parametrech. Aplikace CCC je nutná. Odolnost rzím a padlí je dobrá. Výborný zdravotní stav klasu. Doporučujeme ošetřit listové skvrnitosti. Určená pro střední intenzitu pěstování. Lze využít i jako předplodinu před řepku. Pozdní setí je možné, ale stírá se jím výjimečná ranost odrůdy. Odrůda s vynikající mrazuvzdorností.

Golem A CZ

Spojení špičkového výnosu, A potravinářské kvality a výborného přezimování. Má dobrou mrazuvzdornost, velmi dobrou odolnost plísni sněžné a zejména vynikající jarní regeneraci. Špičkový výnos ve všech výrobních oblastech je dán zejména velmi vysokou produktivitou klasu. Velmi dobře odolává pozdně jarním přísuškům (kombinace produktivity klasu a pozdnosti). Pšenice pochází z českého šlechtění německých odrůd: Tommi×Opus. Má výbornou odolnost braničnatkám a rzi pšeničné. V AGT je třeba se zaměřit na ochranu proti padlí a fuzariózám klasu. Na lepších půdách a při vyšší intenzitě doporučujeme použití morforegulátorů.

RGT Rebell A EU

Polopozdní odrůda s výjimečnou kombinací velmi vysokého výnosu ve všech výrobních oblastech, extrémně stabilní A kvality, výtečného zdravotního stavu listové plochy a klasů a skvělých agronomických vlastností. Rostliny jsou nízké, nepoléhavé s výborným zdravotním stavem a vysokou mrazuvzdorností, vyniká velmi dobrou odolností komplexu chorob pat stébel (gen PCH1). Proto je ideální volbou po obilní předplodině.

Matchball A CZ

Polopozdní až pozdní intenzivní typ odrůdy, registrovaná v r. 2013 jako nejvýnosnější odrůda. Rekordní výnos tvoří produktivním klasem při velmi dobré odnoživosti, zrno má střední až menší, sklovité. Odrůda je vhodná do všech oblastí, ale nejvyšší výnosy poskytuje v intenzivních podmínkách řepařské, obilnářské a bramborářské výrobní oblasti. Mrazuvzdornost je velmi dobrá (stav po zimě 2012 byl hodnocen známkou 6,7 b), podpořená dobrou odolností plísni sněžné (8,1b.). Stéblo je kratší, cca 81 cm. Velmi vhodná je i pro pěstování po obilnině, má výbornou odolnost stéblolamu.

Viriato A EU

Osinatá, raná a velmi výnosná, potravinářská A odrůda. Velmi krátké (81 cm) a pevné stéblo. Velmi dobrá odolnost vyzimování. Jednotlivé parametry kvality ukazují její přednost ve velmi stabilní a vysoké objemové hmotnosti (E) a čísle poklesu (E/A). Vyšší úrovní výživy zajistíme potravinářskou kvalitu i ve zbývajících výkupních parametrech (obsah NL a lepku, výše sedimentu). Má velmi dobrou odolnost braničnatkám, střední odolnost padlí a rzi pšeničné. Dobré je i hodnocení odolnosti běloklasosti, odolnost fuzáriím v klase je střední.

RGT Cesario B CZ

Raná potravinářská pšenice, která dosáhla vynikajících výsledků v SDO 2015–18. Díky ranosti doporučujeme veškerá ošetření přizpůsobit vývoji. Pro optimální využití ranosti provést výsev v AGT termínu. Disponuje velmi dobrou mrazuvzdorností, výborným zdravotním stavem, nižšími rostlinami s výbornou odolností poléhání. Výnos tvoří hustotou porostu, potravinářská kvalita A–B.

RGT Sacramento B/C CZ

Osinatá pšenice, reg zkoušky v ČR ukončila v roce 2016 s historicky nejvyšším výnosem v průměru všech výrobních oblastí, ošetřené a neošetřené varianty. Odrůda s jakostí B, pouze v objemu pečiva je hodnocena jako C pšenice. Rostliny jsou krátké s vysokou odolností poléhání. Výnos tvoří vysokou hustotou porostu. Proto doporučujeme morforegulaci přizpůsobit aktuálnímu stavu porostu. Zdravotní stav je vyrovnaný a velmi dobrý. V sortimentu krmných odrůd má nejnižší akumulaci DON v zrnu.

Yetti B/C EU

Odrůda s vysokým výnosem ve všech výrobních oblastech. Výnos je tvořen vysokou produktivitou klasu, při střední až vyšší HTZ (47 g) a střední odnoživostí. Špičkový výnos je podpořen dobrou odolností poléhání a dobrým zdravotním stavem listových i klasových chorob. Má velmi rychlý závěr vegetace a ve sklizňové zralosti je velmi raná. Lze ji pěstovat pro potravinářské (nutné kvalitativní N přihnojení) i krmné využití.

Grizzly C CZ

Krmná odrůda, registrovaná v r. 2013. Ve státních zkouškách výrazně překonávala ve výnose kontrolní krmnou odrůdy Biscay. Polopozdní odrůda na středně dlouhém stéble (96 cm). Vyniká velmi dobrou odolností plísni sněžné (8,3 b) a vysokou HTZ (49 g). Pro využití výnosového potenciálu doporučujeme vyšší intenzitu pěstování ve všech základních faktorech - výživa, fungicidní ochrana, použití morforegulátorů. Přesně splňuje kvalitativní požadavky na krmnou odrůdu - nízký obsah NL a lepku, vysoký obsah škrobu.

 


 

RWA Czechia s r.o. (B O R, s.r.o.)

Pšenice ozimá

Barranco E EU 2016

Poloraná až polopozdní odrůda E kvality. Pšenice evropského formátu, výnosový vítěz posledních dvou ročníků odrůdových zkoušek v Německu (BSA) v kategorii elitních pšenic. Vysoký výnos i v sušších podmínkách. Středně vysoké rostliny s výbornou odolností poléhání. Excelentní zdravotní stav – odolný padlí a rzi plevové. Odrůda klasového typu. Plastická v termínu setí. Možné setí i po obilovině. Vhodná pro intenzivní i méně intenzivní pěstování a na horší půdy. Zrno má vynikající kvalitu: velmi vysoké a stabilní číslo poklesu, velmi vysoká objemová hmotnost.

Bernstein E CZ 2015

Polopozdní až pozdní odrůda s nejvyšší E kvalitou. Evropská odrůda, která byla registrovaná v Rakousku (2013), v Německu (2014) a u nás (2015). Má vyšší rostliny s pevným stéblem a s velmi dobrou odolností poléhání (7,8). Střední–nižší odnoživost, velmi dobrý zdravotní stav a zimovzdornost na úrovni 4. Vhodná pro intenzivní i méně intenzivní pěstování. Zrno má vynikající kvalitu: velmi vysoký obsah NL, velmi vysoká objemová hmotnost a stabilní a vysoké číslo poklesu. Plastická, dosahuje vysokých výnosů ve všech podmínkách pěstování. Snáší pozdní setí, lze sít po obilnině a kukuřici. Dobrý zdravotní stav klasů, nízký obsah DON. Doporučená odrůda v SDO 2019.

Energo E EU

Raná osinatá pšenice vysoké pekařské kvality E s vysokým výnosem zrna vhodná pro všechny oblasti pěstování. Vyšší rostliny se střední odolností poléhání. Střední-dobrá odolnost většině významných chorob, nižší odolnost septorióze, dobrá odolnost klasovým fuzáriím. Velké zrno s vysokou HTZ a výbornou kvalitou: vysoký obsah NL a obj. hmotnost. Fungicidní ochranu zaměřit na listové skvrnitosti, rzi a braničnatky. Pro zvýšení odolnosti poléhání a stabilizaci výnosu při vysoké intenzitě se doporučuje morforegulátor. Setí v 2. pol. AGT (agrotechnického) termínu, snáší pozdní setí.

Emilio E EU

Raná osinatá odrůda se stabilní kvalitou E a velmi vysokým výnosovým potenciálem vhodná pro všechny oblasti pěstování. Výnosy jsou stabilní v různých ročníkových i půdních podmínkách. Rostliny jsou vysoké, se střední odolností proti poléhání. Pro odrůdu je charakteristická vysoká mrazuvzdornost, na jaře velmi rychlé a intenzivní odnožování. Metá a zraje v raných termínech. Zdravotní stav vyrovnaný, na dobré úrovni. Zrno je středně velké s vysokou objemovou hmotností, vysokým obsahem bílkovin a vysokou hodnotou Zelenyho testu. Pádové číslo je stabilní. Lze využít pro pozdní termíny setí.

JB Asano A CZ 2012

Středně raná odrůda s vysokým výnosovým potenciálem a pekařskou kvalitou A. Při vysoké intenzitě pěstování dosahuje nadprůměrných výsledků ve všech výrobních podmínkách. Výnosově stabilní za různých povětrnostních podmínek. Výborná kompenzační schopnost, velké klasy a výnos tvoří nižším počtem vysoce produktivních klasů, s vysokou HTZ. Optimální struktura porostu 500–550 klasů/m2. Středně–méně odnožující, středně vysoké rostliny, nižší odolnost poléhání. Střední odolnost většině významných chorob. Mrazuvzdornost na střední–nižší úrovni. Výsevek spíše nižší, 2,3–3,5 MKS/ha, nutno zachovat nízkou hustotu porostu. Lze zařadit i po obilnině. Ošetření proti chorobám standardní dle infekčního tlaku, doporučuje se systém dvou fungicidních vstupů. Ošetřit proti chorobám klasu. Doporučuje se použití morforegulátorů.

Apostel A CZ 2019

Středně raná odrůda kvality A s vysokým výnosovým potenciálem. Zaregistrována v ČR v roce 2019. Zaručuje vysoké výnosy při nízkých nákladech na ochranu, to vytváří předpoklady pro vysokou rentabilitu pěstování. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnoživé, s velmi dobrou odolností proti poléhání. Vynikající zdravotní stav - odolná padlí a rzi plevové. Zimovzdornost na vysoké úrovni. Výborná kompenzační schopnost, výnos je tvořen vysokým počtem produktivních stébel a vysokou HTZ. Odrůda je plastická v termínu setí, možno zařadit po obilnině. Morforegulátory ve střední dávce při intenzivním pěstování.

Asory A CZ 2019 novinka

Novinka registrovaná v roce 2019 v ČR. Polopozdní až pozdní odrůda s pekařskou kvalitou A, jedním z rodičů je JB Asano. Pšenice s excelentním výnosovým potenciálem, jedná se o nejvýnosnější odrůdu v A sortimentu (SDO 2016–19) a největšího „skokana“ v meziročním nárůstu množitelských ploch v SRN mezi lety 2018 a 2019. Výborný zdravotní stav - odolná padlí, braničnatce a rzi plevové. Mrazuvzdornost na velice dobré úrovni. Rostliny jsou středně vysoké, proto doporučujeme využití morforegulátorů na zkrácení stébla. Výborná kompenzační schopnost. Velmi dobře snáší deštivé žně. Vhodná pro setí i v pozdních agrotechnických termínech.

Gordian B CZ 2014

Polopozdní odrůda kombinuje vysoké výnosy s nadprůměrným zdravotním stavem. Nízké rostliny s vysokou odolností poléhání, střední–nižší odnoživost a střední–dobrá zimovzdornost (v roce 2012 - 7,5). Zdravotní stav velmi dobrý a vyrovnaný (vysoká odolnost padlí, rzím, fuzáriím v klase a plísni sněžné). Registrovaná v kvalitě B, má vysokou obj. hmotnost, vysoké a stabilní číslo poklesu. Je dobrou volbou pro pěstitele hledající zdravou, vysoce výnosnou a plastickou krmnou pšenici. Vhodná do intenzivních i méně intenzivních podmínek. Setí v běžném termínu, lze sít po obilnině a kukuřici. Snese pozdnější termíny setí. Doporučená odrůda v SDO 2019.

WPB Calgary B/C CZ 2018

Polopozdní odrůda s pekařskou kvalitou B/C, registrována v ČR 2018. Rostliny nízké, s nižší–střední odnoživostí, odolné poléhání. Zdravotní stav velmi dobrý - vysoká odolnost padlí a rzi plevové, střední odolnost napadení komplexem listových skvrnitostí, rzí pšeničnou a braničnatkou v klase. Dle provokačních testů méně odolná k vymrzání. Vynikající výnosy ve všech oblastech pěstování. Zrno je středně velké - HTZ (43,4 g), má vysoké číslo poklesu. Je vhodná pro rané i pozdní setí, lze sít po obilnině.

Ječmen ozimý

Breunskylie CZ 2008

Dvouřadá, středně raná, plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene, pro intenzivní i méně intenzivní pěstování. Výnos zrna v rámci sortimentu dvouřadých odrůd střední až vysoký. Středně vysoké rostliny mají střední odolnost poléhání a nižší odnoživost. Velmi dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost fuzáriím v klasu. V zimě 2011/12 prokázala velmi dobrou odolnost vymrzání. Vyniká vysokým podílem předního zrna a nadstandardní kvalitou zrna: vysoká HTZ, vysoký obsah NL a vysoká objemová hmotnost. Setí v běžném termínu pro danou oblast. Nezbytnou součástí AGT je aplikace morforegulátoru, zvláště při vyšší intenzitě pěstování.

Ernesta EU 2018

Dvouřadá, polopozdní až pozdní novinka na CZ trhu s výborným výnosem předního zrna v kombinaci s velmi vysokou HTZ. Díky velice dobrému zdravotnímu stavu poskytuje velmi vysoké výnosy i při nižší úrovni fungicidních vstupů. Velikou předností odrůdy je její odolnost poléhání, proto další úsporou v pěstování jsou náklady na morforegulátor, kdy jej doporučujeme pouze u velmi intenzivních a přehoustlých porostů. Mrazuvzdornost i odnoživost jsou na střední úrovni. Optimální termín setí je uprostřed popř. v druhé polovině agrotechnické lhůty. Zrno obsahuje vysoký podíl dusíkatých látek.

Azrah CZ 2018

Středně raná, víceřadá odrůda s raným metáním, s vysokým výnosovým potenciálem a dobrým přezimováním. Velmi dobře si poradí s horšími pěstitelskými podmínkami. Středně vysoké rostliny se střední až dobrou odolností proti poléhání a zalamování stébel, vytváří středně husté porosty s velkým počtem zrn v klasech, velké zrno, vysoký podíl předního zrna. Je středně odolná až odolná vymrzání. Střední–dobrá odolnost většině chorob, střední odolnost padlí. Fungicidní ošetření zaměřit na listové choroby, pozornost věnovat padlí. Vhodná pro všechny oblasti, velmi vhodná pro špatné půdy. Setí v 2. pol. AGT lhůty. Při ranějších termínech setí je třeba věnovat pozornost ochraně před přenašeči viróz.

William EU 2018 novinka

Raná až středně raná víceřadá novinka roku 2020. Předností je špičkový výnos v kombinaci s raností. Intenzivní typ, reagující na zvýšenou úroveň dusíkaté výživy. Rostliny středního vzrůstu, s ohledem na intenzitu vedení porostu doporučujeme střední dávku morforegulátoru. Rostliny středně odnožují a mrazuvzdornost je na průměrné úrovni. Pro založení porostu doporučujeme obvyklý AGT termín.

Tritikale ozimé

Riparo EU 2018

Raná–poloraná odrůda pšeničného typu. Rostliny jsou nižší s pevným stéblem, velmi odolné poléhání. Odrůda flexibilní v termínu setí a je možné ji zařadit po obilnině. Díky vyšší odnoživosti je vhodné výživu dusíkem posunout na jaře do co nejranější fáze. Fungicidní ošetření zaměřit na padlí travní.

Borowik EU 2015

Polopozdní odrůda žitného typu patří mezi špičku v sortimentu odrůd tritikale, určených pro produkci zelené hmoty (GPS). Specifikem této odrůdy je při velmi vysokém vzrůstu (135 cm) a produkci nadzemní hmoty také velice pevné stéblo a velmi dobrá odolnost poléhání. Odrůda se vyznačuje dobrou odnoživostí. Pěstitelsky nenáročná odrůda s výbornou mrazuvzdorností. Fungicidní ochranu doporučujeme volit pouze při velmi silném tlaku chorob. Ochrana proti padlí není díky velice dobré odolnosti nutná.

Žito ozimé

KWS Receptor EU 2019

Hybridní odrůda s excelentním výnosem zrna v kombinaci s nejnižší mírou napadení námelem na trhu. Jedná se o pozdní materiál na středně dlouhém stéble (140 cm). Odrůda disponuje velmi dobrou odnoživostí, výborná mrazuvzdornost také výhodou. Zejména u intenzivně vedených a přehoustlých porostů je třeba využít středních až vyšších dávek morforegulátorů na zkrácení stébla. Předností je velice dobrá stabilita čísla poklesu.

Turbogreen EU 2010

Osvědčená populační odrůda trsnatého žita, vyšlechtěná u specialistů na tento druh plodin v Saatzucht Steinach. Velmi vysoké rostliny (145 cm) s vysokou odnoživostí, po zasetí dochází k velmi rychlému růstu a zaplnění prostoru pro potenciální růst plevelů. Velice rychlý vývoj, lze jí proto využít zejména pro pozdní termíny setí. Díky dynamickému vývoji zjara poskytuje první zdroj zelené hmoty ke sklizni. Hnojení dusíkem je třeba provést včas. Jedná se o ideálního partnera do systémů dvou sklizní zelené hmoty za rok (následné setí velmi raných hybridů kukuřice). Při optimálních podmínkách poskytuje dvě seče za rok.

 


 

Saatbau Česká republika s.r.o.

Pšenice ozimá

Aurelius E EU

Osinatá, raná až poloraná, výkonná, elitní potravinářská pšenice s velmi vysokou odolností stresu ze sucha. V suchých oblastech výrazně předčí všechny srovnávací odrůdy. V oblasti s pozdními přísušky doporučujeme setí na začátku AGT lhůty a výsevek 400 zrn/m². Velmi dobře hospodaří s dusíkem, k čemuž napomáhá přihnojení S. Vysokou dávku N v kvalitativním přihnojení dokáže využít na eliminaci stresu ze sucha.

Fabius E CZ 2013

Polopozdní, bezosinná ozimá pšenice s výbornými kvalitativními parametry a vysokým výnosem zrna. Vhodná zejména do K, Ř a lepší BVO. Předurčena k vysoké intenzitě pěstování. Má dobrou odolnost poléhání a celkově dobrý zdravotní stav, s vysokou odolností rzi plevové. Výška rostlin 87 cm.

Activus A SK 2016 novinka

Osinatá, raná až poloraná, výkonná a plastická odrůda s velmi vysokou odolností stresu ze sucha. V oblasti s pozdními přísušky doporučujeme setí na začátku AGT lhůty a výsevek 400 zrn/m². Lze použít na pozdní setí.

Angelus A EU

Osinatá, poloraná, výkonná a plastická odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem. Vyznačuje se dobrými agronomickými vlastnostmi, vysokou odolností poléhání a komplexní odolností listovým chorobám.

Balitus A CZ 2015

Bezosinná velmi raná, výkonná a plastická odrůda pšenice ozimé s velmi dobrým zdravotním stavem. Vyznačuje se dobrými agronomickými vlastnostmi, velmi vysokou odolností poléhání a komplexní vysokou odolností listovým chorobám.

Advokat A/B AT 2015 novinka

Bezosinná, polopozdní, velmi výkonná a plastická odrůda s výborným zdravotním stavem. Vyznačuje se dobrými agronomickými vlastnostmi, velmi vysokou odolností poléhání a komplexní vysokou odolností listovým chorobám.

Amandus B/C EU

Osinatá, velmi raná odrůda, vhodná do přísuškových oblastí. Vyznačuje se vysokou odolností poléhání. Při pěstování se vyplatí použití fungicidu proti listovým chorobám, což vede ke stabilizaci vysoké výnosové úrovně.

Papageno C EU

Raná až poloraná, krmná, bezosinná pšenice s vynikajícím výnosovým potenciálem a vysokou objemovou hmotností. Vyznačuje se dobrou mrazuvzdorností a odolností poléhání. Výška rostlin je 80 cm. Na základě vysokého obsahu škrobu v zrně dosahuje vysoké výtěžnosti při výrobě etanolu. Při použití fungicidní ochrany lze zařadit v osevním sledu po obilnině.

Tonnage C EU

Krmná, polopozdní, bezosinná odrůda pšenice ozimé. Má komplexní odolnost vůči všem chorobám pšenice. Doporučujeme pěstovat při vysoké intenzitě.

Ječmen ozimý

Marissa CZ 2011

Polopozdní, víceřadá odrůda s dobrou zimovzdorností a velmi vysokým výnosem zrna. Velmi dobrá odolnost poléhání, jedna z nejlepších ze současných povolených ozimých ječmenů. Vynikající v odolnosti porůstání, což je velkou předností při sklizni. Má nejvyšší obsah škrobu ze současných povolených odrůd ozimých ječmenů. Výška rostlin 102 cm.

Carmina AT 2013

Víceřadá, raná, výkonná a plastická odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem. Vysoký výnosový potenciál především v suchých oblastech, kde výrazně předčí všechny srovnávací odrůdy.

Adalina AT 2019

Velmi raný, víceřadý ozimý ječmen s vynikající krmnou hodnotou. Odrůda je plastická, velmi výnosná, vyznačuje se dobrým zdravotním stavem a výnosovou stabilitou. Vzhledem ke své ranosti je vhodnou volbou jako předplodina pro řepku ozimou.

Monroe EU

Dvouřadý ozimý ječmen s dobrou sladovnickou jakostí a vysokou výtěžností předního zrna nad sítem 2,8 mm. Doba zrání a mrazuvzdornost srovnatelné s odrůdami Malwinta a Wintmalt, ale na rozdíl od nich má vyšší sladovnickou jakost a o 5–10 % vyšší výnos zrna.

Tritikale ozimé

Elpaso EU

Středně vysoká, poloraná, výkonná a plastická odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem a vysokou mrazuvzdorností. Určena pro střední až nižší bonitu půdy ve všech výrobních oblastech.

Tribonus EU

Poloraná odrůda nižšího vzrůstu s vysokým výnosovým potenciálem a vysokou odolností vůči polehání. Odrůda se vyznačuje širokou odolností vůči chorobám a vyniká zvláště vysokou odolností vůči rzi žitné. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních podmínek. Nepoléhá, má výborné využití kejdy a vykazuje vynikající odolnost listovým chorobám.

Trimaxus EU

Raná odrůda vysokého vzrůstu s vysokým výnosovým potenciálem a dobrou odolností chorobám. Vhodná do bioplynových stanic a farem s ŽV - vysoký výnos slámy. K přednostem patří i vysoká odolnost vůči porůstání.

Žito ozimé

SU Dukato EU

Robustní, poloraná, středně vzrůstná odrůda žita ozimého typu populace. Vyznačuje se vysokým výnosovým potenciálem, dobrou odolností padlí travnímu a poléhání. Vhodná také pro použití na zelenou hmotu ke krmným účelům a pro BPS.

SU Forsetti EU

Středně vzrůstná, poloraná, hybridní, zrnová odrůda žita ozimého. Vyznačuje se velmi vysokým výnosovým potenciálem, dobrou odolností listovým chorobám, poléhání a námelu.

 


 

Saaten-Union CZ s.r.o.

Pšenice ozimá

Expo E EU

Velmi plastická pšenice vyšlechtěná pro podmínky střední Evropy s adaptací na přímořské i kontinentální podmínky. Dosahuje vysokého výnosu zdravého zrna v intenzivní i extenzivní AGT, v pekařské kvalitě E, a to ve všech parametrech. Vyniká vyšším obsahem bílkovin. Je středního až vyššího vzrůstu, střední hustoty porostu. Klas tvoří střední počet zrn s HTZ 48 g.

Genius E CZ 2014

Středně raná až polopozdní odrůda dosahující vysokých výnosů zrna, s tou nejvyšší pekařskou kvalitou. Je středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání.

Askaban A CZ 2019

Polopozdní výnosná, mrazuvzdorná, plastická a zdravá pšenice, která dosahuje výborné a stabilní potravinářské kvality. Je středního vzrůstu, se střední odnoživostí a se schopností tvořit zrna s vysokou HTZ.

Centurion A EU

Vousatá, raná pšenice v kvetení i zrání, s mimořádnou odolností stresovým podmínkám. Zejména v aridních oblastech a na lehkých půdách netrpí tak, jako jiné odrůdy. Je nižšího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a střední odnoživostí. Disponuje velmi dobrým zdravotním stavem a dobrou odolností vyzimování. Potravinářské parametry na úrovni A. V zahraničí je díky plastičnosti a pevnému zdraví využívána zejména v extenzivnějších technologiích a na ekofarmách.

Chiron A EU

Středně raná odrůda s typickým projevem univerzálnosti a mimořádnou plastičností. Díky dobrému zdraví listu i klasu je připraven na nástup restrikcí a omezení pesticidů nařízených EU. Velmi dobře toleruje přísušky, lehčí až písčité půdy i těžké a jílovité pozemky. Zimovzdornost i mrazuvzdornost na výborné úrovni. Odolnost proti poléhání je střední až vyšší. Všechny zohledňované potravinářské parametry jsou stabilně v kategorii A/E. Předností je vysoké a stabilní pádové číslo, dobrá objemová hmotnost a vyšší obsah bílkovin.

Pirueta A CZ 2019

Raná, mimořádně výnosná odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje pevným a zdravým kořenem a zdravou listovou plochou. Velmi odolná všem významným klasovým chorobám. Velmi rychlé nalévání zrna. Potravinářská kvalita je na úrovni E/A.

Patras A CZ 2013

Středně raná až polopozdní pšenice vysokého a stabilního výnosu ve všech výrobních oblastech ČR. Specifická odrůda odlišná habitem od většiny odrůd na českém trhu. Nezvykle řídký, nižší porost s rostlinami středně až méně odnožujícími, avšak s dlouhým silným klasem s vysokým počtem zrn v klase a zejména s vysokou HTZ přes 50 g. Střední odolnost proti poléhání. Zimovzdornost velmi dobrá. Mrazuvzdornost velmi dobrá (6,8).

Rivero A/B CZ 2016

Polopozdní odrůda se stabilními hodnotami pekařské kvality A/E u výkupních parametrů. Jedinečná kombinace špičkového výnosu zrna, výborného zdraví, jistoty přezimování a plastičnosti. Díky toleranci k suchu si udržuje výborné výnosy v aridnějších oblastech.

Atuan B CZ 2018

Polopozdní pekařská pšenice nižšího vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje velmi dobrým zdravotním stavem a delším klasem s vysokým počtem klasů na m2. Má střední odnožovací schopnost. Vyžaduje spíše řidší porost i na lehčích pozemcích.

Tobak B CZ 2013

Rekordní výnosy zrna díky kombinaci plastičnosti a tolerance k půdně-klimatickým podmínkám. Výnos je postaven na spojení vyššího počtu klasů, vysokého počtu zrn v klase a střední HTZ. Vyšší odnožovací schopnost zaručuje výbornou autokompatibilitu za špatných seťových podmínek.

Johnson Krm. CZ 2018

Polopozdní, krmná odrůda nízkého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Širší listy s velmi zdravou listovou plochou. Tvoří středně dlouhý až dlouhý klas s velmi vysokým počtem zrn. Dosáhuje špičkových výnosů zrna i v horších půdně-klimatických podmínkách.

Bonanza Krm CZ 2015

Střední vzrůst, s dobrou až velmi dobrou odolností proti poléhání, velmi dobrým zdravotním stavem a jednou z nejvyšších mrazuvzdorností ze sortimentu krmných pšenic (8,3). Předností je dobrá odolnost fuzariu v klase po kukuřici a běloklasosti, což umožňuje setí po obilnině i kukuřici.

Elixer C,K EU

Středně raná mimořádně výnosná pšenice středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání, dobrým až velmi dobrým zdravotním stavem a vysokou tolerancí k mokrým a studeným půdám. Velmi dobře zvládá rané i pozdní termíny setí.

Pšenice špalda

Zollernspelz

Polopozdní, vysoce výnosná ozimá pšenice špalda, nízkého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je v české praxi dokonale prověřena. O osivo v posledních letech dramaticky stoupl zájem. Rozhodli jsme se proto tuto odrůdu množit v ČR také jako BIO osivo. Nepěstovanější špalda v ČR v roce 2020.

Pšenice ozimá - hybridní odrůdy

Hybery A EU

Polopozdní hybrid pšenice ozimé s vynikajícím zdravotním stavem. Je středního až vyššího vzrůstu s vysokou až velmi vysokou odolností proti poléhání. Odolnost všem významným chorobám stébla, listu i klasu po celou dobu vegetace. Zimovzdornost dobrá až velmi dobrá. Odolnost přísuškům je vysoká až velmi vysoká.

Hymalaya A EU

Po registraci v Německu (2018) se stala nejvýkonnější A pšenicí s hodnocením výnosu 9/9 při intenzivní i extenzivní technologii (BSA, 2018). Vyniká výbornou odolností chorobám.

Hyvento A EU

Středně raný hybrid je vhodnou volbou pro pěstitele pšenice, kteří očekávají vysoký výnos, potravinářskou kvalitu a bezproblémový zdravotní stav. V BSA 2018 je mezi nejvýnosnějšími pšenicemi s kvalitou A–E. Má vynikající hodnocení výnosu 8 z 9 bodů v ošetřené i neošetřené variantě a dosahuje kvality A.

Hyking B/C CZ 2018

Raný hybrid pšenice ozimé, který dominuje výnosem zrna. Po dvou letech zkoušení na ÚKZÚZ nejvýnosnější odrůdou. Výnos je tvořen zejména velmi vysokým počtem zrn v klasu a střední až vyšší HTZ. Velmi dobrá odolnost chorobám, výborná odolnost poléhání. Vynikající stresuodolnost.

Hyacinth B EU

Raný až středně raný hybrid s velmi vysokými výnosy zrna (BSA 2017–2019; ÚKZÚZ 2018–

2019), výborným zdravotním stavem a nadstandardní odolností vůči rzím a fuzariím. Spolu s dobrou odolností poléhání má všechny potřebné atributy, které pěstitelům zaručí vysoký výnos s nižšími náklady na ošetřování. Potravinářská kvalita B s vysokým pádovým číslem a objemovou hmotností, ale nižším obsahem NL.

Hybiza C EU

Velmi raný hybrid. Je vhodnou volbou pro pěstitele hledající výnosný a zároveň velmi raný hybrid. I při své ranosti si zachovává vysokou výnosovou úroveň. Porost je díky rychlému vývoji možné zakládat i ve středních až pozdějších termínech. Dobře využívá jarní vláhu díky rychlému jarnímu startu. Výnosově vyniká v sušších a teplých lokalitách nebo při pěstování po obilnině.

Ječmen ozimý

Novira CZ 2018

Nově registrovaná odrůda se 100% rezistencí virové zakrslosti ječmene. Dosahuje vysokého výnosu zrna i v sušších oblastech pěstování. Předností je také velmi dobré zdraví listu i klasu. Rostliny jsou vyššího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Dobrá odolnost vymrzání. Kombinací těchto vlastností je jistotou dobrého výnosu pro každého pěstitele.

Belissa CZ 2017

Středně raná až polopozdní šestiřadá odrůda dosahující vysokých a stabilních výnosů v ošetřené i neošetřené variantě. Je nižšího až středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Špičkový zdravotní stav. Dobrá odolnost vymrzání a zejména zimovzdornost v kombinaci s dobrou odolností plísni sněžné, palušce travní, zamokření a studeným půdám. Má vysokou odnožovací schopnost a rychlý jarní start.

SU Ellen CZ 2017

Nejranější ozimý ječmen v sortimentu. Středně vzrůstná odrůda se střední odnožovací schopností, dobrou odolností proti poléhání a mimořádně rychlým naléváním zrna. HTZ je vyšší (>48 g).

Beckenbauer CZ 2019

V současnosti nejvýnosnější ozimý ječmen registrovaný v ČR. Umístil se na 1. místě v ošetřené i neošetřené variantě. Genetika příbuzná odrůdě Titus se projevila v jeho plastičnosti a schopnosti dosahovat rekordních výnosů ve všech podmínkách a při různých úrovních pěstování. Středně raná odrůda s vysokou odolností proti poléhání a jednou z nejvyšších mrazuvzdorností u nás.

Titus CZ 2012

Mimořádný výnos zrna s vysokou HTZ, vysoký vzrůst, ale velmi vysoká odolnost proti poléhání a dobrý až velmi dobrý zdravotní stav.

SU Hylona CZ 2018

Vysoce výnosný, zároveň velmi plastický a univerzální ječmen. Výborný zdravotní stav umožňuje dosahovat vynikajících výsledků v extenzitě, nicméně vysoký výnosový potenciál prokázal ve státních zkouškách i v intenzivní technologii. Díky dobrému odnožování lze efektivně pracovat s termínem setí a výsevkem.

Žito ozimé

SU Performer CZ 2015

Polopozdní středně vzrůstný hybrid s odolností proti poléhání na úrovni ostatních hybridů. Odolnost proti všem významným chorobám žita. Špičkové výnosy zrna v ošetřené i neošetřené variantě pěstování. Patří k nové generaci hybridů s odlišnou architekturou klasu, umožňující dokonalejší opylení a minimální výskyt námele.

SU Santini CZ 2015

Nová generace hybridních žit vychází z myšlenky odlišné anatomie a stavby klasu, kde je cílem více otevřený hranatý klas. Ten zajišťuje dokonalé opylení a menší náchylnost k výskytu námele. Je středního vzrůstu, se střední odnožovací schopností a střední odolností proti poléhání. Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem. Je určen pro pekařské účely.

SU Nasri CZ 2014

Nejranější, vzrůstný hybrid senážního žita, který zajišťuje velmi vysoký výnos suché i zelené hmoty pro výrobu kvalitní senáže. Velmi dobrá tolerance k suchým a bonitně špatným pozemkům. Také umí využít vláhy na vlhkých pozemcích. Výborný zdravotní stav a dobrá odolnost poléhání umožňuje pěstování bez fungicidu a regulace. Mimořádně kvalitní senáž najde uplatnění jako krmivo i pro bioplynové stanice.

Inspector CZ 2017

Vysoce výnosné populační žito se střední HTZ. Rostliny vyššího vzrůstu se střední odolností proti poléhání (jedna z nejodolnějších odrůd sortimentu). Využití pro pekařské účely a díky vysokému vzrůstu i vysokému výnosu hmoty také jako senážní žito.

 


 

SEED SERVICE, s.r.o.

Žito ozimé

Borfuro EU bioplyn

Velmi produktivní liniová odrůda pícního (energetického) žita z německého šlechtění. Vyznačuje se extrémně rychlým růstem a silným odnožováním na podzim a v časném jarním období. Dosahuje velmi vysokých výnosů zelené hmoty i zrna, při jehož výrobě je však nutné vzhledem k mohutnému vzrůstu vícenásobně použít morforegulátory. Má velmi dobrý zdravotní stav, je tolerantní k půdní kyselosti, chladu i suchu. Hlavním využitím je výroba senáže pro skot nebo pro výrobu bioplynu. Výsevek je v závislosti na termínu setí 90–120 kg/ha.

Sito 70 EU bioplyn

Nejranější liniová odrůda pícního (energetického) žita z italského šlechtění. Má velmi podobné vlastnosti jako Borfuro, je ale o několik dní ranější. Výsevek je v závislosti na termínu setí 90–120 kg/ha.

 


 

Selgen a.s.

Pšenice ozimá

Julie E CZ

Nejprodávanější elitní pekařská pšenice v ČR. Raná až středně raná odrůda se stabilní pekařskou jakostí E. V reg. zkouškách ÚKZÚZ dosáhla nejvyšší výnos ze zkoušených odrůd ve všech oblastech. Výborně přezimuje. Dobrá odolnost fuzáriím. Celkově velmi dobrý zdravotní stav, výborná úroveň zimovzdornosti (8,0). Dobrá odolnost rzi plevové a padlí v klasu. Vhodná do všech oblastí. Střední délka rostlin je 97 cm s dobrou odolností poléhání (7,2). Střední odnožovací schopnost. Velmi dobře reaguje na intenzivní pěstování, ale vyžaduje aplikaci morforegulátorů na horní úrovni doporučené dávky. Vysoká HTZ (51 g), vysoká a stabilní objemová hmotnost a číslo pádu. Velmi dobré senzorické hodnocení pečiva.

Annie E CZ

Super jakostní pšenice (8,4) nejvyšší ze zkoušených v ČR. Polopozdní odrůda s potravinářskou jakostí E. Vynikající mrazuvzdornost, výborná odnožovací schopnost. Vyšší rostliny (101 cm) s vysokou odolností poléhání (7,3). Standardní zdravotní stav - střední odolnost rzi plevové, běloklasosti, fuzáriím a padlí. Doporučena střední dávka morforegulátorů. Zrno vykazuje mimořádnou objemovou hmotnost (812 g/l).

Butterfly E CZ

Dcera Bohemie s jakostí „E“. Poloraná odrůda s výbornou mrazuvzdorností. Střední odnožování, výnos tvořen hlavně klasy. Delší stéblo s dobrou odolností proti poléhání. Velké zrno - HTZ 55 g. Ochrana proti stresům díky silné voskové vrstvě na listech. Velmi dobrá odolnost rzi travní i plevové. Vysoký obsah dusíkatých látek - 13,6 %. Vysoký Zelenyho test - 58 ml. Pekařská jakost kvalitní (E).

Illusion E CZ

Výnosná pšenice s pekařskou jakostí A - s vysokou objemovou hmotností. Má dobré odnožování a vysokou konverzi dusíkatého hnojení. Výborný zdravotní stav, odolává rzi plevové, travní, fuzáriím a braničnatkám. Střední odolnost rzi pšeničné. Poloraná pšenice se středními až vyššími rostlinami.

Viki E CZ

Pekařská poloraná odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, velmi dobrá odnoživost. Dobrá odolností poléhání. Zrno středně velké. Vysoká odolnost proti fuzáriím v klasu. Střední odolnost padlí na listu i v klasu, listovým skvrnitostem, rzi pšeničné. Vysoká odolnost proti vymrzání. Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v oblastech kukuřičné, obilnářské a bramborářské středně vysoký. Pekařská jakost kvalitní (E).

Megan A CZ novinka

Nejranější odrůda státních zkoušek - registrovaná v r. 2020. Ve sklizni je o 7 dní ranější než Bohemia. Vznikla z kombinace dvou velmi raných odrůd - Matylda × Bodyček. Kvalitní potravinářská jakost A při stabilních výnosech ve všech oblastech. Osivo pro provozní plochy bude k dispozici u všech významných semenářských firem na sezonu 2021.

Liseta A EU (SK) novinka

Spojení výnosu a jakosti. Velmi intenzivní odrůda s pekařskou jakostí A, potomek Seladon × Elly. Vysoký výnos zrna a vysoká objemová hmotnost (nad 820 g/l). Má vysokou odnožovací schopnost (770 klasů/m2). Vhodná pro vysokou intenzitu a maximální zisk z hektaru.

Bohemia A CZ

Raná odrůda s velmi kvalitní pekařskou jakostí A. Dlouhodobě nejprodávanější odrůda v ČR. Výnos zrna je středně vysoký–vysoký. Nejvýraznější výhodou je kombinace ranosti, kvality a výnosu. Rostliny jsou vyšší, odolné vyzimování. Střední odolnost poléhání, doporučuje se ošetření morforegulátorem. Odolnost chorobám na dobré úrovni. Zrno je velké, vysoký obsah NL a hodnota Zeleného testu, vaznost mouky velmi vysoká, hodnota čísla poklesu a obj. hmotnost středně vysoká. Snáší pěstování po obilnině.

Sally A CZ

Nejvýnosnější rané Ačko. Vynikající výnosy ve všech oblastech, potravinářská jakost A. Vysoké číslo poklesu, objemová hmotnost, bílkoviny středně vysoké. Středně dlouhé rostliny s nižší odolností poléhání. Dobrý zdravotní stav - vysoká odolnost virózám, střední fuzarióze klasu. Střední úroveň mrazuvzdornosti.

Turandot A CZ

Poloraná odrůda s kvalitní pekařskou jakostí A. Vhodná do všech oblastí. Rostliny středně vysoké, doporučuje se použití střední dávky morforegulátoru. Vyšší odolnost vyzimování, velmi dobrá regenerace po zimě. Možnost použití pro pozdní výsevy a po kukuřici. Dobrý zdravotní stav. Vysoká HTZ, obsah N-látek.

Lorien B EU (SK) novinka

Velmi vysoký výnos v K a ŘVO. Registrovaná v r. 2019. Osinatá pšenice s vyššími rostlinami a dobrou odolností poléhání. Velmi dobrá odolnost fuzariózám a virózám. Vhodná i pro pozdní setí. Má vysoké číslo poklesu, střední objemovou hmotnost a vysoký obsah NL.

Steffi B CZ

Pekařská poloraná odrůda. Rostliny vysoké, středně až méně odolné poléhání. Zrno velké. Středně odolná padlí na listu i v klasu a komplexu listových skvrnitostí. Středně odolná až odolná napadení braničnatkou plevovou v klasu, rzí pšeničnou a rzí travní, středně až méně odolná fuzáriím. Středně odolná proti vymrzání. Výnos zrna v neošetřené variantě ve všech oblastech velmi vysoký, v ošetřené variantě v KVO vysoký, v Ř a BVO velmi vysoký.

Collector C EU novinka

Poloraná odrůda s kvalitou C, ověřená jako krmná pšenice. Vyšlechtěna v Florimond Desprez, registrace 2015 ve Francii, v r. 2019 registrována v ČR. Množitelské plochy bez problémů přezimovaly, podle mrazových testů ÚKZÚZ a přezimování VÚRV je na průměru zkoušených odrůd.. Špičkové výnosy v K a ŘVO - 112 %. Osinatá pšenice odpuzující zvěř. Krátké stéblo (77 cm) s velmi dobrou odolností poléhání (8,8). Intenzivní odrůda s vysokým počtem produktivních stébel. Vynikající odolnost rzi plevové, velmi dobrá braničnatkám na listu a v klasu.

Vanessa C/KCZ

Velmi výnosná odrůda s kvalitou C. Využívaná jako oplatkářská. Vhodná do všech pěstitelských oblastí. Rostliny jsou krátkostébelné, středně odnožující s výbornou odolností poléhání. Vysoká mrazuvzdornost, dobrá schopnost jarní regenerace. Vysoce odolná k fuzarióze klasů, běloklasosti a rzi pšeničné. Výsev je možný ve všech termínech. Dobrá objemová hmotnost, možnost pěstování po obilninách.

Ječmen ozimý

Laurin CZ novinka

Víceřadá, polopozdní odrůda. Rostliny jsou středně vysoké a středně odolné poléhání. Stébla jsou středně odolná proti lámání. Průměrně odolná proti vymrznutí. Zrno má velké, podíl předního zrna je vysoký (93 %). Velmi dobře odolává padlí na listu a je odolná proti napadení rzí ječnou. Středně odolná proti komplexu hnědých skvrnitostí. Vyšší odolnost rynchosporiové skvrnitostí a napadení fuzárii v klase. Špičkový výnos v ošetřené variantě pěstování (117 %).

Neptun CZ novinka

Dvouřadá, polopozdní odrůda. Rostliny nízké až středně vysoké, středně odolné až odolné poléhání. Stébla jsou středně odolná proti lámání. Zrno má větší. Velmi vysoký počet produktivních stébel. Středně odolná padlím na listu a komplexu hnědých skvrnitostí, odolná rzi ječné. Vysoká odolnost rynchosporiové skvrnitostí a fuzáriím v klase. Výnosová špička do intenzivních podmínek.

Tritikale ozimé

Brehat EU novinka

Mohutné a vyšší rostliny vhodné pro bioplynky. Odolné polehání. Středně raná, ve zkouškách ÚKZÚZ 2018 měla výnos 106 %. Odolná proti padlí, braničnatkám a listovým skvrnitostem. Vynikající obsah škrobu (68,6 %).

Porto EU novinka

Krátkostébelné, pšeničný typ. Odolné polehání. Středně raná, ve zkouškách ÚKZÚZ 2018 měla výnos 106 %. Vysoká odolnost plísni sněžné a rzím. Velmi odolné proti porůstání. Výsevek cca 140–160 kg/ha.

Žito ozimé

Dankowskie Turkus EU

Rané žito typu populace - nejvýnosnější polské žito. Velmi dobrý zdravotní stav a dobrá odolnost poléhání. Kvalitní zrno s vysokou HTZ. Velmi dobře snáší chudé půdy, má dobrou odolnost rzi, padlí a chorobám pat stébel. Střední délka stébla a velmi dobrá odnožovací schopnost. Doporučený výsevek 2,8–3,0 MKS/ha, tj. cca 90–100 kg.

 


 

SOUFFLET AGRO a.s.

Pšenice ozimá

KWS Eternity E EU

Polopozdní odrůda na vysoké výnosové úrovni se všemi potravinářskými parametry v kategorii E. Vyniká výbornou produktivitou klasu a výrazně velikou plochou praporcového listu. Má střední odnožovací schopnost, rostliny jsou středně vysoké s velmi dobrou odolností k poléhání, nadprůměrnou mrazuvzdorností a velmi dobrým zdravotním stavem zejména u klasu a výbornou odolností k napadení rzí plevovou. Z kvalitativních parametrů exceluje především obsahem N-látek, hodnotou Zelenyho testu a číslem poklesu.

KWS Elementary A CZ novinka

Polopozdní odrůda s vysokým výnosovým potenciálem, která bezpečně dosahuje všech potravinářských hledisek pro zařazení do kategorie A. Kombinuje vysoký výnos s výbornou úrovní kvality. Z kvalitativních parametrů exceluje zejména obsahem NL (14,8 %), přes Zelenyho test až po stabilní vysokou hodnotu čísla poklesu. Má předpoklady být úspěšnou pšenicí ve všech oblastech zejména v Ř a BVO.

Fakir A CZ

Plastická, univerzální a výkonná odrůda, výnosově jistá a stabilní ve všech výrobních oblastech včetně přísuškových. Představuje kombinaci excelentní mrazuvzdornosti (jedno z nejvyšších hodnocení mezi odrůdami v SDO 2016–19), pozvolného vývoje na podzim, velmi dobré odnoživosti, pozvolné jarní regeneraci, vyrovnaného zdravotního stavu včetně odolnosti rzi plevové, odolnosti poléhání, středního až vyššího výnosu slámy a výborné produktivity klasu. Produktivitu klasu zachovává i v přísuškových ročnících. Po obilních předplodinách kontrolujte paty stébel a padlí. Vyniká vysokým obsahem NL (14 %) a objemovou hmotností. Velmi stabilní je také číslo poklesu. Špičková potravinářská kvalita s parametry A/E. Velmi vysoký výnos v základní AGT. Velmi dobře reaguje na zvýšenou intenzitu.

Fenomen A EU

Spolehlivá, středně raná osinatá odrůda s dlouhým klasem na krátkém stéble. Kompaktní habitus - krátké stéblo, široký praporcový list a produktivita klasu, jíž vyniká nejen mezi osinatými pšenicemi. Rostliny jsou nízké a stabilní, proto bez nutnosti použití morforegulátorů během sloupkování při základní intenzitě pěstování a hustotě porostu. Výborný zdravotní stav listů. Po obilních předplodinách kontrolujte paty stébel. Velmi dobře zvládá kontinentální zimy a deštivé žně. Výborné zkušenosti v suchém roce. Velmi vysoký výnos v základní AGT. Velmi dobře výnosově reaguje na vhodnou zvýšenou intenzitu.

Proteus A CZ

Poloraná až polopozdní odrůda s kvalitativními parametry v jakosti A. Velmi dobrá odolnost poléhání a velmi dobrý zdravotní stav listu a klasu. Disponuje genem odolnosti Pch1 k pravému stéblolamu. Velmi dobrým výnosem je schopna reagovat i při nižší intenzitě pěstování. Díky nízké akumulaci DON v zrnu je vhodná i po kukuřici. U všech výkupních parametrů atakuje elitní jakost. Exceluje v hodnotě čísla poklesu a Zelenyho testu. Má vysokou hodnotu objemové hmotnosti a zrno obsahuje 14,5 % NL.

FuturumB CZ

Vysoká výnosnost a plasticita ve všech oblastech s vynikající odolností polehání (8). Rostliny jsou schopny udržet vyšší počet plodných odnoží a produktivitu klasu i během suchého průběhu počasí díky plasticitě jednoho z rodičů, kterým je Cubus. Z hlediska zdravotního stavu nemá slabiny, vyniká vysokou odolností braničnatkám, padlí, rzi plevové a travní. Registrována v chlebové jakosti B, a to jen vlivem nízkého objemu pečiva. Hlavní výkupní parametry dosahují hodnot E a A. Vhodná pro pěstitele, kteří hledají plastickou odrůdu s vysokým výnosem, výborným zdravotním stavem a jistotu nepoléhavosti. Velmi vysoký výnos v základní AGT. Velmi dobře výnosově reaguje na vhodnou zvýšenou intenzitu.

KWS Santiago C EU

Středně raná odrůda nízkého vzrůstu. Patří mezi typické krmné odrůdy s nižším obsahem NL a naopak vyšší hladinou dobře stravitelného škrobu. Dle testů má i velice dobrou pečivárenskou kvalitou. Vhodná pro výrobu oplatek. Keksová kvalita byla potvrzena Mlýnem Perner Svijany, který tuto odrůdu doporučuje. Na podzim má pozvolný vývoj, vysokou odnožovací schopnost, pozvolnou jarní regeneraci, robustní asimilační aparát s výrazným širokým praporcovým listem, vynikající produktivitu klasu a nižší HTS. Vyniká výnosem a odolností proti poléhání. Morforegulátor není nutný. Velmi dobře reaguje na zvýšenou intenzitu.

KWS Silverstone C CZ novinka

Polopozdní, odrůda, která dosáhla v SDO 2016–19 vynikajících výsledků napříč všemi oblastmi v kategorii B/C jak v ošetřené, tak i v neošetřené variantě pěstování. Má pečivárenskou kvalitou a předpoklady pro zařazení na výrobu oplatek. Velmi produktivní odrůda s vysokou odnožovací schopností a hodnocením zdravotního stavu - padlí na listu (7,5) a rez plevová (8). Velmi dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování.

Ječmen ozimý sladovnický

KWS Ariane EU

Stálice mezi sladovnickými dvouřadými ozimými ječmeny. Vyniká výbornými agronomickými vlastnostmi, mezi které patří odnoživost, plasticita, regenerační schopnost a také velmi dobrý zdravotní stav a mrazuvzdornost. Pěstování napříč všemi výrobními oblastmi včetně přísuškových, kde je vyšší jistota výnosu než u jarních odrůd. Vykupována a zpracovávána sladovnami Soufflet ČR, a.s.

SY Tepee EU

Patří k nejvýkonnějším odrůdám sladovnických dvouřadých ozimých ječmenů. Středně raný až raný ječmen vhodný do všech oblastí pěstování. Poskytuje dobrý výnos i v přísuškových oblastech, má velmi dobrou odolnost poléhání a lámání stébla. Vyrovnaný zdravotní stav s velmi dobrou odolností rzi ječné a rynchosporiové skvrnitosti. Vykupována a zpracovávána sladovnami Soufflet ČR, a.s.

Ječmen ozimý krmný

KWS Kosmos CZ

Patří k nové generaci šestiřadých odrůd, která se výnosově vyrovnává hybridům. Výnosovou jistotu má postavenu na výborné mrazuvzdornosti, plasticitě, nepoléhavém stéblu a výborné produktivitě klasu. Rostliny jsou středního vzrůstu. Vyniká výnosem předního zrna i při nižší intenzitě pěstování. Má výborný zdravotní stav a zejména odolnost vůči padlí.

KWS Meridian CZ

Tradiční a osvědčená odrůda, která vždy vynikala vysokými výnosy a stabilitou napříč oblastmi. I když byla registrována před 10 lety, stále dosahuje v ošetřené variantě výnosu 116 %. Pěstitele si získal vysokou mrazuvzdorností, vyrovnaným zdravotním stavem a dobrou adaptabilitou. Vzhledem ke svým přednostem, stabilitě a jistotě výnosu je zařazen mezi kontrolní odrůdy SDO.

KWS Higgins CZ novinka

Novinka v sortimentu šestiřadých ozimých ječmenů od KWS Lochow. Vyniká velmi vysokým výnosem, což potvrdil v SDO, kde dosáhl v tříletém průměru nejvyššího výnosu mezi doporučenými odrůdami. Zaujme velkou produktivitou klasu. Výnosová jistota i při nižší intenzitě pěstovaní a díky velmi dobrému zdravotnímu stavu. Patří k nové generaci šestiřadých odrůd, která se výnosově vyrovnává hybridům. Rostliny jsou středního vzrůstu s odolností proti poléhání. Vyniká plasticitou a vysokou odolností proti vyzimování. Disponuje odolností k viru žluté mozaiky ječmene (BYMV – typ 1).

Tritikale ozimé

Tantris EU

Středně raná odrůda nízkého vzrůstu pro krmné účely na zrno s vysokým obsahem bílkovin v zrnu nebo na pozdnější sklizeň na senáž. Vyniká odolností proiti poléhání a lámání stébla. Mrazuvzdornost a odolnost k vyzimování jsou na velmi dobré úrovni. Odolnost proti plísni sněžné je vysoká. Středně rychlý vývoj na podzim a pozvolný vývoj na jaře. Odolný proti napadení komplexem listových skvrnitostí, braničnatkou plevovou a zdravotní stav je celkově velmi dobrý. Vyniká zdravým zrnem s nízkým obsahem mykotoxinů. Výnos je tvořen počtem produktivních stébel. Rostliny jsou nízké až středně vysoké s pevným stéblem. Nevyžaduje aplikaci regulátorů růstu.

Žito ozimé Hybridní

Gonello CZ

Velmi výkonný, středně pozdní hybrid nižšího vzrůstu, vhodný pro intenzivní i extenzivní pěstování, do všech oblastí vhodných pro pěstování ozimého žita. Vhodný pro pekařské účely díky výborným kvalitativním parametrům. Vyznačuje se nejvyšší hodnotou čísla poklesu v sortimentu odrůd a jeho vysokou stabilitou. Výborný zdravotní stav a dobrá odolnost proti poléhání. Díky technologii PollenPlus® je zajištěna vysoká odolnost proti napadení námelem.

KWS Propower EU

Hybridní žito speciálně vyšlechtěné pro využití v BPS. Nástupce osvědčeného a výkonného hybridu KWS Progas a přináší ještě větší výtěžnost, celkově lepší agrotechnické vlastnosti a osvědčenou technologii PollenPlus®. Oproti KWS Progas poskytuje více zelené hmoty a energie z hektaru a tím vyšší výtěžnost metanu. Posouvá se tak na špičku evropského sortimentu hybridních žit určených pro bioplynové stanice. Vysoká odolnost poléhání i při výšce rostlin 158 cm.

KWS Berado CZ novinka

Polopozdní hybrid žita ozimého určený především pro pekařské využití. Výnos zrna v rámci sortimentu hybridních odrůd v neošetřené i ošetřené variantě pěstování je velmi vysoký. Vysoká odnožovací schopnost a vynikající zdravotní stav. Rostliny jsou středně vysoké s pevným stéblem, vzhledem k vysoké produktivitě klasu a odnoživosti jsou středně odolné proti poléhání. Vyniká odolností proti padlí, rzi travní a žitné. Proti septoriózám vykazuje střední odolnost.

KWS Tayo CZ novinka

Kombinovaný hybrid pro pekařské využití i na výrobu GPS s vyšším obsahem škrobů. Při registračním zkoušení dopadla mezi ozimými žity výnosově nejlépe, a to v neošetřené i ošetřené variantě. Má extrémní stabilitu výnosu i na lehkých a kyselých půdách s nízkou půdní úrodností a to doplňuje výbornou odolností suchu. Rostliny jsou středně vysoké a středně odolné proti poléhání. Vysoká odolnost padlí a střední septoriózám.

Žito ozimé trsnaté

Wiandi EU

Středně raná odrůda trsnatého žita, která vyniká velmi vysokou produkcí kvalitní zelené hmoty. Rostliny vysoké s velmi dobrým zdravotním stavem, středně odolné proti poléhání. Doporučovaný výsevek 85–110 kg. Využití především na produkci kvalitní senáže pro krmení a výrobu bioplynu, ale i jako meziplodina a odváděcí pastva pro zvěř. Díky schopnosti obrůstat dokáže ve vláhově jistých podmínkách poskytnout po přihnojení dvě seče.

Turbogreen EU novinka

Nová odrůda trsnatého žita je charakteristická rychlým růstem brzy na jaře, čímž je zajištěna vysoká produkce kvalitní zelené hmoty pro senáže na krmení nebo výrobu bioplynu. Dále může být využita jako meziplodina nebo odváděcí pastva pro zvěř. Rostliny jsou středně vysoké a středně odolné poléhání. Plastická a nenáročná odrůda, která velmi dobře snáší i relativně pozdní výsev a vzhledem ke schopnosti obrůstat dokáže ve vláhově příznivých podmínkách poskytnout po přihnojení dvě seče.

Žito ozimé energetické - populace

Elias EU novinka

Odrůda typu populace, která vynikla výnosem kvalitního zrna v pokusech 2012–18 v Rakousku, kde dosáhla nejvyššího průměrného výnosu téměř 6,8 t/ha, při udržení vysoké hodnoty čísla poklesu. Dále exceluje v produkci využitelné biomasy. Rostliny jsou vysoké 145 cm, středně odolné poléhání. Fungicidní ochranu je doporučeno zaměřit na regulaci výskytu rzí. Celkový zdravotní stav je na velmi vysoké úrovni, obzvláště odolnost proti napadení námelem je díky zvýšené produkci pylu bezkonkurenční.

Hybridní žita nabízí společnost SOUFFLET AGRO a.s. ve výsevních jednotkách. To omezí zvyšování nákladů za osivo, které bývá způsobeno kolísavou HTZ. Další výhodou je snadný vypočet potřebného množství.


 

Syngenta Czech, s.r.o.

Ječmen ozimý

Toreroo EU

Hybridní šestiřadá odrůda kompenzačního typu. Vyniká především vysokým odnožovacím potenciálem v kombinaci s vysokou zimovzdorností. Dalšími významnými přednostmi jsou zdravotní stav a stabilita stébla. Vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene a současně do vyšších poloh a méně intenzivních oblastí. Pro maximální využití potenciálu doporučení dodržovat optimalizovanou technologii pěstování hybridních ječmenů - Hybrid Optimized System.

SY Baracooda EU

Hybridní šestiřadá odrůda klasového typu z nové generace hybridních ječmenů s vysokým výnosovým potenciálem. Vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene. Vyniká velikostí klasu, vysokou objemovou hmotností a HTZ. Je určena především pro intenzivní pěstování, které vede k vysokým výnosům. Pro maximální využití potenciálu doporučeno dodržovat optimalizovanou technologii pěstování hybridních ozimých ječmenů - Hybrid Optimized System.

SY Galileoo EU

Hybridní šestiřadá odrůda kompenzačního typu z nové generace hybridních ječmenů s vysokým výnosovým potenciálem. Vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene. Hlavní předností je kombinace odnožovacího potenciálu spolu s velkým klasem, to tento hybrid předurčuje k použití v různých podmínkách. Dalším benefitem je velmi dobrá zimuvzdornost a odolnost proti padlí a rzi. Z kvalitativních parametrů vyniká vysokou hmotností tisíce zrn. Je vhodný pro intenzivní podmínky pěstování. Pro maximální využití potenciálu doporučeno dodržovat optimalizovanou technologii pěstování hybridních ozimých ječmenů - Hybrid Optimized System.

 


 

VP AGRO s.r.o.

Pšenice ozimá

Nelson E EU

Poloraná německá elitní odrůda. Tento potomek legendární odrůdy Cubus vyniká excelentním výnosem v daném sortimentu ve všech pěstitelských oblastech. Vynikající plasticita spočívá v kombinaci výborné mrazuvzdornosti, odolnosti jarním přísuškům a vhodnosti pěstování po obilnině. Má kratší stéblo a bohatě vyvinutý kořenový systém. Z kvalitativních parametrů vyniká zejména číslem poklesu a hodnotou sedimentu. Pro docílení odpovídajícího obsahu NL v zrnu doporučujeme včasné kvalitativní hnojení N. Odolnost padlí je vynikající, odolnost braničnatkám velmi dobrá.

Ječmen ozimý dvouřadý

Sandra CZ 2012

Velmi vysoký výnos na úrovni víceřadých ječmenů. Dosahuje výborných výkupních a krmivářských parametrů, velmi vysoký podíl předního zrna, extrémně vysoká HTZ (60 g). Výborný zdravotní stav, obzvlášť listové plochy (padlí, rynchosporium, rezistence viru žluté zakrslosti, plísni sněžné). Raná odrůda, s velmi vysokou odolností poléhání a velmi vysokou odnoživostí.

Newton EU 2019 novinka

Výjimečná dvouřadá odrůda ze šlechtění firmy Secobra. Velmi vysoký výnos tvoří hustotou porostu a velmi vysokou HTZ. Z nově registrovaných odrůd v rámci německého sortimentu má nejlepší zdravotní stav. Během testování prokázal velmi dobrou mrazuvzdornost a dobrou adaptaci suchým podmínkám.

Ječmen ozimý šestiřadý

Anja EU

Nejvýnosnější ječmen v německých státních zkouškách. Kombinuje vysoký výnos, vysoký podíl předního zrna a skvělé pěstitelské vlastnosti. Nejlepší mrazuvzdornost v SRN. Polopozdní šestiřadý ječmen vhodný do všech výrobních oblastí. Výnos je tvořen vysokou produktivitou klasu a středním počtem plodných stébel. Výška rostlin je střední s velmi dobrou odolností poléhání. Velmi dobrý zdravotní stav, obzvlášť odolnost padlí, rynchosporiu a rzi ječné jsou na vysoké úrovni. Rezistentní viru žluté mozaiky.

Sonengold EU

Vyniká vysokým výnosem v neošetřené i ošetřené variantě (7/8 bodů BSA). Vhodný pro pěstování ve všech výrobních oblastech, výsev je možný časný až pozdní. Středně vysoké rostliny mají střední až velmi dobrou odolnost poléhání a velmi dobrou odolnost rynchosporiové skvrnitosti. Výnos tvoří hlavně produktivitou klasu s vysokým počtem zrn v klase. Vyniká vysokou mrazuvzdorností.

Žito ozimé

Herakles EU

Syntetická populace z německého šlechtění, povolená v r. 2007 v Polsku. Větší robustnost rostlin spolu s mohutnějším kořenovým systémem je základem odolnosti nepříznivým podmínkám a suchu. Tolerantnost stresu a lepší využití živin z půdy se podílejí na velmi vysoké výnosové výkonnosti. Velmi dobrá odolnost vyzimování, padlí, rynchosporiové skvrnitostí a námelu. Stabilně vysoké pádové číslo je předpokladem dobrého využití pro potravinářské účely. Střední–vyšší HTZ, střední hustota porostu, vysoký počet zrn v klasu. Podstatně nižší náklady na osivo ve srovnání s hybridními a populačními odrůdami. Výsevek 80–100 kg/ha.

Helltop EU

Hybridní žito z německého šlechtění, registrované v r. 2009 v Německu. Vyznačuje se odolností proti poléhání při zachování velmi vysokého výnosu a silnější, pružnější a stabilnější stavbou stébla. Vynikající výsledky zejména při nižší intenzitě. Doporučena pro bioplynové stanice. Výnos zrna je tvořen zejména velmi vysokou HTZ a vysokým počtem zrn v klase. Rostliny jsou vysoké. Velmi dobrý zdravotní stav listu, zejména odolnost padlí travnímu je vysoká.

Brandie EU

Hybridní zrnová odrůda žita s excelentním výnosem a vynikajícím přezimováním. Kompenzační typ, který se velmi dobře vyrovnává se všemi stanovišti. Velmi dobrý zdravotní stav (zejména s nízkou náchylností k padlí a rzi pšeničné) a vysokou odolností námelu.

Tritikale ozimé

Cedrico CZ

Polopozdní ozimé tritikale pro krmné účely (nízká kumulace mykotoxinů) s nejvyšším výnosem ze zkoušených a nově reg. odrůd ve všech oblastech pěstování. Výnos je tvořen vysokou hustotou porostu při střední až nižší HTZ. Nízké rostliny, pšeničného typu s výbornou odolností poléhání (8). Podle výsledků z reg. zkoušek vyniká dobrým zdravotním stavem, díky kterému snáší setí i po kukuřici. Podle zkušeností z Německa dobře zvládá setí do lehčích půd nebo ve vyšších polohách, stejně jako sušší polohy a pozdní výsevy.

Tender PZO EU

V současné době nejvýnosnější ozimé tritikale na GPS využití. Nízkonákladové pěstování díky vynikajícímu zdravotnímu stavu a excelentní odolnosti poléhání. V oficiálních reg. pokusech v Německu je naprostou jedničkou s ojedinělým hodnocením 8/8 bodů. Raností a výbornou odolností chorobám boduje v pokusech i v praxi.

Tritikale letní

Team PZO

Novinka mezi plodinami pěstovanými pro sklizeň nadzemní hmoty, zejména pro BPS. Rostliny jsou vysoké, s velmi dobrou odolností poléhání. Ideální je výsev koncem června po sklizni ozimé GPS s následnou sklizní v říjnu. Velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost rzem. Lze sít i jako přesívku v listopadu, sklizeň následně v červnu. Výhodou je maximální využití vegetačního období.

Vysvětlivky: E, A, B, C - pekařská jakost, CZ - registrováno v ČR, EU - nabízeno na základě Evropského katalogu odrůd

 


 

Vlastnosti odrůd nabízených v roce 2020

Pšenice ozimá

Ječmen ozimý

Žito ozimé

Tritikale ozimé

Související články

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

01. 04. 2021 Ing. Jaroslav Matyk, Ing. Blanka Martincová a kol.; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1214x

Genetické zdroje rostlin a informace

25. 03. 2021 RNDr. Leona Svobodová, Ph.D., Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v .i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 325x

Jakon a jeho pěstování v podmínkách České republiky

24. 03. 2021 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 416x

Bér italský

20. 03. 2021 Ing. Marek Podrábský, SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 386x

Vývoj počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2019/20

19. 03. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 413x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail